Responsabilitate vs. discriminare

responsabilitate„Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”. Apostolul Petru ne amintește iubirea pe care Dumnezeu o are față de fiecare om, fără preferințe, fără discriminări. Oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu, toți sunt la fel de prețioși și importanți. Toți! Însă tocmai cei egali, adică noi oamenii uităm acest adevăr. Pentru aceasta avem nevoie de zeci de campanii în care să se strige: „Spune nu discriminării”. Pentru aceasta avem nevoie de constituția țării care să ne amintească egalitatea cetățenilor în drepturi, „fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială” (art.4). Pentru aceasta avem nevoie de evanghelie în care strălucește Cristos, omul prin excelență, cel care „a împlinit toată dreptatea”, cel care pe unde a trecut a făcut numai bine, „vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Și totuși, botezul primit nu ne face speciali? Nu suntem noi acum „poporul ales”, noul popor al lui Dumnezeu? Să ne amintim cuvintele lui Isus: „Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul și i-a zis: «Fiule, du-te azi și lucrează în vie!». El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Apoi s-a apropiat de celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: «Da, Doamne», dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voința tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu” (Mt 21,28-31). Iar în alt loc al Scripturii același Cristos „în care Tatăl își găsește toată plăcerea” ne amintește nouă, celor botezați: „Nu oricine îmi zice „Doamne! Doamne!” va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți vor spune în ziua aceea: „Doamne! Doamne! Oare nu în numele tău am profețit și nu în numele tău am alungat diavoli și nu în numele tău am făcut atâtea minuni?”. Atunci le voi declara: „Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!” (Mt 7,21-23).

Botezul pe care l-am primit trebuie să-l trăim tocmai înfăptuind „toată dreptatea”, nu doar ceea ce este mai ușor, nu doar ceea ce se potrivește cu stilul unui creștin(ism) comod. Toată dreptatea, fără excepții, fără discriminări. Botezul nu ne face superiori, nu ne asigură nicio prioritate, ci ne obligă să fim atenți la viața noastră și a fraților noștri, ne solicită să muncim mai mult pentru a deveni cei în care Dumnezeu își găsește toată bucuria.


Când împlinești „toată dreptatea”
înțelegi că Dumnezeu nu este un zeu,
ci este tată, Tatăl nostru,
iar noi toți suntem frați.
Atunci simți că teama de Dumnezeu nu înseamnă frică,
ci iubire, o iubire plină de respect și recunoștință.


8 ianuarie 2017 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Severin, abate
Is 42,1-4.6-7; Ps 28; Fap 10,34-38; Mt 3,13-17

LECTURA I
Iată-l pe slujitorul meu, în care sufletul meu îşi găseşte bucuria.
Citire din cartea profetului Isaia 42,1-4.6-7
Aşa spune Domnul: „Iată slujitorul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu îşi găseşte plăcerea! El va aduce popoarelor judecata. 2 Nu va striga, nu-şi va ridica glasul şi nu se va auzi pe uliţe vocea sa. 3 Trestia frântă nu o va rupe şi fitilul fumegând nu-l va stinge. El va aduce dreptatea cu fidelitate. 4 Nu va obosi şi nu se va descuraja până va aşeza judecata pe pământ, căci insulele aşteaptă legea lui. 6 «Eu, Domnul, te-am chemat în dreptate şi te-am luat de mână; te-am păstrat ca să te fac alianţă pentru popor şi lumină pentru neamuri, 7 să deschizi ochii celor orbi, să-i scoţi din închisoare pe cei captivi şi din temniţă, pe cei care locuiesc în întuneric»”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 28(29),1a şi 2.3ac-4.3b şi 9-10 (R.: 11b)
R.: Domnul îl binecuvântează pe poporul său cu pace.

1a Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său!
Adoraţi-l pe Domnul în măreţia sfinţeniei sale! R.

3ac Glasul Domnului este peste ape,
Domnul este peste apele multe.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului e plin de măreţie. R.

3b Dumnezeul slavei tună
9 şi, în lăcaşul său sfânt, toţi îi cântă gloria.
10 Domnul stă peste potop,
Domnul stăpâneşte în veci ca rege. R.

LECTURA A II-A
L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt.
Citire din Faptele Apostolilor 10,34-38
În acel timp, Petru, deschizându-şi gura, a spus: „Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci, în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut. 36 El a trimis fiilor lui Israel cuvântul său, care aduce vestea cea bună a păcii prin Isus Cristos. Acesta este Domnul tuturor. 37 Voi ştiţi ceea ce s-a petrecut în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan: 38 cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazaret cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mc 9,7
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi a răsunat glasul Tatălui: „Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA
După ce a fost botezat, l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu venind deasupra lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 3,13-17
În acel timp, a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14 Dar Ioan încerca să-l oprească, spunându-i: „Eu am nevoie să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?” 15 Răspunzând, Isus i-a zis: „Lasă acum, căci aşa se cuvine, ca noi să împlinim toată dreptatea!” Atunci el l-a lăsat. 16 După ce a fost botezat, Isus a ieşit îndată din apă. Şi iată că s-au deschis cerurile şi l-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi venind deasupra lui! 17 Şi, iată, a fost un glas din ceruri care spunea: „Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea!”

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: