Arhive pentru ‘Scrisoarea sfântului Paul către Filipeni’

Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă!

„Dacă vrei ascultarea spontană, nu porunci prea mult.
Singura noastră regulă este iubirea”
(sfântul Filip Neri).

Măcar pentru o zi aş vrea să trăiesc acest fragment Scripturistic propus pentru astăzi la prima lectură:

„Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul,
şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: Domnul este aproape!
Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă,
dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre
prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire.
Şi pacea lui Dumnezeu,
care întrece orice închipuire,
va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus.
În sfârşit, fraţilor,
îndreptaţi-vă gândul şi cugetul
la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste,
la tot ceea ce este drept şi sfânt,
la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună,
la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă.
Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit,
ceea ce aţi auzit şi văzut la mine,
acelea să le faceţi.
Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi (Fil 4,4-9).

Unii au reuşit să nu se lase tulburaţi de nicio grijă şi să se bucure mereu în Domnul, chiar şi în necazuri şi în încercări. Aceştia sunt îndeosebi sfinţii. Şi nu sunt doar cei prezenţi în calendar. Sunt mult mai mulţi, mai ales cei anonimi.
Printre marii sfinţi este şi cel comemorat astăzi: Filip Neri.
Iată câteva date despre el, cunoscut ca Apostolul Romei şi sfântul umorului:

Înainte de a muri, în vârstă de 80 de ani, Filip Neri a aruncat pe foc manuscrisele cărţilor sale, pe care le ţinea în sertar. Cu mult timp înainte, la vârsta de 24 de ani, făcuse un pachet cu toate cărţile pe care le avea (cu excepţia Bibliei şi Summa sfântului Toma) şi le dusese la vânzare în piaţă, împărţind banii primiţi săracilor. Din acel moment, numai Dumnezeu a ocupat gândurile şi inima sa. „Dacă vrem să ne dedicăm cu totul aproapelui nostru – repeta el – nu trebuie să ne rezervăm nouă înşine nici timp, nici spaţiu”. Filip Neri îi primea în jurul său pe băieţii turbulenţi din cartierele periferice romane şi îi educa amuzându-i. Celui care se plângea de gălăgia pe care o făceau, le răspundea: „Pentru ca să nu facă rău, m-aş mulţumi să-mi crape lemne în cap”.

Pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiaşi nu ezita să cerşească pe străzi. Într-o zi, un cetăţean, simţindu-se deranjat, i-a tras o palmă. „Aceasta este pentru mine – a fost răspunsul surâzător al sfântului. Acum daţi-mi câţiva bani pentru băieţii mei”. În plin climat de reformă şi contrareformă, sfântul şi-a expus în această privinţă punctul său de vedere printr-o frază foarte eficace: „Este posibil să restaurăm instituţiile umane prin sfinţenie, nu să restaurăm sfinţenia prin instituţii”.

Filip s-a născut la Florenţa în anul 1515. Vioi, dispus şi optimist prin temperament (aşa încât a meritat apelativul de „Pippo cel bun”), a încercat diferite meserii, printre care cea de negustor lângă Cassino, la 18 ani. Fiind student la Roma, timp de trei ani, a părăsit studiile, după cum s-a spus, vânzând cărţi, pentru a se dedica cu totul activităţilor de binefacere. Fiind sfinţit preot la 36 de ani, a dat viaţă puţin după aceea Oratoriului, o congregaţie religioasă de preoţi, angajaţi în mod special în educarea tinerilor.

În ciuda aparenţelor, Filip poseda o cultură solidă: promovase studiile de Istorie bisericească, îndrumându-l spre această disciplină pe unul dintre preoţii săi, Baronius. După vârsta de 75 de ani şi-a limitat activitatea la confesional şi la direcţiunea spirituală. Avea secretul simpatiei şi al prieteniei. Pe patul de moarte îl încerca un sentiment de vinovăţie la gândul de a se putea odihni pe un pat moale şi curat, în timp ce Cristos a murit răstignit pe cruce. După moarte, datată la 26 mai 1595, medicii au constatat pe toracele său o neobişnuită curbură a coastelor, parcă pentru a da mai mult spaţiu bătăilor inimii mari a apostolului Romei.

(Text preluat din cartea Sfântul zilei de Mario Sgarbossa şi Luigi Giovannini
Edizioni Paoline, 1978. Traducere de pr. Iosif Agiurgioaei, pentru
http://www.ercis.ro).

Sfinte Filip Neri, roagă-te pentru noi!

Să ne pregătim pentru ziua Domnului, duminică 25 septembrie

Duminică, 25 septembrie 2011 

† DUMINICA a 26-a de peste an
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic

Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos (Fil 2,5)

LECTURA I

Dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea sa îşi va salva viaţa.

Citire din cartea profetului Ezechiel 18,25-28
Aşa vorbeşte Domnul: 25 „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!». Ascultaţi, voi, cei din casa lui Israel, oare calea mea nu este dreaptă, sau căile voastre nu sunt drepte? 26 Dacă cel drept se abate de la dreptatea sa şi săvârşeşte fărădelegea, apoi moare în starea aceasta, el moare pentru fărădelegea pe care a săvârşit-o. 27 Iar dacă cel rău se întoarce de la fărădelegea pe care a săvârşit-o şi face ceea ce este bun şi drept, îşi va salva viaţa. 28 Pentru că şi-a deschis ochii şi s-a întors de la fărădelegile sale, pe care le-a săvârşit, el va fi viu şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5.6-7.8-9 (R.: 6a)
R.: Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi iubirea ta!
4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,
condu-mă pe cărările tale.
5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta
care sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne. R.

8 Domnul este bun şi drept,
el arată păcătoşilor calea;
9 el conduce pe cei umili spre dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-11
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând starea de sclav şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume care este mai presus de orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus toată făptura, în cer, pe pământ, şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

forma scurtă:

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi aceleaşi sentimente pe care le avea şi Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,1-5
Fraţilor, 1 dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alţii, ne mângâiem în dragoste, suntem uniţi cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire şi compătimire, 2 atunci faceţi-mi bucuria deplină prin aceea că aveţi cu toţii o singură simţire, o singură dragoste şi un singur gând; 3 nu faceţi nimic din spirit de ceartă sau de mărire deşartă! Dar să aveţi destulă smerenie, ca să-i consideraţi pe ceilalţi superiori vouă. 4 Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalţi. 5 Să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

ALELUIA In 10,27
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;
eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Părându-i rău, s-a dus. Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32
În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 28 „Ce vi se pare? Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” Ei au răspuns: „Cel dintâi”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun, că vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”.

Cuvântul Domnului