Arhive pentru ‘Filip Neri’

Sfântul bucuriei creștine

Sfantul Filip Neri„Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (In 16,22), le spune Isus ucenicilor săi. Bucuria trebuie să însoțească drumul nostru spre mântuire. Știm că există multe moduri prin care oamenii încearcă să trăiască Evanghelia și să ajungă la mântuire împlinind voința Domnului. Însă oricare ar fi modul ales, el trebuie să exprime bucuria și liniștea apropierii de Dumnezeu. Spre sfințenie se merge cu bucurie, chiar și atunci când drumul este greu. Apostolul Paul îndeamnă și astăzi: „Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul… nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, ci îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi sfânt, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună… și Dumnezeul păcii va fi cu voi” (cf. Fil 4,4-9).

Există oameni care chiar au reuşit să nu se lase tulburaţi de nicio grijă şi să se bucure mereu în Domnul, chiar şi în necazuri şi în încercări. Aceştia sunt sfinţii. Şi nu trebuie să ne gândim doar la cei menționați în calendarul bisericesc. Sunt mult mai mulţi cei anonimi. Însă printre marii sfinți cunoscuți, oameni ai bucuriei, este și cel cel comemorat astăzi: Filip Neri. Acesta – supranumit și „sfântul bucuriei creștine” – și-a dedicat întreaga sa viață activităților de binefacere, în special educarea tinerilor și slujirea săracilor. Sfințit preot la 36 de ani, la Roma, după ce a vândut tot ce avea și a împărțit săracilor, nu a ezitat să cerșească pe străzi pentru a-i putea ajuta pe cei mici. Într-o zi, un cetăţean, simţindu-se deranjat de cererile sfântului Filip, i-a tras o palmă. „Aceasta este pentru mine” – a fost răspunsul surâzător al sfântului – „acum, vă rog, daţi-mi câţiva bani pentru băieţii mei”.

Celor care i s-au alăturat în misiunea de slujire a tinerilor atunci când a înființat primul Oratoriu, le spunea deseori: „Dacă vrei ascultarea spontană, nu porunci prea mult. Singura noastră regulă este iubirea”. Aceasta pentru că iubirea poate totul, poate transforma până și inimile cele mai împietrite. Iar atunci când se gândea la Dumnezeu, exclama cu entuziasm: „Cum e posibil ca un om care crede în Dumnezeu, să poată iubi altceva decât pe Dumnezeu? Doamne, de vreme ce ești atât de vrednic de iubire și de vreme ce mi-ai poruncit să te iubesc, de ce mi-ai dat doar o singură inimă și aceasta atât de mică?”. Inima sa era atât de îndrăgostită de Dumnezeu și dornică de a sluji omul, încât după moartea sa, la 26 mai 1595, medicii au constatat pe toracele său o neobișnuită curbură a coastelor, creată parcă pentru a da mai mult spațiu bătăilor inimii sale.

Bucuria de a fi copiii lui Dumnezeu trebuie să fie întipărită pe chipul nostru așa cum a fost vizibilă în viața sfântului Filip Neri.


„Este posibil să restaurăm instituţiile umane prin sfinţenie,
nu să restaurăm sfinţenia prin instituţii”
(sfântul Filip Neri).


26 mai 2017 

Vineri din săptămâna a 6-a a Paştelui
Sf. Filip Neri, pr. **
Fap 18,9-18; Ps 46; In 16,20-23a

LECTURA I
Am un popor numeros în cetatea aceasta.
Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18
Într-o noapte, pe când era la Corint, Domnul l-a înştiinţat în vis pe Paul: „Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci! 10 Pentru că eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”. 11 El a stat un an şi şase luni acolo, învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu. 12 Pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat împreună împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului, 13 spunând: „Acesta îi îndeamnă pe oameni să-l cinstească pe Dumnezeu într-un mod contrar Legii”. 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, luându-l toţi pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toţi să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nicio atenţie. 18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila şi Acvila. La Cancreea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)
R.: Dumnezeu este rege peste tot pământul.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră
şi neamurile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,46.26
(Aleluia) Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi şi, astfel, să intre în mărirea sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,20-23a
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Adevăr, adevăr vă spun: voi veţi plânge şi veţi jeli, iar lumea se va bucura; voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră va deveni bucurie. 21 Femeia, când naşte, este tristă pentru că i-a venit ceasul, dar, după ce a născut copilul, nu-şi mai aminteşte de chin de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22 Iată, acum şi voi sunteţi trişti, dar vă voi vedea din nou şi inima voastră se va bucura, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 23a În ziua aceea nu mă veţi mai întreba nimic”.

Cuvântul Domnului