Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni’ Category

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 13 noiembrie

Posted by Paxlaur pe 08/11/2011

Duminică, 13 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 33-a de peste an
Sf. Stanislau Kostka, calug.

„Bine, servitor bun şi credincios!
Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat,
ia parte la bucuria stăpânului tău!” (Mt 25,21)

 

LECTURA I
Recunoaşteţi munca femeii!

Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31
10 Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)
R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!
1 Fericiţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale.
2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,
eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.
3 Soţia ta este ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale,
copiii tăi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A
Ziua Domnului să nu vină fără de veste peste voi ca un hoţ.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,1-6
Fraţilor, 1 cu privire la timpul şi ceasul hotărât pentru venirea Domnului nu-i nevoie să vă scriu, 2pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ, în puterea nopţii, 3 când oamenii vor zice: „Câtă pace, câtă linişte!”; atunci fără de veste va veni peste ei prăpădul, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată şi nu vor avea scăpare. 4 Dar pe voi, fraţilor, cum nu sunteţi în întuneric, ziua aceea nu vă va surprinde ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem, să fim treji.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 15,4.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;
cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bine, servitor bun şi credincios! Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, ia parte la bucuria stăpânului tău!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,14-30
În acel timp, Isus le-a spus această parabolă: 14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat şi a câştigat încă cinci talanţi. 17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 20Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». Stăpânul i-a spus: 21 «Bine, servitor bun şi credincios! Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău!». 26 Stăpânul i-a răspuns: «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la întoarcere, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric; acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Cartea Proverbelor, Duminica, Evanghelia după sfântul Matei, Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 6 noiembrie

Posted by Paxlaur pe 31/10/2011

Duminică, 6 noiembrie 2011 

† DUMINICA a 32-a de peste an
Sf. Leonard, pustnic

„Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul” (Mt 25,13)

LECTURA I
Cei care caută înţelepciunea o găsesc.

Citire din cartea Înţelepciunii 6,13-17
13 Înţelepciunea este strălucitoare; cei care o iubesc o meditează cu plăcere, cei care o caută o găsesc. 14 Ea vine în întâmpinarea celor care o doresc, pentru a li se face cunoscută. 15 Cine se scoală dis-de-dimineaţă nu va obosi căutând-o, căci o va găsi şezând la poarta lui. 16 Cine nu se gândeşte decât la ea dovedeşte o înţelepciune perfectă şi cine sacrifică somnul pentru ea va fi curând eliberat de griji. 17 Ea însăşi merge în căutarea celor care sunt vrednici de dânsa, li se arată cu o faţă surâzătoare pe toate căile lor şi vine în întâmpinarea lor ori de câte ori se gândesc la ea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 62,2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2b)
R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!
2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

3 Mi-a fost dat să te văd în sanctuarul tău,
să văd puterea şi măreţia ta.
4 Bunătatea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
de aceea buzele mele te laudă. R.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu mâncăruri alese,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

7 Mă gândesc la tine în timpul nopţii,
ore în şir continui să-ţi vorbesc;
8 Tu eşti ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. R.

LECTURA A II-A
Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei care au murit întru el.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 4,13-17
Fraţilor, 13 nu vrem să vă lăsăm în ignoranţă cu privire la cei care au murit, ca să nu vă descurajaţi ca ceilalţi care nu au speranţă. 14 Căci precum credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au adormit în el. 15 Iată ce vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi, care vom fi rămas în viaţă până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor care au murit. 16 Pentru că la un strigăt, la glasul unui arhanghel şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, însuşi Domnul se va coborî din cer. Mai întâi vor învia cei morţi în Cristos; 17 apoi noi, care vom fi rămas în viaţă până atunci, vom fi răpiţi împreună cu ei în norii cerului, ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 24,42a.44
(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;
căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

Posted in Cartea înţelepciunii, Duminica, Evanghelia după sfântul Matei, Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 30 octombrie

Posted by Paxlaur pe 26/10/2011

† DUMINICA a 31-a de peste an
Sf. Alfons Rodriguez, calug.

 „Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii” (Mt 23,5)

LECTURA I
V-aţi îndepărtat de drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre.

Citire din cartea profetului Malahia 1,14b-2,1-2.8-10
14b Eu sunt marele rege, spune Domnul universului, şi numele meu inspiră frică printre popoare. 2,1Acum, preoţilor, către voi îndrept această ameninţare! 2 Dacă nu mă veţi asculta, dacă nu veţi pune la inimă datoria de a preamări numele meu, declară Domnul universului, voi trimite peste voi blestemul şi voi schimba în blestem binecuvântările pe care le veţi rosti. 8 V-aţi îndepărtat de la drumul cel drept şi aţi devenit prilej de poticnire pentru mulţi prin învăţăturile voastre; aţi încălcat legământul lui Levi, zice Domnul universului. 9 De aceea am lăsat să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi în faţa întregului popor, pentru că n-aţi urmat căile mele, ci aţi fost părtinitori în tălmăcirea Legii. 10 Oare noi, poporul lui Dumnezeu, n-avem toţi un singur tată? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu? Pentru ce ne trădăm unii pe alţii şi pângărim astfel legământul părinţilor noştri?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3
R.: Tu eşti, Doamne, izvorul păcii adevărate!
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine,
ca un copil în braţele mamei sale. R.

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,
de acum şi până-n veci! R.

LECTURA A II-A
Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,7b-9.13
Fraţilor, 7b noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii săi. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi. 9 Căci vă amintiţi, fraţilor, de munca şi osteneala noastră: am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi şi aşa v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu. 13 Iată pentru ce aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu. Când aţi primit din gura noastră cuvântul lui Dumnezeu, l-aţi primit aşa cum este în realitate: nu ca un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi cei credincioşi.

Cuvântul Domnului

ALELUIA Mt 23,9a.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel din ceruri;
şi unul este învăţătorul vostru, Cristos, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ei spun şi nu fac.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12
În acel timp, 1 vorbind ucenicilor şi mulţimii care îl înconjura, 2 Isus le spunea: „De la catedra lui Moise vă învaţă cărturarii şi fariseii: 3 faceţi, aşadar, şi păziţi tot ceea ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, căci ei spun şi nu fac. 4 Leagă sarcini grele şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte. 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să-i vadă oamenii: poartă filactere foarte largi şi ciucurii hainelor foarte lungi; 6 le plac locurile de cinste la ospeţe, băncile dintâi în sinagogi, 7 să se plece lumea în faţa lor în pieţe şi să fie numiţi de oameni: «Rabbi». 8 Dar voi nu îngăduiţi să vi se spună «rabi», căci unul este Învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici «tată» să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici «învăţători» nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit, iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului

Posted in Cartea profetului Malahia, Evanghelia după sfântul Matei, Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Dumnezeu vede tot!

Posted by Paxlaur pe 24/08/2011

Predica din catedrala romano-catolică
“Adormirea Maicii Domnului” – Iaşi,
marţi din săptămâna a XXI-a din timpul de peste an,
23 august 2011, ora 18:30

„Am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie”, (1Tes 2,2).

Iubiţi credincioşi, nu cu mult timp în urmă un grup de jurnalişti au realizat un sondaj şi au creat un top al cerşetorilor: care câştigă cel mai bine? Unde cerşesc cel mai mult? Şi ce texte folosesc pentru a înduioşa mulţimile? Între primii cinci cerşetori se afla şi unul care folosea doar aceste cuvinte: „Dumnezeu vede tot”… Cu plecăciune, prin faţa tuturor trecătorilor, el reuşeşte să impresioneze şi să adune bani serioşi amintindu-le trecătorilor că „Dumnezeu vede tot”: vede fie dărnicia şi generozitatea lor, fie zgârcenia, indiferenţa şi egoismul lor.

Astăzi, iubiţi credincioşi, nu un om, nu un cerşetor, ci cuvântul Domnului pe care l-am ascultat vrea să ne amintească şi nouă acelaşi adevăr: Dumnezeu vede tot. Absolut tot! Nimic nu-i este străin. Ne cunoaşte. Să ascultăm ce am cântat împreună cu psalmistul:
Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; 
ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe gândurile mele;
fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
 
toate cărările mele îţi sunt cunoscute.

Mai mult decât psalmistul, Isus Cristos în sfânta Evanghelie ne vorbeşte despre cât de bine ne cunoaşte. Îi întâlneşte pe învăţătorii legii şi pe farisei – poate pentru prima oară – şi le şi pătrunde inima şi le strigă: vai vouă! Vai vouă pentru că încălcaţi prescripţiile cele mai importante din Lege: dreptatea, mila şi fidelitatea! Vai vouă, călăuze oarbe! Va vouă pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului, dar pe dinăuntru este plină de lăcomie şi necurăţie!

Vai vouă! E strigătul lui Dumnezeu îndreptat spre fiecare dintre noi atunci când uităm ce înseamnă dreptatea, mila şi fidelitatea! Vai nouă mai ales atunci când uităm să le punem în practică!

Ce înseamnă dreptatea? Ce este dreptatea pentru noi? Suntem oameni drepţi? Să ascultăm ce spune învăţătura Bisericii despre dreptate în Catehism: dreptatea este o virtute morală care constă în voinţa neschimbătoare şi fermă de a da lui Dumnezeu şi aproapelui ceea ce li se cuvine. Dreptatea faţă de Dumnezeu este numită „virtutea religiei”. Faţă de oameni, ea dispune la respectarea drepturilor fiecăruia şi la stabilirea în cadrul relaţiilor interumane a armoniei care promovează echitatea faţă de persoane şi faţă de binele comun (cf. CBC 1807).

Dreptatea este una dintre cele patru virtuţi cardinale: prudenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea. Iar omul drept este adesea evocat în Sfânta Scriptură şi se distinge prin dreptatea constantă a gândurilor sale şi prin corectitudinea comportamentului său faţă de aproapele.

Suntem drepţi în gânduri, în cuvinte, în faptele noastre? Sau auzim şi noi astăzi strigătul lui Cristos: vai vouă?

Cât despre milă şi importanţa ei aflăm din cuvintele Sfintei Scripturi, prin invitaţia Domnului: Milă vreau nu jertfă (Os 6,6; Mt 12,7). Ba mai mult, Isus Cristos ne aminteşte că vom fi judecaţi în funcţie de faptele de milostenie faţă de cei de lângă noi: dacă am dat de mâncare celui flămând, de băut celui însetat, dacă l-am vizitat pe cel închis sau bolnav, dacă am fost alături de cei descurajaţi etc. Catehismul Bisericii Catolice ne învaţă: faptele de milostenie sunt acţiunile caritabile prin care venim în ajutorul aproapelui în nevoile lui trupeşti şi sufleteşti. A instrui, a sfătui, a mângâia, a încuraja sunt fapte de milostenie spirituală, ca şi a ierta şi a suporta cu răbdare pe alţii. Faptele de milostenie trupească sunt mai ales a-i hrăni pe cei flămânzi, a-i adăposti pe cei fără locuinţă, a-i îmbrăca pe cei goi, a-i vizita pe cei bolnavi şi pe cei închişi, a-i îngropa pe cei morţi (cf. Mt 25, 31-46). Printre aceste gesturi, pomana făcută celor săraci este una din principalele mărturii ale iubirii frăţeşti şi o faptă de dreptate plăcută lui Dumnezeu (cf. CBC 2447).

Ne întrebăm din nou: practicăm noi mila, faptele de milostenie sau auzim strigătul lui Cristos: vai vouă?

Şi nu în ultimul rând: fidelitatea: Fidelitatea exprimă statornicia în ţinerea cuvântului dat. Dumnezeu este fidel. Creştinul trebuie să fie fidel în promisiunile şi angajamentele sale, fidel faţă de starea sa de viaţă: este preot, să fie fidel preoţiei; este persoană consacrată să fie fidelă voturilor depuse; este medic, avocat, profesor: să fie fidel misiunii încredinţate; este soţ, soţie: să fie fidel, statornic angajamentelor luate. Să privim mereu la fidelitatea lui Dumnezeu faţă de noi: în ciuda infidelităţii omului păcătos şi a pedepsei pe care acesta o merită, el îşi păstrează şi îşi îndeplineşte promisiunile. Întotdeauna. Fără excepţii.

Există acea vorbă care spune: pasărea prin cântul ei se identifică şi-şi dobândeşte farmecul, omul prin respectarea cuvântului dat, prin îndeplinirea angajamentelor făcute (Gilbert Keith Chesterton). Ne întoarcem acum la noi, iubiţi credincioşi, dragi cititori, suntem fideli angajamentelor noastre sau auzim iarăşi strigătul lui Cristos: vai vouă?

Cerem minuni de la Dumnezeu prin mijlocirea sfinţilor, a sfântului Anton, a sfintei Fecioare, cerem ca Dumnezeu să ne facă dreptate, cerem milă, cerem şi aşteptăm de la ceilalţi să fie fideli, dar noi? Noi oferim fidelitate, milă, dreptate?

Poate ne este greu să practicăm mereu dreptatea, să fim miloşi. Poate suntem prea ispitiţi împotriva fidelităţii şi a statorniciei. Să ascultăm cuvântul apostolului Paul din prima lectură: „Am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie”. Să privim spre Dumnezeu când ne este greu. El ne dă puterea şi curajul de a înfăptui ceea ce ne cere. Să privim spre sfinţi. Ei au reuşit. Vom reuşi şi noi. Şi să nu ne descurajăm. Să nu imităm ceea ce vedem în jurul nostru şi să spunem: dar toţi fac aşa: toţi sunt nedrepţi, nemiloşi, infideli. De ce să fiu eu altfel?

Nu sunt toţi aşa. Sunt mulţi, dar nu toţi. Sunt şi oameni drepţi, plini de milă, fideli şi deseori mulţi dintre noi am beneficiat de virtuţile lor. Dacă privim doar la cei răi suntem ispitiţi de descurajare şi de răzvrătire!

Fericitul Ioan Paul al II-lea când a mers în Polonia, la Czestochowa, s-a adresat Fecioarei Maria cu aceste cuvinte: „Îţi mulţumesc mamă pentru toţi cei care nu se lasă biruiţi de rău, ci biruiesc răul prin bine”. Să facem din aceste cuvinte şi rugăciunea noastră, şi mai ales să ne regăsim în aceste cuvinte printre cei care nu s-au lăsat biruiţi de rău şi au biruit răul prin bine.

Să păstrăm viu în noi în această zi strigătul lui Cristos: Vai vouă! Vai nouă dacă nu ne reînnoim. Dacă nu înţelegem că în această lume ceea ce contează nu este profitul, avantajul imediat, ci dreptatea, mila şi fidelitatea! Domnul să se îndure de noi şi să ne dea mereu puterea de a fi drepţi, plini de milă şi fideli angajamentelor noastre.

Să nu uităm, iubiţi credincioşi: Dumnezeu vede tot! Amin.

 

Iată şi lecturile de la această sfântă Liturghie:

LECTURA I
Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,1-8
Fraţilor, 1 voi înşivă ştiţi bine că venirea noastră la voi n-a fost fără rod. 2 Deşi înainte de aceasta am avut de suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, după cum ştiţi, totuşi am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, evanghelia lui Dumnezeu. 3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, Dumnezeu ne-a pus la încercare, astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, Dumnezeu ne este martor; 6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, nici de la voi, nici de la alţii 7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1b-3.4-6 (R.: cf. 1b)
R.: Tu, Doamne, mă observi de aproape şi m-ai cunoscut!
1b Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe gândurile mele;
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă,
tu, Doamne, îl cunoşti deja.
5 Tu mă împresori şi din faţă, şi din spate
şi mâna ta stă întinsă asupra mea.
6 Admirabilă este pentru mine înţelepciunea ta,
prea înaltă ca să o pot înţelege. R.

ALELUIA Evr 4,12
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere:
el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Trebuie să respectaţi prescripţiile cele mai importante ale Legii, fără să le neglijaţi pe celelalte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,23-26
În acel timp, Isus a spus învăţătorilor Legii şi fariseilor: 23 „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că daţi zeciuială din izmă, mărar şi chimion, însă călcaţi prescripţiile cele mai importante din Lege: dreptatea, mila şi fidelitatea. Pe acestea trebuia să le practicaţi, fără să le neglijaţi pe celelalte. 24 Călăuze oarbe, voi înlăturaţi ţânţarul cu strecurătoarea, dar înghiţiţi cămila! 25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, pentru că voi curăţaţi partea dinafară a paharului şi a farfuriei, dar partea dinăuntru este plină de lăcomie şi de necurăţie. 26 Fariseule orb, curăţă mai întâi partea dinăuntru a paharului, ca să fie curată şi partea dinafară”.

Cuvântul Domnului

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Evanghelia după sfântul Matei, Predici si meditatii, Prima Scrisoare a Sfântului Paul către Tesaloniceni | Etichetat: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: