Arhive pentru ‘Preotie’

Isus Cristos păstorul, poarta și vocea necesare pentru mântuire

Biserica are o voce,
o poartă,
un păstor:
Cristos.
Să ascultăm când ne vorbește,
să intrăm pe poarta indicată,
să urmăm calea arătată,
să ne adunăm în jurul Păstorului cel bun,
garanția mântuirii.

(cf. In 10,1-10)

Renunțarea la TOATE: o provocare continuă, dar posibilă?!

Ucenicii Domnului
primesc și astăzi
această provocare:
să renunțe,
să se dezlipească de TOATE.
Să fii discipol
și să nu ai nimic,
decât pe Dumnezeu și să-ți fie suficient,
este semnul trăirii Evangheliei.

(cf. Lc 5,27-32)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,27-32
În acel timp, Isus a văzut un vameş cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, şi i-a spus: „Urmează-mă!” 28 Părăsind toate, s-a ridicat şi l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăţ în casa lui. Se afla acolo o mare mulţime de vameşi şi alţii care şedeau cu ei la masă. 30 Fariseii şi cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: „De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi păcătoşii?” 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci bolnavii; 32nu am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la convertire”.

Cuvântul Domnului

Alegerea și trimiterea continuă cu un singur scop

Și astăzi Dumnezeu alege și trimite.
Misiunea este clară:
să se roage,
să predice,
să împace,
să vindece.
Scopul?
Să pregătească omul
pentru împărăția lui Dumnezeu,
pentru întâlnirea cu Cristos înviat care vine. 

(cf. Lc 10,1-9)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9
În acel timp, Domnul a ales alţi şaptezeci şi doi şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa în toate cetăţile şi locurile pe unde avea să treacă el 2 şi le-a spus: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători în secerişul lui! 3 Mergeţi! Iată, vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor! 4 Nu luaţi nici pungă, nici desagă, nici încălţăminte şi nu salutaţi pe nimeni pe drum! 5 În casa în care intraţi, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!» 6 Şi dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în casa aceea; mâncaţi şi beţi ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutaţi din casă în casă! 8 Când intraţi într-o cetate şi vă primesc, mâncaţi ceea ce este pus înaintea voastră, 9 vindecaţi bolnavii din ea şi spuneţi-le: «S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu!»”

Cuvântul Domnului