Arhive pentru ‘Scriptura’

L-a văzut, s-a îndurat de el și l-a ales

    Isus a văzut un om, numit Matei, stând la postul de vamă și i-a spus: Urmează-mă! (Mt 9,9). A văzut nu atât cu privirea ochilor trupului, cât, mai ales, cu cea a bunătății interioare. A văzut un vameș, și, de vreme ce, l-a privit cu sentiment de iubire și l-a ales, i-a spus: Urmează-mă! I-a spus: Urmează-mă, adică „imită-mă”. I-a spus „urmează-mă” nu atât cu mișcarea picioarelor, cât prin practica vieții. De fapt, cel care spune că rămâne în Cristos trebuie să trăiască așa cum el a trăit (1In 2,6).
    Și, ridicându-se, l-a urmat (Mt 9,9). Nu trebuie să ne uimim că un vameș, la primul cuvânt al Domnului, care îl invita, a părăsit câștigurile pământești pe care le îndră­gea și, după ce a lăsat bogățiile, a acceptat să-l urmeze pe acela pe care îl vedea că nu are nici o bogăție. De fapt, însuși Domnul, care l-a chemat în exterior prin cuvânt, l-a instruit în interior printr-un stimulent invizibil, ca să-l urmeze. A pus în mintea sa lumina harului spiri­tual, cu care să poată înțelege că acela care pe pământ îl dezlipea de lucrurile materiale era capabil să-i dea în cer comori nepieritoare.
    Pe când stătea la masă, în casă, iată că mulți vameși și păcătoși au venit și s-au așezat la masă cu Isus și cu discipolii săi (Mt 9,10). Iată, așadar, că întoarcerea unui singur vameș a folosit ca stimulent pentru întoar­cerea multor vameși și păcătoși, iar iertarea păcatelor sale a fost model pentru iertarea tuturor acestora. A fost un autentic și minunat semn prevestitor al realităților viitoare. Cel care va fi apostol și învățător al credinței a atras la sine o mulțime de păcătoși încă din primul moment al convertirii sale. Chiar la început, imediat ce a învățat primele noțiuni ale credinței, el a început acea evanghelizare pe care o va duce înainte o dată cu progre­sul sfințeniei sale. Dacă dorim să pătrundem mai adânc în semnificația celor întâmplate, vom înțelege că el nu s-a limitat să-i ofere Domnului un ospăț pentru trupul său în propria locuință materială, ci, prin credință și iubire, i-a pregătit un ospăț mult mai plăcut în adâncul inimii sale. Așa afirmă cel care spune: Iată, eu stau la ușă și bat; dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi sta la masă cu el și el cu mine (Ap 3,20).
    Îi deschidem ușa pentru a-l primi atunci când, după ce i-am auzit glasul, ne dăm de bunăvoie asentimentul față de invitațiile sale, tainice sau evidente, și ne însușim cu angajare misiunea încredințată de el. Apoi, el intră ca să stea la masă cu noi și noi cu el, pentru că, prin harul iubirii sale, el vine să locuiască în inimile celor aleși, pentru a-i reface cu lumina prezenței sale. Astfel, ei sunt în stare să înainteze tot mai mult în dorința spre cer. La rândul său, el însuși se bucură datorită iubirii lor față de cele cerești, ca și cum i-ar oferi ofrande plăcute.

Din Omiliile sfântului Beda Venerabilul, preot
(Omil. 21: CCL 122, 149-151)

Soluții pentru (orice) criză

Nimic nu e nou sub soare, ne amintește sfânta Carte. Orice criză este o provocare și o goană după soluții. Undeva, printre miile de cărți prăfuite și printre sufletele răvășite de această Pandemie, stă pitită o soluție care deja s-a dovedit eficientă în multe alte cazuri.

Astăzi este ziua cea mai potrivită pentru a începe acest „tratament”. Orice amânare este o agravare a crizei:


În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi:
„Vouă, care mă ascultaţi, vă spun:
iubiţi-i pe duşmanii voştri,
faceţi bine celor care vă urăsc, 
28 binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă,
rugaţi-vă pentru cei care vă defăimează! 29 

Celui care te loveşte peste un obraz,
întoarce-i-l şi pe celălalt,
iar pe cel care-ţi ia mantia nu-l împiedica să-ţi ia şi tunica! 
30 Celui care îţi cere, dă-i,
şi de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi! 31 

Aşa cum vreţi ca oamenii să vă facă vouă, faceţi-le la fel! 32 

Dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi?
Căci şi păcătoşii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 
33 Şi dacă faceţi bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveţi?
Şi păcătoşii fac la fel. 
34 Şi dacă daţi cu împrumut celor de la care speraţi să primiţi înapoi,
ce răsplată aveţi?
Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească la fel înapoi. 

35 Voi însă iubiţi-i pe duşmanii voştri,
faceţi bine
şi daţi cu împrumut fără ca să aşteptaţi nimic,
iar răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt,
pentru că el este bun faţă de cei nerecunoscători şi răi. 

36 Fiţi milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv! 

37Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi;
nu condamnaţi şi nu veţi fi condamnaţi,
iertaţi şi veţi fi iertaţi; 
38 daţi şi vi se va da;
o măsură bună, îndesată, scuturată şi cu vârf vi se va da în poală,
căci cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura şi vouă!”

Cuvântul Domnului

(din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 6,27-38)

Îndemn la muncă

Dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce”!

Vai nouă dacă mâncăm pâine nemuncită!
Vai nouă dacă nu merităm, prin munca noastră, prin muncă cinstită, pâinea de care ne bucurăm!
Vai nouă mai ales dacă mâncăm pâinea săracilor, a orfanilor, a văduvelor și a bolnavilor!
Vai nouă dacă profităm de cei vulnerabili, de cei care cred în Dumnezeu și de cei buni!
Vai nouă dacă muncim doar pentru noi!
Vai nouă dacă nu suntem ca pâinea caldă pentru cei din jurul nostru!

Să luăm aminte la cuvintele Apostolului:

6 Vă poruncim, fraţilor, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să staţi departe de orice frate care umblă în neorânduială şi nu ţine tradiţia pe care a primit-o de la noi, 7 căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne imitaţi! Noi n-am umblat în neorânduială între voi, 8 nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă şi osteneală, noaptea şi ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. 9 Nu că n-am fi avut autoritatea, ci ca să vă dăm în noi înşine un exemplu pentru a fi imitaţi. 10 Căci şi când eram la voi v-am poruncit acestea: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! 11 Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot. 12 Unora ca aceştia le poruncim şi-i sfătuim în Domnul Isus Cristos să-şi mănânce pâinea proprie muncind în linişte.

13 Însă voi, fraţilor, să nu obosiţi în a face bine! 14 Dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această scrisoare, pe acesta însemnaţi-l şi să nu mai aveţi niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie ruşine! 15 Totuşi, să nu-l consideraţi ca duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate! (2Tes 3,6-15)

Ajută un copil! Dăruiește pentru cei mai săraci dintre săraci

Susține proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu.

€6,00

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

%d blogeri au apreciat: