Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Posts Tagged ‘familia’

Semne îngrijorătoare de degradare a unor valori fundamentale…

Posted by Paxlaur pe 25/02/2017

Amintiri din copilărie„Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu!”, spunea Isus discipolilor săi acum două mii de ani. Astăzi, îl putem vedea pe același Cristos străbătând străzile noastre și strigând oamenilor de bunăvoință: „Lăsați copiii să vină pe lume. Lăsați copiii să se nască! Nu-i împiedicați, căci viitorul omenirii depinde de ei”. Câtă gingășia în imaginea evanghelică: Dumnezeu făcut om ia un copil în brațe și-l binecuvântează. Și ce tristețe în imaginea modernă a „fabricilor” specializate în avort și contracepție: omul se crede Dumnezeu și decide cine are dreptul să trăiască și cine nu, disprețuind darul vieții.

Sfântul Ioan Paul al II-lea spunea în exortația apostolică Familiaris consortio: „Pentru unii familia este astăzi semn al mântuirii pe care Cristos o desăvârşeşte în lume, iar pentru alţii familia este semn al refuzului pe care omul îl opune dragostei lui Dumnezeu. Pe de o parte, într-adevăr, se constată cea mai vie conştiinţă a libertăţii personale, o mai mare atenţie la calitatea relaţiilor interpersonale în viaţa matrimonială, la promovarea demnităţii femeii, la procreare responsabilă şi la educarea copiilor… Pe de altă parte, totuşi nu lipsesc semne îngrijorătoare de degradare a unor valori fundamentale: o concepţie teoretică şi practică greşită despre independenţa soţilor, unul faţă de altul; grave ambiguităţi faţă de raporturile de autoritate între părinţi şi copii; greutăţi concrete pe care familia adesea le întâmpină în transmiterea valorilor; numărul crescând al divorţurilor, plaga avorturilor şi recurgerea mereu tot mai crescândă la sterilizare; instaurarea unei adevărate mentalităţi anticoncepţionale. La baza acestor fenomene negative stă adesea o idee coruptă a sensului şi experienţei libertăţii, concepută nu ca o capacitate de realizare a adevărului planului lui Dumnezeu despre Căsătorie şi familie, ci ca o forţă autonomă de afirmare, nu rareori împotriva altora, pentru propria bunăstare egoistă” (nr. 6).

„Feriţi-vă de orice nedreptate!”, strigă Domnul inimii noastre, invitându-ne să promovăm viaţa umană și să o apărăm indiferent de stadiu de dezvoltare în care se află. Nimic nu poate înlocui strălucirea pe care copiii o dau bisericilor și caselor noastre. Iar cei care refuză un copil, înainte de a spune „Nu!” vieții, ar trebuie să privească durerea unei femei care își înmormântează propriul copil sau suferința familiilor care nu pot avea copii.

Să ne întipărim în suflet cuvântul lui Isus: „cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”. Oare cum va fi pentru cel care nu primește un copil în casa și în viața sa?


În timp ce oamenii caută căi pentru a distruge viața,
Cristos ne prezintă calea pentru a salva viața:
„Cine îşi pierde viaţa pentru mine, o va regăsi” (Mt 10,39).
Să ieșim din propria comoditate
și să salvăm viața copiilor!


25 februarie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 7-a de peste an
Sf. Cezar, medic
Sir 17,1-13; Ps 102; Mc 10,13-16

LECTURA I
Domnul i-a făcut pe oameni după chipul său.
Citire din cartea lui Ben Sirah 17,1-15
Domnul l-a creat pe om din pământ şi iarăşi l-a făcut să se întoarcă în el. Le-a dat oamenilor zile numărate şi un timp, le-a dat putere asupra celor care sunt pe pământ. 3 Asemenea lui însuşi i-a îmbrăcat cu putere şi i-a făcut după chipul lui. 4 A pus teama de el în toată făptura, ca să stăpânească peste animale şi păsări. 5 Le-a dat folosirea celor cinci lucrări ale Domnului, împărţind, le-a dăruit pe a şasea – mintea. 6 Le-a dat voinţă, limbă şi ochi, urechi şi inimă pentru a cugeta. 7 I-a umplut de cunoaşterea înţelegerii şi le-a arătat cele bune şi cele rele. 8 A pus teama de el în inimile lor, ca să le arate măreţia faptelor sale. Şi le-a dat să se laude cu minunile lui de-a lungul veacurilor. 10 Vor lăuda numele său cel sfânt, 9 ca să povestească măreţiile faptelor lui. 11 A pus înaintea lor cunoaşterea şi legea vieţii le-a dat-o ca moştenire. 12 A stabilit cu ei o alianţă veşnică şi le-a arătat judecăţile sale. 13 Ochii lor au văzut măreţia gloriei şi urechea lor a auzit gloria glasului său. 14 Le-a spus: „Feriţi-vă de orice nedreptate!” şi le-a dat porunci fiecăruia cu privire la aproapele său. 15 Căile lor sunt înaintea lui întotdeauna, nu vor fi ascunse de ochii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 102(103),13-14.15-16.17-18a (R.: cf. 17)
R.: Nemărginită este îndurarea Domnului, asupra celor ce se tem de el!

