Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Archive for the ‘Ioan Maria Vianney’ Category

Cea mai frumoasă îndatorire a omului: să se roage și să iubească… Fericirea omului pe pământ!

Posted by Paxlaur pe 04/08/2014

Forta credintei si a rugaciunii

Forta credintei si a rugaciunii

Sfântul Ioan Maria Vianney învăța: „Copilașii mei, aceasta este cea mai frumoasă îndatorire a omului: să se roage și să iubească. Dacă voi vă rugați și iubiți, iată, aceasta este fericirea omului pe pământ. Rugăciunea nu este altceva decât unirea cu Dumnezeu. Atunci când unul are inima curată și unită cu Dumnezeu, este cuprins de o anumită suavitate și dulceață care îmbată, este purificat de o lumină care se răspândește în mod misterios în jurul său. În această unire intimă, Dumnezeu și sufletul sunt ca două bucăți de ceară unite împreună, pe care nimeni nu le poate despărți. Cât este de frumoasă această unire a lui Dumnezeu cu mica sa creatură! Aceasta este o fericire care nu se poate înțelege.

Noi deveniserăm nevrednici să ne rugăm. Însă Dumnezeu, în bunătatea sa, ne-a permis să vorbim cu el. Rugăciunea noastră este un fum de tămâie deosebit de plăcut lui. Copilașii mei, inima voastră este mică, dar rugăciunea o lărgește și o face capabilă să-l iubească pe Dumnezeu. Rugăciunea ne face să pregustăm cerul, ca ceva care coboară la noi din Paradis. Niciodată nu ne lasă fără dulceață. Ea este miere care picură în suflet și face ca totul să fie dulce. În rugăciunea bine făcută, durerile se topesc ca zăpada la soare”.

Și astăzi avem nevoie de oameni care, asemenea sfântului paroh de Ars, să cucerească inimi, să transforme suflete, să fie lucrători plini de zel în secerișul Domnului. Și astăzi avem nevoie de persoane care, pline de blândețe și iubire, să ne atragă atenția atunci când ne îndepărtăm de la calea cea dreaptă și săvârșim fărădelegi.

Unde putem găsi astfel de oameni? Nu știm să existe o adresă valabilă pentru toți, însă știm că toți trebuie să devenim astfel de oameni. Toți suntem chemați să fim sfinți, lucrători în secerișul Domnului, oameni ai rugăciunii și ai iubirii, martori ai lui Cristos și ai Evangheliei sale.

Prin mijlocirea sfântului Ioan Maria Vianney, patron și model al preoților, să implorăm haruri pentru păstorii sufletelor noastre. Să ne rugăm pentru preoți: să fie oameni ai rugăciunii și ai iubirii. Să ne rugăm pentru cei încredințați lor: să fie oameni cu inima deschisă la cuvântul lui Dumnezeu și la sacramente. Este adevărat că preoții sfinți rodesc sfințenie în inimile celor încredințați lor. Dar la fel de adevărat este că sufletele sfinte pot face sfinți preoții din jur. Să mergem împreună, turmă și păstor, spre sfințenie.

Reține

Să ne rugăm (mai bine, nu doar mai mult!) și să iubim (necondiționat!) sunt hotărârile cu care trebuie să începem această săptămână.

Luni, 4 august 2014 

Luni din saptamâna a 18-a de peste an
Sf. Ioan M. Vianney, pr. **
Ez 3,16-21; Ps 22; Mt 9,35-10,1

LECTURA I
Te pun paznic al casei lui Israel.
Citire din cartea profetului Ezechiel 3,16-21
16 Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: 17 „Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel; când vei auzi un cuvânt de la mine, tu îi vei avertiza din partea mea. 18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri» şi tu nu-l vei avertiza, nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea, ca el să fie viu, vinovatul va pieri din cauza păcatului său, iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui.19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat, iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea, el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui. 20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa şi va face fărădelegi, eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri. Dacă tu nu-l vei avertiza, el va muri din cauza păcatului său, şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă, iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască, iar el nu va păcătui, atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat, iar tu te vei mântui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)
R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!
2 El mă conduce la păşuni verzi
şi mă îndreaptă spre ape liniştite,
3a îmi întăreşte sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

ALELUIA Cf. Înţ 11,24.26
(Aleluia) Tu ai milă de toţi şi nu dispreţuieşti nimic din ce ai creat,
o Doamne, iubitorul vieţii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Văzând mulţimile i s-a făcut milă de ele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,35-10,1
În acel timp, 35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”. 10,1 Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să vindece orice boală şi orice neputinţă.

Cuvântul Domnului

Posted in (spre) Preoţie, Ioan Maria Vianney, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , | Leave a Comment »

Lucrarea cea mai frumoasă a omului este aceea de a se ruga și de a iubi

Posted by Paxlaur pe 04/08/2011

Mesajul sfântului Ioan Maria Vianney pentru această zi:

Copilașii mei, fiți atenți: comoara creștinului nu este aici, pe pământ, ci în cer. De aceea, gândul nostru tre­buie să se îndrepte acolo unde este comoara noastră.
Aceasta este cea mai frumoasă îndatorire a omului: să se roage și să iubească. Dacă voi vă rugați și iubiți, iată, aceasta este fericirea omului pe pământ.
Rugăciunea nu este altceva decât unirea cu Dum­nezeu. Atunci când unul are inima curată și unită cu Dumnezeu, este cuprins de o anumită suavitate și dul­ceață care îmbată, este purificat de o lumină care se răs­pândește în mod misterios în jurul său. În această unire intimă, Dumnezeu și sufletul sunt ca două bucăți de ceară unite împreună, pe care nimeni nu le poate des­părți. Cât este de frumoasă această unire a lui Dum­nezeu cu mica sa creatură! Aceasta este o fericire care nu se poate înțelege.
Noi deveniserăm nevrednici să ne rugăm. Însă Dumnezeu, în bunătatea sa, ne-a permis să vorbim cu el. Rugăciunea noastră este un fum de tămâie deosebit de plăcut lui.
Copilașii mei, inima voastră este mică, dar rugăciunea o lărgește și o face capabilă să-l iubească pe Dumnezeu. Rugăciunea ne face să pregustăm cerul, ca ceva care coboară la noi din paradis. Niciodată nu ne lasă fără dulceață. Ea este miere care picură în suflet și face ca totul să fie dulce. În rugăciunea bine făcută, durerile se topesc ca zăpada la soare.
Rugăciunea ne mai dă și aceasta: ca timpul să se scurgă așa de repede și așa de fericit pentru om, încât nu se mai sesizează lungimea sa. Ascultați: atunci când eram paroh de Bresse, trebuind pentru un timp să-i înlocuiesc pe confrații mei care aproape toți erau bol­navi, trebuia să fac adesea drumuri lungi; atunci mă rugam bunului Dumnezeu și, fiți siguri, timpul nu mi se părea niciodată lung.
Există persoane care se cufundă complet în rugăciune, ca un pește în apă, pentru că sunt total dăruite bunului Dumnezeu. Nu există nici o diviziune în inima lor. Cât de mult iubesc aceste suflete generoase! Sfântul Fran­cisc de Assisi și sfânta Coleta îl vedeau pe Domnul nostru și vorbeau cu el așa cum vorbim noi unii cu alții.
Însă noi de câte ori venim la biserică fără să știm ce trebuie să facem sau să cerem! Totuși, ori de câte ori mergem la cineva, știm bine pentru ce mergem. Ba chiar sunt unii care par să-i spună așa bunului Dumnezeu: „Am două cuvinte să-ți spun; astfel, voi termina repede și voi pleca”. Eu cred mereu că, atunci când venim să-l adorăm pe Domnul, vom obține ceea ce cerem dacă ne vom ruga cu credință vie și cu inima curată.

Din Catehezele sfântului Ioan Maria Vianney, preot
(Cateheza despre rugăciune: A. Monnin, Esprit du Curé d’Ars, Paris 1899, 87-89)

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Ioan Maria Vianney, Lecturi | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Paznic al casei lui Israel

Posted by Paxlaur pe 04/08/2011

Astăzi Biserica îl comemorează pe sfântul Ioan Maria Vianney, parohul de Ars, patronul păstorilor de suflete. Prima lectură propusă pentru sfânta Liturghie e pentru toţi: să învăţăm să atragem atenţia celuilalt, cu/din dragoste faţă de mântuirea lui şi faţă de Dumnezeu.
Iată lectura luată din cartea profetului Ezechiel 3,16-21:

Domnul mi s-a adresat, zicându-mi:
„Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel;
când vei auzi un cuvânt de la mine, tu îi vei avertiza din partea mea.
18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri» şi tu nu-l vei avertiza,
nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea,
ca el să fie viu, vinovatul va pieri din cauza păcatului său,
iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui.
19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat,
iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea,
el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui.
20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa
şi va face fărădelegi, eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri.
Dacă tu nu-l vei avertiza, el va muri din cauza păcatului său,
şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă,
iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui.
21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască,
iar el nu va păcătui, atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat,
iar tu te vei mântui”.

Cuvântul Domnului!

Aici puteti găsi sursa fotografiei.

Posted in Ioan Maria Vianney | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: