Rugăciune: imn regal de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru eliberare şi victorie

Puține zile sunt mai potrivite decât acestea pentru a ne ruga Psalmii. Eu mi-aș începe mereu ziua cu aceste cuvinte, cu această rugăciune, cu acest „imn regal de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru eliberare şi victorie”:

„Te iubesc, Doamne, tăria mea,

3 Doamne, stânca mea, fortăreaţa mea şi eliberatorul meu;

Dumnezeul meu, stânca mea în care mi-am căutat refugiu,

scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.

4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,

şi sunt eliberat de duşmanii mei.

5 M-au împresurat legăturile morţii

şi m-au îngrozit râurile pieirii;

6 m-au înconjurat legăturile locuinţei morţilor

şi m-au întâmpinat laţurile morţii.

7 Dar, în strâmtorarea mea, l-am chemat pe Domnul

şi am strigat către Dumnezeul meu;

din lăcaşul lui, el mi-a auzit glasul

şi strigătul meu a ajuns până la urechea lui.

8 S-a zguduit şi s-a cutremurat pământul;

temeliile munţilor s-au zdruncinat

şi s-au zguduit, pentru că el s-a mâniat.

9 S-au ridicat fum din nările lui

şi foc mistuitor, din gura lui;

cărbuni aprinşi ţâşneau din el.

10 A aplecat cerurile şi s-a coborât

şi negura era sub picioarele lui.

11 A încălecat pe un heruvim şi a zburat,

era purtat pe aripile vântului.

12 Şi-a pus întunericul împrejur ca un văl,

s-a înconjurat ca de un cort al său

de ape întunecoase şi de nori deşi.

13 În faţa strălucirii chipului său, s-au împrăştiat norii lui,

grindina şi cărbunii de foc.

14 Şi a tunat din cer Domnul,

Cel Preaînalt şi-a făcut auzit glasul:

grindină şi cărbuni de foc.

15 Şi-a trimis săgeţile şi i-a risipit,

a înmulţit fulgerele şi i-a umplut de groază;

16 s-au văzut izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii

la mustrarea ta, Doamne, la suflarea duhului mâniei tale.

17 A trimis din înălţime şi m-a luat,

m-a salvat din apele cele mari.

18 M-a mântuit de duşmanii mei puternici şi de cei care mă urăsc,

deşi erau mai tari decât mine.

19 M-au întâmpinat în ziua necazului meu,

dar Domnul mi-a fost sprijinitor;

20 m-a scos la loc larg, m-a mântuit,

pentru că şi-a găsit plăcerea în mine.

21 Domnul m-a răsplătit după dreptatea mea,

după curăţia mâinilor mele îmi va da înapoi,

22 pentru că am păzit căile Domnului,

nu m-am făcut vinovat în faţa Dumnezeului meu.

23 Căci toate judecăţile lui sunt înaintea mea

şi hotărârile lui nu le-am lăsat deoparte,

24 ci am fost fără prihană înaintea lui

şi m-am păzit de fărădelegea mea.

25 Iar Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea

şi după puritatea mâinilor mele înaintea ochilor săi.

26 Cu cel credincios, tu eşti credincios,

cu omul fără prihană, eşti fără prihană;

27 cu cel curat, eşti curat,

dar cu cel viclean te arăţi iscusit.

28 Căci tu mântuieşti poporul celor sărmani

şi ochii celor trufaşi îi umileşti.

29 Într-adevăr, tu aprinzi lumina mea, Doamne;

Dumnezeul meu, fă să strălucească întunericul meu!

30 Prin tine înfrunt trupele [duşmane]

şi cu Dumnezeul meu trec şi peste ziduri.

31 Calea lui Dumnezeu este desăvârşită.

Cuvântul Domnului este lămurit în foc,

el este un scut pentru toţi cei care caută refugiu în el.

32 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?

Sau cine e stâncă în afară de Dumnezeul nostru?

33 Dumnezeu mă încinge cu tărie

şi face desăvârşită calea mea,

34 el face picioarele mele ca ale cerbului

şi mă aşază pe înălţimi;

35 el învaţă mâinile mele la război

şi braţele mele întind arcul de bronz.

36 Tu mi-ai dat scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină

şi bunăvoinţa ta m-a ajutat să cresc.

37 Ai lărgit calea sub paşii mei

şi nu s-au clătinat gleznele mele.

38 Îi voi urmări pe duşmani şi îi voi ajunge

şi nu mă voi întoarce până nu-i voi nimici.

39 Îi voi lovi şi nu vor mai putea să se ridice,

vor cădea sub picioarele mele.

40 M-ai încins cu tărie pentru luptă,

ai răpus pe potrivnicii mei înaintea mea.

41 Pe duşmanii mei i-ai pus pe fugă

şi pe cei ce mă urăsc i-am nimicit.

42 Au strigat, dar nu era [nimeni] ca să-i salveze,

[au strigat] către Domnul, dar nu le-a răspuns.

43 I-am zdrobit ca pulberea în bătaia vântului,

ca pe noroiul de pe străzi i-am călcat.

44 Tu m-ai scăpat de răzvrătiţii poporului,

m-ai aşezat în fruntea neamurilor.

Un popor pe care nu-l cunoşteam a ajuns să mă slujească;

45 cu luare-aminte îmi dau ascultare,

fiii străinilor mă linguşesc;

46 fiii străinilor şi-au pierdut vlaga:

ies tremurând din ascunzişurile lor.

47 Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea

şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele!

48 Dumnezeu este cel care îmi dă răzbunarea

şi îmi supune popoarele;

49 el mă eliberează de duşmanii mei înfuriaţi.

Tu mă înalţi mai presus de cei care se ridică împotriva mea,

tu mă mântuieşti de omul violent.

50 De aceea, Doamne, te voi lăuda între popoare

şi numele tău în psalmi îl voi cânta.

51 El dă mari izbânzi regelui său, arată milostivire faţă de unsul său,

faţă de Davíd şi descendenţa lui pe veci”.

Este vorba de PSALMUL 18 (17):
Imn regal de mulţumire adusă lui Dumnezeu 
pentru eliberare şi victorie
 Slujitorului Domnului Davíd, care a spus Domnului cuvintele acestei cântări în ziua în care Domnul l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor săi şi din mâna lui Saul.

Aici puteți citi și medita toți Psalmii, rugăciuni atât de plăcute Domnului: Sfânta Scriptură în limba română.

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

4.00 €

Pay with PayPal

Păstrați doar ceea ce este bun…


„Trăiți în pace unii cu alții. Vă îndemnăm, fraților, să-i mustrați pe cei care sunt în dezordine, să-i încura­jați pe cei timizi, să-i sprijiniți pe cei slabi, să aveți răbdare față de toți. Aveți grijă ca nu cumva să întoarcă cineva răul înapoi, ci întotdeauna căutați să faceți binele unii față de alții și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă fără încetare! Mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Cristos Isus cu pri­vire la voi!
    Nu stingeți Duhul! Nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate: păstrați tot ceea ce este bun! Feriți-vă de orice fel de rău!
    Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit, și ființa voastră întreagă: duhul, sufletul și trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Dom­nului nostru Isus Cristos. Credincios este cel care vă cheamă. El va și înfăptui.
    Fraților, rugați-vă și pentru noi.
    Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi”.

Din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni, capitolul 5

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Sunt într-o relație…

Omul lui Dumnezeu este într-o relație… Mereu!

Omul lui Dumnezeu nu poate trăi în afara relației!
Nu poate!
Ori este în relație ori nu este omul lui Dumnezeu!

