Arhive pentru ‘Cartea profetului Sofonia’

Dragoste reînnoită

Să ne pregătim pentru duminică, Ziua Domnului (2)

Vă invit să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul din duminica următoare şi să medităm împreună mesajul său.

Cuvântul Domnului să pătrundă inimile noastre!

DUMINICA A IV-A DIN TIMPUL DE PESTE AN (A)
30 ianuarie 2011

 

LECTURA I

Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.

Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13

Căutaţi pe Domnul,

voi toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile lui!

Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia!

Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.

3,12 Israele, nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic şi sărac,

care va nădăjdui în numele Domnului.

13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel

nu vor mai săvârşi nelegiuire,

vor renunţa la minciună

şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor.

Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească

fără să se teamă de cineva.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi sunt cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,
el face dreptate celor asupriţi.
Domnul dă pâine celor flămânzi
şi eliberează pe cei închişi. R.

8 Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovăraţi.
Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,
9a Domnul are grijă de cel străin. R.

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,
dar nimiceşte calea celor răi.
10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,
stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu a ales pe cei slabi în ochii lumii.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31

Fraţilor,

voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă:

printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea,

nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare.

27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii,

pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi.

Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii,

pentru a da de ruşine pe cei puternici.

28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume,

ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era,

29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu.

30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus,

care a fost trimis de Dumnezeu

pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră.

31 De aceea, după cum este scris:

„Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 5,12a

(Aleluia) Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericiţi sunt cei săraci cu duhul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În timpul acela,

Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte

şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui.

2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe:

3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor.

4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.

5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.

6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura.

7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă.

8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu.

10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor.

11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni

şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea.

12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă

căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului