Novenă de pregătire pentru solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului”: ziua a şaptea (12 august) – Stăpânirea Maicii Domnului

Sagrada Familia incoronarea fec marieiPuternică Regină a cerului şi a pământului, tu stăpâneşti peste tot ceea ce este mai prejos de Dumnezeu.

Fiul tău ascultă cu drag rugăciunile tale. Tu te îngrijeşti cu bunătate de toţi supuşii tăi şi intervii cu stăruinţă pe lângă Dumnezeu pentru toate câte avem nevoie. Revarsă asupra lumii întregi belşugul binecuvântărilor tale de mamă.

Dăruieşte pace tuturor popoarelor, înzestrează-i cu bunăvoinţă pe toţi cei care poartă în mâini destinele omenirii, dă hărnicie şi conştiinciozitate în muncă tuturor oamenilor. Îndepărtează-i pe toţi cei care răspândesc învăţături greşite sau încalcă drepturile legitime ale altora.

Fii alături de toţi cei care suferă pentru dreptate şi pentru făurirea unei lumi mai bune. Amin.

Tatăl nostru….
Bucură-te, Marie…
Slavă Tatălui…

* * *

Adu-ţi aminte, o, preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta. Însufleţit de această încredere, alerg la tine, o, Maică, Fecioara fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos.
Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.


Novenă de pregătire pentru solemnitatea „Adormirea Maicii Domnului”:

Ziua I (6 august) – Împlinirea misiunii sale…

Ziua a II-a (7 august) – Suflet matur…

Ziua a III-a (8 august) – Dorința vieții veșnice…


(Novena se găseşte şi în cartea de rugăciune
Benedictus: rugăciunile familiei creştine, Sapientia, Iași-2011)

Reclame

Înnoiţi-vă duhul minţii

Innoirea mintii„Fraţilor, vă spun aceasta şi dau mărturie în Domnul:
să nu mai umblaţi cum umblă păgânii,
în deşertăciunea minţii lor.
Voi nu aşa l-aţi cunoscut pe Cristos.
Dacă l-aţi ascultat pe el şi aţi fost învăţaţi în el,
după adevărul care este în Isus,
lăsaţi deoparte purtarea de mai înainte,
omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare!
Înnoiţi-vă duhul minţii voastre
şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou,
cel creat după
asemănarea lui Dumnezeu
în dreptate şi în sfinţenia adevărului” (Ef 4,17.20-24)!

Cuvântul Domnului

Încredinţează Domnului grijile tale

rugaciune cuvintele si inima

„Încredinţează Domnului grijile tale
şi el te va hrăni,
nu-l va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine” (Ps 55,23).

 

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat asta: