Arhivă etichetă pentru ‘Ave Maria’

Zilnic…

Zilnic alergăm „sub ocrotirea ta, 
sfântă Născătoare de Dumnezeu, 
nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, 
ci ne mântuieşte oricând de toate primejdiile, 
Fecioară slăvită şi binecuvântată”.

O Femeie îmbrăcată în soare

Un semn mare a apărut pe cer:
o Femeie îmbrăcată în soare; 
ea avea luna sub picioarele ei, 
iar pe cap, o coroană de douăsprezece stele (Cf. Ap 12,1).

„Să ne bucurăm cu toţii în Domnul,
celebrând această zi de sărbătoare
în cinstea Fecioarei Maria; 
de ridicarea ei la cer se bucură îngerii 
şi într-un glas îl laudă pe Fiul lui Dumnezeu”.

Să ne rugăm în această zi pentru toți cei care poartă numele sfintei Fecioare Maria și pentru toți cei care cinstesc acest Preasfânt nume prin viața lor de credință:

„Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care pe Neprihănita Fecioară Maria, Născătoarea Fiului tău, ai înălţat-o cu trupul şi sufletul la slava cerească, dă-ne, te rugăm, harul, ca, tinzând pururi la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtaşi de mărirea ei. Prin Cristos Domnul nostru. Amin”.

Vino şi mântuieşte-l pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână!

„O, rege al neamurilor, dorit de toate popoarele,
piatră din capul unghiului care le uneşti pe toate,
vino şi mântuieşte-l pe omul pe care l-ai plămădit din ţărână!”

EVANGHELIA
Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,46-56
În acel timp, Maria a spus: „Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, 49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, şi numele lui e sfânt! 50 Milostivirea lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de el. 51 A arătat puterea braţului său: i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; 53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, amintindu-şi de îndurarea sa, 55 după cum a promis părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci”. 56 Maria a rămas cu ea cam trei luni, apoi s-a întors la casa ei.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: