„Nu refuza o binefacere celui care are nevoie de ea, când poți să o faci”!

O saptamana binecuvantata plina de generozitate„Nu refuza o binefacere celui care are nevoie de ea, când poți să o faci”! La urmă tot ce rămâne din viața noastră este binele făcut, faptele pline de iubire față de aproapele! Faptele vorbesc, ele sunt oglinda realității. Cuvintele de foarte multe ori produc confuzie, contrazic faptele, ascund adevărul. Avem nevoie de mai multe fapte, avem nevoie de o credință care să strălucească în faptele noastre. Avem nevoie să conștientizăm că nimic, absolut nimic nu rămâne ascuns, ci totul va fi pus în lumină. Cât de înfricoșător poate fi acest gând pentru unii și cât de încurajator pentru alții. Cei care iubesc adevărul și înfăptuiesc dreptatea nu vor avea de ce să se rușineze în ziua judecății. Însă cei care se folosesc de cuvinte pentru a-și ascunde mizeria din faptele lor rele, vor tremura de groază și de rușine în ziua adevărului. Ferice de noi dacă punem faptele mai presus de cuvinte și în toate căutăm adevărul, dreptatea și împărăția lui Dumnezeu.

Se povestește în viața sfântului Francisc de Assisi că a invitat un tânăr novice să meargă cu el prin localitatea vecină mănăstirii și acolo să predice împreună. Au pornit dis de dimineață, au străbătut ulițele satului, au salutat localnicii, s-au bucurat de umbra pomilor, au ascultat ciripitul păsărilor și au mângâiat animalele. I-au ajutat pe cei care aveau nevoie de sprijin pentru a-și căra poverile. Au străbătut fiecare parte a localității zâmbind tuturor, salutându-i pe toți plini de amabilitate și oferind tuturor ajutorul lor. După un timp au început să parcurgă drumul înapoi spre mănăstire. După ce au străbătut o parte din drum, tânărul nu s-a mai putut abține și l-a întrebat pe maestrul său:

– Părintele meu, am crezut ca mergem in sat ca sa predicam. De ce nu ne-am oprit să predicăm?

– „Am predicat”, a venit replica binevoitoare a sfântului. „Nu ai văzut? În tot acest timp noi nu ne-am plimbat, ci am predicat. Dragă tinere, predica adevărată nu are nevoie de cuvinte, ci de fapte. Faptele sunt cele mai grăitoare și binefăcătoare mesaje pe care le putem transmite omenirii din partea lui Dumnezeu. Prezența și comportamentul nostru trebuie să le amintească oamenilor de cel pe care îl reprezentăm aici pe pământ, de cel care este Domnul și Dumnezeul nostru. Prin faptele noastre noi ne-am ținut predica. Nu uita: nu are rost să mergi nicăieri să predici, dacă nu predici în timp de mergi”.

Reține

Ce alegi: cuvintele sau faptele? Ce e mai prețios: să dai un telefon pentru a încuraja o persoană sau să mergi și să o îmbrățișezi, chiar dacă nu știi ce să-i spui?

Luni, 22 septembrie 2014 

Luni din saptamâna a 25-a de peste an
Ss. Mauritiu, ofiter, si îns. m.; Silvan, pustnic
Prov 3,27-34; Ps 14; Lc 8,16-18

LECTURA I
Domnul îi urăşte pe cei răi.
Citire din cartea Proverbelor 3,27-34
Fiul meu, 27 nu refuza o binefacere celui care are nevoie de ea, când poţi să o faci; când ai de unde să dai, 28 nu spune aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi, îţi voi da mâine”. 29 Nu unelti răul împotriva aproapelui tău, care locuieşte liniştit lângă tine; 30 nu te certa fără pricină cu cineva când nu ţi-a făcut nici un rău; 31 nu-l invidia pe omul care recurge la silnicie şi nu urma nici una dintre căile lui, 32 căci Domnul îi urăşte pe cei răi, dar este prietenul celor drepţi. 33 Blestemul Domnului atârnă peste casa celui nelegiuit, dar binecuvântarea lui rămâne peste casa celor drepţi. 34 El îşi bate joc de cei batjocoritori, dar îşi arată bunăvoinţa faţă de cei smeriţi. Cei înţelepţi se vor bucura de cinste, pe când cei nebuni vor avea parte de ocară.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: cf. 1b)
R.: Cel drept va locui în veci în casa Domnului.
2 Cel care duce o viaţă curată
săvârşeşte ceea ce este drept,
3ab el spune adevărul din inima sa
şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

3cd El nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,
dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care se poartă astfel
nu se clatină niciodată! R.

ALELUIA Mt 5,16
(Aleluia) Astfel să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor,
ca văzând ei faptele voastre bune,
să-l preamărească pe Tatăl vostru.
(Aleluia)

EVANGHELIA
Lumina se pune într-un sfeşnic, pentru ca cei care intră să o vadă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 8,16-18
În acel timp, Isus a spus mulţimii: 16 „Nimeni, după ce a aprins o făclie, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci într-un sfeşnic, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 17 Nimic nu este ascuns care să nu fie dat la iveală şi nimic tăinuit care să nu fie făcut cunoscut şi care să nu iasă la lumină. 18 Aşadar, luaţi seama la felul cum ascultaţi! Căci celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce crede că are”.

Cuvântul Domnului

 

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: