Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘crestin’

Puterea exemplului și fericirea. Forța rugăciunii. Concurs…

Posted by Paxlaur pe 14/11/2017

 • Rozariul și exemplul unui tată care nu și-a uitat niciodată fiul mort
 • Fericirea nu constă în ceea ce nu uiți, ci în ce iubești din ceea ce nu poți uita!
 • Rugăciunea pe care Ioan Paul al II-lea o recita zilnic
 • Opt sfaturi de la Sfântul Ioan Paul al II-lea pentru un creștin:
 • Amintește-ți că nu ești niciodată singur, Cristos este cu tine în această călătorie zi de zi pentru întreaga viață. El te-a chemat și te-a ales să trăiești în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Întoarce-te spre el în rugăciune și în dragoste. Roagă-l să-ți dăruiască curajul și puterea să trăiești în această libertate mereu.
 • Rozariul este rugăciunea mea preferată. O rugăciune minunată! Minunată în simplitatea și profunzimea ei. În această rugăciune noi repetăm de multe ori cuvintele pe care Fecioara Maria le-a auzit de la Arhanghel, și de la Elisabeta.
 • Rugăciunea, dialogul intim cu acela care te cheamă să-i fi discipol, trebuie să fie primordială. Fii generos în viața ta activă… dar și adânc cufundat în taina contemplării lui Dumnezeu. Fă ca Euharistia să fie inima zilei tale.
 • Rugăciunea alăturată sacrificiului constituie cea mai puternică forță din istoria umană.
 • Dacă întradevăr îți dorești să-l urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, dacă dorești ca iubirea pentru el să crească și să dureze, atunci trebuie să rămâi fidel rugăciunii. Acesta este cheia vitalității vieții în Cristos. Fără rugăciune, credința și dragostea vor muri. Dacă ești constant în rugăciune și în Litughia Duminicală, dragostea pentru Isus va crește. Atfel, inima ta va cunoaște o adâncă pace și bucurie, ceva ce întreaga lume nu ți-ar putea oferi.
 • Cum se ruga însuși Isus?…noi știm că rugăciunile sale erau marcate de spiritul bucuriei și al laudei.
 • Când este dificil…să te rogi, cel mai important lucru este să nu te oprești în a te ruga, în a depune efort. În aceste timpuri, te poti întoarce către Biblie și către Sfânta Litughie din biserică. Meditează asupra vieții și învață din Evanghelii. Reflectă asupra înțelepciunii și sfaturilor oferite de apostoli și mesajelor interesante ale profeților. Încearcă să-ți faci propriile rugăciuni din Psalmi.
 • Când te rogi trebuie să realizezi că rugăciunea nu este doar atunci când îi ceri lui Dumnezeu ceva anume, ci ar trebui caracterizată de recunoștință și laudă, prin adorație și ascultare, cerându-I iertare. Dacă urmezi sfaturile lui Isus și te rogi constant, vei învăța să te rogi bine. Dumnezeu însuși te va învăța!
 • Concurs:concurs carti gutenberg
 • Interviu cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: „Nu din cauza construirii Catedralei Mântuirii Neamului nu se construiesc spitale, școli și autostrăzi”

 

Anunțuri

Posted in E bine de ştiut, Ioan Paul al II-lea, Muzica | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Portretul creștinului… Te regăsești?

Posted by Paxlaur pe 07/11/2017

crestinul credinta stiinta luminaPrin învățătura sa, apostolul neamurilor ne oferă portretul creștinului: cum ar trebui să fim noi! Sfântul Paul ne învață că adevăratul creștin este omul care nu se conformează acestei lumi, ci își înnoiește mintea „ca să înţeleagă care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit”. Creștinul nu se „consideră mai mult decât este și are despre sine o apreciere corectă”. Creștinul adevărat iubește fără ipocrizie, urăște răul, este atașat de bine. Ne regăsim în toate acestea?

Mai mult, dacă suntem creștini atunci trebuie să fim convinși că nouă ne sunt adresate aceste cuvinte: „Iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii… Practicaţi ospitalitatea! Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută: binecuvântaţi şi nu blestemaţi! Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng… Nu râvniţi la funcţii înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste!” (Cf. Rom 12,1-16). Zi de zi trebuie să ne cercetăm cugetul pentru a vedea dacă ne regăsim în „portretul” făcut de apostolul Paul după exemplul lui Cristos.

Creştinul trebuie să fie diferit prin ceva, să neliniştească, să ridice întrebări, să nu se piardă în anonimatul răului, în masa oamenilor care stau departe de adevăr şi iubesc minciuna, violenţa, nedreptatea.

Adevărata viață de credință conține o reînnoire continuă: „Nu vă conformaţi lumii acestia, ci schimbaţi-vă”. Să nu căutăm scuze pentru lipsa noastră de coerență. Să nu inventăm motive pentru a nu participa la ospățul pe care Dumnezeu l-a pregătit celor care cred în el și merg pe urmele sale.

De fapt, o altă caracteristică a bunului creștin este tocmai iubirea față de ospățul pe care Dumnezeu îl pregătește zi de zi pentru noi în sfânta Euharistie. Creştinul trebuie să iubească sacramentele şi Biserica pentru care Cristos s-a jertfit pe sine însuşi (cf. Ef 5,25).

Şi mai este o caracteristică pe care deseori o evităm sau neglijăm: un bun creștin va fi întotdeauna un creștin prigonit. Aşa ne-a spus de la început Cristos: „Vă vor prigoni şi minţind vor spune tot ce-i rău împotriva voastră” (Mt 5,11). Și același Domn adăugat și ne-a asigurat: „În lume veţi avea necazuri; însă, curaj, eu am învins lumea… Curaj, eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor (cf. In 16,33; Mt 28,20)!

Am simţit vreodată povara de a fi creştin? Am fost vreodată persecutaţi pentru Cristos? Am îndrăznit să riscăm pentru Cristos?

Să nu ne ruşinăm de Cristos: „Dacă cineva se va ruşina de mine şi de cuvintele mele înaintea acestei generaţii adultere şi păcătoase, şi Fiul omului se va ruşina de el când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii cei sfinţi (Mc 8, 38).


Tratarea cu superficialitate a sacramentelor
este tratarea cu superficialitate a lui Cristos:
cine ignoră sacramentele, pe Cristos îl ignoră.
Cine refuză sacramentele pe Isus îl refuză,
refuză iubirea lui Dumnezeu.


7 noiembrie 2017 

Marţi din săptămâna a 31-a de peste an
Sf. Villibrord, ep.
Rom 12,5-16a; Ps 130; Lc 14,15-24

LECTURA I
Noi suntem membre unii altora.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,5-16a
Fraţilor, noi, care suntem mulţi, suntem un singur trup în Cristos şi membre unii altora. 6 Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are darul profeţiei, să profeţească după analogia credinţei, 7 dacă are darul slujirii, să stăruie în slujire, dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii, 8 dacă are darul de a îndemna, să îndemne! Cine dă să dea cu simplitate, cine conduce să o facă cu grijă, cine face pomană s-o facă cu bucurie! 9 Iubirea să fie fără ipocrizie, urâţi răul, ataşaţi-vă de bine, 10 iubiţi-vă unii pe alţii cu iubire frăţească, întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii! 11 Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului! 12 Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune! 13 Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea! 14Binecuvântaţi-i pe cei care vă persecută: binecuvântaţi şi nu blestemaţi! 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură şi plângeţi cu cei care plâng! 16a Să aveţi aceleaşi sentimente unii pentru alţii! Nu râvniţi la funcţii înalte, ci lăsaţi-vă atraşi de cele modeste!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 130(131),1.2.3
R.: Păzeşte sufletul meu în pace la tine, Doamne!

1 Doamne, eu nu am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu umblu după lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil înţărcat la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine
ca un copil înţărcat în braţele mamei sale. R.

3 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
de acum şi până-n veac! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 11,28
(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ieşi pe drumuri şi cărări şi constrânge-i să intre, pentru ca să mi se umple casa!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,15-24
În acel timp, unul dintre cei care erau la masă i-a spus lui Isus: „Fericit este acela care va sta la masă în împărăţia lui Dumnezeu!” 16 Dar el i-a zis: „Un om a făcut un ospăţ mare şi i-a invitat pe mulţi, 17 iar la ora ospăţului l-a trimis pe servitorul său să spună celor pe care îi chemase: «Veniţi, deja este gata!” 18 Dar, unul după altul, au început toţi să se scuze. Primul i-a spus: «Mi-am cumpărat un ogor şi e necesar să merg să-l văd. Te rog, primeşte scuzele mele!” 19 Un altul a spus: «Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc. Te rog, primeşte scuzele mele!” 20 Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am căsătorit şi nu pot să vin”. 21 Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a înfuriat şi i-a spus servitorului: «Mergi îndată pe străzile şi uliţele cetăţii şi adu-i aici pe săraci, pe infirmi, pe orbi şi pe şchiopi!» 22Servitorul i-a spus: «Stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit şi încă mai este loc». 23 Atunci, stăpânul i-a zis servitorului: «Ieşi pe drumuri şi cărări şi constrânge-i să intre, pentru ca să mi se umple casa! 24 Căci vă spun că niciunul dintre oamenii care fuseseră chemaţi nu va gusta din cina mea»”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Cine este creştin adevărat?

Posted by Paxlaur pe 20/05/2017

„Fiți tari și curajoși!
Nu vă temeți și nu tremurați înaintea oamenilor,
căci Domnul Dumnezeul tău merge cu tine:
nu te va părăsi și nu te va abandona” (cf. Dt 31,6).

Cei care fac pregătire pentru primirea sacramentelor – prima Sfântă Împărtășanie, Mirul, Căsătoria – sunt întrebați: „Eşti creştin?”. Iar ei răspund hotărâți: „Da, sunt creştin prin harul lui Dumnezeu”. Apoi răsună o altă întrebare: „Cine este creştin adevărat?”. Iar răspunsul pe care îl oferă Catehismul Bisericii Catolice devine și răspunsul candidaților la sfintele sacramente: „Creştin adevărat este acela care, fiind botezat, crede şi mărturiseşte învăţătura creştină”. Crede și mărturisește. Atât? Pare puțin, dar oare eu sunt creștin adevărat? Tu ești? Tu crezi învățătura creștină? O și mărturisești? Și dacă o mărturisești, lumea te iubește sau te urăște?

Să recitim cu atenție evanghelia zilei și să încercăm să definim creștinul: cine este un creștin bun? Cine este un adevărat discipol al lui Cristos?

Creștinul adevărat este urât de lume, așa cum l-au urât și pe Cristos. Aceasta pentru că trebuia să se împlinească despre el cuvântul scris în Vechiul Testament, în Lege: „M-au urât fără motiv” (cf. In 15,25). Dacă lumea te privește cu ură, dacă lumea se îndepărtează de tine, nu căuta motiv: ajunge să fii un creștin bun, adevărat, unul dintre cei care cred și mărturisesc toată învățătura creștină. Și în același timp, să nu uităm că Isus a spus: „Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine”. Vai nouă, dacă toți oamenii ne vorbesc de bine: înseamnă că suntem creștini falși, înseamnă că nu pășim pe urmele Domnului (cf. Lc 6,25).

credinta_scriptura_meditatie_rugaciune„Creștinul adevărat” este persecutat pentru că adevărul proclamat este incomod pentru cei care iubesc minciuna, falsitatea. Evanghelia, lumina lumii, este incomodă pentru cei care iubesc întunericul. Și să nu ne gândim că persecuțiile sunt toate sângeroase. Crucea pe care creștinul de astăzi este răstignit nu are întotdeauna forma crucii lui Cristos, însă rămâne mereu o cruce, o suferință, o persecuție, un martiriu pentru adevărul Evangheliei. Tu te simți persecutat? Cum? Ți se pare greu să fii creștin? De ce? Cum răspunzi în ceasul persecuției?
Noi știm că la ură trebuie să răspundem cu iubire, iar în timpul persecuțiilor trebuie să ne găsim forța de a rămâne neclintiți în credința noastră, observând cuvântul Domnului, păstrând cuvântul său. Iar fragmentul evanghelic propus pentru această zi are tocmai menirea de a ne încuraja pe această cale a rezistenței în fidelitate. Cristos nu vrea să ne descurajeze, dimpotrivă cuvântul său este o exortație, un îndemn la o mărturie plină de curaj. El cunoaște încercările care vor veni asupra noastră, dar cunoaște și faptul că împreună cu el vom ieși victorioși: „V-am spus acestea ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri; însă curaj, eu am învins lumea” (In 16,33).


„Fiți tari și curajoși!
Nu vă temeți și nu tremurați înaintea oamenilor,
căci Domnul Dumnezeul tău merge cu tine:
nu te va părăsi și nu te va abandona” (cf. Dt 31,6).


20 mai 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 5-a a Paştelui
Ss. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia, ucenica sf. Paul
Fap 16,1-10; Ps 99; In 15,18-21

LECTURA I
Treci în Macedonia, ajută-ne!
Citire din Faptele Apostolilor 16,1-10
În zilele acelea, Paul a ajuns la Derbe şi la Listra. Şi era acolo un discipol al cărui nume era Timotei, fiul unei evreice credincioase; tatăl lui era grec. 2 Fraţii din Listra şi Iconiu dădeau bună mărturie despre el. 3 Voindu-l să vină cu el, Paul l-a luat şi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi ştiau că tatăl său era grec. 4 Când treceau prin cetăţi, îi învăţau să ţină deciziile luate de apostolii şi de prezbiterii din Ierusalim. 5 Astfel, Bisericile se întăreau în credinţă şi creşteau în număr din zi în zi. 6 Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei, pentru că au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. 7 Când au ajuns la hotarele Misiei, au încercat să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat. 8 Atunci, au trecut prin Misia şi au coborât la Troas. 9 În timpul nopţii, Paul a avut o viziune: un bărbat macedonean stătea în picioare şi îl ruga: „Treci în Macedonia, ajută-ne!” 10 După ce am avut viziunea, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, convinşi că Dumnezeu ne-a chemat să le predicăm evanghelia.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 99(100),2.3.5 (R.: 1)
R.: Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
sau:
Aleluia.

2 Slujiţi Domnului cu bucurie,
veniţi înaintea lui cu strigăte de veselie! R.

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai lui suntem,
poporul lui şi turma păşunii sale. R.

5 Căci Domnul este bun,
îndurarea lui ţine pe vecie
şi fidelitatea lui, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Col 3,1
(Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi din lume, ci eu v-am ales din lume.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,18-21
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe mine m-a urât înainte de voi! 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu, dar pentru că nu sunteţi din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăşte lumea. 20 Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus: «Nu este sclavul mai mare decât stăpânul său!» Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta şi pe voi; dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi şi pe al vostru. 21 Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

„Nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău”

Posted by Paxlaur pe 05/02/2017

1 ianuarie 2014 curaj accceptare si intelepciune„Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii” (In 8,12), sunt cuvintele care au răsunat înainte de proclamarea evangheliei din această duminică. Isus este lumină, adevăr pe care îl mărturisim și în crez: „Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină”. Însă astăzi Cristos, cel care este „lumină spre luminarea neamurilor” (Lc 2,32), ne spune că și noi trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului: „Voi sunteţi sarea pământului… Voi sunteţi lumina lumii”!

Poate că nu ne surprinde că Domnul le cere discipolilor săi să fie sare și lumină. Sunt în joc două elemente esențiale pentru a trăi pe acest pământ, sunt realități cu care fiecare ucenic era obișnuit. Mult mai greu trebuie să le fi fost să-l înțeleagă atunci când le-a spus: „Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni” (Mt 4,19).

Să fii sare, să dai gust vieții, sau să fii lumină și să luminezi pașii celor din întuneric este ceva bun, nobil, ceva ce fiecare ar trebui să simtă în inima sa. Însă lucrurile se complică atunci când nouă, ființe atât de limitate, și discipolilor, un grup de oameni la fel de firavi ca și noi, ni se cere să fim sare și lumină pentru tot pământul, pentru întreaga lume. Am putea spune: „E normal să le fi cerut asta pentru că Isus este Dumnezeu și știa că după un timp ucenicii săi nu vor mai fi doar 12, ci vor fi mii și milioane”. Însă aici nu este vorba despre numere sau cantități, ci despre fiecare ucenic în parte. Mai mult, sare și lumină pentru întreg pământul trebuie să devină fiecare om, fiecare creștin.

Să privim lecturile acestei zile. În ele strălucește tocmai „puterea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 2,5) care ne arată calea pentru a ne împlini vocația de sare și lumină a lumii: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău”. Când facem toate acestea, Domnul ne asigură prin gura profetului Isaia: „Atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”. Vom fi lumină și vom răspândi lumină în jurul nostru, risipind orice beznă.

Aceeași cale spre a fi lumina lumii este proclamată și de psalmist: „Fericit este omul care se teme de Domnul, el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, el este milostiv, drept şi plin de dragoste. Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut, el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. El nu se clatină niciodată. El este darnic faţă de cei sărmani, dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna”.

Să răspândim lumină prin faptele noastre. Să dăm gust bun acestei vieți prin operele noastre de caritate. Lumina pe care o admirăm în viața sfântului Paul să ne dobândească și nouă strălucirea omului care îl predică pe Cristos răstignit.


„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
încât ei să vadă faptele voastre bune
şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri”
(Mt 5,16).


5 februarie 2017 

† DUMINICA a 5-a de peste an
Sf. Agata, fc. m.
Is 58,7-10; Ps 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

LECTURA I
Lumina ta va răsări ca zorile.
Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău! 8 Atunci, lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta se va arăta repede; dreptatea ta va merge înaintea ta şi gloria Domnului te va păzi din spate. 9 Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, vei striga şi el va zice: «Iată-mă!», dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă; 10 dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 111(112),1a.4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)
R.: Cel drept străluceşte ca o lumină în întuneric.
sau:
Aleluia.

1a Fericit este omul care se teme de Domnul
4 el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este milostiv, drept şi plin de dragoste.
5 Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,
el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. R.

6 El nu se clatină niciodată:
cel drept va fi amintit în veci.
7 El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e gata şi se încrede în Domnul. R.

8a Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă,
9 El este darnic faţă de cei sărmani,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste. R.

LECTURA A II-A
Am venit să vă vestesc misterul lui Cristos, cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5
Fraţilor, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune. 2 Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică şi cuprins de nelinişte, 4 iar cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, 5 astfel încât credinţa voastră să fie bazată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 8,12bd
(Aleluia) „Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. 15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. 16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Feţele persecuţiei anticreştine, intervenţiile pentru a nu-i lăsa singuri.

Posted by Paxlaur pe 10/08/2016

religious-persecutionKirche in Not de aproape 70 de ani documentează martiriul creştini din toată lumea şi anul acesta, de la 19 la 25 august, va fi la Meeting-ul de la Rimini cu o expoziţie de 400 de metri pătraţi despre persecuţia anticreştină cu titlul: „Rezistenţa voastră este martiriu, rouă care fecundează”. Feţele persecuţiei anticreştine, intervenţiile pentru a nu-i lăsa singuri.

Un scrânciob inconştient, şase bănci de universitate, masa pregătită a unui restaurat ca sute de milioane în lume. Cronica ne relatează astăzi că atacuri de ură împotriva credinţei se pot întâmpla în locurile cele mai neaşteptate. Cele pe care le vedem în fiecare zi şi fac parte din cotidianitatea noastră.

Pentru aceasta Kirche in Not a decis să termine expoziţia despre persecuţia anticreştină pe care a adus-o la această ediţie a Meeting-ului de la Rimini cu o reprezentaţie scenică a trei locuri obişnuite transformate în teatru al ororii.

La sfârşitul parcursului expoziţional sunt de fapt trei reconstituiri: parcul de joacă din Lahore unde a avut loc atentatul din 27 martie, aula de la Garissa University College unde la 2 aprilie 2015 au fost ucişi 148 de studenţi creştini, masa de la cafeneaua din Dacca teatru al măcelului de la 1 iulie.

O scriere pe perete spune „Se poate întâmpla oriunde şi oricui din motive de credinţă”. Sub cele trei reconstituiri.

Mici amănunte care indică o normalitate frântă de violenţă. Ursuleţul unuia dintre cei 30 de copii ucişi în atentatul de la parcul Gulshan-e-Iqbal din Lahore.

Teza pe care Mary Muchire Shee, abia aleasă Miss Garissa University, n-o va scrie niciodată pentru că viaţa sa a fost frântă împreună cu aceea a celor 147 de colegi ai săi studenţi care asemenea ei nu cunoşteau versetele din Coran sau n-au ştiut să răspundă la întrebări despre profetul Mahomed. Cartea de meniu de la Holey Artisan Bakery din Dacca pe care victimele au răsfoit-o cu doar puţin clipe înainte de a fi torturate şi ucise pentru aceeaşi vină: de a aparţine unei credinţe diferite de cea islamică.

În zidul din faţă se contrapun alte trei reconstituiri care arată, aşa cum explică sloganul de pe perete, „Răspunsul concret al lui Kirche in Not dat persecuţiei”. Trei exemple de proiecte strâns legate de tot atâtea atentate reprezentate.

În faţa celui care, aşa cum s-a întâmplat la Lahore, frânge vieţi nevinovate Kirche in Not seamănă credinţa în inima copiilor prin Biblia copilului, Biblia ilustrată care a fost tradusă în 180 de limbi şi răspândită în peste 52 de milioane de exemplare în toată lumea. La Meeting-ul de la Rimini, Kirche in Not a adus o selecţie de traduceri în 137 de limbi diferite din cele cinci continente. De la urdu din Pakistan la sango din Centrafrica, de la tigr? din Eritreea la quechua din Peru, de la pidgin din Papua Noua Guinee la armeană.

Răspunsul pentru studenţii ucişi la Garissa sunt cei peste 11 mii de seminarişti formaţi în fiecare an graţie sprijinului lui Kirche in Not, dintre care mulţi (circa 35%) sunt africani. Mii de „soldaţi ai credinţei” reprezentaţi de un birou acoperit cu texte sacre pe care fundaţia pontificală le-a adus la Meeting.

Şi în sfârşit în faţa măcelului petrecut la Dacca, Kirche in Not va realiza un gest concret împreună cu familia uneia dintre victime, Simona Monti. Celui care-i ucide pe creştini fundaţia Kirche in Notrăspunde întărind comunitatea creştină locală, prin construirea unei biserici în Bangladesh. Biserica „Sfântul Mihail Arhanghel” se va ridica în curând la Harintana, dar la Rimini a fost reprodus altarul ei. Potirul şi veşmintele sacre reprezintă realmente darul oferit minorităţii creştine bengaleze, născută din barbaria fundamentalistă.

Aceste reconstituiri nu sunt totuşi unicul element experimental al expoziţiei lui Kirche in Not. De-a lungul parcursului expoziţional vizitatorii trec printr-un tunel în care sunt amintiţi câţiva „martiri” creştini asasinaţi din ură faţă de credinţă. De la părintele Jacques Hamel la părintele Andrea Santoro, de la Shahbaz Bhatti la micul Emmanuel Dike. În timp ce fotografia lor este proiectată pe pereţii întunecaţi ai tunelului, un glas aminteşte numele lor alături de motivul morţii lor: „ucis pentru că era creştin”.

Imagini şi scene care vor să-i facă pe vizitatori să reflecteze despre ceea ce se întâmplă şi astăzi milioanelor de creştini din lume şi care fără îndoială trezesc numeroase întrebări. Întrebări la care vor răspunde martorii Bisericii suferinde şi persecutate care în fiecare zi, în timpul întregului orar de deschidere a Meeting-ului, împărtăşesc cu vizitatorii trăirea lor personală şi suferinţele comunităţilor lor.

Numele lor:

Irak – părintele Rebwar Basa, călugăr din Ordinul Antonian al Sfântului Ormisda al caldeilor, s-a născut la Erbil, unde în vara anului 2014 au venit peste 125 de mii de creştini care fug de Statul Islamic. Părintele Basa a fost hirotonit preot în mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Mosul, de peste doi ani aflată în mâna lui ISIS.

Siria – monseniorul Mtanios Haddad, arhimandrit melchit, rector al bazilicii „Santa Maria in Cosmedin” din Roma. S-a născut într-un sat aproape de Maaolula, centrul creştin în care se vorbeşte aramaică atacat de Frontul al-Nusra în 2013. Rudele sale încă trăiesc acolo.

Pakistan – prof. Shahid Mobeen. Născut la Jhelum în Punjab, provincia pakistaneză în care au avut loc cele mai puternice atacuri la adresa comunităţii creştine. Era prieten al lui Shahbaz Bhatti, ministru pentru minorităţile religioase ucis la 2 martie 2011, cu care a colaborat îndelung pentru a limita abuzul legii anti-blasfemie, pentru a promova drepturile creştinilor din Pakistan şi pentru a o apăra pe Asia Bibi.

Ţara Sfântă – părintele Issa E.H. Abusada, preot din Patriarhia Melchită din Ierusalim. Născut la Betleem, câţiva ani a fost paroh la Ramallah în Cisiordania, unde a contribuit la construirea unui centru pastoral pentru tineri. Discriminaţi din cauza crezului lor, creştinii din Ţara Sfântă găsesc de muncă numai în sectorul turistic şi în realizarea de obiecte sacre din lemn de măslin. Însă condiţiile economice dificile şi tensiunea constantă dintre Israel şi Palestina îi determină pe tot mai mulţi creştini să părăsească ţara în care s-a născut Isus.

Ucraina – părintele Oleksandr Khalayim. Preot din dieceza de Kamyanetz-Podilskyi, a fost mult timp paroh în câteva oraşe ucrainene şi capelan al închisorilor. În aceşti ultimi doi ani de război, a vizitat diferite zone din ţara sa şi a cunoscut drama trăită de atâtea familii din cauza conflictului. Printre prietenii săi au fost şi unii dintre preoţii răpiţi lângă Donetsk în estul Ucrainei.

Republica Centrafricană – părintele Herman Tanguy Pounekrozou. Preot din dieceza de Bangui, capitala centrafricană. Povesteşte despre criza gravă care a lovit ţara sa încă din decembrie 2012 cu înaintarea coaliţiei rebele islamice Seleka. O criză care a dus la deteriorarea gravă a raporturilor interreligioase odinioară foarte bune în ţară. Între sărăcie şi violenţă, Centrafrica a găsit în sfârşit pacea după vizita Papei Francisc în noiembrie 2015. Dar este o pace fragilă care trebuie să fie alimentată.

Columbia – părintele Martino Serrano, călugări care aparţine Operei lui Isus Marele Preot. Născut la Bogota, capitala Columbiei, printre satele cele mai sărace şi cele mai nesigure. Părintele Serrano a trăit şi în Uruguay şi cunoaşte profund condiţia creştinilor din America Latină.

Tunelul martirilor

Părintele Jacques Hamel, paroh francez, ucis pentru că era creştin.

Preotul paroh al bisericii Saint-Etienne-du-Rouvray aproape de Rouen în Franţa, decapitat la 26 iulie 2016 în timp ce celebra liturghia.

Shahbaz Bhatti, politician pakistanez, ucis pentru că era creştin.

Ministru pentru minorităţile religioase din Pakistan, ucis la 2 martie 2011 la Islamabad datorită angajării sale în lupta împotriva abuzului legii anti-blasfemie şi pentru a că apărat-o pe Asia Bibi. Uciderea a fost revendicată de talibani.

Părintele Ragheed Ganni, preot irakian, ucis pentru că era creştin.

A studiat în Italia, în 2003 s-a întors în Irak la Mosul. A fost ucis de extremişti islamici la 3 iunie 2007 după ce a terminat de celebrat liturghia duminicală. Extremiştii îi ordonaseră să închidă biserica unde era paroh, dar el a refuzat.

Emmanuel Dike, 4 ani, nigerian, ucis pentru că era creştin.

Ucis împreună cu tatăl său şi cu trei dintre cei 4 fraţi ai săi la Madalla în Nigeria la 25 decembrie 2011 în atentatul la biserica „Sfânta Tereza” făcut de Boko Haram în timpul liturghiei de Crăciun.

Ranim Darrouj, 17 ani, siriană, ucisă pentru că era creştină.

Ucisă la Sadad în Siria, împreună cu familia sa, în timpul unuia dintre cele mai tragice masacre anticreştine. În octombrie 2013 islamişti din Frontul al-Nusra au intrat în orăşelul de circa 15 mii de locuitori şi au ucis 45 de creştini. Trupurile lor au fost găsite după mai multe zile în gropi comune.

Părintele Andrea Santoro, preot italian în Turcia, ucis pentru că era creştin.

Preot din Roma, fidei donum în Turcia din 2000. A fost ucis la 5 februarie 2006 la Trebisonda, în timp ce se ruga în biserica „Sfânta Maria”. Ucigaşul său a spus că l-a ucis pentru că a fost zbuciumat de caricaturile împotriva lui Mahomed publicate de un ziar danez.

Mariah Manisha, 18 ani, pakistaneză, ucisă pentru că era creştină.

Tânără creştină din dieceza de Faisalabad, ucisă la 27 noiembrie 2011 cu un glonţ la tâmplă pentru că a refuzat un bărbat musulman care mai înainte o ceruse în căsătorie şi să se convertească la islam şi apoi a încercat s-o violeze. Este numită şi sfânta Maria Goretti din Pakistan.

Adam Udai, 3 ani, irakian, ucis pentru că era creştin.

Mică victimă nevinovată a atentatului în catedrala siro-catolică „Stăpâna noastră a Ajutorului Veşnic” din Bagdad, petrecut la 31 octombrie 2010. În timpul liturghiei şase atentatori sinucigaşi au ţinut ostatici şi au ucis cel puţin 70 de persoane, între care doi preoţi, Tha’ir Saad şi Boutros Wasim.

Sora Leonella Sgorbati, misionară italiană în Somalia, ucisă pentru că era creştină.

Născută în provincia din Piacenza şi călugăriţă din ordinul Surorilor Misionare ale Maicii Îndurerate se afla în Somalia. La 17 septembrie 2006 a fost ucisă la Mogadiscio în afara spitalului pediatric unde lucra. Probabil că motivul asasinării, o răzbunare pentru lecţia lui Benedict al XVI-lea la Regensburg.

(Sângele martirilor sămânţă de noi creştini,
după Zenit, 11 august 2016)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

http://www.ercis.ro

Posted in E bine de ştiut, Lecturi | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: