„Modelul” care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți…

immCâtă frumusețe este în viața celui care se aseamănă cu Isus din Nazaret și cât de binecuvântați sunt cei care îl au ca model tocmai pe „Fiul omului care nu are unde să-și plece capul” (cf. Mt 8,20). Acest „Domn care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți” (2Cor 8,9) a fost model pentru Sărăcuțul din Assisi, sfântul Francisc. Acesta, la rândul lui, a devenit model pentru sfânta Clara. Aceasta, la rândul ei, a fost și este model pentru mii de femei care aleg să meargă pe urmele lui Cristos. Însă modelul nostru cine este? Mai mult: noi pentru cine și ce fel de model suntem? Cei care privesc spre noi ce văd, ce pot învăța?

Asemenea sfinților și noi am fost aleși ca să fim „sfinți și neprihăniți în iubire” (cf. Ef 1,4). Tatăl este cel care alege, el a fost cel care ne-a ales și trebuie preamărit pentru hotărârile pe care le-a luat de a (se) descoperi celor mici, de a ni se descoperi tocmai nouă, mici și nevrednici. Aceasta este mărturia pe care o dau toți sfinții, începând cu apostolul Paul: „Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 1,28-29).

Prin Moise, astăzi ni se amintește marele har pe care l-am primit, acela de a ne număra printre cei care îl cunosc pe Dumnezeu: „Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe” (Dt 4,35-36).

Descoperirea pe care Dumnezeu ne-o face, chemarea pe care el ne-o adresează așteaptă un răspuns: să renunțăm la noi înșine, să ne luăm crucea și să mergem pe urmele lui (cf. Mt 16,24). Care este reacția noastră? Cât timp oferim dintr-o zi pentru a înțelege planul lui Dumnezeu cu noi? Cât timp oferim pentru a aprofunda invitația lui Moise: „Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul” (Dt 4,39)? Nu există alt Dumnezeu! Și acest unic Dumnezeu ne-a ales tocmai pe noi, iar nouă ne revine obligația de a corespunde alegerilor pe care el le-a făcut. Suntem liberi! Ce alegem? Ce vrem să facem cu viața noastră? Spre ce modele privim?

Sfânta Clara a căutat să înțeleagă care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu ea și să găsească modul în care ar putea să corespundă cel mai bine alegerilor pe care Domnul i le recomanda. A ales calea sărăciei, a ascultării și a castității. A ales!

Fericit este omul care alege ceea ce Dumnezeu îi inspiră că i se potrivește cel mai bine în drumul spre mântuire. Să alegem și noi fericirea, împlinind ceea ce Domnul a rânduit pentru noi, fiind fideli vocației pe care Domnul ne-a încredințat-o.


„Pe Cristos de bunăvoie îl mărturisesc,
de Cristos adânc însetez,
cu Cristos doresc să fiu în viață și la moarte”.Sfanta Clara_ filmul Francisc si Clara


11 august 2017 

Vineri din săptămâna a 18-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
Dt 4,32-40; Ps 76; Mt 16,24-28

LECTURA I
Pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor.
Citire din cartea Deuteronomului 4,32-40
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului: a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător: 33 a fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să vină să-şi ia un popor din mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? 35 Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; 36 din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe; şi pe pământ te-a făcut să vezi focul lui cel mare şi ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37 Şi pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor, te-a scos din Egipt în prezenţa lui, cu puterea lui cea mare. 38 Ca să alunge dinaintea ta popoare mai mari şi mai puternice decât tine, ca să te ducă să iei ţara lor ca moştenire, cum este astăzi. 39 Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul! 40 Păzeşte hotărârile şi poruncile lui pe care ţi le dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie şi copiilor tăi după tine şi ca să-ţi fie lungite zilele pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă pentru totdeauna!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 76(77),12-13.14-15.16 şi 21 (R.: 12a)
R.: Îmi voi aduce aminte de faptele Domnului.

12 Îmi voi aminti faptele Domnului
şi îmi voi aminti de la capăt minunile lui.
13 Voi medita la toate lucrările tale,
voi cugeta la toate faptele tale minunate. R.

14 Dumnezeule, calea ta este sfântă!
Care dumnezeu este atât de mare ca Dumnezeul nostru?
15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni,
tu ţi-ai făcut cunoscută puterea printre popoare. R.

16 Cu braţul tău l-ai eliberat pe poporul tău,
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.
21 Ai călăuzit poporul tău ca pe o turmă,
cu mâna lui Moise şi a lui Aaron. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-28
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze! 25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. 26 Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut. 28Adevăr vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor vedea moartea până când nu-l vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia lui”.

Cuvântul Domnului

Reclame

Dumnezeu nu decide în locul nostru și nici nu face alegeri în locul nostru!

Vocatii„Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu”. Tatăl este cel care alege și trebuie preamărit pentru hotărârile pe care le-a luat de a (se) descoperi celor mici.

Și atunci, dacă așa stau lucrurile, noi ce trebuie să mai facem? Nu cumva suntem în fața unei predestinări iar noi nu ne putem bucura de libertatea noastră?! Nu cumva Dumnezeu decide totul iar noi suntem mici roboți care (ar trebui să) executăm întocmai planurile sale?

Pe cât de adevărat este că Dumnezeu alege, pe atât de adevărat este că omul are menirea, dar și libertatea, de a corespunde alegerilor pe care Dumnezeu le face, de a corespunde misiunilor pe care Domnul i le încredințează. Dumnezeu nu decide în locul nostru și nici nu face alegeri în locul nostru, pentru că dacă ar fi așa am trăi într-o lume perfectă: Dumnezeu ar face doar binele, ar spune doar adevărul, ar crea doar frumosul. Însă noi refuzăm „recomandările” sale și atunci apare răul, minciuna, urâtul! Noi ne opunem planurilor sale și devenim făuritori unei lumi pline de orgoliu. L-am respins pe Dumnezeu și ne-am făurit o „frumoasă” lume falsă, avidă de putere și bogăție.

Sfânta Clara a căutat să înțeleagă care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu ea și să găsească modul în care ar putea cel mai bine să corespundă alegerilor pe care Domnul i le recomanda. A ales calea sărăciei, a ascultării și a castității. A ales! Fericit este omul care alege ceea ce Dumnezeu îi inspiră că i se potrivește cel mai bine în drumul spre mântuire. Fericit este omul care cultivă în viața sa umilința, virtutea de a nu se împotrivi niciodată șoaptelor Duhului Sfânt.

Ce trebuie să facem noi în fața planurilor lui Dumnezeu? Cum să găsim și să împlinim ceea ce Dumnezeu a ales pentru noi? Altfel spus, cum să ne găsim vocația? Vocația nu înseamnă imitarea părinților sau a prietenilor. Vocația nu înseamnă împlinirea visului pe care ceilalți îl au cu privire la noi. Vocația înseamnă citirea semnelor cu care Dumnezeu a scris drumul vieții noastre. La fiecare pas există o șoaptă care ne spune în ce direcție trebuie să mergem. Însă această șoaptă se aude doar în tăcerea rugăciunii.

Reține

Dacă ceea ce faci te ajută să fii senin și te lasă să adormi în fiecare seară liniștit; dacă munca ta îi face fericiți pe cei din jur; dacă ți-e dragă lumina zilei și liniștea nopții, atunci ești pe drumul vocației tale. Ești fericit dacă ai ales ceea ce Dumnezeu ți-a propus!

Luni, 11 august 2014 

Luni din saptamâna a 19-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
1Cor 1,26-31; Ps 130; Mt 11,25-30

LECTURA I
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31
Fraţilor, 26 voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. 27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici. 28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, 29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus, care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. 31 De aceea, după cum este scris: „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: Mt 5,3)
R
.: Fericiţi cei săraci cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine,
ca un copil în braţele mamei sale. R.

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,
de acum şi până-n veci! R.

ALELUIA Cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,
stăpânul cerului şi al pământului,
pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi le-ai descoperit celor mici.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30
În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

Gânduri pentru şi despre preoţie

O făclie pentru toţi

Ca şi cum lumea îmbătrânită ar fi apăsată de greutatea anilor ce înceţoşase viziunea de credinţă, devenise incertă şi oscilantă conduita de viaţă şi se ofilea fervoarea oricărei activităţi bărbăteşti…

Şi iată, Dumnezeu care‑i iubeşte pe oameni, din secretul milostivirii sale are grijă să trezească în Biserică noi ordine călugăreşti, procurând prin intermediul lor un sprijin pentru credinţă, precum şi o normă pentru a reforma obiceiurile. Nu aş ezita să numesc pe noii fondatori, împreună cu adevăraţii lor adepţi, lumină a lumii, indicatori ai vieţii, învăţători de viaţă. (…)

De aceea, Dumnezeu cel milostiv a ridicat‑o pe venerabila fecioară Clara şi în ea a făcut să strălucească pentru femei o făclie foarte luminoasă; şi tu, Tată preafericit, înscriind‑o în rândul sfinţilor, (…) ai pus această făclie în sfeşnic, ca să facă lumină tuturor celor care sunt în casă. (…)

Aşadar să‑i urmeze bărbaţii pe noii ucenici ai Cuvântului Întrupat şi femeile s‑o imite pe Clara, amprentă a Maicii lui Dumnezeu, noua călăuză a femeilor.

Autore anonimo
Legenda di Santa Chiara. Lettera introduttiva per il Papa
Fonti Francescane II, Assisi, 1993, pag. 1909
în Hubertus Blaumeiser – Tonino Gandolfo,
Aşa cum m-a iubit pe mine Tatăl…, Presa Bună, Iaşi – 2010, 62.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: