St Patrick’s Cathedral, Armagh – Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale…

2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale,

Doamne Sabaót!

3 Sufletul meu suspină, ba chiar tânjeşte după curţile Domnului.

Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu!

4 Până şi vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib unde să-şi pună puii lor:

altarele tale, Doamne Sabaót, regele meu şi Dumnezeul meu!

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu!

6 Fericit este omul care [îşi află] tăria în tine

şi căile tale sunt [mereu] în inima sa!

7 Trecând prin Valea Plângerii, o preschimbă în izvor

şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

8 Ei merg [crescând] în putere,

până ce se va face văzut în Sión Dumnezeul dumnezeilor.

9 Doamne Dumnezeule Sabaót, ascultă rugăciunea mea;

Dumnezeul lui Iacób, pleacă-ţi urechea!

10 Dumnezeule, scutul nostru,

priveşte şi vezi faţa unsului tău!

11 Căci mai bună este o zi în curţile tale decât o mie [în altă parte];

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile celor nelegiuiţi.

12 Domnul Dumnezeu este soare şi scut;

Domnul dăruieşte har şi glorie;

nu refuză niciun bine celor ce umblă fără de prihană.

13 Doamne Sabaót,

fericit este omul care se încrede în tine!

 (Psalmul 84)

Mai multe despre Catedrala din Armagh puteți citi AICI (în engleză) sau AICI (în italiană)!

Reclame

„Înţelegeţi aceasta, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu”…

Dumnezeu e tot ce am nevoie

PSALMUL 50 (49)

Jertfa plăcută lui Dumnezeu

1 Psalm. Al lui Asáf.

Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, vorbeşte,

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2 Din Sión, frumuseţea desăvârşită,

Dumnezeu străluceşte.

3 Vine Dumnezeul nostru şi nu tace;

în faţa lui e foc mistuitor,

iar împrejurul lui [se dezlănţuie] o furtună puternică.

4 El cheamă cerurile de sus şi pământul,

ca să-şi judece poporul.

5 „Adunaţi-i înaintea mea pe credincioşii mei,

pe cei care, prin jertfă, au încheiat alianţa cu mine!”.

6 Cerurile vor face cunoscută dreptatea lui,

căci însuşi Dumnezeu este judecătorul.      Sélah

7 Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,

Israél, eu voi depune mărturie împotriva ta:

eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale!

10 Căci ale mele sunt toate vieţuitoarele pădurii,

toate miile de animale din munţi.

11 Eu cunosc toate păsările munţilor

şi al meu este tot ce se mişcă pe câmpie.

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea, cu tot ce este în ea, mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau eu oare sângele ţapilor?

14 Oferă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă

şi împlineşte voturile [făcute] Celui Preaînalt.

15 Cheamă-mă în ziua strâmtorării:

eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti!

16 Dar celui nelegiuit, Domnul îi spune:

„Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele

şi alianţa mea este pe buzele tale,

17 de vreme ce urăşti disciplina [mea]

şi cuvintele mele le arunci la spatele tău?

18 Dacă vezi un hoţ, tu fugi cu el

şi te întovărăşeşti cu adulterii.

19 Tu dai drumul gurii tale la rele

şi limba ta ţese [planuri] viclene.

20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,

îl cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 [Iată], ai făcut acestea, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

Te voi mustra şi voi pune [totul] sub ochii tăi.

22 Înţelegeţi aceasta, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâşii şi nu va fi nimeni care să vă scape.

23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;

celui care merge pe calea [cea dreaptă] îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”.

Nu cumva să vă lăsaţi descurajaţi şi obosiţi

fecioara Maria si Isus

„Să îndepărtăm orice povară şi păcatul care ne împresoară,
să alergăm cu perseverenţă în lupta care ne stă înainte,
cu ochii aţintiţi la Isus, începutul şi desăvârşirea credinţei,
care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea
şi, neţinând seama de ruşinea ei, s-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu!
Gândiţi-vă, deci, la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare din partea păcătoşilor,
ca nu cumva să vă lăsaţi descurajaţi şi obosiţi în sufletele voastre!”
(Scrisoarea către Evrei 12,1-3)

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: