Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Posts Tagged ‘cruce’

Crucea

Posted by Paxlaur pe 14/09/2017

Crucea din camera de la exercitii spirituale_Ciofliceni 2012Niciodată n-au lipsit polemicile legate de prezența crucii în mijlocul nostru. Însuși modul nostru de a ne însemna cu sfânta cruce, atunci când ne începem ziua sau activitățile, a suferit multe modificări. Unele chiar ridicole. De câte ori nu facem semnul sfintei Cruci fără măcar să ne amintim de suferințele Mântuitorului sau de prezența sfintei Treimi pe care (ar trebui să) o invocăm atunci când facem acest gest?!

Se spune că cel puțin o dată pe săptămână un tânăr venea la biroul parohial pentru a discuta cu preotul probleme de religie, credință și filosofie, chiar dacă de fiecare dată discuția începea și se termina cu exclamația solemnă a celui care are aerul de învingător și atoateștiutor: „Eu oricum nu cred nici în Dumnezeu, nici în Biserică și nu am nicio religie și niciun Dumnezeu”.

De fiecare dată discuțiile erau lungi și uneori chiar aprinse. La sfârșitul uneia dintre discuții, parohul îl conduse pe tânărul ateu până la mașină și mare-i fu surpriza când, înainte de a porni mașina, marele ateu își făcu semnul sfintei cruci.

Imediat bunul preot, plin de uimire, trase de portieră și-l întrebă: „Ce mi-a fost dat să văd?! Nu pot să cred! Cum vine asta: tu, ateu, tu cel care nu crezi în nimeni și nimic, acum faci semnul sfântei cruci”?

La care tânărul zâmbind îi spune preotului: „Stai liniștit, părinte. Nu e ceea ce pare. Fii atent aici”. Și ducându-și mâna la frunte, spuse: „Nu am uitat nimic”. Apoi atingându-și pieptul spunse: „Am mâncat destul de bine”. După care își îndreptă mâna spre umărul stâng zicându-și „Portofelul e aici” și apoi și spre umărul drept „Și permisul auto e la locul lui”. După care își împreună ca într-un aplauz mâinile și liniștit spuse: „Deci, pot pleca”.

Ridiculizarea sacrului și a simbolurilor religioase a atins forme degradante. Semnul sfintei Cruci era și trebuie să rămână gestul cel mai nobil și sacru al unui creștin, al omului care crede în sacrificiul lui Cristos, în moartea Domnului Isus pe Cruce. Prin acest gest nobil ne amintim iubirea infinită pe care Dumnezeu o are pentru umanitate, pentru om, pentru noi.

Care este alegerea noastră în fața crucii? Ce înseamnă crucea pentru noi? Este ea un semn de mântuire, calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a mântui lumea? Cum privim spre cruce, instrumentul salvării? Mai începem activitățile noastre, călătoriile noastre, însemnându-ne cu semnul sfânt al crucii? Nu cumva ne numărăm și noi printre cei care se rușinează să mai facă semnul crucii în public?

Să nu trădăm acest simbol. Să nu-l trădăm pe Cristos și iubirea sa. Să reînnoim modul nostru de a ne însemna cu crucea sfântă și să nu facem acest gest cu dispreț sau cu neatenție. Cristos este și astăzi răstignit pe lemnul crucii și de la înălțimea crucii ne va binecuvânta până la sfârșitul lumii.


În afara crucii lui Cristos,
nu există alt semn sub cer
prin care oamenii să fie mântuiți (cf. Fap 4,12).


14 septembrie 2017 

Joi din săptămâna a 23-a de peste an
ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI
Num 21,4b-9 (Fil 2,6-11); Ps 77; In 3,13-17

LECTURA I
Oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi.
Citire din cartea Numerilor 21,4b-9
În zilele acelea, poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum. A vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este pâine, nici apă şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”. 6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi: au muşcat poporul şi a murit multă lume în Israel. 7 Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi şerpii!” Şi Moise s-a rugat pentru popor. 8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi”. 9 Moise a făcut un şarpe din bronz şi l-a pus pe un stâlp. Când şarpele muşca pe cineva şi acesta privea spre şarpele de bronz, trăia.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 77(78),1-2.34-35.36-37.38 (R.: cf. 7c)
R.: Să nu uitaţi niciodată de lucrările Domnului.

1 Ia aminte, poporul meu, la legea mea;
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele!
2 Voi deschide gura mea în parabole,
voi descoperi enigmele din vechime. R.

34 Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau,
se întorceau şi se îndreptau spre el.
35 Îşi aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor
şi că Dumnezeu, Cel Preaînalt, este răscumpărătorul lor. R.

36 Dar îl înşelau cu gura
şi-l minţeau cu limba.
37 Inima lor nu era sinceră faţă de el
şi nu erau fideli faţă de alianţa sa. R.

38 Dar el, fiind îndurător, le ierta vinovăţia şi nu-i distrugea,
de multe ori şi-a potolit mânia
şi nu a dat drumul furiei sale în întregime. R.

LECTURA A II-A
S-a umilit pe sine; pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,6-11
Fraţilor, Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, 7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. 8 S-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. 9 Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt, 11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
(Aleluia) Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. (Aleluia)

EVANGHELIA
După cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 3,13-17
În acel timp, Isus i-a răspuns lui Nicodim: „Nimeni nu a urcat la cer, decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului. 14 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică. 16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Predici si meditatii, Sfântul zilei | Etichetat: , , , , , | 2 Comments »

Nu mai cumpăr nimic de la magazinele Lidl… De ce?

Posted by Paxlaur pe 03/09/2017

Lidl si stergerea cruciiProbabil decizia mea nu-i interesează pe cei de la Lidl (și sigur nici pe alții!), dar pe mine mă interesează (și afectează!) decizia lor: „Lidl a sters de pe un ambalaj crucile care apar pe acoperisurile bisericilor: Suntem o companie care respecta diversitatea… Evitam folosirea simbolurilor religioase deoarece nu dorim sa excludem nicio credinta religioasa”, a spus un purtător de cuvânt al magazinelor Lidl.

Hmm.. ei bine, eu cred altceva: prin acest gest arătați că nu respectați diversitatea religioasă, ci că vreți o societate areligioasă! Nu cred că nu doriți să excludeți nicio credință religioasă pentru că tocmai ați exclus una: creștinismul. I-ați exclus pe acei creștini care, în mare parte, respectă crucea și prin asta nu ofensează pe nimeni!

Ceea ce urmează să spun, sună ciudat și aberant acum, știu, dar nu știu dacă, în ritmul ăsta, va suna ciudat și peste zece ani. Nu departe de unde locuiesc zilele acestea este un magazin Lidl… De la intrarea în magazin se vede turnul bisericii, care are o cruce destul de mare. Din magazin la fel, se vede destul de bine turnul bisericii și crucea. Oare mai e mult până când vor cere să fie dată jos crucea de pe turn sau măcar mutată, ca să nu stânjenească privirile celor care vor să intre sau sunt deja în magazin și nu sunt creștini sau iubitori de cruce?! Nu ar fi primii! Au mai fost solicitări la fel de „înțelepte”!

Uneori mă gândesc: oare cu ce vor înlocui „mințile luminate” semnul plus (+) din matematică atunci când își vor da seamănă că prea seamănă cu o cruce? Ba chiar și semnul înmulțirii (x) că este asemănător cu crucea sfântului Andrei?!

Ceea ce pentru ei e politically correct – să dea crucea jos pentru că nu corespunde cu afacerea lor! – e politically correct și pentru mine: să nu mai intru în afacerea lor care nu corespunde cu inima și mintea mea, „ca nu cumva să fie zădărnicită crucea lui Cristos” (1Cor 1,17). Da, de-asta nu mai cumpăr: ca să nu fie zădărnicită crucea lui Cristos!

E incredibil cât de bine se adeverește cuvântul Scripturii despre Înțelepciunea crucii:

„Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd,
dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
Căci este scris:

Voi nimici înțelepciunea celor înțelepți

și priceperea celor pricepuți o voi distruge.

Unde este înțeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestei lumi?

Oare n-a dovedit Dumnezeu că înțelepciunea acestei lumi este nebunie?

Dar pentru că lumea, prin înțelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu,
i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării.

În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciunea,
noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni,
dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci,
Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii
și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii” (1Cor 1,18-25).

 

ave cruxSursa știre: http://www.hotnews.ro/stiri-international-21981593-lidl-sters-ambalaj-crucile-care-apar-acoperisurile-bisericilor-suntem-companie-care-respecta-diversitatea.htm

NB. Îmi pare rău pentru oamenii nevinovați care lucrează pentru această companie și sunt nevoiți să trăiască sub presiunea a ceea ce „mințile luminate de întuneric” numesc politically correct! Eu prefer „nebunia” crucii, înțelepciunea lui Dumnezeu… și orice alt magazin, mai puțin cele anticreștine!

PS. Uneori îmi pare rău că Dumnezeu nu bate cu parul! Dar poate bate cu falimentul… Sau poate nu. Dar de cruce sigur nu scapă nimeni, căci toți știm că „cine fuge de cruce va sfârși prin a fi strivit de ea”… Vorba străbunilor care au supraviețuit și fără Lidl: „De ce ți-e frică, de aia nu scapi”!

Domnul este pacea si siguranta noastra

 

 

Posted in E bine de ştiut, Sfânta cruce | Etichetat: , , , , , , , , | 5 Comments »

Crucea și lemnul

Posted by Paxlaur pe 28/04/2017

Lemnul cruciiO, dar preaprețios al crucii! Ce strălucire apare pri­virii! Toată frumusețea și toată măreția. Copac frumos și plăcut la privit și la gust, și nu imagine parțială a binelui și a răului, ca acela din Eden.
Este un copac care dă viața, nu moartea, luminează, nu întunecă, deschide calea spre paradis, nu alungă din el. Pe acel lemn urcă Cristos, ca un rege pe carul său triumfal. Îl învinge pe diavol, stăpânul morții, și elibe­rează neamul omenesc de sclavia tiranului.
Pe acel lemn urcă Domnul, ca un luptător viteaz. Este rănit în bătălie la mâini, la picioare și la coasta divină. Însă cu acel sânge vindecă vânătăile noastre, adică natura noastră rănită de șarpele veninos.
Mai înainte am fost uciși de lemn, acum însă prin lemn recuperăm viața. Mai întâi am fost înșelați de lemn, acum însă prin lemn îl alungăm pe șarpele viclean. Schimbări noi și extraordinare! În locul morții ne este dată viața, în locul stricăciunii, nemurirea, în locul necinstei, gloria.
De aceea, nu fără motiv exclamă sfântul Apostol: În ce mă privește, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Isus Cris­tos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume (Gal 6,14). Acea înțelepciune înaltă, care a înflorit din cruce, a făcut zadarnică înțelepciunea mân­dră a lumii și nebunia sa arogantă. Bunurile de orice fel, care ne-au venit din cruce, au eliminat germenii ticălo­șiei și răutății.
La începutul lumii, numai figurile și semnele pre­mergătoare ale acestui lemn aduceau la cunoștință și indicau marile evenimente ale lumii. Într-adevăr, fii atent, oricine ai fi tu, care ai dorință mare de a cunoaște. Oare nu printr-un lemn neînsemnat a evitat Noe pentru sine, pentru fiii și soțiile lor și chiar pentru animale, catas­trofa potopului, decretată de Dumnezeu?
Gândește-te la toiagul lui Moise. Oare nu a fost un simbol al crucii? A schimbat apa în sânge, a devorat șerpii vrăjitorilor, a lovit marea și a împărțit-o în două, apoi a readus apele mării la cursul lor normal și i-a înecat pe dușmani, i-a salvat însă pe cei care erau poporul legitim.
Așa a fost și toiagul lui Aron, simbol al crucii, care a înflorit într-o singură zi și l-a revelat pe preotul legitim.
Și Abraham a prefigurat crucea atunci când l-a legat pe fiu pe grămada de lemne. Moartea a fost ucisă de cruce și Adam a fost readus la viață. Fiecare apostol a fost preamărit prin cruce, fiecare martir a fost încoronat cu ea și fiecare sfânt a fost sfințit de ea. Prin cruce, ne-am îmbrăcat în Cristos și ne-am despuiat de omul cel vechi. Prin cruce, noi, oi ale lui Cristos, am fost adu­nați într-un unic staul și suntem destinați pentru lăcașu­rile veșnice.

Din Discursurile sfântului Teodor Studitul:
Crucea prețioasă și dătătoare de viață a lui Cristos
(Disc. la adorarea crucii: PG 99, 691-694.695.698-699)

Posted in Lecturi, Sfânta cruce | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: