Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Posts Tagged ‘exemplu’

„Modelul” care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți…

Posted by Paxlaur pe 11/08/2017

immCâtă frumusețe este în viața celui care se aseamănă cu Isus din Nazaret și cât de binecuvântați sunt cei care îl au ca model tocmai pe „Fiul omului care nu are unde să-și plece capul” (cf. Mt 8,20). Acest „Domn care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți” (2Cor 8,9) a fost model pentru Sărăcuțul din Assisi, sfântul Francisc. Acesta, la rândul lui, a devenit model pentru sfânta Clara. Aceasta, la rândul ei, a fost și este model pentru mii de femei care aleg să meargă pe urmele lui Cristos. Însă modelul nostru cine este? Mai mult: noi pentru cine și ce fel de model suntem? Cei care privesc spre noi ce văd, ce pot învăța?

Asemenea sfinților și noi am fost aleși ca să fim „sfinți și neprihăniți în iubire” (cf. Ef 1,4). Tatăl este cel care alege, el a fost cel care ne-a ales și trebuie preamărit pentru hotărârile pe care le-a luat de a (se) descoperi celor mici, de a ni se descoperi tocmai nouă, mici și nevrednici. Aceasta este mărturia pe care o dau toți sfinții, începând cu apostolul Paul: „Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 1,28-29).

Prin Moise, astăzi ni se amintește marele har pe care l-am primit, acela de a ne număra printre cei care îl cunosc pe Dumnezeu: „Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe” (Dt 4,35-36).

Descoperirea pe care Dumnezeu ne-o face, chemarea pe care el ne-o adresează așteaptă un răspuns: să renunțăm la noi înșine, să ne luăm crucea și să mergem pe urmele lui (cf. Mt 16,24). Care este reacția noastră? Cât timp oferim dintr-o zi pentru a înțelege planul lui Dumnezeu cu noi? Cât timp oferim pentru a aprofunda invitația lui Moise: „Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul” (Dt 4,39)? Nu există alt Dumnezeu! Și acest unic Dumnezeu ne-a ales tocmai pe noi, iar nouă ne revine obligația de a corespunde alegerilor pe care el le-a făcut. Suntem liberi! Ce alegem? Ce vrem să facem cu viața noastră? Spre ce modele privim?

Sfânta Clara a căutat să înțeleagă care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu ea și să găsească modul în care ar putea să corespundă cel mai bine alegerilor pe care Domnul i le recomanda. A ales calea sărăciei, a ascultării și a castității. A ales!

Fericit este omul care alege ceea ce Dumnezeu îi inspiră că i se potrivește cel mai bine în drumul spre mântuire. Să alegem și noi fericirea, împlinind ceea ce Domnul a rânduit pentru noi, fiind fideli vocației pe care Domnul ne-a încredințat-o.


„Pe Cristos de bunăvoie îl mărturisesc,
de Cristos adânc însetez,
cu Cristos doresc să fiu în viață și la moarte”.Sfanta Clara_ filmul Francisc si Clara


11 august 2017 

Vineri din săptămâna a 18-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
Dt 4,32-40; Ps 76; Mt 16,24-28

LECTURA I
Pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor.
Citire din cartea Deuteronomului 4,32-40
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului: a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător: 33 a fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să vină să-şi ia un popor din mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? 35 Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; 36 din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe; şi pe pământ te-a făcut să vezi focul lui cel mare şi ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37 Şi pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor, te-a scos din Egipt în prezenţa lui, cu puterea lui cea mare. 38 Ca să alunge dinaintea ta popoare mai mari şi mai puternice decât tine, ca să te ducă să iei ţara lor ca moştenire, cum este astăzi. 39 Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul! 40 Păzeşte hotărârile şi poruncile lui pe care ţi le dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie şi copiilor tăi după tine şi ca să-ţi fie lungite zilele pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă pentru totdeauna!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 76(77),12-13.14-15.16 şi 21 (R.: 12a)
R.: Îmi voi aduce aminte de faptele Domnului.

12 Îmi voi aminti faptele Domnului
şi îmi voi aminti de la capăt minunile lui.
13 Voi medita la toate lucrările tale,
voi cugeta la toate faptele tale minunate. R.

14 Dumnezeule, calea ta este sfântă!
Care dumnezeu este atât de mare ca Dumnezeul nostru?
15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni,
tu ţi-ai făcut cunoscută puterea printre popoare. R.

16 Cu braţul tău l-ai eliberat pe poporul tău,
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.
21 Ai călăuzit poporul tău ca pe o turmă,
cu mâna lui Moise şi a lui Aaron. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-28
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze! 25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. 26 Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut. 28Adevăr vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor vedea moartea până când nu-l vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia lui”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Ce anume se împotrivește numelui de creștin?

Posted by Paxlaur pe 12/07/2015

simbol crestinÎn săptămâna pe care tocmai o începem suntem chemați să ne însușim și să trăim rugăciunea zilei: „Dumnezeule, dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde”. În viața noastră ce anume se împotrivește numelui de creștin pe care îl purtăm? Ce anume trebuie să îndepărtăm din viața noastră? Mai mult: ce anume trebuie să îndeplinim pentru ca viața noastră să corespundă demnității pe care am primit-o la botez? Este esențial să ne amintim că a fi creștin nu înseamnă doar să nu faci răul sau să te ferești de rău, ci înseamnă mai ales să faci binele, să acționezi spre bine, spre virtute. A fi creștin nu înseamnă doar să eviți păcatul, ci să devii un practicant al virtuții. Creștinul adevărat este cel care trece de la „nu fă răul”, la „fă binele”.

Lecturile de astăzi ne indică un domeniu în care ne putem cerceta cugetul pentru a vedea cât de creștini suntem în ceea ce privește activitatea misionară a Bisericii: cum îl predicăm noi pe Cristos celor care nu îl cunosc? Așa cum Amos a fost ales și trimis de Domnul – „Mergi și profețește poporului meu!” – la fel am fost aleși și noi. Așa cum Domnul l-a ales pe Paul l-a fel și pe noi „ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui”. Și nu doar că suntem aleși, ci așa cum ne învață sfântul Marcu, suntem trimiși. Suntem chemați să ieșim, să mergem înaintea oamenilor și să predicăm evanghelia prin cuvintele și viața noastră pentru ca „oamenii să se convertească”.

Cum concretizăm această alegere și trimitere a Domnului? Ce anume ar trebui să înlăturăm din viața noastră ca să devenim o mărturie vie spre convertirea celor din jurul nostru? Sau ce anume ar trebui să îndeplinim, să facem pentru ca și noi să fim o prezență spre vindecarea fraților noștri? Iar dacă noi nu reușim să dăm mărturie despre evanghelie, măcar îi susținem pe cei care o fac? Care este raportul nostru cu cei care ne vestesc Evanghelia? Trebuie să veghem asupra gândurilor, cuvintelor și atitudinilor noastre ca nu cumva să ne numărăm printre cei care refuză Evanghelia. Dacă refuzăm Evanghelia până și praful de pe picioarele ucenicilor va da mărturie împotriva noastră.

Reține

Ești un om ales, un om special. Domnul a pus în tine speranța mântuirii. Domnul ți-a încredințat misiunea de a predica Evanghelia. Fă cinste numelui de creștin! Fii mândru că, prin botez, ai devenit fiul lui Dumnezeu și moștenitor al unei împărății veșnice.

Duminică, 12 iulie 2015 

† DUMINICA a 15-a de peste an
Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
Am 7,12-15; Ps 84; Ef 1,3-14 (Ef 1,3-10); Mc 6,7-13

LECTURA I
Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!
Citire din cartea profetului Amos 7,12-15
În zilele acelea, Amasia i-a zis lui Amos: „Vizionarule, pleacă, fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă acolo pâine şi profeţeşte acolo! 13 Dar la Betel nu mai profeţi, căci este sanctuarul regelui şi casa regatului!” 14 Amos i-a răspuns şi i-a zis lui Amasia: „Eu nu sunt profet şi nici fiu de profet. Eu sunt crescător de animale şi culegător de sicomori. 15 Domnul m-a luat din urma turmei şi mi-a zis: «Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!»

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A*
Dumnezeu ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: şi anume să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-10
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: şi anume să fie reunite toate cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Prima trimitere a ucenicilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13
În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. 8 Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, 9 dar încălţaţi cu sandale şi: „să nu purtaţi două tunici!”10 Apoi le-a spus: „Dacă intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până când veţi pleca din locul acela,11 iar dacă nu veţi fi primiţi în vreun loc şi nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturaţi praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor!” 12 Ei au ieşit şi au predicat ca oamenii să se convertească. 13 Şi scoteau mulţi diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | 2 Comments »

Orice gest îi influenţează pe cei din jurul nostru, în special pe copii. Iată un clip din care trebuie să învăţăm toţi!

Posted by Paxlaur pe 02/08/2014

Să fim atenţi la ceea ce facem, la ceea ce spunem, la tot ceea ce suntem.
Să nu uităm că viaţa noastră dă sens şi direcţie celor mici din jurul nostru.
De noi depinde viitorul acestei lumi şi viitorul celor care acum sunt doar copii.

Să ne trezim până nu e prea târziu!

Uneori e prea tarziu

Dă mai departe şi ajută-i şi pe alţii pentru ca împreună să lăsăm această lume mai bună, pentru ca împreună să construim un viitor în care ne vom simţi bine alături de cei care acum sunt copii!

Posted in E bine de ştiut, Film | Etichetat: , , , , , | 4 Comments »

 
%d blogeri au apreciat asta: