St Patrick’s Cathedral, Armagh – Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale…

2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale,

Doamne Sabaót!

3 Sufletul meu suspină, ba chiar tânjeşte după curţile Domnului.

Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu!

4 Până şi vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib unde să-şi pună puii lor:

altarele tale, Doamne Sabaót, regele meu şi Dumnezeul meu!

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu!

6 Fericit este omul care [îşi află] tăria în tine

şi căile tale sunt [mereu] în inima sa!

7 Trecând prin Valea Plângerii, o preschimbă în izvor

şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

8 Ei merg [crescând] în putere,

până ce se va face văzut în Sión Dumnezeul dumnezeilor.

9 Doamne Dumnezeule Sabaót, ascultă rugăciunea mea;

Dumnezeul lui Iacób, pleacă-ţi urechea!

10 Dumnezeule, scutul nostru,

priveşte şi vezi faţa unsului tău!

11 Căci mai bună este o zi în curţile tale decât o mie [în altă parte];

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile celor nelegiuiţi.

12 Domnul Dumnezeu este soare şi scut;

Domnul dăruieşte har şi glorie;

nu refuză niciun bine celor ce umblă fără de prihană.

13 Doamne Sabaót,

fericit este omul care se încrede în tine!

 (Psalmul 84)

Mai multe despre Catedrala din Armagh puteți citi AICI (în engleză) sau AICI (în italiană)!

Reclame

„Înţelegeţi aceasta, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu”…

Dumnezeu e tot ce am nevoie

PSALMUL 50 (49)

Jertfa plăcută lui Dumnezeu

1 Psalm. Al lui Asáf.

Domnul, Dumnezeul dumnezeilor, vorbeşte,

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2 Din Sión, frumuseţea desăvârşită,

Dumnezeu străluceşte.

3 Vine Dumnezeul nostru şi nu tace;

în faţa lui e foc mistuitor,

iar împrejurul lui [se dezlănţuie] o furtună puternică.

4 El cheamă cerurile de sus şi pământul,

ca să-şi judece poporul.

5 „Adunaţi-i înaintea mea pe credincioşii mei,

pe cei care, prin jertfă, au încheiat alianţa cu mine!”.

6 Cerurile vor face cunoscută dreptatea lui,

căci însuşi Dumnezeu este judecătorul.      Sélah

7 Ascultă, poporul meu, eu îţi vorbesc,

Israél, eu voi depune mărturie împotriva ta:

eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8 Nu pentru jertfele tale te dojenesc,

pentru că arderile tale de tot sunt pururi înaintea mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta,

nici ţapi din turmele tale!

10 Căci ale mele sunt toate vieţuitoarele pădurii,

toate miile de animale din munţi.

11 Eu cunosc toate păsările munţilor

şi al meu este tot ce se mişcă pe câmpie.

12 Dacă mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,

căci lumea, cu tot ce este în ea, mie îmi aparţine.

13 Mănânc eu oare carne de tauri

şi beau eu oare sângele ţapilor?

14 Oferă-i lui Dumnezeu jertfă de laudă

şi împlineşte voturile [făcute] Celui Preaînalt.

15 Cheamă-mă în ziua strâmtorării:

eu te voi elibera, iar tu mă vei cinsti!

16 Dar celui nelegiuit, Domnul îi spune:

„Pentru ce vorbeşti despre poruncile mele

şi alianţa mea este pe buzele tale,

17 de vreme ce urăşti disciplina [mea]

şi cuvintele mele le arunci la spatele tău?

18 Dacă vezi un hoţ, tu fugi cu el

şi te întovărăşeşti cu adulterii.

19 Tu dai drumul gurii tale la rele

şi limba ta ţese [planuri] viclene.

20 Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău,

îl cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 [Iată], ai făcut acestea, iar eu să tac?

Îţi închipui că eu sunt ca tine?

Te voi mustra şi voi pune [totul] sub ochii tăi.

22 Înţelegeţi aceasta, voi care-l uitaţi pe Dumnezeu,

ca nu cumva să vă sfâşii şi nu va fi nimeni care să vă scape.

23 Cine aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte;

celui care merge pe calea [cea dreaptă] îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”.

Cu Isus Cristos întotdeauna se naște și renaște bucuria!

Bucuria de a fi copilZilele trecute am avut bucuria unui memorabil moment de rugăciune. Împreună cu câțiva prieteni am meditat, ca într-un fel de Lectio divina, asupra frumuseții ascunse cu delicatețe în psalmul 100. Începând rugăciunea noastră ne-am dat imediat seama că suntem în fața unei inviații la bucurie care se potrivea atât de bine cu învățătura pe care Sfântul Părinte papa Francisc tocmai ne-a adresat-o prin exortația apostolică Evangelii Gaudium: “Bucuria Evangheliei umple inima și viața întreagă a acelora care se întâlnesc cu Isus… Cu Isus Cristos întotdeauna se naște și renaște bucuria!”. Meditarea Sfintei Scripturi în acest timp al Adventului și trăirea acestui timp de așteptare împreună cu psalmiștii și cu profeții Vechiului Testament ne pot înfrumuseța viața. Să nu uităm că unii profeți sunt considerați primi Evangheliști, primii care au scris despre Cristos. De exemplul, sfântul Ieronim îl numește pe profetul Isaia tocmai „primul evanghelist”.

Să ne umplem și noi de bucuria autorilor sacri, de bucuria profeților și a psalmiștilor, de bucuria evangheliei, de bucuria adevărului că Domnul este Dumnezeu; el ne-a făcut, ai lui suntem, poporul lui și turma pășunii sale! Să lăudăm și să binecuvântăm plini de bucurie numele lui pentru că în fiecare zi ne dăruiește posibilitatea să-i simțim bunătatea și îndurarea. Bucuria noastră să fie deplină în Domnul și Dumnezeu nostru care este mereu fidel promisiunilor sale.

Psalmul 100:

Strigați de bucurie către Domnul,
toți [locuitorii] pământului,
slujiți Domnului cu bucurie,
veniți înaintea lui cu strigăte de veselie!

Să știți că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui și turma pășunii sale.

Intrați pe porțile lui cu [imnuri] de laudă,
intrați cu laude în casa lui!
Lăudați-l și binecuvântați numele lui!

Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ține pe vecie
și fidelitatea lui, din generație în generație.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: