Sfântul bucuriei creștine

Sfantul Filip Neri„Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (In 16,22), le spune Isus ucenicilor săi. Bucuria trebuie să însoțească drumul nostru spre mântuire. Știm că există multe moduri prin care oamenii încearcă să trăiască Evanghelia și să ajungă la mântuire împlinind voința Domnului. Însă oricare ar fi modul ales, el trebuie să exprime bucuria și liniștea apropierii de Dumnezeu. Spre sfințenie se merge cu bucurie, chiar și atunci când drumul este greu. Apostolul Paul îndeamnă și astăzi: „Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul… nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, ci îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi sfânt, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună… și Dumnezeul păcii va fi cu voi” (cf. Fil 4,4-9).

Există oameni care chiar au reuşit să nu se lase tulburaţi de nicio grijă şi să se bucure mereu în Domnul, chiar şi în necazuri şi în încercări. Aceştia sunt sfinţii. Şi nu trebuie să ne gândim doar la cei menționați în calendarul bisericesc. Sunt mult mai mulţi cei anonimi. Însă printre marii sfinți cunoscuți, oameni ai bucuriei, este și cel cel comemorat astăzi: Filip Neri. Acesta – supranumit și „sfântul bucuriei creștine” – și-a dedicat întreaga sa viață activităților de binefacere, în special educarea tinerilor și slujirea săracilor. Sfințit preot la 36 de ani, la Roma, după ce a vândut tot ce avea și a împărțit săracilor, nu a ezitat să cerșească pe străzi pentru a-i putea ajuta pe cei mici. Într-o zi, un cetăţean, simţindu-se deranjat de cererile sfântului Filip, i-a tras o palmă. „Aceasta este pentru mine” – a fost răspunsul surâzător al sfântului – „acum, vă rog, daţi-mi câţiva bani pentru băieţii mei”.

Celor care i s-au alăturat în misiunea de slujire a tinerilor atunci când a înființat primul Oratoriu, le spunea deseori: „Dacă vrei ascultarea spontană, nu porunci prea mult. Singura noastră regulă este iubirea”. Aceasta pentru că iubirea poate totul, poate transforma până și inimile cele mai împietrite. Iar atunci când se gândea la Dumnezeu, exclama cu entuziasm: „Cum e posibil ca un om care crede în Dumnezeu, să poată iubi altceva decât pe Dumnezeu? Doamne, de vreme ce ești atât de vrednic de iubire și de vreme ce mi-ai poruncit să te iubesc, de ce mi-ai dat doar o singură inimă și aceasta atât de mică?”. Inima sa era atât de îndrăgostită de Dumnezeu și dornică de a sluji omul, încât după moartea sa, la 26 mai 1595, medicii au constatat pe toracele său o neobișnuită curbură a coastelor, creată parcă pentru a da mai mult spațiu bătăilor inimii sale.

Bucuria de a fi copiii lui Dumnezeu trebuie să fie întipărită pe chipul nostru așa cum a fost vizibilă în viața sfântului Filip Neri.


„Este posibil să restaurăm instituţiile umane prin sfinţenie,
nu să restaurăm sfinţenia prin instituţii”
(sfântul Filip Neri).


26 mai 2017 

Vineri din săptămâna a 6-a a Paştelui
Sf. Filip Neri, pr. **
Fap 18,9-18; Ps 46; In 16,20-23a

LECTURA I
Am un popor numeros în cetatea aceasta.
Citire din Faptele Apostolilor 18,9-18
Într-o noapte, pe când era la Corint, Domnul l-a înştiinţat în vis pe Paul: „Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci! 10 Pentru că eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta”. 11 El a stat un an şi şase luni acolo, învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu. 12 Pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat împreună împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului, 13 spunând: „Acesta îi îndeamnă pe oameni să-l cinstească pe Dumnezeu într-un mod contrar Legii”. 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: „Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri”. 16 Şi i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, luându-l toţi pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toţi să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nicio atenţie. 18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila şi Acvila. La Cancreea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.4-5.6-7 (R.: 8a)
R.: Dumnezeu este rege peste tot pământul.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră
şi neamurile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.
7 Cântaţi-i psalmi lui Dumnezeu, cântaţi-i!
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Lc 24,46.26
(Aleluia) Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi şi, astfel, să intre în mărirea sa. (Aleluia)

EVANGHELIA
Bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,20-23a
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Adevăr, adevăr vă spun: voi veţi plânge şi veţi jeli, iar lumea se va bucura; voi vă veţi întrista, dar întristarea voastră va deveni bucurie. 21 Femeia, când naşte, este tristă pentru că i-a venit ceasul, dar, după ce a născut copilul, nu-şi mai aminteşte de chin de bucurie că s-a născut un om pe lume. 22 Iată, acum şi voi sunteţi trişti, dar vă voi vedea din nou şi inima voastră se va bucura, iar bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 23a În ziua aceea nu mă veţi mai întreba nimic”.

Cuvântul Domnului

„De ce mi-ai dat doar o singură inimă și aceasta atât de mică?!”

Bucuria unei inimi curate„Cum e posibil ca un om care crede în Dumnezeu, să poată iubi altceva decât pe Dumnezeu? Doamne, de vreme ce ești atât de vrednic de iubire și de vreme ce mi-ai poruncit să te iubesc, de ce mi-ai dat doar o singură inimă și aceasta atât de mică” se întreba sfântul Filip Neri. De asemenea, el este cel care spunea mereu celor din jurul său: „Dacă vrei ascultarea spontană, nu porunci prea mult. Singura noastră regulă este iubirea”. Aceasta pentru că iubirea poate totul, poate transforma până și inimile cele mai împietrite.
Cunoscut și cu supranumele de „Apostolul Romei”, sfântul Filip Neri a făcut din întreaga sa viață un reflex al Sfintei Scripturi. Este suficient să privim la fragmentele proclamate astăzi și să vedem cum viața acestui sfânt, plin de simțul umorului, oglindește bucuria proclamată de Paul. Cu adevărat el s-a bucurat mereu în Domnul și viața sa a fost umplută de „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire”. Iubirea sa a fost atât de înflăcărată pentru Domnul încât, după moartea sa, la 26 mai 1595, medicii au constatat pe toracele său o neobișnuită curbură a coastelor, parcă pentru a da mai mult spațiu bătăilor inimii sale.
Sfântul Filip Neri nu doar că a ascultat îndemnul Apostolului și nu s-a lăsat tulburat de nicio grijă, însă el a arătat tuturor adevăratul chip al lui Dumnezeu, toate faptele sale fiind ca un cântec al psalmistului: „Domnul este îndurător și milostiv, el este îndelung răbdător și plin de dragoste. El nu dojenește la nesfârșit, nici nu poartă pe veci mânie. Așa cum un tată își iubește copiii, așa îi iubește Domnul pe cei care se tem de dânsul”. Când suntem apăsați de grijile zilei și de neliniștea în fața viitorului, trebuie să ne amintim aceste cuvinte ale psalmistului și totodată să ne facem prezentă viața sfântului Filip Neri: cu un Dumnezeu atât de aproape de noi și atât de puternic, nu trebuie să ne lăsăm tulburați de nicio grijă. Bucuria de a fi copiii lui Dumnezeu trebuie să fie întipărită pe chipul nostru. Atunci când suntem asaltați de încercări și simțim că viața noastră rămâne fără rod, să ne apropiem de vița cea adevărată, mereu atenți la ceea ce Domnul așteaptă de la noi: „să aduceți rod îmbelșugat și să vă dovediți ucenicii mei”.
Reține
Există multe moduri în care oamenii încearcă să trăiască evanghelia și să ajungă la mântuire împlinind voința Domnului. Însă oricare ar fi modul ales, el trebuie să exprime bucuria și liniștea apropierii de Dumnezeu. Spre sfințenie se merge cu bucurie, chiar și atunci când drumul este greu.

Luni, 26 mai 2014 

Luni din saptamâna a 6-a a Pastelui
Sf. Filip Neri, pr. **
Fil 4,4-9; Ps 102; In 15,1-8

LECTURA I
Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,4-9
4 Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: Domnul este aproape! 6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi sfânt, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a
R.: Binecuvântat este Domnul, izvorul bucuriei.
1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!
2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul
şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

3 El îţi iartă toate păcatele
şi te vindecă de orice infirmitate.
4 El îţi scapă viaţa de la pierzare
şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

8 Domnul este îndurător şi milostiv,
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.
9 El nu dojeneşte la nesfârşit,
nici nu poartă pe veci mânie. R.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.
14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi
şi nu uită că suntem ţărână. R.

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare
peste cel care se teme de el
şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,
18a peste cei care păzesc legământul său. R.

ALELUIA In 15,4.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;
cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8
În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”.

Cuvântul Domnului

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: