Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘exemplu’

În timp ce unii caută gunoiul, alții se bucură de flori…

Posted by Paxlaur pe 29/10/2017

Femeia si florile de macCât de mare este harul pe care l-am primit de la Dumnezeu dacă reușim să ne regăsim și noi în cuvântul sfântului Paul și să simțim că suntem cu adevărat imitatorii apostolilor şi ai Domnului, că am primit „cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt, aşa încât am devenit exemplu pentru toţi cei care cred” (Ef 2,19). Viața noastră trebuie să fie un exemplu pentru toți cei care cred. În viața noastră trebuie să se vadă că nimic nu este mai presus de iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, iubire care înseamnă trăirea în pace și adevăr (cf. Mt 22, 37-40).

Totodată, trebuie să-i ajutăm pe alții să fie buni creștini, să vadă și să facă binele, ca expresie a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. Iar duminica este una dintre cele mai potrivite zile în care trebuie să ne apropiem de oameni, mai ales de cei din comunitatea și casa noastră și să-i îndreptăm spre Cristos, spre Biserică, spre bine și adevăr. Trebuie să învățăm să ne apropiem de toți oamenii, și de cei buni, și de cei răi: de cei buni pentru a învăța de la ei, de cei răi pentru a-i învăța și invita la bine, la adevăr, la mântuire.

Deși nu există nici măcar doi oameni identici, de multe ori ne vine ușor să categorisim lumea, să o împățim în două tabere și să-i includem pe toți acolo. Un părinte al Bisericii spunea că oamenii pot fi împărțiți în două categorii: una este cea a oamenilor-muscă și alta a oamenilor-albină. Spune părintele Bisericii: „Vin unii oameni la mine și îmi spun că sunt foarte indignați de faptul că există multe lucruri greșite în Biserică. Atunci eu le spun să întrebe o muscă: „Sunt flori în apropiere?” iar ea le va răspunde: „Nu știu dacă sunt flori, dar acolo în mormanul acela de gunoi poți găsi toată mizeria pe care o vrei”. Și va începe să îți înșiruie toate locurile murdare pe unde a fost. Dar dacă întrebi o albină: „Ai văzut vreun coș de gunoi prin zonă?” ea îți va răspunde: „Coș de gunoi? Nu, n-am văzut niciunul, pe aici e plin de flori parfumate”. Și va începe să îți înșiruie toate florile din grădină sau de pe pajiște. Vedeți voi, musca nu știe decât unde este mizeria în timp ce albina știe unde se găsesc irișii sau zambilele. Iar eu am realizat că unii oameni sunt asemenea muștelor iar alții asemeni albinelor. Cei care se aseamănă cu muștele găsesc răul în orice și sunt preocupați de el. Aceștia nu văd binele din jurul lor. Dar cei ce se aseamănă cu albinele nu văd decât bine oriunde s-ar uita. Oamenii limitați gândesc și privesc totul într-o manieră greșită, în timp ce aceia care au gânduri pozitive, orice ar vedea, orice li s-ar spune, vor gândi într-o manieră optimistă”.

Să privim la viața noastră și să vedem ce fel de oameni suntem. Noi vedem răul sau binele din viața celuilalt? Viața noastră poartă parfumul florilor sau pe cel al mormanelor de gunoi?


Trebuie să fim exemplu pentru toți cei care cred!


29 octombrie 2017 

† DUMINICA a 30-a de peste an
Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.
Ex 22,20-26; Ps 17; 1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40

LECTURA I
Dacă faceţi rău văduvei şi orfanului, mânia mea se va aprinde împotriva voastră.
Citire din cartea Exodului 22,20-26
Aşa spune Domnul: „Să nu faci rău celui străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului! 21 Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului! 22 Dacă le faci rău şi ei strigă la mine, eu le voi asculta strigătul. 23 Mânia mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; soţiile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri, orfani. 24 Dacă împrumuţi bani celui sărman din poporul meu, să nu te comporţi cu el ca un cămătar şi să nu ceri dobândă de la el! 25 Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi până la apusul soarelui, 26 căci este singura lui învelitoare, este haina pentru trupul său. Cu ce să se culce? Dacă strigă spre mine, eu îl voi asculta, căci eu sunt milostiv”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 17(18),2b-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)
R.: Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea!

2b Te iubesc, Doamne, tăria mea,
3a Doamne, stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

3bc Dumnezeul meu, stânca mea
în care mi-am căutat refugiu,
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.
4 Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

47 Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea
şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele!
51ab El dă mari izbânzi regelui său,
arată milostivire faţă de unsul său. R.

LECTURA A II-A
V-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,5c-10
Fraţilor, am fost între voi şi pentru binele vostru. 6 Iar voi aţi devenit imitatorii noştri şi ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt, 7 aşa încât voi aţi devenit exemplu pentru toţi cei care cred în Macedonia şi Ahaia. 8 Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia şi Ahaia, iar credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate locurile, aşa încât nu mai este nevoie ca noi să spunem ceva. 9 Ei înşişi povestesc ce fel de primire am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat 10 şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe care el l-a înviat din morţi, pe Isus, cel care ne mântuieşte de mânia ce vine.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 14,23bc
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40
În acel timp, auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, 35 iar unul dintre ei, învăţat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: 36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?” 37 El i-a zis: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! 38 Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” 40 În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

Anunțuri

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

„Modelul” care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți…

Posted by Paxlaur pe 11/08/2017

immCâtă frumusețe este în viața celui care se aseamănă cu Isus din Nazaret și cât de binecuvântați sunt cei care îl au ca model tocmai pe „Fiul omului care nu are unde să-și plece capul” (cf. Mt 8,20). Acest „Domn care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți” (2Cor 8,9) a fost model pentru Sărăcuțul din Assisi, sfântul Francisc. Acesta, la rândul lui, a devenit model pentru sfânta Clara. Aceasta, la rândul ei, a fost și este model pentru mii de femei care aleg să meargă pe urmele lui Cristos. Însă modelul nostru cine este? Mai mult: noi pentru cine și ce fel de model suntem? Cei care privesc spre noi ce văd, ce pot învăța?

Asemenea sfinților și noi am fost aleși ca să fim „sfinți și neprihăniți în iubire” (cf. Ef 1,4). Tatăl este cel care alege, el a fost cel care ne-a ales și trebuie preamărit pentru hotărârile pe care le-a luat de a (se) descoperi celor mici, de a ni se descoperi tocmai nouă, mici și nevrednici. Aceasta este mărturia pe care o dau toți sfinții, începând cu apostolul Paul: „Dumnezeu a ales ce era de mică valoare și disprețuit de lume, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, așa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu” (cf. 1Cor 1,28-29).

Prin Moise, astăzi ni se amintește marele har pe care l-am primit, acela de a ne număra printre cei care îl cunosc pe Dumnezeu: „Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe” (Dt 4,35-36).

Descoperirea pe care Dumnezeu ne-o face, chemarea pe care el ne-o adresează așteaptă un răspuns: să renunțăm la noi înșine, să ne luăm crucea și să mergem pe urmele lui (cf. Mt 16,24). Care este reacția noastră? Cât timp oferim dintr-o zi pentru a înțelege planul lui Dumnezeu cu noi? Cât timp oferim pentru a aprofunda invitația lui Moise: „Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul” (Dt 4,39)? Nu există alt Dumnezeu! Și acest unic Dumnezeu ne-a ales tocmai pe noi, iar nouă ne revine obligația de a corespunde alegerilor pe care el le-a făcut. Suntem liberi! Ce alegem? Ce vrem să facem cu viața noastră? Spre ce modele privim?

Sfânta Clara a căutat să înțeleagă care sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu ea și să găsească modul în care ar putea să corespundă cel mai bine alegerilor pe care Domnul i le recomanda. A ales calea sărăciei, a ascultării și a castității. A ales!

Fericit este omul care alege ceea ce Dumnezeu îi inspiră că i se potrivește cel mai bine în drumul spre mântuire. Să alegem și noi fericirea, împlinind ceea ce Domnul a rânduit pentru noi, fiind fideli vocației pe care Domnul ne-a încredințat-o.


„Pe Cristos de bunăvoie îl mărturisesc,
de Cristos adânc însetez,
cu Cristos doresc să fiu în viață și la moarte”.Sfanta Clara_ filmul Francisc si Clara


11 august 2017 

Vineri din săptămâna a 18-a de peste an
Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
Dt 4,32-40; Ps 76; Mt 16,24-28

LECTURA I
Pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor.
Citire din cartea Deuteronomului 4,32-40
În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: „Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului: a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător: 33 a fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu, şi să fi rămas viu? 34 Sau a mai încercat vreun dumnezeu să vină să-şi ia un popor din mijlocul unui alt popor, cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică şi braţ întins, cu fapte mari înfricoşătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri? 35 Doar ţie ţi s-a dat să vezi, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este un altul în afară de el; 36 din cer te-a făcut să auzi glasul lui, ca să te înveţe; şi pe pământ te-a făcut să vezi focul lui cel mare şi ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37 Şi pentru că i-a iubit pe părinţii tăi şi a ales descendenţa lor, te-a scos din Egipt în prezenţa lui, cu puterea lui cea mare. 38 Ca să alunge dinaintea ta popoare mai mari şi mai puternice decât tine, ca să te ducă să iei ţara lor ca moştenire, cum este astăzi. 39 Să ştii astăzi şi meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus, în cer, şi jos, pe pământ, şi nu este altul! 40 Păzeşte hotărârile şi poruncile lui pe care ţi le dau astăzi, ca să-ţi fie bine ţie şi copiilor tăi după tine şi ca să-ţi fie lungite zilele pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă pentru totdeauna!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 76(77),12-13.14-15.16 şi 21 (R.: 12a)
R.: Îmi voi aduce aminte de faptele Domnului.

12 Îmi voi aminti faptele Domnului
şi îmi voi aminti de la capăt minunile lui.
13 Voi medita la toate lucrările tale,
voi cugeta la toate faptele tale minunate. R.

14 Dumnezeule, calea ta este sfântă!
Care dumnezeu este atât de mare ca Dumnezeul nostru?
15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni,
tu ţi-ai făcut cunoscută puterea printre popoare. R.

16 Cu braţul tău l-ai eliberat pe poporul tău,
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.
21 Ai călăuzit poporul tău ca pe o turmă,
cu mâna lui Moise şi a lui Aaron. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 5,10
(Aleluia) Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ce va da omul în schimb pentru sufletul său?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-28
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze! 25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. 26 Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? 27 Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut. 28Adevăr vă spun că sunt unii dintre cei care stau aici care nu vor vedea moartea până când nu-l vor vedea pe Fiul Omului venind în împărăţia lui”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Ce anume se împotrivește numelui de creștin?

Posted by Paxlaur pe 12/07/2015

simbol crestinÎn săptămâna pe care tocmai o începem suntem chemați să ne însușim și să trăim rugăciunea zilei: „Dumnezeule, dă-le tuturor acelora care poartă numele de creştin tăria de a înlătura tot ceea ce se împotriveşte acestui nume şi de a îndeplini ceea ce îi corespunde”. În viața noastră ce anume se împotrivește numelui de creștin pe care îl purtăm? Ce anume trebuie să îndepărtăm din viața noastră? Mai mult: ce anume trebuie să îndeplinim pentru ca viața noastră să corespundă demnității pe care am primit-o la botez? Este esențial să ne amintim că a fi creștin nu înseamnă doar să nu faci răul sau să te ferești de rău, ci înseamnă mai ales să faci binele, să acționezi spre bine, spre virtute. A fi creștin nu înseamnă doar să eviți păcatul, ci să devii un practicant al virtuții. Creștinul adevărat este cel care trece de la „nu fă răul”, la „fă binele”.

Lecturile de astăzi ne indică un domeniu în care ne putem cerceta cugetul pentru a vedea cât de creștini suntem în ceea ce privește activitatea misionară a Bisericii: cum îl predicăm noi pe Cristos celor care nu îl cunosc? Așa cum Amos a fost ales și trimis de Domnul – „Mergi și profețește poporului meu!” – la fel am fost aleși și noi. Așa cum Domnul l-a ales pe Paul l-a fel și pe noi „ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui”. Și nu doar că suntem aleși, ci așa cum ne învață sfântul Marcu, suntem trimiși. Suntem chemați să ieșim, să mergem înaintea oamenilor și să predicăm evanghelia prin cuvintele și viața noastră pentru ca „oamenii să se convertească”.

Cum concretizăm această alegere și trimitere a Domnului? Ce anume ar trebui să înlăturăm din viața noastră ca să devenim o mărturie vie spre convertirea celor din jurul nostru? Sau ce anume ar trebui să îndeplinim, să facem pentru ca și noi să fim o prezență spre vindecarea fraților noștri? Iar dacă noi nu reușim să dăm mărturie despre evanghelie, măcar îi susținem pe cei care o fac? Care este raportul nostru cu cei care ne vestesc Evanghelia? Trebuie să veghem asupra gândurilor, cuvintelor și atitudinilor noastre ca nu cumva să ne numărăm printre cei care refuză Evanghelia. Dacă refuzăm Evanghelia până și praful de pe picioarele ucenicilor va da mărturie împotriva noastră.

Reține

Ești un om ales, un om special. Domnul a pus în tine speranța mântuirii. Domnul ți-a încredințat misiunea de a predica Evanghelia. Fă cinste numelui de creștin! Fii mândru că, prin botez, ai devenit fiul lui Dumnezeu și moștenitor al unei împărății veșnice.

Duminică, 12 iulie 2015 

† DUMINICA a 15-a de peste an
Sf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
Am 7,12-15; Ps 84; Ef 1,3-14 (Ef 1,3-10); Mc 6,7-13

LECTURA I
Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!
Citire din cartea profetului Amos 7,12-15
În zilele acelea, Amasia i-a zis lui Amos: „Vizionarule, pleacă, fugi în ţara lui Iuda! Mănâncă acolo pâine şi profeţeşte acolo! 13 Dar la Betel nu mai profeţi, căci este sanctuarul regelui şi casa regatului!” 14 Amos i-a răspuns şi i-a zis lui Amasia: „Eu nu sunt profet şi nici fiu de profet. Eu sunt crescător de animale şi culegător de sicomori. 15 Domnul m-a luat din urma turmei şi mi-a zis: «Mergi şi profeţeşte poporului meu, Israel!»

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)
R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

9ab Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
El vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

11 Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

13 Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A*
Dumnezeu ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-14
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: şi anume să fie reunite toate lucrurile cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos. În el, 11 în care am fost chemaţi, am fost rânduiţi de mai înainte după planul aceluia care lucrează toate după hotărârea voinţei sale, 12 ca noi care mai dinainte am sperat în Cristos să fim spre lauda gloriei sale. 13 În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut, aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis. 14 El este arvuna moştenirii noastre până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

LECTURA A II-A
Dumnezeu ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-10
Fraţilor, binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Cristos, 4 întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui! În iubire 5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinţei sale, 6spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleşit în Fiul său preaiubit. 7 În el avem răscumpărarea prin sângele său, iertarea păcatelor după bogăţia harului său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale după planul pe care l-a hotărât de mai înainte în el, 10 ca să-l realizeze la împlinirea timpurilor: şi anume să fie reunite toate cele din cer şi cele de pe pământ sub un singur cap, Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să pătrundă inimile noastre cu lumina sa, ca să putem înţelege speranţa pe care ne-o dă chemarea noastră. (Aleluia)

EVANGHELIA
Prima trimitere a ucenicilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,7-13
În acel timp, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. 8 Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la cingătoare, 9 dar încălţaţi cu sandale şi: „să nu purtaţi două tunici!”10 Apoi le-a spus: „Dacă intraţi într-o casă, rămâneţi acolo până când veţi pleca din locul acela,11 iar dacă nu veţi fi primiţi în vreun loc şi nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturaţi praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor!” 12 Ei au ieşit şi au predicat ca oamenii să se convertească. 13 Şi scoteau mulţi diavoli, ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | 2 Comments »

Orice gest îi influenţează pe cei din jurul nostru, în special pe copii. Iată un clip din care trebuie să învăţăm toţi!

Posted by Paxlaur pe 02/08/2014

Să fim atenţi la ceea ce facem, la ceea ce spunem, la tot ceea ce suntem.
Să nu uităm că viaţa noastră dă sens şi direcţie celor mici din jurul nostru.
De noi depinde viitorul acestei lumi şi viitorul celor care acum sunt doar copii.

Să ne trezim până nu e prea târziu!

Uneori e prea tarziu

Dă mai departe şi ajută-i şi pe alţii pentru ca împreună să lăsăm această lume mai bună, pentru ca împreună să construim un viitor în care ne vom simţi bine alături de cei care acum sunt copii!

Posted in E bine de ştiut, Film | Etichetat: , , , , , | 4 Comments »

Omul-model și omul-zâzaniei

Posted by Paxlaur pe 08/04/2014

Exemplul fericiriiInstigarea la revoltă nu este o noutate a timpului nostru sau consecința unui stil de viață ce tinde spre huliganism. Mereu au fost oameni care au făcut din „semănarea zâzaniei” principala lor ocupație, după cum istoria omenirii este plină și de persoane aducătoare de pace. Meditând prima lectură, întrezărim cu ușurință figura împăciuitoare și mijlocitoare a lui Moise, însă am vrea să știm și cine se află în spatele acestei revolte a poporului. Cu siguranță „un dușman a făcut aceasta”, un dușman al păcii și al recunoștinței, nicidecum un om care „face întotdeauna ceea ce-i place Tatălui”, cum a spus Isus despre sine.

Lecturile de astăzi ne poartă tocmai spre această distincție care trebuie să fie clară în viața noastră: între omul-model (Moise, Isus) și omul-zâzaniei. Trebuie să revigorăm în noi dorința (și obligația!) de a fi modele pentru cei din jurul nostru. Societatea are nevoie de omul-model, de acel om sau acei oameni care să devină puncte de reper pentru viața celorlalți, în special pentru copii și tineri. Dar nu orice fel de model, ci model de virtute, de credință, de recunoștință. Este viața noastră un model pentru cei din jur?

Să privim cu atenție la viața și la cuvintele lui Isus: el face mereu doar lucrările Tatălui și spune mereu doar cuvintele pe care le-a auzit de la Tatăl. În viața sa pământească și-a oglindit trăirile în modelul pe care Tatăl i l-a oferit. El a fost întotdeauna cu Tatăl și a făcut doar ceea ce îi place Tatălui. Și-a ațintit ochi spre cer și de la înălțimea crucii ne invită să facem la fel: să ne găsim repere „sănătoase” pentru ca la rândul nostru să devenim modele pentru cei din jur.

Să medităm cu atenție prima lectură și să înțelegem cât de importante sunt în viața pământească două aspecte: să ai curajul să îți ridici privirea din pământ, chiar și atunci când suferi, când ești pătat de păcatul nemulțumirii, al revoltei. Să nu rămâi blocat în suferința și păcatul tău, căutând reperul în adâncuri, în pământ, în mormântul gol, în locul întunericului. Privește în sus, spre slava lui Cristos cel înviat. Și apoi nu doar să privești în sus, ci și să privești în direcția potrivită și cu atitudinea potrivită. Doar cine a reușit să privească spre șarpele de aramă s-a vindecat. Doar cine reușește să privească spre Isus, să-și facă din el și din Tatăl modele de viața, va reuși la rândul său, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să fie model pentru cei din jur.

Reține

Omenirea are nevoie de modele, de acele persoane care privesc mereu spre Cristos înălțat.

Marţi, 8 aprilie 2014 

Marti din saptamâna a 5-a din Post
Ss. Iulia Billiart, calug.; Dionisie, ep.
Num 21,4-9; Ps 101; In 8,21-30

LECTURA I
Cel muşcat să privească spre şarpele de aramă şi va trăi.
Citire din cartea Numerilor 21,4-9
În zilele acelea, 4 evreii au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Din cauza drumului şi a oboselii, poporul şi-a pierdut răbdarea 5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Nu avem pâine, nu este nici apă şi ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă”. 6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului şerpi veninoşi. Murind mulţi din cauza muşcăturilor, 7 poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi şerpii”. Moise s-a rugat pentru popor. 8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi pune-l pe un stâlp; oricine ar fi muşcat să privească spre el şi va trăi”. 9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă se vindeca.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 101,2-3.16-18.19-21 (R.: 2)
R.: Doamne, ascultă rugăciunea mea.
2 Doamne, ascultă rugăciunea mea
şi strigătul meu să ajungă la tine.
3 Nu-ţi întoarce faţa de la mine în ziua suferinţei mele;
pleacă-ţi urechea spre mine, când te chem,
grăbeşte-te să mă asculţi. R.

16 Se vor teme popoarele de numele Domnului
şi toţi regii pământului de slava lui;
17 când Domnul va fi reconstruit Sionul,
când va apărea în slava sa,
18 va asculta dorinţele celor sărmani
şi nu va dispreţui rugăciunile lor. R.

19 Aceasta să se scrie pentru generaţiile viitoare
şi poporul care se va naşte îl va lăuda pe Domnul.
20 Pentru că a privit de sus, din locuinţa sa cea sfântă,
Domnul a privit din cer asupra pământului;
21 pentru a asculta suspinul celor oropsiţi
şi pentru a-i elibera pe cei sortiţi morţii. R.

VERS LA EVANGHELIE
Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul este Cristos;
Oricine îl află, rămâne în veac.

EVANGHELIA
Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului, atunci vă veţi da seama că eu sunt (cel care sunt).
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 8,21-30
În acel timp, vorbind fariseilor, Isus le-a zis: 21 „Eu mă duc, voi mă veţi căuta, dar veţi muri în păcatul vostru; unde mă duc eu voi nu puteţi veni”. 22 Iudeii atunci îşi ziceau: „Oare are de gând să se omoare de zice: «Unde mă duc eu voi nu puteţi veni?»” 23 El le-a zis: „Voi sunteţi de jos, eu sunt de sus; voi sunteţi din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. 24 De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeţi că eu sunt, veţi muri în păcatele voastre”. 25 „Cine eşti tu?”, l-au întrebat iudeii. Isus le-a răspuns: „Cel care v-am spus. 26 Am multe de zis despre voi şi de osândit; cel care m-a trimis spune adevărul, iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la el”. 27 Ei au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28 Isus deci le-a zis: „Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului, atunci vă veţi da seama că eu sunt şi că nu fac nimic de la mine însumi, ci spun ceea ce m-a învăţat Tatăl. 29 Cel care m-a trimis este cu mine; el nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ceea ce-i place”. 30 La aceste cuvinte mulţi au crezut în el.

Cuvântul Domnului

Posted in Diverse | Etichetat: , , , | 1 Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: