Fericirea celor care nădăjduiesc în Domnul

Îl lăudăm pe Domnul în viaţa noastră, adică prin purtarea noastră (Arnobius).

rugaciune meditatie

Laudă, suflete al meu, pe Domnul! †
Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea, *
voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi.

Nu vă puneţi încrederea în cei puternici, *
în fiii oamenilor, care nu pot să mântuiască.
Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână, *
și în aceeaşi zi se destramă planurile lor.

Fericit este acela care are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob; *
care-şi pune încrederea în Domnul, Dumnezeul său.
El a făcut cerul şi pământul, *
marea şi toate câte se află în ele.
el este totdeauna credincios cuvântului său, †
el face dreptate celor asupriţi, *
el dă pâine celor flămânzi.

Domnul eliberează pe cei închişi. *
Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovăraţi, *
Domnul iubeşte pe cei drepţi,
Domnul are grijă de cei străini, †
sprijină pe văduvă şi pe orfan, *
dar nimiceşte calea celor răi.

Domnul, Dumnezeul tău, Sionule, *
stăpâneşte în veci, din neam în neam.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 145 (146)

Reclame

Cine te urmează pe tine, Doamne, va avea lumina vieţii!

Dumnezeu este luminaR.: Cine te urmează pe tine, Doamne, va avea lumina vieţii.

1 Fericit omul care nu umblă după sfatul celor nelegiuiţi,
nu zăboveşte pe calea păcătoşilor
şi nu se aşază în adunarea celor care batjocoresc,
2 dar îşi găseşte plăcerea în legea Domnului
şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

3 El este ca pomul sădit pe malul apei,
care dă rod la timpul potrivit;
frunzele lui nu se veştejesc
şi tot ceea ce face are succes. R.

4 Nu tot aşa este cu cei nelegiuiţi, nu tot aşa;
ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,
iar calea celor nelegiuiţi duce la pieire. R.

Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. In 8,12b)

Rugăciunea zilei. (La mulți ani, Luca!)

Cât de plăcut este să vezi peste munţi paşii celui care vesteşte pace,
ai celui care duce vestea cea bună, vestea mântuirii (cf. Is 52,7)

sfantul LucaRUGĂCIUNEA ZILEI

Doamne Dumnezeule, care l-ai ales pe sfântul Luca
spre a dezvălui, prin predică şi prin scris,
misterul iubirii tale faţă de cei săraci,
fă ca aceia care se mândresc cu numele de creştin
să stăruie în a fi o inimă şi un gând
şi toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru. Amin!


Luca, „medicul preaiubit”, s-a născut într-o familie păgână. Convertindu-se la creştinism, i-a fost însoţitor apostolului Paul. Propovăduirea acestuia a constituit izvorul Evangheliei pe care a scris-o. Evanghelia sa îl prezintă pe Cristos ca Mântuitor al tuturor, viaţa lui fiind descrisă ca o urcare spre Ierusalim, unde prin moartea şi prin învierea sa îşi îndeplineşte misiunea de Mântuitor. Într-o altă carte, Faptele Apostolilor, a înfăţişat viaţa Bisericii de la început, povestind evenimente care s-au desfăşurat până la prima sosire a lui Paul la Roma. Duhul Sfânt înfăptuieşte răspândirea evangheliei începând din Ierusalim. Biserica se extinde şi este deschisă păgânilor şi iudeilor. Personalitatea lui Luca ne apare în opera sa prin temele dominante: mila, iubirea săracilor, rugăciunea şi bucuria.

după Agenda liturgică 2018 editată şi tipărită la Presa Bună, Iaşi 

http://www.ercis.ro

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: