Arhive pentru ‘Predici si meditatii’

Fericiți cei care trăiesc „plantaţi în casa Domnului”.

Dacă există atât de multă frumusețe într-o creatură, 
cât de frumos trebuie să fie Creatorul!

Toți știu că astăzi este duminică, însă doar unii „simt” cât de frumos este Dumnezeu. Pentru unii e doar zi de picnic/sport/relaxare; pentru alții e Ziua Domnului. Cei care au cunoscut frumusețea Domului merg la biserică pentru că au în inima lor aceeași simțire a Psalmistului: „Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul, să cântăm numele tău, Preaînalte,3 să facem cunoscută de dimineaţă îndurarea ta şi noaptea fidelitatea ta,4 cu [lira] cu zece coarde şi cu harpa, cu cântare de alăută!” (Ps 92,2-4).

Astăzi nu mă mai miră oamenii care nu merg la biserică. De asemenea, sunt liniștit și în privința motivelor invocate pentru  a nu (mai) merge: unele au fundament și rămân o provocare pentru mine și pentru Biserică, însă unele motive sunt un fel de „mi-am uitat caietul acasă”, întocmai ca atunci când nu ne făceam temele, adică nu de îndeplineam obligațiile specifice vârstei și stării! Nu mă mai miră nici măcar absența celor care spun că sunt creștini, că ei sunt de partea lui Dumnezeu, dar nu de partea Bisericii, ca și cum Cristos și Biserica nu ar forma un singur trup (cf. Col 1,18.24; Ef 1,23). Sunt liniștit și față de cei de la care aveam așteptări cu ceva timp în urmă. Nu-i judec! Nu sunt vrednic! Psalmul propus pentru această duminică (XI-B) mă liniștește și mai mult: frumusețea lui Dumnezeu nu este pentru toți. Nu toți vor să o vadă, nu toți vor să se bucure de ea. Noi înșine o refuzăm și o negăm atunci când păcătuim. Apoi să nu uităm că prea mulți caută doar puterea lui Dumnezeu, nu frumusețea lui. Uneori poate și noi! Prea mulți trăiesc debusolați, scandalizați de cruce, de Calvar, de suferință, de ziua de vineri, de mormânt, și nu vor să meargă mai departe spre înviere, spre duminică. Prea mulți, cu ochii ațintiți spre pământ și ocupațiile pământești, văd doar umbrele, însă nu și lumina din Biserică, mai ales Soarele care strălucește pe altar…  

Este psalmistul cel care spune: „Omul nepriceput nu va cunoaşte şi cel nesimţit nu va înţelege aceasta” (Ps 92,7). Cuvântul Domnului!

Știm toți: frumusețea atrage. Iar cine se aseamănă se adună. În jurul lui Dumnezeu, frumusețe desăvârșită, se adună și rămân doar cei cu inima frumoasă. Frumoși și fericiți, în pofida dificultăților acestor timpuri. Frumoși și liniștiți, pentru că știu că Dumnezeu este de partea lor. Fericiți cei care trăiesc „plantaţi în casa Domnului”. Ei „vor înflori în curţile Dumnezeului nostru” (Ps 92,14).

PS. Cei care vin la biserică dar nu au inima frumoasă și nici nu luptă pentru a-și înfrumuseța inima după inima lui Cristos nu sunt creștini adevărați. Ei nu fac parte dintre cei „plantați în casa Domnului”. Ei sunt doar pasageri, în trecere. De fapt, mult mai rău: ei sunt cuscută! 

PSALMUL 92 (91)

Laudă fidelităţii lui Dumnezeu

1 Psalm. Cântare. Pentru ziua sabátului.

2 Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul,

să cântăm numele tău, Preaînalte,

3 să facem cunoscută de dimineaţă îndurarea ta

şi noaptea fidelitatea ta,

4 cu [lira] cu zece coarde şi cu harpa,

cu cântare de alăută!

5 Pentru că m-ai înveselit, Doamne, cu faptele tale,

voi tresălta de bucurie pentru lucrarea mâinilor tale.

6 Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne,

şi cât de adânci sunt gândurile tale!

7 Omul nepriceput nu va cunoaşte

şi cel nesimţit nu va înţelege aceasta.

8 Chiar dacă păcătoşii vor creşte ca iarba şi făcătorii de rele înfloresc,

ei vor fi nimiciţi pentru totdeauna,

9 iar tu, Doamne, eşti Preaînalt în veci!

10 Căci, iată, duşmanii tăi, Doamne,

iată, duşmanii tăi vor pieri

şi se vor risipi toţi făcătorii de nedreptate!

11 Dar tu înalţi fruntea mea ca pe aceea a unui zimbru,

torni asupra mea untdelemn proaspăt;

12 ochiul meu priveşte de sus la potrivnicii mei

şi urechile mele aud lucruri teribile

despre cei ce se ridică împotriva mea.

13 Cel drept va înflori ca un palmier,

va creşte ca un cedru din Libán.

14 Cei plantaţi în casa Domnului

vor înflori în curţile Dumnezeului nostru.

15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe,

îşi păstrează seva şi prospeţimea,

16 ca să facă cunoscut că „Domnul, stânca mea, este drept,

în el nu este nedreptate”.

Gust bun și lumină clară

Dacă faptele și planurile noastre nu-i apropie pe oameni de Dumnezeu, înseamnă că sunt lipsite de gust bun și lumină clară. Noi înșine suntem lipsiți de viziune dacă lumina pe care o răspândim nu este lumină din lumina cu care Cristos a învins întunericul acestei lumi. Noi înșine suntem lipsiți de gust dacă starea pe care o dăm lumii nu are savoarea înțelepciunii Duhului lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce facem nu are bună mireasmă dacă nu este spre gloria Tatălui nostru cel din ceruri. 


8 iunie 2021 

Marţi din săptămâna a 10-a de peste an
Sf. Medard, ep.
2Cor 1,18-22; Ps 118; Mt 5,13-16

LECTURA I
Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, nu este da şi nu, ci în el este numai da.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-22
Fraţilor, credincios este Dumnezeu: cuvântul nostru faţă de voi nu este „da” şi „nu”. 19 Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care a fost predicat între voi, prin noi – de mine, de Silvan şi de Timotei – nu este „da” şi „nu”, ci în el este numai „da”. 20 Într-adevăr, toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt „da”. De aceea prin
el rostim noi „amin” lui Dumnezeu, spre gloria sa. 21 Iar cel care ne întăreşte împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns este Dumnezeu, 22 cel care ne-a însemnat cu sigiliul său şi a pus în inimile noastre arvuna Duhului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),129-130.131-132.133 şi 135 (R.: 135a)
R.: Luminează-ţi faţa, Doamne, peste slujitorul tău!

129 Mărturiile tale sunt minunate,
de aceea, sufletul meu le păzeşte cu fidelitate.
130 Explicarea cuvintelor tale dă lumină
şi pricepere celor neştiutori. R.

131 Îmi deschid gura, căci ard de sete,
pentru că sunt însetat de poruncile tale.
132 Îndreaptă-ţi faţa spre mine şi îndură-te,
după judecata celor care iubesc numele tău! R.

133 Fă statornici paşii mei după cuvântul tău
şi să nu aibă putere asupra mea nicio nelegiuire!
135 Luminează-ţi faţa peste slujitorul tău
şi învaţă-mă hotărârile tale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,16
(Aleluia) Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri! (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. 15Nici nu se aprinde o
candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. 16Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”

Cuvântul Domnului

Fericirile noastre

Cine vrea să intensifice prezența lui Cristos în viața sa trebuie să înțeleagă și să trăiască fericirile – Magna Carta a vieții creștine. Iar dacă viața noastră – faptele, cuvintele, gândurile, planurile etc. – contrazice adevăratele fericiri înseamnă că încă nu l-am cunoscut pe Cristos și nu ne-am lăsat întâlniți de el. Dacă nu trăim aceste fericiri încă nu suntem fascinați de Domnul și de programul său de fericire. Iar ceea ce Cristos ne oferă nu este orice fel de fericire, ci fericirea veșnică!

Cât și cum fac parte fericirile din viața și planurile noastre?

Despre Fericiri și Muntele fericirilor puteți citi un alt articol AICI: Ziua în care am descoperit că fericirea are un munte!


7 iunie 2021 

Luni din săptămâna a 10-a de peste an
Sf. Robert, abate
2Cor 1,1-7; Ps 33; Mt 5,1-12a

LECTURA I
Dumnezeu ne mângâie în orice strâmtorare a noastră ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice strâmtorare.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,1-7
Paul, apostol al lui Cristos Isus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care se află în Corint şi către toţi sfinţii care sunt în întreaga Ahaia: 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos! 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus
Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, 4 care ne mângâie în orice strâmtorare a noastră ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice strâmtorare cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. 5 Căci după cum prisosesc pătimirile lui Cristos în noi, tot la fel prin
Cristos prisoseşte şi mângâierea noastră. 6 Aşadar, dacă suntem în necaz, suntem astfel pentru mângâierea şi mântuirea noastră. Dacă suntem mângâiaţi, suntem astfel pentru mângâierea care vă întăreşte ca să suportaţi cu statornicie pătimirile pe care le îndurăm şi noi. 7 Şi speranţa noastră pentru voi este neclintită
ştiind că aşa cum sunteţi părtaşi ai suferinţelor, la fel veţi fi părtaşi ai mângâierii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 9a)
R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care în el îşi caută refugiu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,12a
(Aleluia) „Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, spune Domnul, căci răsplata voastră mare este în ceruri!” (Aleluia)

EVANGHELIA
Fericiţi cei săraci în duh!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a
În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. 2 Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând: 3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! 5 Fericiţi cei
blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! 6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! 7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! 8 Fericiţi cei curaţi la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! 9 Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi
numiţi fiii lui Dumnezeu! 10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! 11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: