Să ne construim viața pe Stâncă!

Stanca BisericiiCât de liniștit trebuie să-și petreacă ziua un suflet care în fiecare dimineață pune în inima sa aceste cuvinte: „Doamne, stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu! Doamne, stânca mea, în tine mi-am pus speranța, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, locul meu de refugiu și eliberatorul meu. Tu mă mântuiești din asuprirea mea!” (2Sam 22,2-3). Domnul este Stânca noastră, Sprijinul nostru. Cât de puternic este îndemnul profetului Isaia: „Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este o Stâncă veşnică”.

Am făcut deja primii pași pe cărările Adventului și poate că deja oboseala își face simțită prezența. Avem nevoie de un sprijin, iar acest sprijin este însuși Domnul care vine. El este Stânca pe care ne putem sprijini cu toată încrederea. El este Stânca pe care trebuie să construim orice edificiu spiritual, orice proiect pentru a avea un Crăciun binecuvântat. Niciunul dintre noi nu va fi scutit în acest timp al Adventului de ploile, șuvioaile și vânturile prin care dușmanul va încerca să ne distrugă construcția. Însă fericiți suntem dacă ne număm printre cei înțelepți, printre cei care am ascultat cuvântul Domnului și l-am pus în practică: „oricine ascultă aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte va fi asemenea cu omul înţelept care şi-a construit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au năvălit peste casa aceea, dar ea n-a căzut, pentru că fusese stabilită pe stâncă”.

Să construim pe Stâncă! Să ne sprijinim în toate proiectele noastre pe Stâncă! Să facem din Stâncă singurul nostru punct sigur! Vom fi fericiți și liniștiți, asemenea unui copil care se simte în singuranță atunci când este în brațele mamei sale. Sprijinundu-ne pe prezența Domnului, vom reuși să răzbatem chiar și cele mai grele încercări. Construind pe stâncă vom simți că putem cânta din toată inima împreună cu psalmistul: „Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul decât să te încrezi în cei puternici”.

O, Marie, Maica bunului sfat, ajută-ne să ascultăm îndemnul tău: „Faceți tot ce vă va spune” și astfel să împlinim în viața noastră cuvintele lui Isus, să ne clădim casa pe Stâncă, să ne găsim în Domnul srijinul și forța noastră. Nimic fără Dumnezeu, nimic fără Stânca vieții noastre.

Reține

„Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, de la el îmi vine ajutorul… el singur este speranţa mea. Numai el este stânca şi mântuirea mea, turnul meu de scăpare; de aceea nu mă clatin” (Ps 61,2.3.6.7).

Joi, 4 decembrie 2014 

Joi din saptamâna 1 din Advent
Ss. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.
Is 26,1-6; Ps 117; Mt 7,21.24-27

LECTURA I
Să intre neamul drept şi credincios.
Citire din cartea profetului Isaia 26,1-6
1 În ziua aceea, se va cânta cântarea aceasta în ţinutul lui Iuda: „Avem o cetate puternică; Domnul ne vine în ajutor cu ziduri şi întărituri. 2 Deschideţi porţile ca să intre neamul cel drept şi credincios, 3 a cărui inimă este neclintită, care păstrează pacea, pentru că îşi pune nădejdea în tine. 4 Încredeţi-vă în Domnul pururea, căci Domnul Dumnezeu este stânca veşnică. 5 El i-a coborât pe cei ce locuiau pe înălţime, a smerit cetatea cea îngâmfată, a doborât-o la pământ şi a culcat-o în ţărână. 6 Ea este călcată în picioare, peste ea trec picioarele săracilor şi paşii celor asupriţi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,1.8-9.19-21.25-27 (R.: 26a)
R.: Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. sau Aleluia
1 Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui.
8 Mai bine este să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aici este poarta Domnului, cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat
şi ai fost salvarea mea. R.

25 O, Doamne, ajută-mă,
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului.
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. R.

VERS LA EVANGHELIE Is 55,6
(Aleluia) Căutaţi pe Domnul, căci acum poate fi găsit;
chemaţi-l pe el, căci acum este aproape. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine face voinţa Tatălui va intra în împărăţia cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21.24-27
În acel timp, a spus Isus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice mie Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit, iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: