Arhive pentru ‘Anul credinţei’

Crezul poporului lui Dumnezeu. Prietenia lui Montini cu filozoful Maritain

maritain paul VILa 30 iunie 1968, papa Paul al VI-lea a rostit în bazilica „Sfântul Petru” „Crezul poporului lui Dumnezeu”. La redactarea acestui text a contribuit în manieră decisivă şi prietenia lui Montini cu filozoful Maritain.

La 29 iunie 1978, sărbătoarea sfinţilor Petru şi Paul, papa Paul al VI-lea mai avea câteva săptămâni de viaţă. Aceea avea să fie ultima sa celebrare publică. În omilie, papa bătrân şi rănit la inimă datorită morţii prietenului Aldo Moro a voit să traseze o dare de seamă dureroasă a timpului dificil „în timpul căruia Domnul ne-a încredinţat Biserica sa”. Şi a voit să amintească drept „act important” al pontificatului său mărturisirea de credinţă pe care cu zece ani înainte, la 30 iunie 1968, o rostise solemn „în numele şi ca angajare a întregii Biserici drept «Crez al poporului lui Dumnezeu»”: „sumara mărturisire de credinţă” pe care a voit s-o repropună ca o „întoarcere la izvoare”, într-un moment în care „experimentalisme doctrinale uşoare păreau să zdruncine certitudinea atâtor preoţi şi credincioşi”.

Crezul poporului lui Dumnezeu este unul dintre gesturile cele mai clar profetice dintre cele făcute de toţi succesorii lui Petru în secolul trecut. Se întâmplă adesea, mai ales când papii se limitează să-şi facă propria meserie. Tocmai cu acea mărturisire a adevărurilor credinţei creştine, Montini a repetat din nou că mântuirea pregustată de păcătoşi deja pe pământ este dar al harului şi nu al certitudinilor – chiar cele etico-religioase – construite de oameni. A mărturisit prin cuvinte simple că Biserica nu este o organizaţie religioasă de curaţi şi perfecţi, angajată să construiască de la sine propria relevanţă în istorie, de vreme ce ea însăşi „nu posedă altă viaţă decât cea a harului”.

Un „An al credinţei” maltratat de intelighenţia

Între 1967 şi 1968, Paul al VI-lea a voit să dedice un an de celebrări apostolilor Petru şi Paul, în al nouăsprezecelea centenar al martiriului lor. Acela a fost „Anul Credinţei”. Papa Montini a voit să-l încheie în piaţa „Sfântul Petru”, la 30 iunie 1968, rostind o solemnă mărturisire de credinţă, prezentată de el însuşi drept Crezul poporului lui Dumnezeu.

Anul Credinţei a însemnat o culme decisivă – deşi neobservată de mulţi în timpul său – pentru pontificatul lui Paul al VI-lea precum şi pentru drumul Bisericii. Se încheiase de puţin timp Conciliul al II-lea din Vatican şi primăvara eclezială anunţată se umplea de semne de slăbiciune, produse şi de triumfalismul clerical actualizat al celor care se preamăreau că au inaugurat un creştinism „nou”, adaptat timpurilor. „Nu se poate demola Biserica de ieri pentru a construi una nouă astăzi”, a avertizat însuşi Montini deja într-o audienţă din 1966. Însă nu a renegat drumul conciliar, nici nu a convocat „bătălii culturale” de insurecţie în faţa faptelor şi fenomenelor care provocau nelinişte. În acel moment, pentru Paul al VI-lea, singurul lucru adecvat timpurilor era de a aminti şi a repeta întregii Biserici care sunt unicele sale comori: credinţa apostolilor, păstrată de tradiţie, şi săracii, chemaţi cei dintâi să se bucure de darurile harului. Nu întâmplător, în 1967, a dedicat enciclica sa Populorum progressio „popoarelor foamei” care interpelau „popoarele opulenţei”.

În Biserică, puţini au perceput luciditatea profetică a alegerii „minimaliste” a lui Paul al VI-lea. Iluminaţii şi progresiştii au etichetat-o ca o reflectare intimistă, pătrunsă de pesimism. Pentru reacţionari era vorba de un regret tardiv, dat fiind că după părerea lor catastrofa a fost provocată chiar de reînnoirea conciliară, al cărei timonier a fost papa Montini. Pentru clericalii de orice teapă, simpla repropunere a conţinuturilor esenţiale ale credinţei catolice era un răspuns „prea simplu” în faţa provocărilor istoriei şi a crizei Bisericii. Conform lor, trebuia elaborată o strategie mai complexă. Pentru a se adapta lumii – spuneau unii. Sau pentru a rezista la asediul modernităţii şi a lupta – spuneau alţii. Fostul iezuit Carlo Falconi, care de la Espresso era conducătorul vaticaniştilor de atunci, a scris că „Anul Credinţei” şi Crezul poporului lui Dumnezeu au fost „înghiţite într-un vârtej de tăcere”. Şi totuşi, tocmai cuvintele şi gesturile magisteriului montinian din acel an – începând de la Crezul poporului lui Dumnezeu – sugerează parcursuri rodnice şi Bisericii din timpul prezent, mereu ispitită să încredinţeze propria misiune strategiilor funcţionaliste de marketing.

Tot Anul Credinţei, Paul al VI-lea a repetat că „rămânerea” în credinţa apostolilor, fără a inventa nimic, este calea cea mai simplă pentru a păzi comoara de har pe care Domnul o dăruieşte Bisericii. În această fidelitate simplă poate înflori, gratuit, darul vieţii creştine. La 26 iunie 1968 scandalizând o bună parte din grupul clericalilor intelectuali, a proclamat autenticitatea relicvelor corporale ale sfântului Petru găsite şi recunoscute cu rigoare ştiinţifică de arheologa Margherita Guarducci.

Conform papei Montini nu puteau „să fie neglijate de noi romanii, şi de cei care îşi îndreaptă paşii spre Roma, aceste referinţe umane şi materiale la amintirea apostolilor, prin meritul cărora a început viaţa noastră religioasă”. Apoi, la 30 iunie, Anul Credinţei a avut încoronarea sa tocmai cu solemna mărturisire a Crezului poporului lui Dumnezeu. Un text care mergea după cel formulat la Niceea, care se recită la Liturghie, dar cu importante complemente şi dezvoltări.

În 2008, într-un interviu acordat revistei internaţionale lunare 30Giorni, regretatul cardinal dominican Georges Cottier (1922-2016) a relatat că cel care a scris schiţa Crezului din ’68 a fost nici mai mult nici mai puţin decât Jacques Maritain, marele filozof francez, teoretician al întâlnirii dintre creştinism şi modernitate, care în deceniile precedente a fost apărat public de Montini când unii teologi de la Sfântul Oficiu voiau să-l condamne cu acuza de „naturalism integral”.

În perioada de după Conciliu, şi Maritain în vârstă de peste 80 de ani a devenit critic în faţa pseudo-actualizărilor culturale pe care le vedea răsărind printre laici şi ecleziastici sub pretextul deschiderii la lume. Dar după părerea sa nu trebuia să se răspundă la criză cu măsuri disciplinare. Mai degrabă se cuvenea să se repete cu toată simplitatea punctele esenţiale ale credinţei Bisericii înseşi, proclamată de cele mai importante concilii ecumenice. Scriind prietenului său cardinalul de Geneva Charles Journet, Maritain a pus negru pe alb intuiţia sa: în faţa condiţiei credinţei în lume, era de folos „un act dogmatic, pe planul credinţei înseşi”: adică „Suveranul Pontif să redacteze o mărturisire de credinţă completă şi detaliată, în care să fie explicat tot ceea ce este realmente conţinut în Simbolul de la Niceea”.

În interviul citat, Cottier a povestit că prin intermediul lui Journet, intuiţia lui Maritain a fost comunicată lui Paul al VI-lea, care răspunzând l-a invitat pe Journet să-i trimită el însuşi o schiţă a textului. Maritain a schiţat un text de lucru, care a fost publicat după aceea în versiune definitivă fără prea multe corecturi. În document, se mărturisesc articolele proprii ale credinţei catolice, cum ar fi păcatul strămoşesc, misterele întrupării, morţii şi învierii lui Isus Cristos, natura jertfei Liturghiei, prezenţa corporală a lui Cristos în Euharistie, crearea ex nihilo a lumii şi a fiecărui suflet uman.

Crezul poporului lui Dumnezeu reprezintă un gest profetic şi prin modalitatea concretă în care a fost promulgat. O simplă Confessio, pe care succesorul lui Petru şi-a însuşit-o, încrezându-se cu încredere şi simplitate în sensus fidei al bătrânului prieten filozof, odinioară acuzat de compromis maleabil cu modernitatea secularizată.

(Papa, filozoful şi credinţa apostolilor
de Gianni Valente
după Vatican Insider, 28 iunie 2018)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

preluat de pe http://www.ercis.ro

Scrisoare pastorală: Prinos de mulţumire şi recunoştinţă

petru-gherghelLa sfârşitul lunii noiembrie, mai exact duminică, 24 noiembrie 2013, va avea loc încheierea solemnă a Anului Credinţei, declarat de papa Benedict al XVI-lea, actualmente emerit. Totodată vom încheia şi programul pastoral dedicat familiei în Dieceza de Iaşi, program desfăşurat pe o perioadă de trei ani: 2010-2013.

A fost o binecuvântare pentru întreaga Biserică şi un adevărat moment de reîmprospătare a convingerilor religioase a celor ce l-au ales pe Dumnezeu drept ultim scop al întregii lor vieţi şi o binemeritată reînnoire de speranţă într-o lume mai demnă şi mai aproape de idealul său temporar şi mai ales de cel veşnic. A fost, de asemenea, un prilej pentru familiile noastre să se bucure de lumina credinţei ca fundament al chemării de vestire a evangheliei în lume şi în societate.

Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a oferit o astfel de etapă de împrospătare în care rugăciunea noastră a fost fără încetare ca aceea a ucenicilor Domnului: „Doamne, măreşte-ne credinţa!” (cf. Lc 17,5). Doamne, învaţă-ne să ne rugăm şi revarsă în inimile noastre darul iubirii dumnezeieşti. Doamne, păstrează în familiile noastre bucuria şi lumina credinţei.

E firesc, aşadar, să-i fim recunoscători şi Sfântului Părinte papa Benedict pentru inspiraţia avută şi pentru programul trasat prin scrisoarea apostolică Porta fidei (Poarta credinţei -11 octombrie 2011).

Sfântul Părinte Benedict făcea o precizare care ne-a însoţit pe parcursul întregului An al Credinţei, deschis odată cu Sinodul Episcopilor din octombrie 2012, încurajându-ne să pătrundem în nucleul credinţei pentru o nouă evanghelizare: „Dorim ca acest an să trezească în fiecare credincios aspiraţia de a mărturisi credinţa în plinătate şi cu reînnoită convingere, cu încredere şi speranţă. Va fi o ocazie propice şi pentru a face mai intensă celebrarea credinţei în liturgie, îndeosebi în Euharistie, care este culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi în acelaşi timp izvorul din care provine toată energia ei”.

Îi mulţumim, de asemenea, actualului Sfânt Părinte Francisc care, preluând gândul şi dorinţa papei emerit Benedict, care dorea ca această „lumină a credinţei”, analizată şi retrăită de fiecare creştin să aducă în lume o nouă rază iluminatoare pe care trebuie să o răspândească prin propria experienţă şi viaţă din întâlnirea cu Cristos, „adevărata lumină care a venit în lume” (In 1,9).

Caracterizată prin cuvintele „cine crede, vede„, enciclica, „prezentând credinţa”, cere să se îndrepte din nou privirea spre esenţialul Bisericii şi al fiecărui credincios care ne face să înţelegem misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, care, în moartea şi învierea sa, a revelat iubirea în plinătatea şi profunzimea sa.

Înţelegem din această valoroasă şi importantă enciclică, document pontifical care îl are drept inspirator pe papa emerit Benedict şi autor pe actualul Sfânt Părinte papa Francisc, un lucru esenţial: credinţa este un dar, noi suntem chemaţi să o descoperim din ce în ce mai bine şi să înţelegem caracterul ei de lumină pentru că, atunci când flacăra ei se stinge, toate celelalte lumini ajung să-şi piardă vigoarea. Credinţa se naşte din întâlnirea cu Dumnezeul cel viu, care ne cheamă şi ne dezvăluie iubirea sa, o iubire care ne precedă şi pe care ne putem sprijini pentru a fi trainici şi a construi viaţa. Transformaţi de această iubire, primim ochi noi, experimentăm că în ea există o mare promisiune de plinătate şi ni se deschide privirea viitorului, ne asigură Sfântul Părinte la începutul acestei enciclice.

Suntem bucuroşi că în acest An al Credinţei am beneficiat de un Sinod al episcopilor, înţelegând cât de importantă este credinţa trăită pentru răspândirea evangheliei în lumea de astăzi şi în misiunea unei noi evanghelizări, aşa cum am fost îndemnaţi de papa emerit Benedict.

Am avut bucuria de a întâlni un nou păstor carismatic şi dornic de a ne ilumina şi călăuzi pe un drum nou de credinţă, de a ne face să fim purtătorii acestei lumini la toţi oamenii, după ce am primit-o prin întâlnirea cu Cristos. Suntem recunoscători că pe parcursul acestui An al Credinţei am fost stimulaţi în atâtea forme să redescoperim „lumina credinţei”, să ne împărtăşim din lumina ei, să o transformăm în iubire şi trăire creştină, capabilă să ajute la o nouă orientare în Biserică şi în lume.

Tot ceea ce ne-a lăsat ca moştenire Conciliul Vatican II la împlinirea celor 50 de ani de la deschidere, noul Catehism al Bisericii Catolice la împlinirea celor 20 de ani de la publicare, precum şi tot ce ne-au transmis marii noştri papi Ioan al XXIII-lea, Paul al VI-lea, Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea se regăseşte în această ultimă enciclică, ce întregeşte, de fapt, o trilogie voită cândva de papa Benedict, ce urma să devină un adevărat ghid pentru viaţa noastră: Deus caritas est, Spe salvi şi Lumen fidei. Papa Francisc vine să confirme şi să întărească această dorinţă a înaintaşului său şi acest magisteriu cu un nou spirit şi cu o nouă abordare şi să ne îmbucure astfel inima cu exemplul său şi cu razele luminii credinţei trăite şi transformate în speranţă şi iubire după modelul patronului ales, sfântul Francisc din Assisi.

Cât de frumos exprimă acest adevăr atunci când ţine să precizeze despre tot ce au făcut înaintaşii săi, despre ceea ce a voit şi a ţinut să facă papa Benedict. „Succesorul lui Petru este chemat, de fapt, să-i «întărească pe fraţi» în acea incomensurabilă comoară a credinţei pe care Dumnezeu o dăruieşte ca lumină pe drumul fiecărui om. (7). Tezaurul credinţei rămâne mereu inalterabil şi valabil peste timpuri şi generaţii. El trebuie doar redescoperit şi aplicat în condiţii şi forme noi.

Aceasta a fost, este şi trebuie să rămână pentru om Lumen fidei, lumina credinţei: un ghid ce ni-l pune în mână pe Cristos pe care îl întâlnim şi prin care suntem chemaţi să fim lumină în lume (cf. Mt 5,13-16).

Avem aşadar motive să celebrăm, împreună cu întreaga Biserică, acest act de preamărire a lui Dumnezeu care a fost atât de generos cu noi dându-ne întâlnire, pe parcursul acestui an, cu iubirea sa pe care ne-a oferit-o în atâtea ocazii şi prin atâtea forme aşa încât drumul nostru de curaj şi de mărturie să crească şi să aducă noi roade în opera atât de importantă a noii evanghelizări.

În aceeaşi măsură suntem fericiţi că darul credinţei pe care l-am retrăit şi reînnoit pe parcursul anului pastoral pe care-l încheiem la Cristos, Rege, a adus în familiile noastre din dieceză o adevărată lumină şi un nou impuls în angajarea unei trăiri demne, conforme cu vocaţia încredinţată de Dumnezeu părinţilor şi copiilor în această lume.

În enciclica „Lumen fidei” există multe referinţe la faptul cum această lumină operează în familie şi luminează paşii părinţilor şi ai copiilor, fiind pentru toţi membrii acestei „biserici domestice” un far luminos. Ne bucurăm să ştim şi să vedem cum programul nostru pastoral dedicat familiei s-a îmbinat aşa de bine cu dorinţa şi gândul Sfântului Părinte de a face să strălucească şi mai mult lumina credinţei în familie şi prin familie.

Iată cuvintele Sfântului Părinte Francisc: „Primul loc în care credinţa luminează cetatea oamenilor se află în familie. Înainte de toate, mă gândesc la unirea stabilă a bărbatului şi a femeii în căsătorie. Ea se naşte din iubirea lor, semn şi prezenţă a iubirii lui Dumnezeu, din recunoaşterea şi acceptarea bunătăţii diferenţei sexuale, prin care soţii se pot uni într-un singur trup (cf. Gen 2,24) şi sunt capabili să dea naştere unei noi vieţi, manifestare a bunătăţii Creatorului, a înţelepciunii şi a planului său de iubire. În familie, credinţa însoţeşte toate vârstele vieţii, începând de la pruncie: copiii învaţă să se încreadă în iubirea părinţilor lor. Pentru aceasta este important ca părinţii să cultive practici comune de credinţă în familie, care să însoţească maturizarea credinţei copiilor. Mai ales tinerii, care străbat o vârstă a vieţii atât de complexă, bogată şi importantă pentru credinţă, trebuie să simtă apropierea şi atenţia familiei şi a comunităţii ecleziale în drumul lor de creştere în credinţă” (LF 52-53).

O minunată simbioză între credinţă şi familie, familia devenind o adevărată şcoală şi un veritabil laborator al credinţei.

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori în Cristos, preaiubite familii,

Anul Credinţei şi al Familiei se încheie în solemnitatea lui Cristos, Rege.

Vom face sărbătoare, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru acest timp binecuvântat şi pentru această revărsare de lumină cerească.

Tot în acest sens, cerem ca în toate Bisericile noastre, la celebrările liturgice, mai ales la celebrarea sfintei Liturghii să subliniaţi marea binefacere pe care a trăit-o Biserica în acest an special, făcând un triduum de pregătire cu rugăciuni, adoraţii, cateheze şi alte diferite devoţiuni în biserici, mănăstiri, capele, institute teologice şi de formare, case de educaţie şi caritate, dar mai ales în familii, ca prinos de mulţumire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, invocând ajutorul sfintei familii din Nazaret şi a sfinţilor noştri protectori.

Unindu-ne cu Sfântul Părinte papa Francisc şi cu întreaga Biserică în catedrala noastră „Sfânta Fecioară Maria, Regină” vom celebra, la ora 11.00. în mod solemn o sfântă Liturghie pontificală cu participarea tuturor preoţilor din Iaşi, a tuturor familiilor religioase şi a tuturor structurilor bisericeşti.

Nu uităm însă că drumul de credinţă şi misiunea noastră în Biserica locală ca şi în fiecare familie în parte nu se termină, ci continuă. Suntem chemaţi să facem vie credinţa pe care am redescoperit-o şi să devenim purtătorii acestei lumini pe cărările vieţii la cei care încă n-au întâlnit-o.

Vă îndemnăm cu iubire părintească şi frăţească să nu încetăm să implorăm împreună cu Sfântul Părinte, cu toţi păstorii Bisericii acelaşi dar ceresc: Doamne, măreşte-ne credinţa! Doamne, fă ca familia creştină să fie mereu şcoală de credinţă în lume şi să rămână mereu aşa cum a fost instituită după planul şi voinţa lui Dumnezeu.

Întrucât în dieceza noastră am trăit şi un program cu totul special dedicat familiei şi căsătoriei creştine, pe parcursul a trei ani, vă facem cunoscut că dată fiind importanţa acestui proiect, vom adresa înaintea sărbătorii Crăciunului, sărbătoarea vieţii şi a familiei prin excelenţă, o scrisoare pastorală tuturor familiilor noastre cu un mesaj pentru fiecare persoană în parte.

Tuturor îmbrăţişarea noastră părintească şi dorinţa binecuvântării cereşti, „ca toţi să fie una” (In 17,21).

Iaşi, 1 noiembrie 2013,

Solemnitatea Tuturor Sfinţilor

Petru Gherghel, episcop de Iaşi

Preluat de pe www.ercis.ro

Statornicia în credinţă – dacă nu ne convertim gândurile, vom sfârși prin a le transforma în fapte!

Rămâneți statornici și veți dobândi viața!

20131117duminica33jpgCât de plini de speranță suntem la fiecare început. Fiecare por al ființei noastre transpiră sub impulsul entuziasmului și al dorinței de mai bine. Însă abia la sfârșit, când timpul hărăzit s-a scurs, putem cuantifica rezultatele entuziasmului nostru. Iată că suntem la finalul anului liturgic. Duminica viitoare vom încheia acest an cu solemnitatea „Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului”. Tot duminica viitoare vom încheia și Anul Credinței. Iată că a trecut acest timp în care speram să consolidăm credința noastră și a celor din jurul nostru. Și…cum a fost? Cum am fost? Cum l-am trăit? Ce-am făcut bine, ce am îmbunătățit în acest timp? Acum suntem la final și putem face contabilitatea. Și evanghelia din această duminică vorbește despre un sfârșit al lucrurilor frumoase (cum era Templu!), dar și a unor realități legate de lumea aceasta. Putem întrezări sfârșitul lumii care se va întâmpla; când și cum se va întâmpla, nu ne privește pe noi și nici nu avem cum să știm. Însă ceea ce ne interesează pe noi, ceea ce ar trebui să ne intereseze în fiecare zi și să devină preocuparea noastră esențială, este cum ne pregătim pentru această mare zi. Cum ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul care va fi la împlinirea timpului?

Cred că despre această pregătire pe care (nu) o facem vorbește foarte mult pregătirea pe care (nu) o facem înainte de sfânta Liturghie și mai ales înainte de a prima sfânta Euharistie. Dacă ne pregătim pentru întâlnirea cu Isus prezent în cuvântul său și în sfânta Euharistie, cu siguranță atunci ne pregătim și pentru marea întâlnire, față către față. Dar dacă acum tratăm cu răceală prezența lui Cristos în mijlocul nostru, atunci e clar că avem motive să ne temem de acea zi a judecății. Dacă nu ne pregătim este clar că în loc să cântăm MaranathaVino, Doamne, Isuse, privim cu spaimă spre acea zi pe care o vedem ca Dies irae, ziua mâniei lui Dumnezeu asupra noastră. Dacă am căuta acum prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru – în taina altarului, în cuvântul Sfintei Scripturi, în cei săraci și suferinzi – ziua acea am privi-o ca pe cea mai mare mângâiere a sufletului, ca pe cea mai râvnită întâlnire dintre două inimi care se iubesc. Dacă…

Cei care au ascultat și meditat lecturile de ieri, sâmbătă, au putut asculta întrebarea lui Isus: „Fiului Omului, când va veni, va găsi el credință pe pământ?” (Lc 18,8). Și același Isus ne spune astăzi: „rămâneți statornici și veți dobândi viața”. Avem două cuvinte esențiale pentru veșnicia noastră: credință și statornicie. Aceste cuvinte trebuie să le punem mereu împreună și să vorbim despre statornicia în credință sau despre credința statornică. Ne este necesară statornicia în credință pentru a putea rămâne pe calea care ne poartă spre viața cea veșnică.

Și aș vrea să subliniez trei puncte legate de această statornicie în credință.

În primul rând, statornicia în credință nu înseamnă stagnare, blocare. De fapt, este imposibil să rămânem mereu la același nivel în ceea ce privește credința noastră. În credință, așa cum bine știm și repetăm deseori, ori creștem ori scădem. În credință, așa cum spun unii și despre iubire, astăzi trebuie să fim mai buni decât ieri și mâine mai buni decât astăzi, mâine trebuie să avem o credință mai puternică, mai mare. Zi de zi, toată viața, trebuie să creștem, altfel pierdem din credința noastră. Așadar, ori avem mai multă credință, ori mai puțină. De aceasta depinde fidelitatea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu, depinde felul în care stăm în așteptarea Domnului, felul în care ne pregătim pentru întâlnirea cu el. Noi decidem, noi alegem: mai mult sau mai puțin pentru astăzi?!

În al doilea rând, meditând lecturile de astăzi, în special prima și a două, cred că două cuvinte atât de mult cunoscute în lumea creștină, mai ales în lumea monastică, ar putea rezuma bogăția mesajului și să-l pună pe linia acestei statornicii în credință: ora et labora. Roagă-te și muncește, spunea sfântul Benedict. Roagă-te pentru statornicia ta în credință pentru că ea este darul lui Dumnezeu. Iar acest dar trebuie cerut în rugăciune. Și aici simt că se împlinește cuvântul primei lecturi: cei care în zbuciumul vieții caută să lupte, caută să fie statornici în credință și cer ajutorul Domunlui, vor simți cum Domnul „va aduce vindecare pe aripile lui”, vor simți cum Domnul le oferă ajutorul de care au nevoie în suferință și în încercări. Pentru ei va răsări Soarele dreptății! Este un mare har să te bucuri în fiecare zi de răsăritul soarelui. Este o splendoare despre care mulți doar aud povestindu-se, pentru că nu văd, iar noi neglijăm lumina ce intră în viața noastră și uităm să mulțumim…sau măcar să ne bucurăm. Ba mai mult: uităm să cerem răsăritul! La fel este și în viața spirituală: dacă cerem în rugăciune acest har, îl vom primi. Soarele dreptății  va răsări în viața noastră și noi ne vom bucura de lumină pentru a păși doar pe calea cea bună, de lumina necesară pentru a rămâne statornici în credință. Trebuie să cerem și ni se va da. Statornicia este în primul rând darul lui Dumnezeu.

Însă, după ora, nu trebuie să uităm labora. Și sfântul Paul ne amintește acest lucru: „cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce”. Însă nu trebuie să muncim doar pentru pâinea cea de toate zilele (care nu trebuie să uităm că este tot un dar divin pe care trebuie să-l cerem în rugăciune și-l cerem zi de zi când spunem Tatăl nostru…) sau doar pentru binele nostru, al familiilor noastre și al celor dragi. Trebuie la fel de mult să muncim și pentru viața noastră spirituală. În fiecare zi trebuie să vedem ce putem îmbunătăți în viața noastră de credință. Atenție: cine nu muncește (pentru viața spirituală, pentru statornicia în credință) nici să nu mănânce (să nu se apropie de masa euharistică)! Riscăm să banalizăm ospățul euharistic atunci când nu depunem nici un efort pentru ca întâlnirea cu Isus să fie una purificată de orice păcat, fie el și păcat venial. Ora et labora, roagă-te și muncește. Sau cum spunea atât de încurajator sfântul Iganțiu de Loyola: „Roagă-te ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu și muncește ca și cum totul ar depinde de tine”.

În al treilea și ultimul rând (și poate cel mai important la nivel practic!) este bine să fim convinși de acest adevăr: adevărata statornicie în credință începe cu gândurile. Da, cu gândul, nu cu faptele mărețe. Dacă vrem o viață lipsită de superficialitate, trebuie să începem să schimbăm modul nostru de a gândi, trebuie să reînnoim gândurile noastre care ne sunt izvor de acțiune. Trebuie să începem cu gândul, după cum în fiecare zi (în special seara) când facem cercetarea cugetului sau actul penitențial spunem: „Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul că am păcătuit prea mult cu gândul…”. Prima dată spunem cu gândul și apoi adăugăm „cuvântul, fapta și omisiunea”. Spun aceasta pentru că sunt convins că dacă vom reuși să facem gândurile noastre statornice în credință, cu siguranță și faptele noastre vor fi desăvârșite. Însă altfel ne amenință pericolul fariseismului: facem fapte mărețe, dar în inima noastră avem gânduri nedemne de numele pe care-l purtăm! Și apoi să nu uităm un lucru foarte important: în privința faptelor noastre de multe ori suntem constrânși să acționăm bine, frumos, creștinește pentru că suntem văzuți, apreciați. Sau pentru că dacă nu acționăm bine suntem pedepsiți de lege. Orice gest este supus unui control din exterior și în consecință poate fi sancționat sau apreciat. Însă gândurile nu pot fi sancționate. În inima noastră putem să facem orice: nimeni nu știe, nimeni nu vede (în afară de Domnul). Putem fi inimaginabil de murdari și răi și lipsiți de credință, chiar dacă zi de zi stăm cu mâinile împreunate și „derulăm” de zeci de ori bobițele preasfântului Rozariu. De aceea, adevărat judecată a Domnului va fi emisă după inima noastră, după ceea ce se află în ea, după sentimentele și gândurile noastre. Știm prea bine: Domnul nu privește la ceea ce facem, ci la inima noastră; Domnul nu judecă după înfățișare. Oare chiar înțelegem acest lucru?! Trebuie să fim convinși de gravitatea cuvintelor lui Isus, cuvinte atât de dure, dar pline de adevăr: „Ați auzit că s-a spus celor din vechime: Să nu ucizi! Dacă cineva comite o crimă, va fi condamnat la judecată. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va fi condamnat la judecată… Ați auzit că s-a spus: Să nu comiți adulter! Eu însă vă spun că oricine privește o femeie dorind-o a și comis adulter cu ea în inima lui (Mt 5,21-22.27-28). Totul este atât de clar spus. Știm prea bine că în inima noastră de atâtea ori am făcut rău celor din jur, am gândit rău despre ei, poate le-am dorit și moartea (unii, mai „pasionați”, poate au mers până acolo încât au făcut și scenarii pline de răutate, de răzbunare), dar totul a rămas la nivel de gând, totul a rămas în inima noastră pentru că ne temem de legi, de pușcărie, de vorbele celor din jur care ne știu de oameni buni etc. Așa suntem noi: îl ucidem de mii de ori pe cel de lângă noi, dar doar în inima noastră, că în rest ne e teamă de lege. Și dacă avem astfel de gânduri, dar fapte care sunt „zâmbărețe”, care este adevăratul nostru chip? Cel al faptelor (care sunt constrânse de lege, de frică şi sunt „zâmbărețe”) sau cel al gândurilor pline de răutate?! Dacă nu ne convertim gândurile, vom sfârși prin a le transforma în fapte!

Așadar „munca” pentru statornicia noastră în credinţă nu e uşoară şi nu e nici puţină. Însă nu trebuie să ne temem nici măcar în faţa celor mai mai încercări sau provocări. Trebuie să nu uităm că în timp ce muncim pentru statornicia noastră, dacă cerem vom beneficia mereu de sprijinul Soarelui Dreptății, sprijinul celui care ne mângâie cu aceste cuvinte: „Veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Rămâneți statornici și veți dobândi viața”. Domnul este de partea noastră, el ne pune pe buze cuvintele potrivite și ne dă forța de a face binele. Să-i cerem să pună și în inima gândurile cele mai nobile pentru a fi mereu statornici în credință, pentru a ne apropia de împărăția sa care va veni și nu va avea sfârșit. Amin!

Duminică, 17 noiembrie 2013 

† DUMINICA a 33-a de peste an Ss. Elisabeta a Ungariei, calug, Florin, pr.

LECTURA I Va răsări pentru voi Soarele dreptăţii.

Citire din cartea profetului Malahia 3,19-20 1 Iată, vine ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Toţi cei trufaşi şi toţi cei care săvârşesc fărădelegea, vor fi ca paiele. Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul universului, şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură, 2a dar pentru voi, care vă temeţi de numele meu, va răsări Soarele dreptăţii; el va aduce vindecarea pe aripile lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,5-6.7-9a.9bc (R.: cf. 9)

R.: Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate.

5 Cântaţi Domnului din harpă, să răsune harpa împreună cu toate instrumentele. 6 Sunând din trompetă şi din corn, strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru. R.

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea, lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 8 Toate râurile să bată din palme şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului 9a căci el vine să judece pământul. R.

9bc El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele fără părtinire. R.

LECTURA A II-A Cine nu vrea să muncească să nu mănânce.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 3,7-12 Fraţilor, 7 voi ştiţi bine ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi exemplul. 8 Noi n-am trăit printre voi în trândăvie şi pâinea, pe care am mâncat-o, n-am aşteptat-o pe gratis de la nimeni. Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi şi noapte, ca să nu fim povară niciunuia dintre voi. 9 Desigur, nu că nu am fi avut acest drept, însă am vrut să fim pentru voi un exemplu de urmat. 10 Şi când eram la voi v-am dat această normă: cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. 11 Am auzit că unii dintre voi trăiesc în trândăvie, umblă încolo şi încoace, fără să facă nimic. 12 În Domnul Isus Cristos acestora le poruncim şi le punem în vedere: să muncească în linişte şi să mănânce pâinea agonisită de ei!

Cuvântul Domnului

ALELUIA Lc 21,28 (Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri, căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,5-19 În acel timp, 5 unii vorbeau despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 6 Isus le-a zis: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus!” 7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta şi după care semn se va putea cunoaşte că este pe cale să se împlinească?” 8 Isus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; căci mulţi vor veni purtând numele meu şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, nu vă înspăimântaţi; căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârşitul”. 10 Isus a adăugat: „Un popor se va ridica împotriva altui popor şi o împărăţie împotriva alteia. 11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer. 12 Dar mai înainte de acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, vă vor arunca în închisoare, vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 14 Întipăriţi-vă bine în inimă, că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, cărora potrivnicii voştri nu vor putea să le ţină piept şi nici să le contrazică. 16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”.

Cuvântul Domnului