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.
14 Căci el ştie din ce am fost plăsmuiţi
şi nu uită că suntem ţărână. R.

15 Zilele omului sunt ca iarba,
el înfloreşte ca floarea câmpului.
16 Când suflă vântul, ea nu mai este,
nici locul în care a stat nu se mai cunoaşte. R.

17 Dar îndurarea Domnului rămâne din veac şi până-n veac
peste cel care de el se teme
şi dreptatea lui, peste copiii copiilor lor,
18a peste cei care păzesc alianţa sa. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,13-16
În acel timp, îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. 14 Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu! 15 Adevăr vă spun, cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea”. 16 Şi, luându-i în braţe, îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Un vis frumos în această vale de lacrimi…

Posted by Paxlaur pe 27/01/2017

privind-cerul_stelele_divininul„Cu ce să asemănăm împărăţia lui Dumnezeu sau prin ce parabolă să o reprezentăm?”, spunea Isus mulțimilor. Ca un bun cunoscător al omului, Domnul știa să aprindă în suflete dorința după această împărăție plină de roade. El vorbea inimilor pentru ca fiecare, din profunzimea sufletului său, să se înalțe, ca într-o visare, spre frumusețea pe care Dumnezeu a pregătit-o în împărăția sa.

Astăzi același Cristos vorbește inimii noastre și ne invită să ne imaginăm împărăția lui Dumnezeu, să o visăm, să o dorim, să o așteptăm cu încredere și răbdare. Acum este rândul nostru să privim spre acea „bogăţie mai bună, care rămâne” pentru totdeauna. Este rândul nostru să fim încurajați de cuvintele Sfintei Scripturi: „Nu vă pierdeţi încrederea! Ea are o mare răsplată. Căci aveţi nevoie de răbdare pentru ca, împlinind voinţa lui Dumnezeu, să puteţi obţine promisiunea”. Să închidem ochii, chiar în mijlocul suferințelor și a încercărilor, și să visăm clipa împlinirii promisiunii. Câtă frumusețe ne așteaptă!

De cele mai multe ori noi vorbim doar despre ceea ce cunoaștem sau am experiementat, despre amintirile noastre. Și este frumos să avem amintiri și să vorbim despre ele. Însă uneori trebuie să vorbim și despre speranțele noastre, despre ceea ce am vrea să ni se întâmple. Suntem atât de norocoși că putem visa, că avem imaginația, sclipirea și uimirea din toate fanteziile noastre. Avem acest har și acest drept: să visăm!

Isus vorbește mulțimilor și le spune cu ce se aseamănă împărăția cerurilor: este o realitate vie care crește și produce roade fără ca noi să înțelegem exact cum se desfășoară toate acestea. Este ceea ce se întâmplă cu sămânța care aduce rod, un rod bogat. Domnul vorbea despre o realitate pe care o cunoștea și pe care noi doar putem să ne-o imaginăm. De fapt, trebuie să ne o imaginăm. Este ca un vis, ca o speranță, ca un obiectiv de atins… Este ca atunci când faci cel mai frumos proiect și îți spui: așa va fi! Va arăta așa și așa și voi face asta și asta. Viața veșnică este cel mai frumos și îndrăzneț proiect al vieții noastre. Iar Cristos, cu harul său, ne ajută să realizăm acest proiect străbătând, cu răbdare, acestă „vale de lacrimi”. La capătul drumului ne așteaptă împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, mulțimea fraților.

Cum ne visăm veșnicia? Cum ne imaginăm noi împărăția lui Dumnezeu? Cu ce o asemănăm? Cum am vrea să fie? Visăm la ea? Cum credem că va fi în „casa Tatălui”?

Să ne ridicăm cu încredere ochii spre cer și să așteptăm această împărăție care vine, această împărăție pe care o invocăm zilnic în rugăciune. În drumul nostru spre această împărăție să „umblăm în mod vrednic de chemarea pe care am primit-o: cu toată umilința și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-ne unii pe alții în iubire” (Ef 4, 1-2).


Familia
trebuie să fie primul loc
în care învățăm să visăm
și să construim împărăția lui Dumnezeu.


27 ianuarie 2017 

Vineri din săptămâna a 3-a de peste an
Sf. Angela Merici, fc. *
Evr 10,32-39; Ps 36; Mc 4,26-34

LECTURA I
Aţi susţinut o luptă grea. Aşadar, nu vă pierdeţi încrederea!
Citire din Scrisoarea către Evrei 10,32-39
Fraţilor, amintiţi-vă de zilele de la început, în care, după ce aţi fost luminaţi, aţi îndurat o luptă grea, plină de suferinţe: 33 pe de o parte, aţi fost supuşi la insulte şi chinuri în văzul lumii, pe de altă parte, aţi devenit solidari cu cei care erau trataţi astfel. 34 Voi aţi suferit, într-adevăr, cu cei închişi şi aţi primit cu bucurie răpirea bunurilor voastre, ştiind că aveţi o bogăţie mai bună, care rămâne. 35 Aşadar, nu vă pierdeţi încrederea! Ea are o mare răsplată. 36 Căci aveţi nevoie de răbdare pentru ca, împlinind voinţa lui Dumnezeu, să puteţi obţine promisiunea, 37 deoarece: „Încă puţin, foarte puţin, şi cel care vine va veni şi nu va întârzia; 38 iar cel drept al meu va trăi prin credinţă, însă dacă se întoarce spre rău, sufletul meu nu-şi va găsi plăcerea în el”. 39 Dar noi nu suntem dintre cei care se întorc, spre pieire, ci dintre cei care au credinţă spre mântuirea sufletului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 36(37),3-4.5-6.23-24.39-40 (R.: cf. 39a)
R.: Ne încredem în tine, Doamne, căci tu eşti scăparea noastră.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;
locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa!
4 Caută-ţi bucuria în Domnul
şi el îţi va da după cererile inimii tale! R.

5 Încredinţează-i Domnului calea ta şi încrede-te în el,
şi el va duce la îndeplinire!
6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina
şi judecata ta ca soarele la amiază. R.

23 Paşii omului sunt stabiliţi de Domnul
şi-l însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii.
24 Când omul se clatină, nu cade,
căci Domnul îl ţine de mână. R.

39 Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul,
el este ocrotitorul lor în timpul strâmtorării.
40 Domnul le vine în ajutor şi-i eliberează,
îi scapă de cei nelegiuiţi şi-i mântuieşte,
pentru că în el şi-au căutat refugiu. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA
Omul aruncă sămânţa în pământ. Sămânţa răsare şi creşte, nici el nu ştie cum.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,26-34
În acel timp, Isus le spunea mulţimilor: „Aşa este împărăţia lui Dumnezeu: ca un om care aruncă sămânţa în pământ 27 şi, fie că doarme, fie că se scoală, noaptea şi ziua, sămânţa răsare şi creşte, nici el nu ştie cum. 28 Pământul produce de la sine mai întâi paiul, apoi spicul, apoi bobul plin în spic. 29 Iar când rodul s-a copt, trimite îndată secera, pentru că a venit timpul secerişului”. 30 Apoi le-a spus: „Cu ce să asemănăm împărăţia lui Dumnezeu sau prin ce parabolă să o reprezentăm? 31 Este ca un grăunte de muştar care, atunci când este semănat în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ, 32 dar, după ce a fost semănat, creşte şi devine mai mare decât toate legumele şi face ramuri mari aşa încât păsările cerului pot locui la umbra lui”. 33Şi cu multe astfel de parabole le vestea cuvântul, după cum puteau să asculte. 34 Nu le vorbea fără parabole, dar explica totul discipolilor săi aparte.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

Bucuria iubirii

Posted by Paxlaur pe 11/06/2016

20160644epbamorislaetitia01Editura „Presa Bună” anunţă apariţia cărţii Amoris laetitia(„Bucuria iubirii”). Exortaţia apostolică despre iubirea în familie, scrisă de papa Francisc şi tradusă în limba română de pr. dr. Mihai Pătraşcu, a apărut în colecţia „Documente”, nr. 88, în formatul 14×20 cm, are 214 pagini şi poate fi procurată de la librăria „Presa Bună, precum şi de la celelalte librării catolice din ţară, la preţul de 10 lei.

Redăm prezentarea acestei exortaţii aşa cum a apărut în numărul din luna mai 2016 al revista „Lumina creştinului”.

Textul a fost semnat de papa Francisc la 19 martie, în solemnitatea Sfântul Iosif, soţul sfintei Fecioare Maria şi tatăl purtător de grijă al lui Isus, şi este a doua sa exortaţie apostolică, după Evangelii gaudium „Bucuria evangheliei”, din anul 2013.

Exortaţia este „postsinodală”, fiind un document pastoral elaborat de suveranul pontif pornind de la rapoartele finale ale celor două sinoade organizate de Biserica Catolică în anii 2014 şi 2015, dedicate familiei. Aşa cum s-a întâmplat şi cu alte documente magisteriale, papa s-a folosit şi de contribuţiile diferitelor conferinţe ale episcopilor din lume (Kenya, Australia, Argentina etc.) şi a citat personalităţi semnificative, precum Martin Luther King sau Erich Fromm. Un caracter aparte îl are citarea din filmul „Prânzul lui Babette” („Babette’s Feast”, din 1987), pe care papa a voit să o evoce pentru a explica ideea de gratuitate.

Documentul a fost prezentat oficial la Vatican, în cadrul unei conferinţe de presă la care au luat cuvântul cardinalul Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului Episcopilor; cardinalul Christoph Schönborn, O.P., arhiepiscop de Viena; soţii Francesco Miano, profesor de filozofie morală la Universitatea de Studii din Roma Tor Vergata, şi Giuseppina De Simone in Miano, profesor de filozofie la Facultatea de Teologie a Italiei Meridionale, din Napoli.

În partea introductivă a textului, papa Francisc oferă o scurtă prezentare: „Această exortaţie dobândeşte o semnificaţie specială în contextul acestui An Jubiliar al Milostivirii. În primul rând, pentru că o intenţionez ca o propunere pentru familiile creştine, care să le stimuleze să stimeze darurile căsătoriei şi familiei şi să menţină o iubire puternică şi plină de valori, precum generozitatea, angajarea, fidelitatea şi răbdarea. În al doilea rând, pentru că îşi propune să-i încurajeze pe toţi să fie semne de milostivire şi de apropiere acolo unde viaţa familială nu se realizează perfect sau nu se desfăşoară cu pace şi bucurie” (AL 5).

Textul este structurat în nouă capitole şi se încheie cu o rugăciune către sfânta familie de la Nazaret: 1. În lumina cuvântului; 2. Realităţile şi provocările familiilor; 3. Privirea îndreptată spre Isus: vocaţia familiei; 4. Iubirea în căsătorie; 5. Iubirea care devine rodnică; 6. Câteva perspective pastorale; 7. A întări educaţia copiilor; 8. A însoţi, a discerne şi a integra fragilitatea; 9. Spiritualitatea conjugală şi familială.

Exortaţia apostolică Amoris laetitia doreşte să repete cu tărie nu „idealul” familiei, ci realitatea sa bogată şi complexă. În paginile ei se regăseşte o privire lărgită, foarte pozitivă, care se alimentează nu din lucruri abstracte sau proiectări ideale, ci dintr-o atenţie pastorală faţă de realitate. Documentul este o lectură bogată în idei spirituale şi înţelepciune practică, utilă pentru toate cuplurile şi persoanele care doresc să întemeieze o familie.

Documentul este important pentru viaţa Bisericii deoarece oferă o viziune de ansamblu asupra vieţii de familie, dar vorbeşte şi despre „logica milostivirii pastorale” pe care trebuie să o aibă preotul.

* * *

Amoris laetitia
Francisc, Ed. „Presa Bună”, 2016, ISBN 978-606-8116-59-4, 14×20 cm, 214 p., 10 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poştale aferente expedierii):

  • prin poştă: Librăria Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, 26; 700064 – Iaşi;
  • prin fax: 0232/211527;
  • prin telefon: 0232/212003, interior 41: de luni până vineri, între orele 10.00-18.00;
  • prin e-mail: libraria@ercis.ro;
  • prin Internet: www.ercis.ro; http://www.catholica.ro.

* * *

Rocco Buttiglione: „Amoris laetitia face un pas în direcţia marcată de Wojtyła”

Magisteriu de caritate pastorală: Cardinalii Wuerl şi Nichols citesc „Amoris laetitia”

Milostivirea în exortaţia „Amoris laetitia”

Încurajarea din „Amoris laetitia”

Amoris laetitia (Bucuria iubirii), despre iubirea în familie. Sinteză

Amoris laetitia (Bucuria iubirii), noua exortaţie apostolică a papei Francisc

Preluat de pe http://www.ercis.ro

Posted in E bine de ştiut, Lecturi | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: