„Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu. Cereţi şi veţi primi”…

In hoc signo vinces!

Cuvântul rămâne viu și plin de putere!
El ne înflăcărează credința, speranța și dragostea.

„Adevăr, adevăr vă spun:
orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. 
24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu.
Cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină!
25 Acestea vi le-am spus în asemănări.
Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în asemănări,
ci vă voi vesti deschis despre Tatăl meu. 
26 În ziua aceea, veţi cere în numele meu
şi nu vă spun că eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi; 
27 de fapt, Tatăl însuşi vă iubeşte,
pentru că voi m-aţi iubit
şi aţi crezut că eu am ieşit de la Dumnezeu. 
28 Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume;
iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului!

din Sfânta Evanghelie după Ioan 16, 23-28

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

4.00 €

Pay with PayPal

Pătimirea lui Cristos este suficientă pentru a orienta întreaga noastră viață

crucea si viata crestina

Nici un exemplu de virtute nu lipsește din cruce

„De ce a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să sufere pentru noi? A fost o mare necesitate, pe care o putem rezuma în două puncte: ca remediu pentru păcatele noastre și ca exemplu pentru ceea ce trebuie să facem.
A fost un remediu, deoarece în pătimirea lui Cristos găsim remediul împotriva tuturor relelor în care putem cădea din pricina păcatelor noastre.
Dar nu mai mică este utilitatea sa cât privește exem­plul. Căci pătimirea lui Cristos este suficientă pentru a orienta întreaga noastră viață. Într-adevăr, cine vrea să ducă o viață desăvârșită nu trebuie să facă altceva decât să disprețuiască ceea ce a disprețuit Cristos pe cruce și să dorească ceea ce el a dorit. Căci nici un exemplu de virtute nu lipsește din cruce.
Cauți un exemplu de iubire? Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi (In 15,13). Aceasta a făcut Cristos pe cruce. Deci, dacă el și-a dat viața pentru noi, nu trebuie să ne fie greu să suportăm orice rău pentru el.
Cauți un exemplu de răbdare? Găsești unul excelent pe cruce. De fapt, răbdarea este mare în două situații: fie atunci când cineva suportă cu răbdare mari neno­rociri, fie atunci când suportă nenorocirile pe care le-ar putea evita, dar nu le evită. Ei bine, pe cruce, Cristos a suferit mari nenorociri, și le-a suferit cu răbdare, deoa­rece, suferind, nu amenința (1Pt 2,23); ca o oaie a fost dus la înjunghiere și nu și-a deschis gura (cf. Fap 8,32). Mare este, așadar, răbdarea lui Cristos pe cruce: Să aler­găm cu perseverență în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți la Isus, începutul și desăvârșirea credin­ței,
care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea, neținând seamă de rușinea ei (Evr 12,2).
Cauți un exemplu de umilință? Privește la cel răstig­nit: căci un Dumnezeu a voit să fie judecat sub Ponțiu Pilat și să moară.
Cauți un exemplu de ascultare? Urmează-l pe cel care s-a făcut ascultător față de Tatăl până la moarte: După cum prin neascultarea unui singur om, adică a lui Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot la fel, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți (Rom 5,19).
Cauți un exemplu de disprețuire a lucrurilor pămân­tești? Urmează-l pe cel care este Regele regilor și Stă­pânul stăpânilor, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii (Col 2,3). Pe cruce, el este gol, batjocorit, scuipat, lovit, încoronat cu spini, adăpat cu fiere și oțet.
Nu-ți lipi, așadar, inima de haine și de bogății, pentru că au împărțit între ei hainele mele (In 19,24); nici de onoruri, pentru că eu am îndurat insulte și lovituri (cf. Is 53,4); nici de demnități, pentru că, împletind o coroană de spini, mi-au pus-o pe cap (cf. Mc 15,17); nici de plăceri, pentru că, atunci când îmi era sete, mi-au dat să beau oțet (Ps 68,22)”.

Din Conferințele sfântului Toma de Aquino, preot
(Conf. 6, Despre Cred în Dumnezeu)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Ce-ai făcut?

Cristos rege Stom_Matthias_-_Christ_Crowned_with_Thorns_-_c._1633-1639Ce ai făcut de te-au condamnat la o moarte atât de dureroasă?

M-am făcut om ca sa îți dau posibilitatea să-l vezi pe Dumnezeu și să-i spui „Tăticule”!
Am proclamt adevărul care te va face liber, adevărul despre om și despre Dumnezeu.
M-am făcut bunul păstor, blând și smerit!
Am iubit lumina și am risipit întunericul și faptele lui!
Am arătat omului cum trebuie să iubească: dăruindu-și viața. Întreagă!
Am dat omului un singur ideal: fericirea veșnică!
I-am învățat pe oameni: calea, adevărul și viața.
I-am arătat omului adevărata comoară: sufletul!
Am proclamat adevărata fericire: cunoașterea și slujirea lui Dumnezeu!
Am vestit îndurările Domnului.
Am redat celor disperați speranța și încrederea.
Am iertat!
Am vindecat!
I-am eliberat și înviat pe robii morții!
Nu am judecat pe nimeni!
Tuturor le-am redat libertatea, libertatea și demnitatea de fii ai lui Dumnezeu!

Iată, așadar ce am făcut!

Dar oamenii nu m-au vrut, nici ca om, nici ca rege, nici ca Dumnezeu.
Le-am fost prezentat: „Iată omul… Iată-l pe regele vostru!”,
dar toți au strigat:
Răstignește-l! Răstignește-l!
Unii mai strigă și astăzi…
M-au condamnat la moarte. Au preferat un tâlhar în locul meu.
Ca și astăzi…

M-au biciuit, ei, dușamnii mei, fiii întunericului, și apoi m-au încoronat ca rege:
o coroană de spini, un sceptru și un tron:
crucea!
Acum, de acolo, de la înălțimea crucii, eu domnesc și îi atrag pe toți la mine.

Eu rămân Domn, și peste vii și peste morți. Stăpânirea mea este o stăpânire veşnică, nu va trece, şi domnia mea nu va fi distrusă niciodată. Eu, Domnul, voi veni cu norii şi orice ochi mă va vedea, chiar şi cei care m-au străpuns (Dan 7,14; Ap 1,7).

Domnul meu și Dumnezeul meu, amintește-ți de mine în împărăția ta!
Regele meu, amintește-ți de mine în împărăția ta!
Tu ai o singură lege: evanghelia iubirii.
Tu ai un singur tron: crucea.
Tu ai o singură cetate: cerească.
Tu ai o singură armată: îngerii.
Tu ai o singură curte: sfinții.
Amintește-ți, te rog, de mine în împărăția ta!

Regele meu,
Tu stăi la masă cu păcătoșii.
Prezența ta îi îmbogățește pe cei săraci.
Tu ierți și astăzi păcatele,
Tu îi vindeci pe cei bolnavi,
Tu dai celor închiși eliberarea
Tu redai celor morți viața,
Te rog, Regele meu și Domnul meu,
binecuvântează familiile noastre,
Ajută văduvele și orfanii,
Iubește copiii!
Amintește-ți de noi în împărăția ta!

Regele meu,
tu care ai suferit ca noi să fim vindecați ,
care ai plâns ca noi să fim mângâiați,
care te-ai făcut sărac și lipsit de orice bun,
ca noi să avem belșug de har.
Tu care nu ai un loc unde să-ți pleci capul,
pentru ca noi să ne putem așeza capul pe pieptul tău,
Vino în casa și în inima noastră.
Vino, fii regele noastru.
Amintește-ți de noi în împărăția ta!

Regele și Dumnezeul meu,
Iartă-mă!
Iartă-ne!
Iartă omul!
Iartă-ne trădările,
Iartă-ne că te bicium prin indiferența noastră,
Iartă-ne că te acuzăm și astăzi pe nedrept prin bârfele noastre.
Iartă-ne că te încoronăm cu spini prin păcatele noastre,
Iartă-ne că te pălmuim, scuipăm, răstignim.
Iartă-ne că te ținem și astăzi răstignit între tâlhari.
Iartă-ne și amintește-ți de noi în împărăția ta,
ca să ne bucurăm de puterea învierii tale!

 

Regele meu și Dumnezeul meu!
Tu ești veșnic viu!
Tu ești regele meu!

Iată omul!
Iată regele!
Iată prietenul și mântuitorul omului.
Iată prietenul meu.
El e Dumnezeul meu,
eu sunt fiul lui!

Iată regele vostru!
Voi sunteți prietenii lui,
Noi suntem prietenii lui,
Prietenii mirelui, prietenii regelui, prietenii celui veșnic viu!
Veniți să ne închinăm în fața lui!


25 noiembrie 2018 

† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.
Dan 7,13-14; Ps 92; Ap 1,5-8; In 18,33b-37

LECTURA I
Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.
Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14
Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)
R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.

1ab Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.

1c A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
2 Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.

LECTURA A II-A
Domnul regilor pământului ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8
Isus Cristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi Principele regilor pământului! Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său 6 şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin! 7 Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da. Amin! 8 „Eu sunt alfa şi omega – spune Domnul Dumnezeu – cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu spui că eu sunt rege.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37
În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: „Tu eşti regele iudeilor?” 34 Isus a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?” 35 Pilat a răspuns: „Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?36 Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici”.
37 Atunci Pilat i-a zis: „Aşadar, eşti rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Cuvântul Domnului


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Sursa fotografie: Jesus Christ in his Passion as the Lord of Patience or Lord of Contemplation as offered with the crown of thorns, the scepter reed and mocked by Roman soldiers. Oil on canvas by Matthias Stom.

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: