E viața mea și fac ce vreau cu ea!… Mi-am ieșit din fire!

Papa Francisc Familia si viata consacrataDespre Isus „spuneau că şi-a ieşit din fire”, cum de altfel spun și despre noi când vorbim despre virtute, curăție, feciorie, martiriu sau, altfel spus, despre viața sfintei Agneza. Multora ne vine greu să lăsăm virtutea să fie valoare. Preferăm ce-i mai ușor. Și ce este mai ușor decât viciul, răul, păcatul?! Cât efort trebuie să depui pentru a păcătui?

Să vorbești astăzi despre feciorie ca stil de viață și ca provocare la viața consacrată, nu poate trece netaxat: fie ți-ai ieșit din fire, fie ești din Evul Mediu. La fel se întâmplă și atunci când vorbim despre o chemare la fel de nobilă ca viața consacrată, dar diferită: viața de familie. Cum este privită familia astăzi? De ce se tem atât de mulți tineri să intre pe acest drum al angajamentului „de a-l iubi și respecta pe celălalt pentru toată viața, în timp de boală ca și în timp de sănătate”?!

Să medităm mai mult asupra responsabilității pe care o avem pentru chemarea la viața de familie. Toți suntem chemați să-i sprijinim pe tinerii care vor să întemeieze o familie. Suntem chemați să-i consolăm și să-i sfătuim pe cei care întâmpină dificultăți în căsnicia lor. Suntem chemați să luptăm împotriva divorțului, a adulterului, împotriva tuturor păcatelor care distrug familia și, împreună cu ea, distrug societatea și rănesc Biserica.

Ce facem noi concret pentru familii? Ce exemplu oferă părinții copiilor? Ce face societatea pentru familii? Ce face statul? Ce face Biserica? Noi ce facem? În familiile noastre cum este? Viitorul depinde de familii, tot viitorul, nu doar cel al Bisericii, deci și viitorul meu și al tău.

Ne-am împietrit inima în răutate și păcat, în vicii sau indiferență, în egoism sau bășcălie. Am strigat prea des „e viața mea și fac ce vreau cu ea”, uitând cât rău facem prin asta celor din jur, mai ales celor mici, care sunt „frații Domnului”. Vai celor care fură viitorul tinerilor! Vai celor care distrug familia!
Însă fericiți sunt cei care sprijină familiile, cei care fac bine celor abia căsătoriți și îi sprijină.
Fericiți cei care știu să primească o familie nu pentru a o învăța cum să divorțeze, ci pentru a o învăța iertarea, fidelitatea, iubirea.
Fericiți cei care în viața de familie, săraci sau bogați, investesc în copii, nu în bunuri: pruncii sunt viitorul lor și al omenirii.
Fericiți cei care spun tinerilor din ziua de astăzi: căsătoria și viața de familie sunt pentru cei curajoși, puternici, pentru cei care cred în ei și în viitorul lor; este o virtute să te căsătorești, nu o slăbiciune!
Fericiți cei care apără demnitatea femeii, drepturile copilului și sfințenia familiei.
Fericiți vom fi dacă vom găsi forța și curajul să redăm familiei locul pe care îl merită în viața Bisericii și a societății.


Cei tineri trebuie încurajați,
cei slabi ocrotiți,
cei dezbinați ajutați să se împace,
cei căzuți ridicați.
Să ne rugăm pentru familia aflată în suferință!


21 ianuarie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 2-a de peste an
Sf. Agneza, fc. m. **
Evr 9,2-3.11-14; Ps 46; Mc 3,20-21

LECTURA I
Cristos a intrat o dată pentru totdeauna în sfânta sfintelor, cu propriul lui sânge.
Citire din Scrisoarea către Evrei 9,2-3.11-14
Fraţilor, a fost construit cortul; primul, în care erau candelabrul şi masa cu pâinile punerii înainte, este numit Sfânta; 3 după a doua catapeteasmă, era cortul numit sfânta sfintelor. 11 Dar Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare, trecând printr-un cort mai mare şi desăvârşit, care nu este făcut de mână de om, adică nu este din această lume, 12 a intrat o dată pentru totdeauna în sfânta sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. 13 Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi îi sfinţeşte spre curăţia trupului, 14 cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul veşnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, va curăţi conştiinţa voastră de faptele moarte, pentru a aduce cult Dumnezeului celui viu.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.6-7.8-9 (R.: cf. 8b)
R.: Cântaţi-i Domnului imnuri de laudă!

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai săi au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că şi-a ieşit din fire.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,20-21
În acel timp, Isus a venit în casă şi mulţimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine. 21 Când au auzit ai săi, au venit să-l ia, căci spuneau că şi-a ieşit din fire.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: