Arhive pentru ‘Rugaciune’

Rugăciune – Cristos mereu cu noi

„Cristos cu mine, 
Cristos înainte, 
Cristos în urmă, 
Cristos în mine, 
Cristos dedesubt, 
Cristos deasupra, 
Cristos la dreapta, 
Cristos la stânga, 
Cristos când mă culc, 
Cristos când şed, 
Cristos când mă scol, 
Cristos în inima a tot cel ce cugetă la mine, 
Cristos în gura a tot cel ce vorbeşte cu mine, 
Cristos în tot ochiul ce mă vede, 
Cristos în toată urechea ce mă aude”.

(sfântul Patriciu)

Rugăciune

„Doamne și Stăpâne al vieții mele,
Nu-mi da mie spiritul trândăviei,
al grijii de multe,
al iubirii de putere
și al grăirii în deșert.

Insă spiritul curăției,
al smereniei,
al răbdării
și al dragostei,
dăruiește-l mie,
robul tău.

Așa Doamne,
Împăratul meu,
dăruiește-mi să văd greșelile mele
și să nu osândesc pe fratele meu,
că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!

Dumnezeule, purifică-mă pe mine, păcătosul. 

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă.

Iartă, Doamne, nenumăratele mele păcate!”

(Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul / Liturghia bizantină)