Mărturie

Sfanta Agata
Sfanta Agata

Se spune că dacă cineva dă mărturie despre tine şi te ajută, ba mai mult te salvează, devii cumva obligat să-i întorci mărturia, favorul. Iar dacă ai ocazia să întorci serviciul primit, o faci fără să eziţi. Aşa au făcut cu siguranţă şi sfinţii de-a lungul timpului pentru a se întări în credinţă şi pentru a-i încuraja şi pe alţii. Iată, de exemplu, mărturia dată despre cea care spuneam că astăzi ne învaţă cum să-l mărturisim pe Cristos, mărturie ce aparţine sfântului Metodiu. Textul despre sfânta Agata este prezent ca rugăciune şi meditaţie la Oficiul lecturilor din această zi:

Așa cum știți, o, ascultătorii mei, ceea ce ne-a adunat în acest loc este comemorarea anuală a unei sfinte martire. Este o martiră din vechime, ba chiar de la înce­put, dacă e să considerăm lupta ei deosebită, dar este și o martiră actuală, căci pare să învingă și astăzi, dacă e să considerăm minunile dumnezeiești care o încoro­nează zilnic și măresc strălucirea ei.
Ea este și fecioară, deoarece s-a născut din Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu (care a cunoscut moartea în trupul său și pentru mine) și Fiu nedespărțit al lui Dum­nezeu, după cum afirmă Ioan teologul: Celor care l-au primit le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dum­nezeu (In 1,12).
Această femeie fecioară, așadar, care v-a invitat la banchetul nostru religios, este femeia logodită cu un singur bărbat, cu Cristos, pentru a folosi cuvintele apos­tolului Paul despre unirea conjugală.
Această fecioară, având lumina cunoașterii, își înfru­musețea și își împurpura buzele, obrajii și limba cu culoarea sângelui Mielului adevărat și dumnezeiesc; ba, mai mult, cu atenția continuă a minții ei, medita și contempla fără încetare moartea Mirelui ei iubit, ca și cum și-ar fi vărsat atunci sângele. Astfel, haina cu care a fost îmbrăcată prin martiriul ei nu numai că poartă semnul de neșters al sângelui lui Cristos, a cărui culoare purpurie a impregnat-o în profunzime, ci vrea să trans­mită generațiilor viitoare, cu un farmec deosebit, como­rile elocvenței sale feciorelnice, printr-un izvor nesecat de cuvinte.
Agata, așadar, care ne-a fost dăruită de Dumnezeu, izvorul însuși al bunătății, este cu adevărat bună, deoa­rece, aparținându-i lui Dumnezeu, șade alături de Mirele ei pentru a ne face părtași la acel bine, a cărui valoare și semnificație le poartă numele ei.
Căci ce este mai binefăcător decât binele suprem? Și cine ar putea găsi ceva mai vrednic de celebrat cu cân­tece de laudă decât Agata?
Agata, al cărei nume înseamnă bunătate, corespunde pe deplin realității. Agata, care, prin faptele sale mărețe, se distinge prin numele său bun și, în același nume, ne arată faptele sale glorioase. Agata, care, prin numele ei, îi invită pe toți să vină la ea și, prin exemplul ei, îi învață pe toți să alerge, fără încetare, spre adevăratul bine, care este numai Dumnezeu.

(Din Discursul despre sfânta Agata al sfântului Metodiu din Sicilia, episcop,
Analecta Bollandiana, 68, 76-78, Ne-a fost dăruită de Dumnezeu, izvorul însuși al bunătății)

Toţi sfinţii şi sfintele lui Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi!

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: