Mulțumesc pentru speranța primită!

Vă mulțumesc pentru gândul vostru bun, pentru urările, rugăciunile și generozitatea voastră.
Prin felul în care ați răspuns la proiectul „O carte și o pâine pentru un copil” – PROIECT care CONTINUĂ până pe 31 mai 2020 (detalii AICI)- pot spune că am avut cea mai frumoasă zi de naștere.

Am simțit alături de mine oameni, suflete mari,
oameni săraci și bogați, tineri și vârstnici, preoți, persoane consacrate și laici, mici și mari,
oameni care știu să dăruiască speranță necondiționat,
oameni care nu doar că au încredere în viitor și în Providență,
ci se implică pentru un viitor mai bun.  

Și nu mă refer doar la cei care au oferit din bunurile lor,
ci și la cei care au oferit din timpul lor și au făcut ceva,
chiar și o simplă distribuire pe Facebook sau Whatsapp,
sau au trimis un SMS sau o încurajare.
Cinste lor, cinste vouă tuturor!

Dumnezeu, iubitorul de oameni, să vă binecuvânteze cu toate harurile de care știe că aveți nevoie și să ne păstreze uniți în rugăciune și în facerea de bine!

Să fiți plini de har și imuni la orice fel de rău sufletesc sau trupesc.

Cu inima plină de fericire și recunoștință,
Pr. Laurențiu Dăncuță

Neglijarea cadourilor primite

Darul miscariiMulți dintre noi avem obiceiuri rele pe care, deși le criticăm când le vedem la alții, le lăsăm să facă parte din viața noastră. De exemplu, atunci când avem o sărbătoare și primim cadouri, neglijăm multe dintre darurile primite. Toți avem în casă un „colț” al cadourilor peste care se așterne praful. Ca să nu mai spunem că avem cadouri pe care le dăm mai departe fără să le deschidem. Gestul acesta de dispreț față de darul primit, îl transpunem, cu multă ușurință și în viața de credință. De câte ori nu am neglijat darurile Domnului? De câte ori nu am lăsat să se așeze praful peste ceea ce Dumnezeu a investit în noi?!

Fără nici un merit din partea noastră, Domnul ne-a binecuvântat cu un dar atât de mare: de a fi creștini, întemeiați pe stânca de nezdruncinat a lui Petru. Din păcate nu valorificăm mereu onoarea pe care Domnul ne-a oferit-o. Ba chiar neglijăm acest dar al apartenenței la noul popor al lui Dumnezeu și tratăm cu indiferență faptul că Domnul ne-a ales. Suntem parte din Biserică, însă multe din faptele noastre, în loc să păstreze fără pată chipul miresei lui Cristos îl deteriorează, spre bucuria Diavolului și a îngerilor săi.

Astăzi trebuie să conștientizăm onoarea de a fi martorii adevărului din cuvintele lui Cristos: „Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea și puterea Celui Rău nu o va birui”. Aceasta pentru că sub ochii noștri se derulează istoria prin care Biserica trece înfruntând toate dificultățile. Glasul Domnului străbate și astăzi pământul și se strecoară spre inimi printre miile și miile de zgomote ce lovesc cu violență în „casa zidită pe stâncă”.

Biserica Domnului este vie și vivificatoare. Învățătura Domnului este vestită și astăzi cu autoritate de la înălțimea „catedrei”, sub asistența Duhului Sfânt. Însă cine își mai face timp să o asculte? Cine își mai face curaj să o împlinească? Ale cui sunt acele inimi care se înflăcărează la chemarea Sfântului Părinte și a episcopilor și doresc să-și clădească viața pe „stânca de nezdruncinat”? Să reînnoim astăzi angajamentele făcute față de Dumnezeu și față de Biserica sa. Să reînnoim astăzi dorința de a fi uniți în jurul Sfântului Părinte și de a-i urma învățătura pe care ne-o transmite cu simplitate, dar și cu autoritatea cu care a fost investit, asemenea sfântului Petru, din voința lui Isus Cristos.

Reține

Fără nici un merit din partea noastră, Dumnezeu ne-a dăruit onoarea de a face parte din Biserica sa construită pe stânca lui Petru. Conștientizăm noi această onoare?

Sâmbăta, 22 februarie 2014 

Sâmbata din saptamâna a 6-a de peste an
CATEDRA SF. AP. PETRU; Sf. Margareta din Cortona, calug.
1Pt 5,1-4; Ps 22; Mt 16,13-19

LECTURA I
Petru, martor al suferinţelor lui Cristos.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4
1 Fraţilor, mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, ca unul care fac parte dintre prezbiteri, fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, aşa cum o vrea Dumnezeu; nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, ci făcându-vă modele pentru turmă. 4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, veţi primi coroana nepieritoare a măririi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 2 El mă conduce la păşuni verzi şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 3a îmi întăreşte sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. R.

ALELUIA Mt 16,18
(Aleluia) Tu eşti Petru: pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19
În acel timp, 13 venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: