Arhiva pentru martie 17th, 2023

Rugăciune

„Doamne și Stăpâne al vieții mele,
Nu-mi da mie spiritul trândăviei,
al grijii de multe,
al iubirii de putere
și al grăirii în deșert.

Insă spiritul curăției,
al smereniei,
al răbdării
și al dragostei,
dăruiește-l mie,
robul tău.

Așa Doamne,
Împăratul meu,
dăruiește-mi să văd greșelile mele
și să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!

Dumnezeule, purifică-mă pe mine, păcătosul. 

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă.

Iartă, Doamne, nenumăratele mele păcate!”

(Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul / Liturghia bizantină)

„Să-l iubești…!” Totul este atât de clar, dar nu mereu ușor

Cristos este fascinant!
Ne răspunde simplu și clar:
nimic mai presus
de iubirea lui Dumnezeu
și a aproapelui.
Și nu orice fel de iubire,
ci cu toată ființa:
inima,
sufletul,
cugetul
și puterea.

(cf. Mc 12,28-34)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34
În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este prima dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Prima este: «Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 30 Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta!» 31 A doua este aceasta: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea”. 32 Cărturarul i-a zis: „Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el 33 şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Isus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.

Cuvântul Domnului