Fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc

Mama si prunculÎn timp ce Isus spunea acestea,
o femeie din mulţime şi-a ridicat vocea şi a spus:
„Fericit sânul care te-a purtat şi pieptul la care ai supt!”
Dar el a zis:
„Mai degrabă fericiţi sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului

(din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,27-28)

Reclame

Va trebui să dăm cont, și încă ce cont!

rugaciune meditatie„Noi, pe care Domnul, prin bunătatea sa, și nu prin meritul nostru, ne-a pus în această funcție – despre care trebuie să dăm cont, și încă ce cont! – trebuie să deose­bim foarte bine două lucruri: primul, că suntem creștini, al doilea, că suntem puși în frunte. Faptul de a fi creș­tini ne privește pe noi; faptul de a fi puși în frunte vă privește pe voi. Pentru faptul de a fi creștini trebuie să ne preocupăm de cele folositoare nouă; pentru faptul că suntem puși în frunte trebuie să ne preocupăm de mân­tuirea voastră.
Poate că mulți creștini simpli ajung la Dumnezeu par­curgând o cale mai ușoară decât a noastră și mergând cu atât mai repede cu cât este mai mică greutatea res­ponsabilității pe care o poartă pe umeri. Noi însă va trebui să-i dăm cont lui Dumnezeu mai întâi cu privire la viața noastră, ca și creștini, dar apoi va trebui să răs­pun­dem în mod deosebit cu privire la exercitarea slujirii noastre, ca păstori”.

Începutul Discursului despre păstori al sfântului Augustin, episcop
Disc. 46, 1-2: CCL 41, 529-530)
Noi suntem păstori, dar mai întâi suntem creștini

Mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Cris­tos

Crucea„V-am spus de multe ori și vă spun și acum, plângând:
mulți se poartă ca dușmani ai crucii lui Cris­tos.
Sfârșitul lor este pieirea,
Dumnezeul lor este pân­tecele,
iar mărirea lor este în rușinea lor,
fiind frământați numai de cele pământești.
Însă patria noastră este în ceruri,
de unde îl așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos.
El va schimba trupul umilinței noastre,
făcân­du-l asemănător cu trupul gloriei sale
prin puterea cu care este în stare să-și supună toate” (Fil 3,18-21).

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: