Dacă aș avea aripile porumbelului…

Bucuria unei inimi curateCopleșiți de încercările ce ne asaltă încontinuu, deseori dăm și noi glas acestei dorințe a psalmistului: „Dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura până aș găsi undeva odihnă! Aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustiu”.

Cât de des ne vine să strângem totul și să plecăm, să fugim. Am vrea să dăm uitării un trecut cu care încă nu ne-am împăcat și să evadăm din acest prezent pe care ni l-am construit prin alegerile noastre rele. Vrem altceva și dacă am putea să o luăm de la capăt, am alege altfel… am fi mai buni, mai atenți. Acum suntem nemulțumiți, sătui să slujim altora, obosiți să fim cei mai mici etc. Acum vrem și noi să fim cei mai mari, să fim slujiți. Vrem să trăim doar bine, fără griji, fără stres, fără ispite, fără renunțări sau sacrificii.

Tocmai în acest context răsuna vocea Domnului care ne încurajează prin psalmist: Fii liniștit! Încredințează Domnului grijile tale și el îți va purta de grijă! Iar apostolul Iacob ne spune: „Împotriviți-vă Diavolului, răului, și el va fugi de voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi”…

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 4,1-10
1 Preaiubiţilor, de unde vin războaiele, de unde vin certurile între voi? Oare nu tocmai din patimile care se luptă în voi înşivă? 2Sunteţi invidioşi şi, pentru că nu vă atingeţi ţelurile, intraţi în conflict şi purtaţi război. Nu obţineţi nimic, pentru că nu cereţi. 3Cereţi dar nu primiţi nimic, pentru că cereţi cu intenţii rele: cereţi bogăţii, pentru a vă satisface patimile. 4 Creaturi adultere! Voi ştiţi bine că iubirea faţă de lucrurile lumii înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu. Deci cine vrea să iubească lucrurile din lume se face duşmanul lui Dumnezeu. 5 Credeţi voi că Scriptura vorbeşte degeaba, când spune: „Duhul care locuieşte în voi iubeşte cu gelozie?” 6 Dar el ne dă un har şi mai mare; de aceea spune Scriptura: „Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă harul său”. 7 Supuneţi-vă, aşadar, lui Dumnezeu; împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de voi. 8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi. Voi cei păcătoşi, spălaţi murdăria de pe mâinile voastre! Oameni cu inima împărţită, curăţaţi-vă inimile! 9Gemeţi din cauza mizeriei voastre, jeliţi şi plângeţi; râsul vostru să se schimbe în plâns şi bucuria voastră în tristeţe. 10 Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa.

Cuvântul Domnului


Ps 54,7-8.9-10a.10b-11a.23 (R.: cf. 23a)

R.: Încredinţează Domnului grijile tale şi el îţi va purta de grijă.
7 Îmi spun: „Dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura până aş găsi undeva odihnă!” 8 Aş fugi departe de tot şi m-aş duce să locuiesc în pustiu. R.

9 Aş fugi degrabă la un adăpost din faţa vântului năprasnic, din faţa furtunii acesteia. 10a Încurcă-le, Doamne, limbile şi risipeşte-i! R.

10b Văd în cetate silnicie şi ceartă, 11a zi şi noapte ele se strecoară peste zidurile ei din toate părţile. R.

23 Încredinţează Domnului grijile tale şi el îţi va purta de grijă, el nu va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine. R.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: