Arhivă etichetă pentru ‘generozitate’

Soluția pentru o lume mai bună: „Tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei”.

Calculăm cu precizie
diferența dintre cât cerem și cât primim.
Însă diferența dintre cât am primit și cât am dăruit?
În timp ce Domnul ne tratează ca fii,
noi cum ne tratăm semenii?

(cf. Mt 7,7-12)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,7-12
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide! 8 Căci oricine cere primeşte; cine caută găseşte; iar celui care bate i se va deschide. 9Care om dintre voi, dacă fiul îi va cere pâine, îi va da o piatră? 10 Sau, dacă va cere un peşte, îi va da un şarpe? 11 Aşadar, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care i le cer? 12 Deci tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei, căci aceasta este Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

Ce poate fi mai bogat decât această sărăcie?

    „Săracii dobândesc mai ușor valoarea umilinței decât bogații. Săracii, în lipsa mijloacelor, au ca prietenă blân­dețea. Bogații, în belșug, sunt familiari cu aroganța. Totuși, nu trebuie negat că în mulți bogați se găsește acea disponibilitate de a-și folosi belșugul nu pentru osten­tație orgolioasă, ci pentru fapte de bunătate. Ei consi­deră un mare câștig ceea ce oferă pentru alinarea lipsu­rilor și suferințelor altuia.
    Această participare comună la propuneri virtuoase se poate întâlni la oameni din toate categoriile. Efectiv, mulți pot fi egali în dispozițiile interioare, chiar dacă rămân diferiți în ce privește condiția economică. Dar nu contează cât de mult diferă în posesia de bunuri atunci când sunt uniți în valorile spirituale. Fericită este acea sărăcie care nu cade în lațul întins de iubirea bunurilor temporare, nici nu dorește să-și înmulțească bunurile lumești, ci dorește cu ardoare îmbogățirea cu comorile cerești.
    Un model al acestei sărăcii mărinimoase, după Dom­nul, ni l-au oferit mai întâi apostolii. Ei au lăsat toate fără nici o deosebire și, chemați de glasul învățătorului divin, s-au schimbat rapid din pescari de pești în pescari de oameni (cf. Mt 4,19). Ei i-au făcut egali cu ei pe mulți, adică pe cei care le-au imitat credința. Acela era timpul în care primii fii ai Bisericii erau o singură inimă și un singur suflet (Fap 4,32). Părăsind tot ceea ce aveau, ei se îmbogățeau cu bunuri veșnice, prin intermediul unei sărăcii din motive religioase. Au învățat din predica apostolică bucuria de a nu avea nimic și de a poseda toate împreună cu Cristos.
    Pentru aceasta, sfântul Petru, apostolul, a spus atunci când, la intrarea în templu, șchiopul i-a cerut de pomană: Argint și aur nu am, dar ceea ce am îți dau. În numele lui Isus Cristos, Nazarineanul, ridică-te și umblă (Fap 3,6). Ce poate fi mai sublim decât această umilință? Ce poate fi mai bogat decât această sărăcie? El nu are garanția banilor, dar îi dă darurile naturii. Pe acel om, pe care mama l-a născut infirm din sânul ei, Petru l-a făcut sănă­tos prin cuvânt. Cel care nu a dat chipul cezarului impri­mat pe monedă a reformat chipul lui Cristos în om.
    Binefacerile acestei comori nu le-a experimentat numai acela care a dobândit posibilitatea de a merge, ci și cei cinci mii de oameni care, după îndemnurile apos­to­lului, au crezut în virtutea vindecării miraculoase făcute de el (cf. Fap 4,4). Săracul care nu avea nimic să-i dea acelui cerșetor a dat atâta belșug de har divin, încât a însănătoșit picioarele unui om și a vindecat atâtea mii de oameni în inimi. I-a făcut agili, pe calea lui Cristos, pe cei pe care îi găsise șchiopătând în infidelitatea iudaică”.

Din predica Despre fericiri a sfântului Leon cel Mare, papă
Pred. 95, 2-3: PL 54, 462: Fericiți cei săraci în duh

Râuri de apă vie

Celui care îi este sete, să se apropie de Isus: Domnul continuă să fie și astăzi izvor de apă vie. Pentru toți! Trebuie doar să ne apropiem de el și să bem. Nu doar că ne vom potoli setea de adevăr, de dreptate, de iubire, de frumos, ci mult mai mult: vom simți că în noi se împlinește tot cuvântul său. Vom simți că din noi țâșnesc râuri de apă vie pentru cei din jurul nostru. 

Da, cuvântul Domnul este valabil și astăzi, și este valabil pentru toți cei care se apropie de el: „Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea! 38Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»” (In 7,37-38).

Cine l-a întâlnit pe Cristos, cine și-a potolit setea la izvorul său, nu poate doar primi, doar lua la nesfârșit. Începe să dea, și dă din belșug. Ca Domnul. Începe să aibă viață, viață adevărată din care izvorăsc râuri de apă vie, râuri de generozitate, râuri de har.


Cei care vor să ajute un copil necunoscut și să susțină Proiectul Paxlaur – „Școala din inima copiilor (necunoscuți)” -, o pot face prin: 

  • prin Banca Transilvania:

cont în Lei: RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Dăncuță Laurențiu 

cont în Euro: RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Dăncuță Laurențiu.

  • prin PayPal/VISA/MASTERCARD/MAESTRO

Școala din inima copiilor (necunoscuți)

Pentru un copil, poți fi tu izvorul de apă vie, speranța și viața lui, dăruind din ceea ce ai primit, din ceea ce ai și mai ales din ceea ce ești. Donează

€10.00