„Unde este Dumnezeul tău?”

Cum doreste cerbul izvoarele de apa2 Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,

aşa te doreşte sufletul meu pe tine, Dumnezeule.

3 Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, de Dumnezeul cel viu;

când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu?

4 Lacrimile îmi sunt pâine ziua şi noaptea,

când mi se zice în fiecare zi: „Unde este Dumnezeul tău?”.

5 Îmi aduc aminte de aceasta şi sufletul se topeşte în mine,

cum treceam prin mulţime, ducându-mă până la casa lui Dumnezeu

în strigătele de bucurie şi de mulţumire ale unei mulţimi în sărbătoare.

6 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?

Încrede-te în Dumnezeu, căci iarăşi îl voi lăuda pe el,

care este mântuirea mea şi Dumnezeul meu!

7 E mâhnit în mine sufletul, de aceea, îmi amintesc de tine

din ţara Iordánului şi din Hermón, de pe muntele Misár.

8 Un abis cheamă un alt abis la vuietul cascadelor tale;

toate talazurile şi valurile tale trec peste mine!

9 Ziua îmi trimite Domnul îndurarea sa

şi noaptea cântarea lui mă însoţeşte ca o rugăciune către Dumnezeul vieţii mele.

10 Îi spun lui Dumnezeu, stânca mea: „De ce m-ai uitat?

De ce umblu mâhnit, oprimat de duşmanii [mei]?”.

11 Mi se sfărâmă oasele când mă batjocoresc asupritorii mei

şi mă întreabă toată ziua: „Unde este Dumnezeul tău?”.

12 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?

Încrede-te în Dumnezeu, căci iarăşi îl voi lăuda pe el,

care este mântuirea mea şi Dumnezeul meu!

Reclame

Rugăciune pentru iertare şi mântuire

Speranţa nu înşală (Rom 5,5).iertare
Călăuzeşte-mă în adevărul tău, Doamne.

Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu, *
Dumnezeul meu, mă încred în tine;
să nu fiu făcut de ruşine, *
ca să nu râdă de mine duşmanii mei.
Toţi cei care se încred în tine *
nu vor fi făcuţi de ruşine.
Vor fi făcuţi de ruşine *
cei care te trădează pentru lucruri de nimic.

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale, *
şi învaţă-mă cărările tale.
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, †
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele *
şi pe tine te-am aşteptat ziua întreagă.
Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale †
şi de faptele milostivirii tale, *
căci ele sunt veşnice.
Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele *
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, *
pentru bunătatea ta, Doamne.

Domnul este bun şi drept, *
el arată păcătoşilor calea;
îi face pe cei săraci să umble după dreptate, *
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale.

Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare*
pentru cei ce păzesc legământul şi legile sale.
Pentru numele tău, Doamne, *
iartă-mi păcatul meu pentru că este mare.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Călăuzeşte-mă în adevărul tău, Doamne.

Psalmul 24 (25)

St Patrick’s Cathedral, Armagh – Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale…

2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale,

Doamne Sabaót!

3 Sufletul meu suspină, ba chiar tânjeşte după curţile Domnului.

Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu!

4 Până şi vrabia îşi găseşte o casă şi rândunica un cuib unde să-şi pună puii lor:

altarele tale, Doamne Sabaót, regele meu şi Dumnezeul meu!

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu!

6 Fericit este omul care [îşi află] tăria în tine

şi căile tale sunt [mereu] în inima sa!

7 Trecând prin Valea Plângerii, o preschimbă în izvor

şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

8 Ei merg [crescând] în putere,

până ce se va face văzut în Sión Dumnezeul dumnezeilor.

9 Doamne Dumnezeule Sabaót, ascultă rugăciunea mea;

Dumnezeul lui Iacób, pleacă-ţi urechea!

10 Dumnezeule, scutul nostru,

priveşte şi vezi faţa unsului tău!

11 Căci mai bună este o zi în curţile tale decât o mie [în altă parte];

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu

decât să locuiesc în corturile celor nelegiuiţi.

12 Domnul Dumnezeu este soare şi scut;

Domnul dăruieşte har şi glorie;

nu refuză niciun bine celor ce umblă fără de prihană.

13 Doamne Sabaót,

fericit este omul care se încrede în tine!

 (Psalmul 84)

Mai multe despre Catedrala din Armagh puteți citi AICI (în engleză) sau AICI (în italiană)!

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: