Arhive pentru ‘Cartea profetului Malahia’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 30 octombrie

† DUMINICA a 31-a de peste an
Sf. Alfons Rodriguez, calug.

 „Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii” (Mt 23,5)

LECTURA I
V-aţi îndepărtat de drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre.

Citire din cartea profetului Malahia 1,14b-2,1-2.8-10
14b Eu sunt marele rege, spune Domnul universului, şi numele meu inspiră frică printre popoare. 2,1Acum, preoţilor, către voi îndrept această ameninţare! 2 Dacă nu mă veţi asculta, dacă nu veţi pune la inimă datoria de a preamări numele meu, declară Domnul universului, voi trimite peste voi blestemul şi voi schimba în blestem binecuvântările pe care le veţi rosti. 8 V-aţi îndepărtat de la drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre; aţi încălcat legământul lui Levi, zice Domnul universului. 9 De aceea am lăsat să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi în faţa întregului popor, pentru că n-aţi urmat căile mele, ci aţi fost părtinitori în tălmăcirea Legii. 10 Oare noi, poporul lui Dumnezeu, n-avem toţi un singur tată? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Pentru ce ne trădăm unii pe alţii şi pângărim astfel legământul părinţilor noştri?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3
R.: Tu eşti, Doamne, izvorul păcii adevărate!
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine,
ca un copil în braţele mamei sale. R.

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,
de acum şi până-n veci! R.

LECTURA A II-A
Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,7b-9.13
Fraţilor, 7b noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii săi. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 9 Căci vă amintiţi, fraţilor, de munca şi osteneala noastră: am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, l-aţi primit aşa cum este în realitate: nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi cei credincioşi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 23,9a.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri;
şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12
În acel timp, 1 vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 2 Isus le spunea: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi». 8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului