Arhivă etichetă pentru ‘Cristos’

Atât de clar… Atât de greu…

Din aceasta ştim că îl cunoaştem pe Cristos: dacă ţinem poruncile lui. Cine spune: „Eu îl cunosc”, dar nu ţine poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că suntem în el. Cel care spune că rămâne în el trebuie să trăiască aşa cum el a trăit… (1In 2,3-6)

Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui!

Sfanta Fecioara Maria Gradinile Vaticanului 1Se revarsă asupra Regelui cinstea adusă Reginei ca un smerit omagiu!

25. Înainte de toate, se cuvine în cel mai înalt grad ca exercițiile de pietate către Fecioara Maria să exprime clar nota trinitară și cristologică ce le este intrinsecă și esențială. Într-adevăr, cultul creștin este prin natura sa un cult adus Tatălui, Fiului și Duhului Sfînt, sau mai bine, după expresia liturgiei, Tatălui prin Cristos, în Duhul. În această perspectivă, el se întinde în mod legitim, chiar dacă într-un mod substanțial diferit, mai întîi și în mod deosebit către Maica Domnului, apoi către sfinți, căci în ei, care au suferit cu Cristos și cu El împreună au fost preamăriți, Biserica proclamă misterul pascal (68). În Fecioară, totul se raportează la Cristos și totul depinde de El: pentru El Dumnezeu Tatăl, din toată veșnicia, a ales-o ca Mamă sfântă cu desăvîrșire și a împodobit-o cu darurile Duhului neîngăduite nimănui altcuiva. Desigur că pietatea creștină autentică n-a încetat să pună în lumină legătura indisolubilă și referința esențială a Fecioarei la dumnezeiescul Mântuitor (69). Totuși, ni se pare deosebit de conform cu orientarea spirituală a epocii noastre, dominată și absorbită de «problema lui Cristos» (70), ca în modalitățile de exprimare ale cultului Fecioarei să fie reliefat în mod special aspectul cristologic, pentru ca ele să reflecteze planul lui Dumnezeu, care a rînduit dinainte «prin una și aceeași hotărîre originea din Maria și întruparea Înțelepciunii dumnezeiești» (71). Fără îndoială aceasta va contribui la a face mai temeinică pietatea către Mama lui Isus și la a face din ea un instrument eficient pentru a ajunge la «cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvîrșit, a măsura vîrstei deplinătății în Cristos??» (Ef 4, 13); și, pe de altă parte, aceasta va contribui la dezvoltarea cultului datorat lui Cristos însuși, deoarece, în conformitate cu sentimentul permanent al Bisericii, reafirmat cu autoritate în zilele noastre (72), «ceea ce este adresat slujitoarei se raportează Învățătorului; astfel se înalță spre Fiul ceea ce este atribuit Mamei; […] astfel se revarsă asupra Regelui cinstea adusă Reginei ca un smerit omagiu» (73).

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Crucea să-ţi fie bucurie chiar şi în timpul persecuţiei

Crucea a rezistat tuturor valurilorBiserica este preamărită de orice acţiune a lui Cristos, însă cea mai mare glorie a ei o reprezintă crucea. Aceasta era şi convingerea lui Paul când spunea: În ce mă priveşte, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Cristos(Gal 6,14).
Desigur, a fost un lucru extraordinar ca orbul din naştere să-şi recapete vederea la Siloe: dar ce a însemnat aceasta pentru toţi orbii din lume? Un fapt grandios şi care întrecea natura a fost ca Lazăr, mort de patru zile, să învie: însă de acest har s-a bucurat doar unul singur, pe când acelora care, în lumea întreagă, erau morţi din cauza păcatului, la ce le-a folosit? Lucru minunat a fost ca din cinci pâini să scoată, ca dintr-un izvor nesecat, hrană care să hrănească cinci mii de oameni: dar ce însemna aceasta pentru toţi aceia care, în lumea întreagă, sufereau de foamea ignoranţei? De asemenea, minunată a fost eliberarea acelei femei pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani: dar la ce ne-a folosit aceasta nouă, celor care eram legaţi cu lanţurile păcatelor noastre?
În schimb, gloria crucii i-a luminat pe toţi cei care erau orbi din cauza ignoranţei lor, i-a dezlegat pe cei care erau subjugaţi de păcat şi a răscumpărat omenirea întreagă.
De aceea, să nu ne ruşinăm de crucea Mântuitorului, dimpotrivă, să ne mândrim cu ea. Pentru evrei, într-adevăr, cuvântul cruce este un scandal, pentru păgâni, o nebunie, dar pentru noi este mântuire. Pentru cei care merg la pierzare este nebunie, dar pentru noi, care am fost mântuiţi, ea este puterea lui Dumnezeu. Căci cel care murea pentru noi nu era un om oarecare, ci Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu făcut om.
Dacă, odinioară, acel miel jertfit conform prescrierii lui Moise îl îndepărta pe îngerul exterminator, oare Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii, să nu ne elibereze cu mult mai mult de păcate? Şi dacă sângele unei oi lipsite de raţiune aducea mântuirea, oare sângele Fiului unul-născut să nu ne mântuiască mai mult?
El şi-a dat viaţa nu pentru că a fost constrâns, nici nu a fost jertfit împotriva voinţei sale, ci de bunăvoie. Ascultă ceea ce spune: Am putere să-mi dau viaţa şi am putere să o iau din nou (cf. In 10,18). Aşadar, el a mers de bunăvoie spre pătimire, fericit de o aşa de mare lucrare, bucuros de coroana pe care o va primi, mulţumit că îi va mântui pe oameni. El nu s-a ruşinat de cruce, deoarece aducea răscumpărarea lumii întregi. Cel care suferea nu era un om oarecare, ci Dumnezeu făcut om, care mergea să lupte pentru a dobândi răsplata supunerii sale.
Prin urmare, crucea să nu-ţi fie motiv de bucurie doar în timp de pace, ci să ai aceeaşi credinţă şi în timp de persecuţie, pentru ca nu cumva să fii prieten al lui Isus pe timp de pace, iar în timp de război, duşman. Acum primeşti iertarea păcatelor tale şi marile daruri spirituale pe care ţi le-a făcut regele tău, însă atunci când va izbucni războiul, să te lupţi cu curaj pentru regele tău.
Isus a fost răstignit pentru tine, el, care era fără păcat; oare tu nu te vei lăsa răstignit pentru cel care a fost pironit pe cruce pentru tine? Prin aceasta tu nu-i faci o favoare, pentru că ai primit-o mai întâi, ci îi aduci mulţumire, plătindu-ţi datoria faţă de cel care a fost răstignit pe Golgota pentru tine.

Din Catehezele sfântului Ciril de Ierusalim, episcop
(Cat. 13, 1.3.6.23: PG 33, 771-774.779.799.802)

%d blogeri au apreciat: