Arhivă etichetă pentru ‘aniversare’

Doisprezece! Mulțumesc!

Trecutul meu îl încredințez milostivirii tale, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Fii binecuvântat pentru ceea ce ai făcut prin mine și în mine în acești doisprezece ani de preoție.
Iartă-mi pașii care s-au abătut de pe cărările tale.
Iartă-mă pentru acele zile în care nu am sărutat urma pașilor tăi pe drumul sfințeniei, pe drumul sărăciei, pe drumul umilinței, pe drumul crucii…
Iartă-mă și totodată umple cu prezența și iubirea ta inimile celor față de care am greșit ca să simt astăzi iubirea și iertarea lor. Ajută-ne să ne rugăm împreună și să spunem din toată inima: „Tatăl nostru… ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri” (cf. Mt 6,9-15).

Prezentul meu îl încredințez iubirii tale, Domnul meu și Dumnezeul meu. Te binecuvântez pentru ceea ce trăiesc astăzi, pentru ceea ce ai făcut cu viața mea.
Ziua aceasta este darul tău! „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea” (Ps 118,24)!
Oamenii pe care îi întâlnesc astăzi sunt binecuvântarea ta. Ajută-ne să descoperim unii în alții „un om trimis de Dumnezeu” (cf. In 1,6).

Viitorul meu îl încredințez providenței tale, Domnul meu și Dumnezeul meu.
Cred cu tărie că tu rânduiești totul spre binele celor care te iubesc pe tine. Nu mă tem de ziua de mâine, pentru că știu că tu ești deja acolo (cf. Rom 8,28; Mt 6,34).
Ajută-mă să te fac vizibil în mijlocul oamenilor, să port tuturor speranța, credința și iubirea pe care le-ai pus în mine.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!

Rămâi cu mine, Doamne,
căci fără tine nu pot face nimic (cf. In 15,5).

Gândul și urarea potrivită pentru oamenii dragi sufletului nostru

Felicitare personalizata_urare_aniversareToți întimpinăm dificultăți când căutăm textul potrivit prin care să ne exprimăm urările față de prieteni. Când vine o aniversare sau un eveniment deosebit în viața celor dragi, răscolim în toate locurile pentru a găsi mesajul potrivit. Însă am încercat vreodată să căutăm urarea potrivită în Sfânta Scriptură?

Biblia este plină de cuvinte pe care ni le putem adresa unii altora. Și nu este vorba de „gratuități” sau „urări ieftine”, lipsite de culoare sau impersonale. De exemplu, în Numeri stă scris: „Domnul să te binecuvânteze și să te păzească! Domnul să facă să strălucească fața lui spre tine și să se îndure de tine! Domnul să-și înalțe fața spre tine și să-ți dăruiască pacea!” (Num 6,24-26). Cine nu s-ar bucura să simtă că aceste cuvinte îi sunt adresate din inimă? Cine nu și-ar dori să se împlinească în viața sa această urare?

De asemenea, apostolul Paul ne oferă azi un text pe care îl putem îndrepta spre toți cei dragi: „Dumnezeu Tatăl, cel care este bogat în mărire, să vă sprijine cu puterea duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi. Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire. Astfel veți putea înțelege, împreună cu toți credincioșii, care este lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea, și veți cunoaște dragostea lui Cristos, care întrece tot ce se poate cunoaște. Atunci veți fi copleșiți de plinătatea lui Dumnezeu”. Ce poți dori unui prieten mai mult decât să fie sprijinit de Dumnezeu Tatăl? Ce urare mai potrivită poți îndrepta spre o persoană dragă decât ca în inima sa să locuiască Isus Cristos? Cine nu-și dorește ca rudele și prietenii să rămână „înrădăcinați și întemeiați în iubire”? Ce poate fi mai de preț decât să „cunoști dragostea lui Cristos”?

Această zi ne invită să redeschidem Sfânta Scriptură mult mai des și cu mai multă atenție. În ea găsim tot izvorul înțelepciunii și al harului. În Biblie Dumnezeu ne-a lăsat mărturia iubirii ce o are față de noi și față de cei pe care-i purtăm în suflet. Să-i amintim în această zi în rugăciuni pe toți cei dragi inimii noastre. Să le adresăm tuturor această urare a apostolului Paul. Ba chiar să ne simțim noi înșine destinatarii unei astfel de urări. Să ne dorim să fim „copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu” pentru ca la rândul nostru să-i copleșim pe cei din viața noastră cu toate binefacerile.

Reține

Să nu le urăm prietenilor noștri doar sănătate, fericire, spor, ajutor etc., ci să le dorim o viață sfântă, credință nezdruncinată, să le dorim să ajungă la mântuire.

Joi, 23 octombrie 2014 

Joi din saptamâna a 29-a de peste an
Sf. Ioan din Capistrano, pr. *
Ef 3,14-21; Ps 32; Lc 12,49-53

LECTURA I
Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire; atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,14-21
Fraţilor, 14 îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, 15 care este originea oricărei paternităţi, în cer şi pe pământ. 16 El, care este bogat în mărire, să vă sprijine cu puterea duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 18 Astfel veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii, care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, 19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, care întrece tot ce se poate cunoaşte. Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu. 20 Preamărit să fie cel care prin puterea lui poate realiza în noi infinit mai mult decât suntem în stare să cerem sau şi numai să ne închipuim; 21 preamărit să fie, în Biserică şi în Cristos Isus, de toate generaţiile în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,1-2.4-5.11-12.18-19 (R.: cf. 5b)
R.: Plin este pământul de bunătatea Domnului!
1 Drepţilor, strigaţi de bucurie către Domnul;
cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântarea de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpe;
lăudaţi-l cu alăuta cu zece coarde. R.

4 Drept este cuvântul Domnului
şi în toate lucrările sale se arată adevărul.
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

11 Planul Domnului rămâne în veci
şi gândurile inimii sale din neam în neam.
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
fericit este poporul pe care el şi l-a ales de moştenire. R.

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
spre cei care se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să-i scape de la moarte
şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

ALELUIA Fil 3,8-9
(Aleluia) Toate le socotesc vrednice de dispreţ şi aleg să pierd totul,
ca să-l dobândesc pe Cristos şi să mă aflu în el. (Aleluia)

EVANGHELIA
N-am venit să aduc pace, ci dezbinare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,49-53
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 49 „Am venit să aduc foc pe pământ şi cât aş vrea ca el să fie deja aprins! 50 Trebuie să primesc un botez, şi cât mă apasă aşteptarea împlinirii lui! 51Credeţi că am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea. 52 Căci de acum încolo cinci persoane din aceeaşi familie vor fi dezbinate: trei împotriva a două şi două împotriva a trei; 53 se vor dezbina tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei”.

Cuvântul Domnului

La mulţi ani, Lucian!

Tot ce e frumos trebuie împărtăşit, trebuie făcut cunoscut. Şi printre frumuseţile vieţii ni se numără şi colegii şi, în special, prietenii. Aşadar, prietenului şi colegului meu un gând de recunoştinţă pentru tot ceea ce a fost şi este frumos în viaţa noastră, în cei 16 ani, de când ne ştim. Ah, ce timpuri şi ce amintiri frumoase s-au aşternut peste noi!

La mulţi ani, Luciane, la mulţi ani părinte Lucian, la mulţi ani prieteniei noastre! Mi-ar plăcea să împlineşti în fiecare zi 30 de ani şi eu să-ţi fiu mereu alături, exact ca în ultimele 24 de ore! 🙂 La multi ani Lucian 2013

%d blogeri au apreciat: