Arhivă etichetă pentru ‘adoratie euharistica’

Nu e doar mister. Este frumusețe copleșitoare, este iubire desăvârșită care cere iubire, nu doar cunoaștere!

Este necesar ca Isus să facă parte din viața noastră, nu doar din cultura noastră generală. Nu este suficient să știm cine este prezent în Sfânta Taină. Doar cu eforturile noastre, chiar și atunci când am fi în posesia unei minți sclipitoare, nu vom reuși să pătrundem toată măreția cuprinsă în acest Preasfânt Sacrament. Intelectul nostru ar fi copleșit de frumusețea, strălucirea și mai ales de iubirea cuprinse în acest sublim Sacrament. Suntem prea firavi în fața unor taine atât de mari: Dumnezeu întrupat, Isus Cristos mort și înviat, sfânta și dumnezeiasca Liturghie, pâinea și vinul care devin trupul și sângele său… Nu e doar mister. E frumusețe copleșitoare, este iubire desăvârșită care cere iubire, nu doar cunoaștere! Numai prin harul divin, prin revărsarea Duhului Sfânt, o inimă pură și smerită este capacitată să iubească și să adore această frumusețe desăvârșită, acest izvor nesecat de bunătate!

Este necesar ca Isus să facă parte din viața noastră, nu doar din cultura noastră generală. Isus din Nazaret nu este un personaj literar, nu este un model pentru operele de artă, nu este un filozof sau un orator. El este Dumnezeu! Dumnezeu adevărat și om adevărat! Locul lui nu este atât în marile biblioteci sau în muzeele naționale, în amfiteatrele universităților sau în studiourile moderne, cât mai ales în inima noastră. Este adevărat că în fața misterului Euharistic, intelectul ne provoacă viața și credința cerând un răspuns. Însă doar trăirea acestui mister în toată profunzimea lui – dumnezeire și umanitate, preot și jertfă, trup și sânge, pâine și vin! – poate  sătura și liniști setea noastră de cunoaștere și de iubire. 

Este necesar ca Isus să facă parte din viața noastră, nu doar din cultura noastră generală. Isus Cristos este prezentul și viitorul nostru, nu este trecut, nu este istorie! Isus nu este un obiect de studiu, ci viață! Nu e o bucată de ipsos, de fier, de fibră, o cruce sau un chip, o statuie sau o pânză pictată, ci este carne și sânge, trup și suflet, Dumnezeu adevărat și om adevărat. E viu! E real! E prezent! Tocmai de aceea este derutant că suntem atât de îngrijorați că Isus va lipsi din școli, din sălile de tribunal, de pe clopotnițele bisericilor, însă nu plângem când lipsește din singurul loc în care el vrea să fie cu adevărat: inima noastră! Încă nu-l cunoaștem, încă nu-l iubim!Să nu uităm că nu cercetările, fie ele chiar demne de premiul Nobel, aduc cunoașterea Sfintelor Taine, ci trăirea lor: împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Cristos este cea mai profundă apropiere de Dumnezeu și de misterul său. Departe de mine gândul de a disprețui studiul! E atât de importantă educația, studiul, știința… Însă atunci când vorbim despre Sfintele Taine, momentele de adorație euharistică aduc mai multe răspunsuri, mai multă liniște, mai multă claritate, decât luni sau ani petrecuți în cele mai bune biblioteci. Aceasta pentru că Domnul a ales să ne vorbească de la inimă la inimă. Dumnezeu se cunoaște cu adevărat stând cu el, trăind cu el și pentru el, nu (doar) citind despre el! 

31 de ani! Mult mai mult decât orice poezie și decât orice creație muzicală…

Este atât de multă splendoare într-o poezie și atât de multă armonie în muzica clasică încât în prezența lor ne simțim inima înveșmântată în bucăți de cer senin. Iar dacă muzica și poezia reușesc să ne înalțe ființa spre cer, cu mult mai mult reușește Euharistia: prin ea coboară tot Cerul direct în inima și în viața noastră. Cu mult mai mult decât orice poezie și orice muzică este Euharistia pentru suflet, pentru om, pentru Biserică, pentru Univers! „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, fericit omul care îşi caută refugiu în el! (Ps 34,9)”.

În timp ce muzica, prin armonia ei, poate fi o muză pentru orice altă artă (fie că vorbim de cele șapte arte liberale, fie că vorbim de cele șapte arte frumoase!), Euharistia este izvorul oricărui bine, oricărei opere desăvârșite. În Euharistie se vede cel mai bine că Dumnezeu este mai mult decât frumusețe și armonie. Este însuși creatorul lor! Este iubire!

Ceea ce poezia este pentru literatură și pentru cultura universală, iar muzica clasică pentru artă, Euharistia este pentru Biserică și în Biserică. Ba chiar mult mai mult, pentru că dacă scoți poezia din literatură, rămâne multă cultură, rămân opere cu adevărat geniale, plăcute minții; dacă excluzi muzica din artă, rămân multe creații care să-ți încânte inima, rămâne multă știință care să-ți copleșească intelectul. Însă dacă scoți Euharistia din Biserică totul se năruie! Totul! Euharistia nu este doar unul din cele șapte sacramente, ci este sacramentul prin excelență, este preasfântul și dumnezeiescul Sacrament, este prezența reală a lui Cristos în Biserică și în lume!

Iar dacă Biserica nu poate exista fără Euharistie, ce să mai spunem de noi, firave și sărmane făpturi?

Astăzi se împlinesc 31 de ani de când l-am primit pentru prima dată pe Isus în inima mea, 31 de la prima sfânta Împărtășanie! Mulțumesc, Doamne, că vii în inima mea. Spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu (cf. Mt8,5-13)!

Să ne rugăm:„Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest Sacrament minunat memorialul morţii şi învierii tale, fă-ne, te rugăm, ca astfel să cinstim sfântul mister al trupului şi sângelui tău, încât să simţim necontenit în noi roadele răscumpărării tale, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin”.

Toate le-a făcut bine…

15 noiembrie toate le_a facut bine Isus Cristos Adoratie euharistica

În acel timp, Isus, ieşind din nou din ţinutul Tirului, a trecut prin Sidon spre Marea Galileii, în ţinutul Decapole. 32 I-au adus un surd care vorbea cu greu şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el. 33Luându-l la o parte din mulţime, i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba. 34 Apoi, ridicându-şi ochii spre cer, a suspinat şi a zis: „Effata!”, care înseamnă „Deschide-te!” 35 Îndată i s-au deschis urechile şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea corect. 36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui, însă cu cât mai mult le poruncea, cu atât mai mult ei îi duceau vestea 37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau: „Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească”.

Cuvântul Domnului

 (din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 7,31-37)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

%d blogeri au apreciat: