Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Calatorii si pelerinaje’ Category

Zi de sărbătoare la „San Carlo”, casa noastră (imagini si clipuri)

Posted by Paxlaur pe 04/11/2017

bazilica sfantul Carol RomaRoma Basilica S Carlo al Corso

În ziua de 4 noiembrie (comemorarea sfântului Carol Borromeu), colegiul în care locuiesc este anual în sărbătoare. Mai jos puteți vedea măreția bazilicii colegiului, în care vom celebra sfânta Liturghie în această seară. Vă port în rugăciune.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu iubirea și credința sfântului Carol Borromeu!

Anunțuri

Posted in Calatorii si pelerinaje, Carol Borromeu, E bine de ştiut, Imagini si fotografii, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , | 1 Comment »

Din nou în Assisi (prin imagini)

Posted by Paxlaur pe 13/10/2017

Doamne, fă din mine un instrument al împăcării între oameni:
Unde este ură eu să aduc iubire,
Unde este vină eu să aduc iertare,
Unde este dezbinare, eu să aduc unire,
Unde-i rătăcire, eu să aduc adevărul,
Unde-i îndoială, eu să aduc credință,
Unde-i disperare, eu să aduc speranță,
Unde-i întuneric, eu să aduc lumină,
Unde-i suferință, eu să aduc bucurie.
Doamne, ajută-mă ca mai curând eu să mângâi pe alții decât să fiu mângâiat,
Ca eu să-i înteleg pe alții decât eu să fiu înteles,
Ca eu să iubesc pe alții decât eu să fiu iubit.
Caci când mă uit pe mine însumi atunci mă găsesc,
Când iert atunci găsesc iertare,
Când mor pentru Tine, atunci înviu la viața de veci.
Amin! (Rugăciunea sfântului Francisc din Assisi).

Assisi octombrie 2017 20Assisi octombrie 2017 21Assisi octombrie 2017 22Assisi octombrie 2017 23 01Assisi octombrie 2017 23Assisi octombrie 2017 24Assisi octombrie 2017 25

Posted in Calatorii si pelerinaje, Francisc din Assisi, Imagini si fotografii | Etichetat: , , , | 1 Comment »

Assisi (în imagini)

Posted by Paxlaur pe 12/10/2017

Există locuri în care parcă e mai ușor să fii sfânt și să te rogi cu înflăcărare pentru toți cei din inima ta!
Assisi sigur este un astfel de loc, mai ales atunci când mergi pentru „Exerciții spirituale”.

Iată:

Posted in Calatorii si pelerinaje, Francisc din Assisi, Imagini si fotografii, Rugaciune | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Pelerinaj la bazilica Maria-Radna

Posted by Paxlaur pe 08/09/2017

Când eram mic, 8 septembrie era sinonim cu „pelerinaj la bazilica Maria-Radna”, din Dieceza de Timișoara. Fiecare călătorie era o aventură: bunica mă ducea să-mi cunosc și să învăț să-mi iubesc „Mama”. Eram fascinat de lumea adunată acolo. Locul părea destinat miracolelor. Totul era bine și frumos până când începeam să ascult un fragment evanghelic încărcat cu nume pe care nici măcar nu reușeam să le pronunț: „Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham…” (cf. Mt 1,1-16). Nu înțelegeam rostul numelor, dar mi se părea atât de frumos sfârșitul: „Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1,23). Toate acele nume, toată viața lor, toată istoria lor – care, de fapt, este istoria mântuirii noastre – aveau un singur rost: ca Dumnezeu să fie cu noi, să fie în mijlocul nostru, să se facă om asemenea mie.

Din Sfânta Scriptură și învățătura Bisericii, apoi și prin pelerinaje și rugăciuni, în special rugăciunea sfântului Rozariu și Îngerul Domnului, am învățat să o cunoaștem pe sfânta fecioară Maria. Am înțeles că Dumnezeu are un plan de mântuire cu omenirea, iar pentru împlinirea acestui plan avea nevoie de o femeie „plină de har”. Dumnezeu avea nevoie de o mămă pentru a deveni trup, pentru ca omul să-l poată vedea, auzi, atinge pe Emanuel, pe „Dumnezeu-cu-noi”, pe cel care a mântui poporul de păcate. Tot ceea ce Dumnezeu căuta a găsit în Maria, în fecioara din Nazaret pe care a ales-o ca mamă a sa și mama a noastră, maica lui Cristos și maica Bisericii.

Să facem sărbătoare: este ziua de naștere a Mamei noastre. Să alergăm la ea și, așezați la picioarele ei, să reînnoim iubirea și devoțiunile noastre. Să ne apropiem de ea și să-i spunem: „Vorbește-ne, Mamă, despre Isus”. Ea l-a cunoscut cel mai bine. Ea l-a iubit cel mai mult. Ea ne arată frumusețea lui Isus din Nazaret, iubirea sa pentru oameni. Totul! Să ne lăsăm astăzi inima inundată de iubirea pe care Dumnezeu o poartă omenirii și care se manifestă prin această naștere a Preacuratei. Să conștientizăm ce „Mamă” minunată ni se naște astăzi și să-l preamărim pe Dumnezeu pentru fidelitatea și bunătatea sa.

Iată, planurile lui Dumnezeu se îndeplinesc. Toate! El face și astăzi lucruri minunate astfel încât și tu, și eu, și fiecare om să putem spune împreună cu „Doamna înveșmântată în soare”: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul… căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic și numele lui e sfânt” (cf. Ap 12,1; Lc 1,46.49). Domnul a făcut și face în viața noastră lucruri minunate tocmai prin faptul că ne-a inclus în planul său de mântuire: ne cunoaște, ne-a chemat și ne-a rânduit să fim asemenea chipului Fiului său, Isus, Fiul Mariei (cf. Rom 8,28-29).


Zilnic alergăm „sub ocrotirea ta,
sfântă Născătoare de Dumnezeu,
nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre,
ci ne mântuieşte oricând de toate primejdiile,
Fecioară slăvită şi binecuvântată”.


8 septembrie 2017 

Vineri din săptămâna a 22-a de peste an
NAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.
Mih 5,1-4a (Rom 8,28-30); Ps 12; Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23);

LECTURA I
Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte.
Citire din cartea profetului Miheia 5,1-4a
Aşa spune Domnul: „Tu, Betleem Efrata, eşti mic ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veşniciei. 2 De aceea, îi va lăsa până la timpul când cea care trebuie să nască va naşte şi restul fraţilor săi se vor întoarce la fiii lui Israel. 3 Va sta şi va paşte cu puterea Domnului şi cu mărirea numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui, căci el îi va face să se mărească până la marginile pământului. 4a El va fi pacea”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I
Pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a şi chemat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30
Fraţilor, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemaţi după planul lui. 29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi rânduit să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; 30pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi glorificat.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 12(13),6ab.6bc (R.: Is 61,10)
R.: Mă voi bucura în Dumnezeul meu.

6ab Eu am încredere în milostivirea ta.
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta. R.

6bc Voi cânta Domnului,
pentru că m-a copleşit cu daruri. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Fericită eşti, Sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Cristos, Dumnezeul nostru! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-16.18-23
Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham: Abraham i-a dat naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui; 3 Iuda le-a dat naştere lui Fares şi lui Zara din Tamar; Fares i-a dat naştere lui Esrom; Esrom i-a dat naştere lui Aram; 4 Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Salmon; 5 Salmon i-a dat naştere lui Booz din Rahab; Booz i-a dat naştere lui Obed din Rut; Obed i-a dat naştere lui Iese; 6 Iese i-a dat naştere lui David, regele. David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; 7 Solomon i-a dat naştere lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abía; Abía i-a dat naştere lui Asaf; 8 Asaf i-a dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui Ozia; 9 Ozia i-a dat naştere lui Ioatam; Ioatam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat naştere lui Ezechia; 10 Ezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere lui Amos; Amos i-a dat naştere lui Iosia; 11 Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui, în timpul deportării în Babilon. 12 După deportarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel; 13 Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; 14 Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; 15 Eliud i-a dat naştere lui Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; 16 Iacob i-a dat naştere lui Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, cel care se numeşte Cristos. 18 Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. 20Cugetând el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. 22Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”.

Cuvântul Domnului

Posted in Calatorii si pelerinaje, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | 2 Comments »

Ierusalim! (Fotografii)

Posted by Paxlaur pe 27/09/2015

IerusalimAbia acum am înțeles:

atunci când mă uit la el mă văd pe mine.

Suntem ca doi frați gemeni: unul e oglinda celuilalt!

Pot spune că în această vară am simțit cel mai bine ce înseamnă „Ad Jesum per Mariam” – La Isus prin Maria. Mai întâi, în luna iulie, am vizitat sanctuarul marian din Knock (Irlanda). Apoi la începutul lunii august am participat la Festivalul Tinerilor de la Medjugorje, vizitând și micul Lourdes, sanctuarul de la Vepric. La 15 august, chiar dacă nu am putut participa la pelerinajul dicezan de la Cacica, m-am bucurat să sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului alături de familie în cadrul comunității din Barați, un alt loc de cult dedicat sfintei Fecioare Maria (deși hramul bisericii este Coborârea Duhului Sfânt). După câteva zile petrecute în familie, am mers spre un alt loc marian, un sanctuar în toată puterea cuvântului: Fatima (Portugalia).

Așadar, lunile iulie și august au fost luni dedicate în mod special sfintei Fecioare Maria și locurilor în care i se aduce laudă lui Dumnezeu pentru „lucrările mari pe care le-a făcut privind la smerenia slujitoarea sale”, buna noastră mamă, Maria.

Însă luna septembrie, mai exact perioada 5-14, m-a purtat prin Maria la Isus și am ajuns în Țara Sfântă. De fapt, despre aceasta voiam să scriu astăzi. Prin harul Domnului și bunăvoința unor prieteni romani am ajuns pentru a doua oară în Țara Sfântă și am putut fi atins de pământul și aerul și apa și lumina care au umplut viața pământească a Mântuitorului. Au fost multe lucruri și locuri noi, frumoase.

Trebuie să spun că Galileea mi-a rămas și acum la inimă mai mult decât Ierusalimul. Prima dată eram nerăbdător să ajung la Ierusalim pentru că nu știam ce mă așteaptă acolo. Acum nu aș mai fi vrut să las liniștea lacului Genezaret și splendoarea muntelui Fericirilor. Mi-ar fi plăcut să rămânem acolo mereu, dar „trebuia să urcăm și la Ierusalim”.

Ca și data trecută și acum m-am întrebat: „Ce a găsit Dumnezeu frumos, bun în acest loc de l-a ales și îl iubește atât de mult”?! Ce poate fi frumos în acel haos, aglomerație, într-un loc înconjurat de un deșert?! Cum de a ales tocmai locul acesta atât de controversat și disputat între evrei, creștini și musulmani? Cum să iubești un loc în care și frații ajung să se teamă unii de alții?! Uneori spuneam în glumă: „Cu siguranță Dumnezeu era obosit după toată creația și după toate cele întâmplate cu Adam și Eva și apoi cu toți ceilalți până la Noe și a făcut această alegere într-un moment nepotrivit”. Doamne, iartă-mi păcatul și gândul rău! Eu o spuneam în glumă, nedumerit de ceea ce vedeam în jur. Nu înțelegeam amestecul de pace și război din acel loc. Nu înțelegeam învălmășeala dintre sacru și profan, dintre religii. Nu înțelegeam lipsa iubirii și preaplinul sentimentului de ură, dușmănie. Eu voiam un Ierusalim curat, liniștit, plin de pace și armonie, dar am găsit că tu ai ales un Ierusalim murdar, zbuciumat de patimi, de război, de dușmănii…

Însă Domnul s-a îndurat de mine și de zbuciumul meu și în tăcerea serii, de pe muntele măslinilor, privind spre Ierusalim, Domnul m-a ajutat să înțeleg de ce a ales și de ce iubește Ierusalimul. Domnul iubește Ierusalimul și l-a ales, ba chiar a murit „în” el și pentru el, tocmai pentru că Ierusalimul este imaginea perfectă a omului, a mea și a ta. Ierusalimul, cu toată agitația zilei și liniștea nopții, cu mizeria și curăția lui, cu pacea și războiul din el, redă ca o fotografie perfectă ceea ce este omul, ceea ce suntem noi. Doar noi și Ierusalimul putem fi atât de contradictorii, atât de diferiți de la o „clipă” la alta. Noi suntem pace și război, iubire și ură, iertare și dușmănie, mizerie și strălucire… Ierusalimul îi amintește Domnului de noi, iar noi îi amintim Domnului de Ierusalim.

De fapt, noi suntem noul Ierusalim, noul Templu. Noi suntem templul Duhului Sfânt iar Domnul vrea să locuiască în noi, să ne purifice. Suntem noi cei care nu ne lăsăm purificați, împăcați. Suntem noi cei care ne răzvrătim împotriva ordinei. Și așa cum Domnul a plâns asupra Ierusalimului, plânge astăzi asupra noastră:… Să ne lăsăm adunați de el, salvați de el, împăcați de el și cu el. Amin!

Deo gratias! Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci pentru tot binele pe care mi l-a făcut!

PS. Sper ca timpul să-mi îngâduie și să revin cu detalii despre trăirile din sanctuarele mariane și despre ceea ce a însemnat al doilea pelerinaj în Țara Sfântă, mai ales că de data aceasta am prins (sau am fost prinși de) furtuna de nisip (un eveniment destul de rar) și anul nou evreiesc, cu toată agitația și revolta de pe esplanada templului (revoltă și agitație care continuă și astăzi deși au trecut două săptămâni). A fost adrenalină maximă când am ieșit de acolo escortați de soldați, auzindu-se pe fundal împușcături, țipete, huiduieli, toate cu iz de gaz lacrimogen.  Dar despre asta într-o altă povestire!

Ierusalim

Gradina Maslinilor_pace

Zidul plangerii Zidul plangerii2

Furtuna de nisip Moscheea Al Aqsa Moscheea Al_Aqsa

Cartea cartilor

Isus Domnul si invatatorul ucenicilor_muntele fericirilor

Sâmbăta, 26 septembrie 2015 

Sâmbata din saptamâna a 25-a de peste an
Ss. Cosma si Damian, m. *; Ghedeon
Zah 2,5-9.14-15a; Ps Ier 31,10.11-12ab.13; Lc 9,43b-45

LECTURA I
Iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău!
Citire din cartea profetului Zaharia 2,5-9.14-15a
Mi-am ridicat ochii şi m-am uitat şi, iată, era un om care avea în mână o funie de măsurat! 6 Eu am spus: „Unde mergi?” El mi-a zis: „Să măsor Ierusalimul, ca să văd care este lăţimea lui şi care este lungimea lui”. 7 Iată, îngerul care vorbea cu mine a ieşit şi un alt înger i-a ieşit în întâmpinare. 8 El i-a zis: „Fugi şi spune-i tânărului acestuia: «Ierusalimul va fi locuit precum cetăţile deschise datorită mulţimii de oameni şi de animale din mijlocul lui. 9 Iar eu voi fi pentru el – oracolul Domnului – ca un zid de foc de jur împrejur; voi fi gloria sa în mijlocul lui”. 14 Bucură-te şi veseleşte-te, fiică a Sionului, căci, iată, eu vin şi voi locui în mijlocul tău – oracolul Domnului.15a Se vor alipi multe neamuri de Domnul în ziua aceea şi vor fi poporul meu şi eu voi locui în mijlocul tău”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ier 31,10.11-12ab.13 (R.: cf. 10d)
R.: Domnul ne păzeşte aşa cum păstorul îşi păzeşte turma.

10 Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului,
faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel îl adună
şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!” R.

11 Căci Domnul l-a eliberat pe Iacob,
l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.
12ab Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Sionului;
vor alerga spre bunătatea Domnului. R.

13 Atunci, fecioara se va veseli la joc, şi tinerii şi bătrânii împreună;
voi schimba jalea lor în veselie,
îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în durerea lor. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. 2Tim 1,10
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Discipolilor le era frică să-l întrebe despre cuvântul acesta.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,43b-45
În timp ce toţi se mirau pentru toate câte le făcea, Isus le-a spus discipolilor săi: „Ascultaţi cu atenţie cuvintele acestea: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor”. 45 Însă ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era nelămurit pentru ei, ca să nu-l priceapă, şi le era frică să-l întrebe despre cuvântul acesta.

Cuvântul Domnului

Posted in Calatorii si pelerinaje, Imagini si fotografii, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: