Arhive pentru ‘Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan’

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 8 ianuarie – Botezul Domnului

Duminică, 8 ianuarie 2012 

† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Claudiu Apollinariu, ep.

 „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria” (Mc 1,11).

Ioan Botezatorul

LECTURA I
Veniţi la apă; ascultaţi şi veţi trăi.

Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11
Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Voi care sunteţi însetaţi, veniţi la apă; chiar dacă nu aveţi bani, veniţi; veniţi şi procuraţi-vă grâu fără bani şi mâncaţi; procuraţi-vă vin şi lapte, fără să plătiţi nimic. 2 De ce vă irosiţi banii pentru ceea ce nu vă hrăneşte şi munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultaţi-mă pe mine şi veţi mânca numai bunătăţi şi vă veţi hrăni cu mâncăruri alese. 3 Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi şi veţi trăi! Voi încheia cu voi un legământ veşnic, după cum i-am promis lui David”.4 Iată, l-am pus martor printre popoare, căpetenie şi stăpânitor al popoarelor. 5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l ştii şi vor alerga la tine popoare care nu te cunoşteau, de dragul Domnului Dumnezeului tău şi pentru Sfântul lui Israel, căci te-a preamărit. 6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi, chemaţi-l câtă vreme este aproape de voi. 7 Cel rău să-şi părăsească drumul lui şi omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul – căci el se va îndura de dânsul – la Dumnezeul nostru cel mult iertător. 8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – spune Domnul. 9 Cu cât cerul se înalţă deasupra pământului, cu atât căile mele se înalţă peste căile voastre şi gândurile mele peste gândurile voastre. 10 După cum coboară ploaia şi zăpada din ceruri şi înapoi nu se întorc până ce nu udă pământul şi-l fac să odrăslească şi să rodească pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, 11 aşa e şi cuvântul ce iese din gura mea: nu se întoarce la mine fără rod, dar ceea ce vreau eu va face şi îşi v-a împlini misiunea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)
R.: Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.
2 Iată Dumnezeu este mântuitorul meu,
voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,
căci Domnul este tăria şi lauda mea, în el am aflat mântuirea.
3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii. R.

4 Şi veţi spune atunci:
„Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,
vestiţi printre neamuri lucrările lui,
nu uitaţi că mare este numele lui. R.

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;
să ştie aceasta tot pământul.
6 Strigaţi de bucurie şi de veselie, locuitori ai Sionului,
Căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru”. R.

LECTURA A II-A
Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-9
Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 6 El, Isus Cristos, este acela care a venit prin apă şi sânge: nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge, şi Duhul mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă el este adevărul. 7 Trei sunt care dau mărturie: 8 Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei mărturisesc la fel. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Şi aceasta este mărturia lui Dumnezeu: el a dat mărturie despre Fiul său.

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6
(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:
Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,6b-11
În acel timp, 6 Ioan Botezătorul propovăduia zicând: 7 „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. 8Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. 9 În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat în Iordan de către Ioan. 10 În momentul în care ieşea din apă, Isus a văzut cerurile deschizându-se şi Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. 11 Din cer s-a auzit un glas: „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria”.

Cuvântul Domnului