„Suntem mari consumatori, de aproape orice, însă nu și de citit. Unu din doi români recunoaște că anul trecut, în 2018 nu a lecturat nici măcar o carte, iar asta ne trimite direct pe ultimul loc în Europa când vine vorba de cât de mult citim. Iar 1 din 5 români mărturistește că nu a citit o carte întreagă niciodată în viață. Dar oare care este motivul?…

Mai puțin de 10 % dintre români parcurg câteva rânduri dintr-o carte o dată pe lună, iar dintre aceștia doar 4% citesc zilnic și maximum 5 minute. Timpul mediu alocat lecturii ne plasează pe penultimul loc în clasamentul european”. (https://stirileprotv.ro/stiri/social/tu-citesti-da-mesaje-pe-telefon-romanii-sunt-pe-ultimul-loc-in-europa-la-citit.html )

În această statistică îmi imaginez că intră și Biblia, acea carte care era (și probabil încă mai este!) prin casele noastre. Am văzut-o toți fie deschisă (în mâinile bunicilor, părinților, unchilor etc.), fie uitată și prăfuită printr-un colț al bibliotecii…

Câți nu spun și astăzi: „Biblia? Cartea? Nu, nu am ce face cu ea… Îmi ajung telefonul, televizorul, computerul și eventual niște boxe „reușite” prin care pot să le transmit vecinilor că am ajuns acasă și mă „relaxez” după o zi de făcut… nimic(uri)…

Adevărul este că suntem ruinați și îngropați tocmai de praful pe care îl lăsăm să se așeze pe cărțile noastre și mai ales pe mintea și inima noastră…

Iată adevărul ce stă scris de două mii de ani despre Biblie, adevăr prin care s-au format minți luminate și mai ales suflete frumoase:

„Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu
şi este de folos pentru a învăța, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit,
pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună”.

Să fii într-o relație cu dumnezeieștile cuvinte te ajută să fii pregătit pentru a face binele, te ajută să faci binele, să fii gata pentru „orice lucrare bună”! Biblia, citită și meditată, dar mai ales crezută și trăită, ne ajută să facem numai „lucrările bune”… Aici este diferența între cei care citesc și cei care nu citesc Scriptura, între cei care o trăiesc și cei care nu o trăiesc: „omul lui Dumnezeu” este pregătit pentru a face binele, doar binele! Mereu! Necondiționat! Omul lui Dumnezeu nu face răul! Omul lui Dumnezeu nu este rău. Nu poate fi rău și în același timp să fie și „omul lui Dumnezeu”. Nu poate! Chiar și în cele mai grele momente, în cele mai josnice încercări, el rămâne bun. El știe că ajutorul lui este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul… El știe și inima lui cântă fără încetare:
Domnul nu ațipește, nu doarme…
Domnul este păzitorul meu,
Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta mea.
Domnul mă va păzi de orice rău,
Domnul îmi va apăra sufletul.
Domnul mă va păzi la plecare și la venire,
de acum și până în veac.

Acesta este omul lui Dumnezeu!
Omul lui Dumnezeu este într-o relație… Mereu!
Omul lui Dumnezeu nu poate trăi în afara relației!
Nu poate!
Ori este în relație ori nu este omul lui Dumnezeu!

Omul lui Dumnezeu este într-o relație cu Dumnezeu și cu acel cuvânt „viu, plin de putere, care judecă sentimentele și gândurile inimii” (cfr. Evr 4,12)! Este o relație continuă! Nu poate trăi în afara relației! Tocmai relația aceasta îi dă puterea de a trăi îndemnul apostolului Paul: „vestește cuvântul, insistă la timp potrivit și la timp nepotrivit, dojenește, amenință, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare și învățătură!” Cuvântul și iubirea lui Dumnezeu ne obligă, ne constrânge (2Cor 5,14) să predicăm, să trăim, să vorbim despre izvorul fericirii noastre…

Această relație prin care omul este „educat în dreptate”, ne ajută să nu devenim nedrepți ca judecătorul din evanghelie. Ne ajută să avem acea rușine sănătoasă, smerită. Din această relație ne vine trezirea inimii în fața celor nevoiași, în fața văduvelor, orfanilor, bolnavilor, săracilor… Relația aceasta te ajută să nu fii singur întocmai ca să poți la rândul tău să nu mai lași pe nimeni să fie singur, abandonat, nedreptățit!

Cuvântul lui Dumnezeu este „Constituția” creștinului, este legea fundamentală pe care se bazează omul care crede, omul care este pregătit pentru orice lucrare bună, gata oricând să facă binele și numai binele!

Spunem că suntem cetățeni români, dar (mulți!) nu am citit sau nu cunoaștem sau nu respectăm Constituția României (http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339 ).

Spunem că suntem creștini, dar (mulți!) nu am citit sau nu cunoaștem sau nu iubim Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu (http://bibliacatolica.ro/category/biblia/2-noul-testament/49-evanghelia-dupa-sf-luca/ ).

Până la urmă ce suntem, cum suntem dacă nu suntem într-o relație stabilă cu „lucrurile” care dau demnitate și stabilitate ființei noastre?… Oare nu cumva tocmai Biblia și Constituția patriei noastre sunt cele „două brațe” care, asemenea brațelor lui Moise (cfr. Ex 17,8-13), dacă le vom ține ridicate, ne vor ajuta să învingem răul, să ne eliberăm de „micime” și să construim suflete cu adevărat mărețe?! …

Clar că suntem îndreptățiți să ne întrebăm: „când va veni Fiul Omului, va găsi oare credință pe pământ”? Dar România o va mai găsi? Ce fel de Românie? Ce fel de români și ce fel de creștini va găsi? Suntem îndreptățiți să ne întrebăm, dar suntem și obligați să răspundem… De fapt, viața noastră este răspunsul. Adevăratul răspuns se vede în faptele și inima noastră!


20 octombrie 2019 

† DUMINICA a 29-a de peste an
Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.
Ex 17,8-13; Ps 120; 2Tim 3,14-4,2; Lc 18,1-8

LECTURA I
Când Moise îşi ridica mâna, era mai tare Israel.
Citire din cartea Exodului 17,8-13
În zilele acelea, Amalec a venit şi s-a luptat cu Israel la Refidim. 9 Moise i-a zis lui Iosue: „Alege pentru noi nişte bărbaţi, ieşi şi luptă împotriva lui Amalec! Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână”. 10 Iosue a făcut după cum i-a spus Moise şi a luptat împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur au urcat pe vârful dealului. 11 Când Moise îşi ridica mâna, era mai tare Israel; când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12 Mâinile lui Moise s-au îngreunat; ei au luat o piatră, au pus-o sub el, iar el s-a aşezat pe ea. Iar Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de cealaltă; şi mâinile lui au rămas stabile până la apusul soarelui. 13 Iosue i-a lovit pe Amalec şi poporul lui prin ascuţişul sabiei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2)
R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul şi pământul.

1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:
„De unde-mi va veni ajutorul?”
2 Ajutorul meu vine de la Domnul,
care a făcut cerul şi pământul. R.

3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul
şi nu va aţipi cel care te păzeşte.
4 Iată, nu aţipeşte, nu doarme
cel care-l păzeşte pe Israel! R.

5 Domnul este păzitorul tău,
Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna,
nici luna în timpul nopţii. R.

7 Domnul te va păzi de orice rău,
Domnul îţi va apăra sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
de acum şi până în veac. R.

LECTURA A II-A
Omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-4,2
Preaiubitule, rămâi statornic în cele pe care le-ai învăţat şi în care crezi, ştiind de la cine le-ai învăţat! 15 Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care îţi pot da înţelepciunea spre mântuire prin credinţa care este în Cristos Isus. 16 Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos pentru a învăţa, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, 17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună. 4,1 Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: 2 vesteşte cuvântul, insistă la timp potrivit şi la timp nepotrivit, dojeneşte, ameninţă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Dumnezeu va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna şi de a nu se descuraja: 2 „Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi căruia nu-i era ruşine de oameni. 3 Şi mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el şi-i spunea: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului meu!» 4 Dar, mult timp, el nu a voit. Apoi şi-a zis: «Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mi-e ruşine, 5 pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuşi dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină şi să mă tot bată la cap»”. 6 Iar Domnul a zis: „Aţi auzit ce a spus judecătorul nedrept! 7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el, chiar dacă-i face să aştepte? 8 Vă spun că le va face dreptate repede. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi oare credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: