Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘adevar’

Puterea judecă adevărul

Posted by Paxlaur pe 17/01/2018

37541052 - wooden judges gavel on wooden table, close upDe prea multe ori se întâmplă și astăzi:
oamenii care cunosc și iubesc adevărul
să fie judecați și condamnați
de cei care cunosc și iubesc doar puterea!
Așa a fost judecat și condamnat și Cristos
și mulți alții până în zilele noastre.

Să ne rugăm Domnului
să grăbească ziua în care
„îndurarea și adevărul se vor întâlni,
dreptatea și pacea se vor îmbrățișa;
adevărul va răsări din pământ
și dreptatea va coborî din ceruri” (Ps 85,11-12).

Anunțuri

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

În fața Regelui, stăpâniți încă de vechea robie, vrem libertatea adevărată și înnoirea…

Posted by Paxlaur pe 18/12/2017

Nihil sine Deo _ Nimic fara DumnezeuFiecare ne amintim în versiuni proprii poveștile din copilărie, în funcție de persoanele care ni le povesteau sau de rolurile pe care le jucam. Printre amintiri se regăsesc cu siguranță și poveștile cu regi și regine. Visul copiilor de a fi prinți sau prințese, de a domni, își găsește mereu locul în fantezia celor mici și are mereu rolul său. Însă ceea ce pentru unii rămâne un vis, o poveste, un simplu rol într-un joc, pentru alții este realitate. Scriptura ne vorbește astăzi despre regele care se va naște: „Iată, vin zile când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca Rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară” (Ier 23,5). Însă câtă diferență între modul nostru de a ne imagina regi sau regine și domnia Regelui Cristos.

Mulți ar ieși din indiferență și s-ar comporta altfel în fața lui Cristos dacă l-ar privi mereu ca pe un rege. Da, Cristos care vine este rege, Regele universului. Oare cine îndrăznește să spună în fața unui rege: „Nu mă interesează prezența ta”? Mai putem noi spune: „Cristos se naște pentru mine, dar pe mine nu mă interesează”?!

Evanghelistul Ioan ne redă dialogul lui Isus cu Pilat: „Așadar, ești rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu” (cf. In 18,37). În drumul nostru spre Crăciun suntem chemați să privim spre acest rege, spre Omul-Dumnezeu care dă mărturie despre adevăr, care face „să înflorească dreptatea și multă pace” (cf. Ps 71,7). Ba mai mult, suntem chemați să devenim noi înșine regi asemenea lui, să domnim împreună cu el, în Împărăția sa.

A fi rege înseamnă a trăi în libertate, înseamnă a domni spre binele celorlalți, spre binele „cetății”. Însă pentru aceasta trebuie să se împlinească în noi rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii: „Dumnezeule atotputernic, suntem stăpâniţi încă de vechea robie, suntem apăsaţi încă de jugul păcatului. Trimite-ne libertatea adevărată şi înnoieşte-ne prin naşterea Fiului tău, pe care o aşteptăm cu credinţă”. Avem nevoie de o reînnoire, avem nevoie să fim eliberați de orice jug al păcatului. Doar un om liber poate fi rege, doar un om liber poate domni împreună cu Cristos. Să începem prin a fi regi peste noi înșine, dominându-ne patimile și păcatele, eliberându-ne de orice viciu. Sfântul Ambroziu ne învață: „Cel care îşi supune trupul şi îşi cârmuieşte sufletul fără a se lăsa copleşit de patimi este propriul său stăpân: poate fi numit rege, pentru că este în stare de a-şi guverna propria fiinţă; este liber şi independent şi nu se lasă pradă unei robii vinovate”

O, Marie, Regina lumii și a inimii noastre, ajută-ne să ne eliberăm de orice păcat ca să domnim alături de Fiul tău.


Regele și Domnul nostru este aproape.
Domnia sa înseamnă iubirea și slujirea aproapelui în libertate.


18 decembrie 2017 

18 decembrie
Ss. Malahia, profet; Graţian, ep.
Ier 23,5-8; Ps 71; Mt 1,18-24

LECTURA I
Îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,5-8
Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară. 6 În zilele lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în siguranţă. Acesta este numele cu care va fi chemat: „Domnul este dreptatea noastră”. 7 Iată, vin zile – oracolul Domnului – când nu vor mai spune: „Viu este Domnul, care i-a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului”, 8 ci „Viu este Domnul, care a scos şi a adus descendenţa casei lui Israel din ţara de nord şi din toate ţările unde-i alungase” şi ei se vor întoarce la pământul lor.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 71(72),1-2.12-13.18-19 (R.: cf. 7)
R.: În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace.

1 Dumnezeule, dăruieşte regelui judecăţile tale
şi înzestrează pe fiul regelui cu dreptatea ta!
2 Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu judecată. R.

12 El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
13 Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,
Dumnezeul lui Israel, singurul care săvârşeşte fapte minunate!
19 Binecuvântat să fie în veci numele său glorios,
tot pământul să se umple de slava lui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) O, Adonai, Stăpânul şi conducătorul casei lui Israel, care te-ai arătat lui Moise în rugul aprins şi i-ai dat Legea pe muntele Sinai, vino să ne eliberezi cu braţ puternic! (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-24
Naşterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. 20 Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. 22 Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul, prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”. 24 Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soţia lui.

Cuvântul Domnului

Posted in Advent, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Majestatea Sa Regele Mihai I a murit! Să ne rugăm…

Posted by Paxlaur pe 05/12/2017

„Dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur;
însă dacă moare, aduce rod mult” (In 12,24).

Regele-Mihai-I-a-incetat-din-viata

Zilele trecute, într-o discuție cu un monarhist convins, i-am spus că „Regele (Familia Regală/Casa Regală) ar fi trebuit să facă mai mult pentru România. Ar fi putut și ar fi trebuit să facă mai mult, mai ales după Revoluție”.

Astăzi, aflând de moartea Majestății Sale regele Mihai, parcă mi-aș retrage cuvintele, cel puțin pe durata celor 40 de zile de doliu. Sau poate că doar aș reformula totul, dându-le o nuanță de speranță pentru că știu că prin moarte se ajunge la viață.

Fie ca moartea aceasta să rodească în el viața veșnică și în patria română o nouă viață, un nou regat, o nouă împărăție a păcii și a dreptății, a respectului și a adevărului!

Moarte corupției! Trăiască Regele și adevărul în veci de veci!


PS: Slujirea discretă a Majestatății Sale regele Mihai I față de țara noastră mă poartă cu gândul la slujirea tăcută și discretă, dar roditoare, a Sanctității Sale Benedict al XVI-lea, papă emerit! E prea mult în această comparație?! Nu știu…
Știu doar că nu toți oamenii mor pe cruce, nu toți au această vocație, dar mulți mor purtându-și crucea cu demnitate, discret, fără zgomot și strângând cu putere crucifixul la pieptul lor! Binele nu e niciodată zgomotos! 

Ce bine ne învață Micul Prinț: „Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi!”…


Părinte sfânt,
atotputernic, veşnic Dumnezeu,
tu l-ai chemat din această viaţă
pe slujitorul tău Regele Mihai I;
te rugăm cu umilinţă să-i ierţi păcatele
şi să-l conduci la locul de odihnă,
de lumină şi de pace.
Să treacă cu uşurinţă pragul morţii
şi să rămână în lăcaşurile sfinţilor
şi în strălucirea pe care ai promis-o odinioară
lui Abraham şi urmaşilor săi.
Sufletul lui să nu aibă de suferit,
iar când va veni marea zi a învierii şi a răsplăţii,
învie-l, Doamne, împreună cu sfinţii şi aleşii tăi,
şi fă-l părtaş de viaţa fără de sfârşit,
în împărăţia ta veşnică.
Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

Odihna veşnică dă-i-o lui, Doamne
Şi lumina fără de sfârşit să-i strălucească.

Posted in E bine de ştiut | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Disconfortul dreptății și popularitatea unui Dumnezeu milostiv…

Posted by Paxlaur pe 21/10/2017

dreptate milostivire balantaInima noastră aspiră după iubire, iertare, gingășie, milostivire. Vrem să simțim mereu confortul ce ne vine din faptul că toți cei din jur ne înțeleg slăbiciunile și defectele. Chiar și atunci când facem cele mai mari greșeli sperăm într-o îmbrățișare, într-o înșiruire de cuvinte care să însemne: „Lasă, stai liniștit, nu-i nimic grav. Mergem înainte!” sau „Te înțeleg și te iert”. Multe sentimente sunt râvnite de inima noastră, dar oare dreptatea mai este astăzi o dorință a vieții noastre? Mai râvnim noi acea dreptate care nu alungă iubirea, milostivirea și nici măcar iertarea, ci le desăvârșește spre binele tuturor? Nu cumva avem „iconițe” doar cu Dumnezeu cel milostiv, uitând de Dumnezeul cel drept?

Pentru cei care au înlocuit „Dumnezeu vede tot” cu „Dumnezeu iartă tot” evanghelia de astăzi s-ar putea să fie incomodă. Pentru cei care cred că a trecut timpul adevărurilor de credință și că „Dumnezeu este drept: el răsplătește binele și pedepsește răul” precum și capitolul 25 din Evanghelia după sfântul Matei sunt texte depășite, formulări care nu au nimic în comun cu popularitatea unui Dumnezeu milostiv, cuvintele lui Isus din această zi pot crea un disconfort spiritual. Când separăm milostivirea și iubirea de dreptate, ceea ce obținem nu este cu siguranță credință. Totodată știm că nu se poate vorbi despre milostivire și iubire în afara adevărului. Toate acestea trebuie să se regăsească împreună: milostivire, iubire, adevăr și dreptate.

Astăzi Isus ne invită să ne amintim învățătura Bisericii: „Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va afla iertare în veac, ci e vinovat de un păcat veşnic (cf. Mc 3,29). Îndurarea lui Dumnezeu nu cunoaşte margini, dar cel care refuză în mod deliberat să o primească prin căinţă respinge iertarea păcatelor sale şi mântuirea oferită de Duhul Sfânt . O asemenea împietrire poate duce la nepocăinţa finală şi la pierzarea veşnică” (CBC 1864). Iată care sunt aceste păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate care se împotrivesc într-un chip deosebit harului lui Dumnezeu şi, de aceea, îngreunează convertirea: nesocotirea bunătăţii lui Dumnezeu cu gândul ca el nu ne va pedepsi; deznădăjduirea în mila lui Dumnezeu; împotrivirea faţă de adevărul cunoscut; pizmuirea aproapelui pentru harurile pe care le-a primit; împietrirea inimii în faţa dojenilor mântuitoare; încăpăţânarea în nepocăinţă.

Să-l invocăm în această zi pe însuși Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, ca să putem sta departe de tot ceea ce ne îngreunează convertirea. Să stăruim în rugăciune împreună cu sfânta Fecioară Maria ca și asupra noastră să vină noi Rusalii și să practicăm dreptatea și adevărul, să trăim în milostivire și iubire.


Nu putem separa milostivirea de adevăr și nici iubirea de dreptate.
Toate trăiesc îmbrățișate în Dumnezeu
și trebuie să facă parte din viața noastră,
precum în cer așa să fie și pe pământ (cf. Ps 85,11-12).


21 octombrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 28-a de peste an
Ss. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, abate
Rom 4,13.16-18; Ps 104; Lc 12,8-12

LECTURA I
Abraham a sperat împotriva oricărei speranţe.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 4,13.16-18
Fraţilor, promisiunea că va deveni moştenitorul lumii i-a fost făcută lui Abraham şi descendenţei lui nu prin Lege, ci prin justificarea din credinţă. 16 De aceea, promisiunea a fost făcută prin credinţă, ca să fie din har şi ca promisiunea să rămână sigură pentru toată descendenţa: nu numai pentru cel care provine din Lege, ci şi pentru cel care provine din credinţa lui Abraham, care este părintele nostru, al tuturor – 17 după cum este scris: „Te-am pus părinte al multor neamuri” – înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care dă viaţă celor morţi şi cheamă la fiinţă cele ce nu sunt. 18 Sperând împotriva oricărei speranţe, el a crezut că va deveni părintele multor neamuri, după cum i se spusese: „Aşa va fi descendenţa ta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),6-7.8-9.42-43 (R.: 8a)
R.: Domnul îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.

6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui!
7 El, Domnul, este Dumnezeul nostru;
judecăţile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

8 El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa,
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham,
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

42 Pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt
dat lui Abraham, slujitorul său.
43 L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie,
pe aleşii săi, în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,26d.27a
(Aleluia) Duhul adevărului va da mărturie despre mine, spune Domnul; şi voi veţi da mărturie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhul Sfânt vă va învăţa ce trebuie să spuneţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,8-12
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Vă zic, dar, oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va da mărturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9 Însă cine mă va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11 Când vă vor duce înaintea sinagogilor, a guvernanţilor şi a autorităţilor, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi răspunde sau ce veţi spune, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa în acel ceas ce trebuie să spuneţi”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Greu de cucerit…

Posted by Paxlaur pe 17/10/2017

Assisi octombrie 2017 11Unii spun că iubirea față de o persoană este direct proporțională cu sacrificiile făcute pentru a ajunge la acea persoană. Altfel spus, ceea ce se obține ușor nu va fi niciodată prețuit ca o adevărată valoare. Plecând de aici, uneori am putea fi încercați de ispita regretului că nu ne-am născut într-o țară de misiuni, într-un loc în care Cristos „este greu de cucerit”. Aici, în inima creștinătății, avem impresia că l-am dobândit pe Cristos fără prea mult efort și poate de aceea nu reușim să-l iubim mai mult. Noi am crescut cu Cristos alături și am început să-l tratăm ca pe un vecin oarecare, uitând că este Domnul. L-am transformat pe Dumnezeu într-un vecin ușor de cucerit și de uitat. În schimb el, Domnul, ca să ne dobândească, s-a întrupat, a suferit, a murit răstignit pe cruce și a înviat. Iubirea lui față de noi este imensă: ne-a dobândit prin prețul sângelui. Însă iubirea noastră față de el este atât de firavă. Trebuie să muncim mai mult pentru a-l avea pe Cristos. Trebuie să învățăm valoarea sacrificiului, a jertfei, în iubire și pentru iubire.

De fapt, ar trebui ca în fiecare zi să plecăm de la zero. Să ne trezim ca și cum nu l-am fi cunoscut deloc pe Cristos și astăzi, abia astăzi învățăm ceva despre el. Cu câtă ardoare în suflet ar trebui să deschidem astăzi evanghelia și să citim despre el. Astăzi ar trebui să răsfoim evangheliile așa cum un suflet îndrăgostit desface nerăbdător o scrisoare de dragoste: vrea să știe ce a mai făcut, ce s-a întâmplat și mai ales cum și când va fi posibil să-și revadă iubirea. Ne lipsește entuziasmul sufletelor îndrăgostite!

Pentru o perioadă de timp, Biserica ne propune să medităm fragmente din Scrisoarea sfântului apostol Paul către romani. Să luăm aminte la aceste cuvinte zguduitoare în care ne putem regăsi: „Deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu… au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună: au cinstit şi au adus cult creaturii în locul Creatorului” (cf. Rom 1,21-25).

Deși l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu l-am glorificat și nu l-am iubit. Nu-l iubim! Iar printre consecințele orgoliului care ne împiedică să-l iubim pe Domnul sunt lipsa de respect pentru viață și pentru trup și totodată schimbarea adevărul în minciună. De fapt, schimbarea minciunii în adevăr, pentru că tot felul de minciuni ne sunt vândute (sau le vindem?!) ca adevăr! Vindem și cumpărăm minciuni cu acea seninătate a omului care luptă pentru dreptate și adevăr. Când facem toate aceste lucruri suntem ipocriți: înăbușim adevărul prin nelegiuire (cf. Rom 1,18). Suntem noi cei cărora Isus le spune și astăzi: „Acum, voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi. Nebunilor!” (Lc 11,39-40).


Să ne apropiem de Dumnezeu și de Biblie
cu pasiunea unui suflet îndrăgostit
care dorește să știe mai multe despre iubirea inimii.


17 octombrie 2017 

Marţi din săptămâna a 28-a de peste an
Ss. Ignaţiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
Rom 1,16-25; Ps 18; Lc 11,37-41

LECTURA I
Deşi oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au preamărit ca Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,16-25
Fraţilor, eu nu mă ruşinez de evanghelie, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede, mai întâi a iudeului şi apoi a grecului. 17 Căci dreptatea lui Dumnezeu este revelată în ea din credinţă spre credinţă, după cum este scris: „Cel drept va trăi din credinţă”. 18Într-adevăr, mânia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri şi nedreptăţi a oamenilor care înăbuşă adevărul prin nelegiuire; 19 pentru că ceea ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu este vădit în ei, întrucât Dumnezeu li s-a făcut cunoscut. 20 De fapt, realitatea sa invizibilă sau puterea sa veşnică şi dumnezeirea lui pot fi cunoscute cu mintea de la creaţia lumii în făpturile lui, aşa încât ei nu se pot scuza. 21 Căci, deşi l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu şi nu i-au adus mulţumire, ci au rătăcit în cugetări inutile, iar inima lor nechibzuită s-a întunecat. 22 Pretinzându-se înţelepţi, au înnebunit 23 şi au înlocuit gloria Dumnezeului nepieritor cu asemănarea chipului omului pieritor, al păsărilor, al patrupedelor şi al reptilelor. 24 De aceea i-a lăsat Dumnezeu pradă necurăţiei, în voia poftelor inimii lor, aşa încât îşi necinstesc singuri trupurile. 25 Aceştia au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună: au cinstit şi au adus cult creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),2-3.4-5 (R.: 2a)
R.: Cerurile dau mărturie despre slava lui Dumnezeu.

2 Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu
şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.
3 Ziua încredinţează zilei mesajul,
iar noaptea transmite nopţii cunoaşterea. R.

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte
ale căror glasuri să se poată auzi,
5 şi totuşi vocea lor străbate tot pământul,
vestea lor ajunge la marginile lumii. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere; el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,37-41
În acel timp, pe când Isus vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat şi s-a aşezat la masă. 38 Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă. 39 Atunci, Domnul i-a spus: „Acum, voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteţi hrăpăreţi şi răutăcioşi. 40 Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut şi interiorul? 41 De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: