Arhivă etichetă pentru ‘cercetarea cugetului’

„Nu cumva sunt eu, Doamne?”…

iuda tradare cercetarea cugetului euharistia

Domnul mi-a spus:
„Ia-ți și instrumentele unui păstor nebun!”.
Căci, iată, eu fac să se ridice un păstor în țară
care nu le va vizita pe cele gata să piară,
pe cea tânără nu o va căuta,
pe cea rănită nu o va vindeca,
pe cea care stă [în picioare] nu o va hrăni,
ci carnea celei grase o va devora
și le va smulge copitele. 
Vai de păstorul nebun care-și părăsește turma
(Zah 11,15-17).

Să ne examinăm conștiința

În liniștea serii să ne examinăm cu sinceritate conștiința și să vedem ce descoperim în noi: faptele trupului sau roadele Duhului?

Bucuria unei inimi curate
Fraţilor, dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea, 20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, 23 blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele. 25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi comportăm potrivit Duhului!

Cuvântul Domnului

(din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,18-25)

Nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu-l vreau…

rautate si nefericireAstăzi am putea face un experiment. Să ieşim în stradă şi să oprim primul om pe care îl întâlnim şi să-l întrebăm cui crede că i se potrivesc cel mai bine aceste cuvinte: „Am dorinţa de a face binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu-l vreau. Eu, care vreau să fac binele, constat în mine această lege; că răul se ţine de mine” (cf. Rom 7,19-23). Îi va fi greu să aleagă din multitudinea de persoane care-i vin în minte şi printre care cu siguranţă că se regăseşte chiar şi cel întrebat. Ba chiar nici nu cred că e nevoie să ieşim pe stradă. Putem rămâne în casă şi cu siguranţă şi acolo vom găsi oameni cărora aceste cuvinte li se potrivesc ca o mănuşă. Noi înşine suntem astfel de oameni. Zilnic simţim cum răul se ţine de noi, zilnic consimţim răului să se ţină de noi şi nu reuşim să facem binele pe care ni-l dorim, ni-l propunem şi pe care îl tot amânăm.

De exemplu, pentru că am ajuns din nou la sfârșitul unei săptămâni, ne putem cerceta cu privire la dorinţele noastre bune de la începutul acestei săptămâni, ba chiar de la începutul acestei luni dedicate sfântului Rozariu. Ce s-a ales de propunerile noastre de a face binele, de a fi mai credincioşi, de a ne ruga mai mult? Am avut la dispoziţie această săptămână, această lună, acest timp în care trebuia să ne îmbunătățim credința și viața, lăsându-ne ajutaţi de sacramente, de cuvântul Domnului, de învăţătura Bisericii. Astăzi putem face un bilanț și să vedem unde am ajuns, cum suntem în credința și faptele naostre, cât și cum am ştiut să „interpretăm semnele timpului în care ne aflăm” şi să le valorificăm?

De fiecare dată când ne analizăm cu sinceritate înaintea Domnului, ne dăm seama că facem multe lucruri nesemnificative, lucruri care nu au nimic de-a face cu credinţa, cu viaţa veşnică sau cu Dumnezeu, dar facem atât de puţine pentru a descoperi misterele împărăţiei lui Dumnezeu. De ce nu folosim mai mult timp pentru rugăciune și meditație? De ce nu încercăm mai mult să interpretăm semnele timpului, să „interpretăm timpul de faţă” (cf. Lc 12,56). De ce ne preocupăm atât de mult de trup și uităm de suflet, astfel încât ajungem să spunem cu Apostolul: „Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morţii” (Rom 7,24).

Dacă astăzi consimţim că e timpul pentru o schimbare în viaţa noastră, psalmistul ne invită să ne lăsăm învăţaţi de însuşi Dumnezeu. Să ne înălţăm inimile şi viaţa noastră să strige: învaţă-ne, Doamne, să pricepem şi să judecăm bine, învaţă-ne îndreptările tale, învaţă-ne să împlinim poruncile tale, învaţă-ne să citim semnele timpului ca să fim de folos Bisericii şi fraţilor noştri. Fericit este omul pe care îl înveţi tu, Doamne (cf. Ps 118,68).


Este adevărat că răul se ţine de noi,
dar noi ştim în cine ne-am pus încrederea:
„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu
prin Isus Cristos, Domnul nostru” (Rom 7,25).


27 octombrie 2017 

Vineri din săptămâna a 29-a de peste an
Sf. Evarist, pp. m.
Rom 7,18-25a; Ps 118; Lc 12,54-59

LECTURA I
Cine mă va elibera de acest trup al morţii?
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 7,18-25a
Fraţilor, ştiu că în mine, în trupul meu, nu locuieşte nimic bun, pentru că voinţa este prezentă, dar puterea de a împlini binele, nu. 19 Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau. 20 Aşadar, dacă ceea ce nu vreau, aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuieşte în mine. 21 Prin urmare, găsesc Legea aceasta în mine: când vreau să fac binele, mi se prezintă răul, 22 pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în Legea lui Dumnezeu; 23 dar văd o altă lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine sclav prin Legea păcatului care este în mădularele mele. 24 Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morţii? 25a Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 118(119),66.68.76.77.93.94 (R.: 68b)
R.: Învaţă-mă, Doamne, hotărârile tale!

66 Învaţă-mă îndurarea, prudenţa şi ştiinţa,
pentru că am rămas fidel în poruncile tale! R.

68 Tu eşti bun şi faci binele,
învaţă-mă hotărârile tale! R.

76 Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slujitorului tău! R.

77 Să vină asupra mea îndurările tale şi voi fi viu,
căci legea ta îmi este desfătare! R.

93 În veci nu voi uita orânduirile tale,
căci prin ele mi-ai dat viaţă. R.

94 Eu sunt al tău, mântuieşte-mă,
căci am căutat orânduirile tale! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăţiei. (Aleluia)

EVANGHELIA
Aspectul pământului şi al cerului ştiţi să-l interpretaţi; dar de ce nu ştiţi să interpretaţi timpul de faţă?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,54-59
În acel timp, Isus le-a spus mulţimilor: „Când vedeţi că un nor se ridică de la apus, îndată spuneţi că vine ploaia şi aşa este. 55 Iar când bate vântul dinspre miazăzi, spuneţi că va fi cald şi aşa este. 56 Ipocriţilor, aspectul pământului şi al cerului ştiţi să-l interpretaţi; dar de ce nu ştiţi să interpretaţi timpul de faţă? 57 De ce, aşadar, nu judecaţi voi înşivă ceea ce este drept? 58 Când mergi cu duşmanul tău la tribunal, străduieşte-te pe drum să scapi de el, ca nu cumva să te târască în faţa judecătorului, iar judecătorul să te predea executorului şi executorul să te arunce în închisoare! 59Îţi spun, nu vei ieşi de acolo până ce nu vei fi plătit şi ultimul bănuţ”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: