Beneficiile credinței

Credința este un mare har.
Prin ea îl vedem și-l cunoaștem pe Tatăl
așa cum ni l-a descoperit Cristos;
beneficiem de minuni
și facem minuni
prin Cristos și cu Cristos;
vedem imposibilul realizându-se!

(cf. In 14,7-14)

Să nu se tulbure inima voastră!

Fiecare cuvânt al Domnului se împlinește:
ne pregătește un loc mai bun.
Însă el este deja calea, adevărul și viața noastră.
Nu avem de ce să ne temem!
Prezența lui e pacea noastră!

(cf. In 14,1-6)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,1-6
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine! 2 În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3 Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea”. 5 Toma i-a zis: „Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?” 6 Isus i-a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”.

Cuvântul Domnului