Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Archive for the ‘Adormirea Maicii Domnului’ Category

Novenă de pregătire la solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – IX

Posted by Paxlaur pe 14/08/2011

Ziua a noua
Sfânta Fecioară, bucuria sfinţilor

O, Maică preacurată a Domnului, pe tine te admiră din toată inima toţi oamenii care îţi cunosc frumuseţea şi-l laudă pe Dumnezeu pentru înţelepciunea şi bunătatea pe care le-a manifestat prin tine! În cer, însă, îngerii şi sfinţii te cunosc în chip desăvârşit şi se bucură de neasemuitele tale privilegii. Pentru ei, tu eşti un nou motiv de bucurie veşnică, după bucuria de a-l vedea pe Fiul tău.

Revarsă o rază din frumuseţea ta peste toţi cei care se străduiesc să-ţi cunoască demnitatea şi-şi dau interesul să aducă la tine şi pe alţii. Faţă de aceştia, arată, preabună Mamă, o dărnicie deosebită. Prin ei, apropie sufletele copiilor tăi, pentru a-i aduna în împărăţia lui Cristos, pentru ca nici unul să nu se piardă în pustiul acestei vieţi şi ca laudele tale să răsune nu numai în cer, ci şi pe pământ. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Anunțuri

Posted in Adormirea Maicii Domnului, Rugăciuni | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Novenă de pregătire la solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – VIII

Posted by Paxlaur pe 14/08/2011

Ziua a opta
Mijlocitoarea tuturor harurilor

Preasfântă Fecioară Marie, slăvită mai mult decât toţi îngerii şi sfinţii. Dumnezeu te-a ales ca Stăpână a noastră tocmai pentru nespusa ta îndurare. Înălţată la cea mai mare slavă în ceruri, tu nu încetezi să te îngrijeşti de toţi oamenii, şi aceasta o vei face cu dragoste fierbinte până la sfârşitul lumii.

Priveşte cu îndurare spre durerile poporului care îţi aparţine: vindecă-i pe bolnavi, ajută-i pe săraci, mângâie-i pe mâhniţi,însoţeşte-i pe călători, fii sprijinul celor orfani, dar, într-un chip deosebit, ai milă de cei păcătoşi.

Fă-i să simtă tăria şi mângâierea pe care o aduce prezenţa ta, pentru ca din toate inimile să se înalţe spre Dumnezeu imnuri de preamărire. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Adormirea Maicii Domnului, Rugăciuni | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Pelerinaj la Cacica

Posted by Paxlaur pe 13/08/2011

Comunicatul de presă al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi:

Mii de pelerini vor fi la Cacica (jud. Suceava) în zilele de 13, 14 şi 15 august, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. La celebrări va fi prezent şi ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti. Printre pelerini se vor afla PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi.

Sâmbătă, 13 august, va începe pelerinajul bicicliştilor. Cei aproape o sută de pelerini din diferite comunităţi din zonele Bacău, Iaşi şi Roman vor porni cu bicicletele spre Cacica (ora 9:30), din curtea Institutului Teologic Franciscan din Roman, după ce vor primi binecuvântarea PS Aurel Percă.

Din program face parte şi pelerinajul tinerilor de duminică, 14 august, fiind condus de PS Petru Gherghel. Pelerinajul pe jos începe la circa 5 km de Cacica, la ora 12:00, urmând ca la ora 13:30 să aibă loc primirea pelerinilor, iar la ora 18:00 Sfânta Liturghie animată de tineri. În mod special, tinerii prezenţi la Cacica se vor uni cu tinerii din lumea întreagă prezenţi la Madrid pentru Ziua Mondială a Tineretului.

La ora 20:00, Corul Madrigal va susţine un concert de muzică religioasă.

Privegherea mariană cu lumânări de la ora 22:00 constituie pentru pelerini apogeul ajunului sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Rugăciuni şi cântece mariane se vor înălţa din inimile pelerinilor.

În ziua de hram, luni, 15 august, vor avea loc Liturghii în limbile română, maghiară, polonă şi germană, precum şi o Liturghie greco-catolică. În centrul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului este Liturghia de hram celebrată la ora 11:00 de ÎPS Ioan Robu, care va avea un mesaj special pentru pelerini. La Liturghie vor participa: PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă, numeroşi preoţi din ţară şi din străinătate. La final, vor fi binecuvântate florile şi obiectele religioase aduse de pelerini.

La ora 13:00, actori de la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani vor susţine un spectacol.

Cu siguranţă, şi anul acesta, pelerinii se vor întoarce spre casele lor reînnoiţi sufleteşte. Icoana Maicii Domnului din sanctuar va îndrepta privirile multor pelerini spre cea care este „plină de har” pentru a contempla împreună cu ea minunile pe care Dumnezeu le face zi de zi cu noi.

În ziua de 15 august, seara, la ora 18:30, la Iaşi, se va celebra Liturghia de hram a catedralei romano-catolice „Adormirea Maicii Domnului”.

Detalii despre pelerinajul de la Cacica pot fi găsite pe http://www.ercis.ro şi http://www.sanctuarcacica.ro.

* * *

Cacica este un loc de rugăciune şi meditaţie, sfinţit prin prezenţa icoanei miraculoase a Preacuratei Fecioare Maria, copie a icoanei „Madona Neagră” de la Czestochowa (Polonia), care a fost adusă la Cacica în anul 1809. Sanctuarul se găseşte în frumoasa regiune bucovineană, la 19 km de Gura Humorului şi la 36 de km de Suceava. Bazilica se află în centrul localităţii, care este înconjurată de dealuri acoperite cu păduri, pajişti, delectând prin această imagine privirea oricărui trecător. Actuala biserică a fost construită între anii 1903 şi 1904, în stil neogotic, în crucieră, din piatră cioplită şi cărămidă roşie presată, urmând un proiect din Polonia. Biserica a fost consacrată în ziua de 16 octombrie 1904, de către arhiepiscopii de Lwow: Josef Bilcewski şi Josef Weber. Cu această ocazie s-a stabilit celebrarea oficială a hramului şi a pelerinajului în cinstea Adormirii Maicii Domnului din ziua de 15 august. În ziua de 15 august 1996, biserica a fost declarată sanctuar diecezan; în anul 1997 a fost declarată sanctuar naţional, iar în anul 2000 papa Ioan Paul al II-lea a acordat bisericii titlul de „basilica minor”.

Biroul de Presă
Pr. Cornel Cadar
Preluat de pe http://www.ercis.ro

Posted in Adormirea Maicii Domnului, E bine de ştiut | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Novenă de pregătire la solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – VI

Posted by Paxlaur pe 13/08/2011

Ziua a şasea
Încoronarea preasfintei Fecioare Maria

Fecioară binecuvântată, tu ai fost înălţată la cer, pentru ca toţi cei mântuiţi prin misterul morţii şi învierii Fiului tău să vadă prin credinţă mărirea pregătită lor de către Mântuitorul. Mai mult, tu ai fost încoronată ca regină a cerului şi a pământului, pentru demnitatea ta de Mamă a lui Cristos şi colaboratoare la opera de răscumpărare a omenirii. Primeşte-ne şi pe noi ca supuşi ai tăi.

Ajută-ne ca, prin munca şi rugăciunile noastre, să lărgim împărăţia lui Cristos în lume şi să atragem pe cât mai mulţi la slujirea lui Dumnezeu cel adevărat.

Apără, Mamă bună, familiile creştine şi dăruieşte-le toate cele necesare unui trai fericit. Ocroteşte statele şi libertatea cetăţenilor, pentru ca împărăţia Fiului tău să se statornicească nu numai în inimile credincioşilor, ci şi în viaţa publică a naţiunilor. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Aici puteti găsi sursa fotografiei.
(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Posted in Adormirea Maicii Domnului, Rugăciuni | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Novenă de pregătire la solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului” (15 august) – V

Posted by Paxlaur pe 12/08/2011

Ziua a cincea
Înălţarea preasfintei Fecioare

Preasfântă Maică a Domnului, trupul tău nevinovat şi sfânt nu putea să vadă putrezirea. El merita să treacă direct la slavă în paradis. Îngerii l-au purtat pe braţele lor până la tronul lui Dumnezeu şi a primit locul de cinste lângă cel al Mântuitorului. Mijloceşte-ne şi nouă, bună Mamă, harurile necesare pentru a ne învrednici de învierea de apoi.

Ajută-ne să ferim trupul nostru de pângărirea păcatului şi să ne hrănim adesea, cu vrednicie, din taina trupului şi sângelui lui Cristos, care este garanţia unei învieri glorioase.

Ai milă de tineretul şi copiii rămaşi fără educaţie. Îndepărtează-i din calea lor pe toţi cei care vor să-i împiedice să-şi asigure un viitor fericit. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te, Marie. Slavă Tatălui.

***

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Aici puteti găsi sursa fotografiei.
(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune:
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iasi-2011)

Posted in Adormirea Maicii Domnului | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: