Arhiva pentru martie 2nd, 2023

Soluția pentru o lume mai bună: „Tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei”.

Calculăm cu precizie
diferența dintre cât cerem și cât primim.
Însă diferența dintre cât am primit și cât am dăruit?
În timp ce Domnul ne tratează ca fii,
noi cum ne tratăm semenii?

(cf. Mt 7,7-12)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,7-12
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primeşte; cine caută găseşte; iar celui care bate i se va deschide. 9Care om dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră? 10 Sau, dacă va cere un peşte, îi va da un şarpe? 11 Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer? 12 Deci tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei, căci aceasta este Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului