Arhivă etichetă pentru ‘imbratisare’

L-a luat în brațe… Era tot ce aștepta înainte de a muri!

Îmbrățișările pline de iubire și prietenie sunt cele care ne-au lipsit în acest timp virusat: îmbrățișări de revedere, de despărțire, de dor, de consolare, de durere, de rămas bun etc. Mulți au așteptat în zadar o ultimă îmbrățișare. Unii încă mai așteaptă: mici și mari, părinți și bunici, copii și nepoți, frați și surori, rude și prieteni. Unii sunt ținuți departe de virus, alții de indiferență, unii de boala trupului, alții de bolile sufletului. 

Cu cât dor aștepta bătrânul Simeon să-l îmbrățișeze pe pruncul divin! Când l-a văzut, plin de bucuria celui ce-și vede speranța împlinindu-se, l-a luat în brațe sale pe Isus și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: „Acum, slobozește-l, pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel!”

Noi, după două mii de ani, care este speranța din inima noastră? Ce așteptăm cu ardoare? Ce am vrea să ni se împlinească? 

În fața Pruncului Isus, care este atitudinea noastră? Vrem să-l luăm în brațe? În casă? În inima noastră? Vrem cu adevărat ca el să facă parte din viața noastră?

Ia și tu Pruncul în brațe și tresaltă de bucurie! Spune și tu: „Te-am îmbrățișat și mi-ai atins inima. Ești o pecete în inima mea! Nu-mi mai dai drumul niciodată! Tresalt de bucurie că te pot primi în Sfânta Împărtășanie, că te pot asculta în Sfânta Evanghelie și să te îmbrățișez în cei săraci și suferinzi, să îți sărut rănile și lacrimile.

Doamne, străbat lumea cu tine în cea mai strânsă îmbrățișare. Biserica, asemenea Mariei, e martora fidelă a îmbrățișării noastre: tu-mi vorbești prin Sfintele Scripturi și mă hrănești prin sfintele Sacramente, eu vorbesc lumii despre tine și te slujesc în cei săraci și suferinzi”.

29 decembrie 2020 

A 5-a zi din octava Crăciunului (29 decembrie)
Ss. Thomas Becket, ep. m. *; David, rege
1In 2,3-11; Ps 95; Lc 2,22-35

LECTURA I
Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,3-11
Preaiubiţilor, din aceasta ştim că îl cunoaştem pe Dumnezeu: dacă păzim poruncile lui. 4 Cine spune: „Eu îl cunosc”, dar nu păzeşte poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. 5 Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că suntem în el. 6 Cel care spune că rămâne în el are datoria să trăiască aşa cum el a trăit7 Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca cea veche, pe care o aveţi de la început; porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, care este adeverită în el şi în voi, pentru că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. 9 Cine spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este în întuneric până acum. 10 Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi nu este motiv de scandal în el. 11 Însă cine-l urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R.: 11a)
R.: Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

5b Domnul însă a făcut cerurile.
6 Strălucirea şi maiestatea sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în sanctuarul său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 2,32
(Aleluia) Acest Copil este lumină spre luminarea neamurilor şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)

EVANGHELIA
Lumină spre luminarea neamurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-35
Când s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, părinţii lui l-au dus pe Isus la Ierusalim, ca s-l ofere Domnului, 23 după cum este scris în Legea Domnului: „Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul” 24 şi să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului: „o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”. 25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon, şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. 27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus ca să îndeplinească obiceiurile Legii cu privire la el, 28 l-a luat în braţele sale şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: 29 „Acum, slobozeşte-l, pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, 30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină spre luminarea neamurilor şi slava poporului tău, Israel!” 33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de cele spuse despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie – 35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi -, iar o sabie va străpunge sufletul tău!”.

Cuvântul Domnului

Nimeni să nu vă amăgească în niciun fel…

imbratisare si mangaiere
Fraţilor, referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm 2 să nu vă lăsaţi tulburaţi repede la minte sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce pare a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape! 3a Nimeni să nu vă amăgească în niciun fel. 14 Dumnezeu v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră! 16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă, 17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun!

Cuvântul Domnului

(Din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,1-3a.14-17)


28 august 2018 

Marţi din săptămâna a 21-a de peste an
Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
2Tes 2,1-3a.14-17; Ps 95; Mt 23,23-26

LECTURA I
Ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,1-3a.14-17
Fraţilor, referitor la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi la adunarea noastră împreună cu el, vă rugăm 2 să nu vă lăsaţi tulburaţi repede la minte sau înspăimântaţi nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ce pare a fi de la noi, cum că ziua Domnului ar fi aproape! 3a Nimeni să nu vă amăgească în niciun fel. 14 Dumnezeu v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi tradiţiile pe care le-aţi primit fie prin cuvânt, fie prin scrisoarea noastră! 16 Însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă, 17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),10.11-12a.12b-13 (R.: 13b)
R.: Domnul vine să judece pământul.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate.R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!
12a Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele. R.

12b Să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor
13 în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele în adevărul său. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de putere; el judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA
Acestea trebuia să le faceţi, iar pe acelea să nu le neglijaţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,23-26
În acel timp, Isus le-a spus: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi daţi zeciuială din mentă, din mărar şi din chimion, dar lăsaţi la o parte ce este mai greu din Lege: judecata, îndurarea, credinţa. Acestea trebuia să le faceţi, iar pe acelea să nu le neglijaţi! 24 Călăuze oarbe! Voi strecuraţi ţânţarul, dar înghiţiţi cămila. 25 Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor ipocriţi! Voi curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interior sunt pline de jaf şi necumpătare. 26 Fariseu orb! Curăţă mai întâi interiorul paharului, ca să devină curat şi exteriorul lui”.

Cuvântul Domnului

Arta de a atinge! Vindecăm sau rănim inimi?

imbratisare_prietenie„Toţi cei care aveau vreo suferinţă se îmbulzeau ca să-l atingă”, aceasta deși știau că oamenii sunt delicați și că trebuie să ai mereu grijă cum îi atingi. Nu te poți îmbulzi! Ar trebui să învățăm „arta de a atinge”.

Încă de mici suntem puși să învățăm să numărăm, să citim, să scriem. Creștem un pic și începem să aprofundăm istoria, geografia, biologia, filozofia, psihologia etc. La acestea se adaugă cursurile din familie și din societate: codul bunelor maniere. Am învățat să fim politicoși, onești, civilizați, curați, atenți, generoși… Cursuri peste cursuri primite de la părinți, bunici, profesori, viață. Însă prea puțin ni s-a vorbit despre „arta de a atinge”. Oare de ce nu se predă un astfel de curs? Este esențial să știi cum și când poți sau trebuie să atingi pe cineva.

Cu siguranță iubitorii dansului profesionist învață astfel de lecții: nu poți dansa tango fără să știi cum să-ți cuprinzi partenerul sau fără să știi să dai „marca”, să atingi, să simți. La fel și medicii învață astfel de lucruri: ei știu mereu unde să ne atingă în funcție de ce ne doare, de ce trebuie vindecat, operat etc. Însă nu despre „atingerile de specialitate și specialiști” e vorba, ci despre atingerile de fiecare zi: în casă, la școală, la serviciu, cu prietenii sau rudele, cu șefii sau angajații, cu colegii sau partenerii de afaceri etc.

Trebuie să fie o artă în toate atingerile noastre. Nu poți atinge la întâmplare. Nu poți atinge pe oricine, oricând, oricum. Trebuie să fie o diferență într-o strângere de mână și o îmbrățișare, după cum trebuie să fie diferență și între a te îmbrățișa plin de elanul succesului cu un șef și a te îmbrățișa cu cel mai bun prieten sau cu părinții.

Arta de a atinge trebuie învățată cu un singur scop: să vindecăm, să bucurăm, să alinăm suferințe, să ștergem lacrimi, să facem inimi să tresalte de bucurie și trupuri să prindă viață. O astfel de artă stăpânea Isus, după cum ne învață de atâtea ori evanghelia: „l-a atins și s-a vindecat”. Iar această vindecare nu privește doar trupul, ci mai ales sufletul. Toți ar trebui să învățăm această artă: să știm să atingem, să cuprindem cu mâinile, să îmbrățișăm pentru a vindeca.

Să învățăm arta de a atinge mâinile, fața, trupul, arta de a îmbrățișa, arta de a atinge inima prin orice gest. Să învățăm să ne atingem spre vindecare. Să învățăm să îmbrățișăm: poți pune balsam pe o inimă rănită printr-o singură îmbrățișare! Există oameni și oameni, atingeri și atingeri: unii te ating spre vindecare, alții doar se îmbulzesc, te sufocă, te rănesc. Toți prin aceleași atingeri. Tu când atingi o altă persoană ce faci: vindeci sau rănești?


Trebuie să învățăm să vindecăm prin atingerile noastre;
să îmbrățișăm aproapele spre slujire, nu spre dominare.
Este multă strălucire în viața celor care știu
să-și folosească mâinile cu delicatețe și brațele cu gingășie.


19 ianuarie 2017 

Joi din săptămâna a 2-a de peste an
Ss. Marius şi Marta, soţi m.
Evr 7,25-8,6; Ps 39; Mc 3,7-12

LECTURA I
Isus s-a jertfit pe sine însuşi, o dată pentru totdeauna.
Citire din Scrisoarea către Evrei 7,25-8,6
Fraţilor, Isus poate să-i mântuiască definitiv pe cei care se apropie prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor. 26 Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoşi, mai presus de ceruri; 27 el nu are nevoie, ca marii preoţi, să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii şi apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, oferindu-se pe sine însuşi. 28 De fapt, Legea stabileşte ca mari preoţi oameni care au slăbiciuni, dar cuvântul jurământului, venit în urma Legii, îl constituie pe Fiul, care este desăvârşit pentru totdeauna. 8,1 Punctul cel mai important din ceea ce spunem este că avem un astfel de mare preot, care s-a aşezat de-a dreapta tronului maiestăţii în ceruri, 2 slujitor al sanctuarului şi al cortului adevărat, pe care Domnul l-a ridicat, şi nu un om. 3Căci orice mare preot este pus să aducă daruri şi jertfe. De aceea, este necesar să aibă şi el ceva ca să ofere. 4 Dacă ar fi pe pământ, n-ar fi preot pentru că aici este deja cine să ofere daruri conform Legii. 5 Aceştia slujesc unei imagini şi umbre a celor cereşti, după cum i-a fost spus lui Moise când urma să ridice cortul: „Vezi, i-a zis, să faci toate după modelul care ţi-a fost arătat pe munte”. 6 Acum însă el a primit o slujire cu atât mai înaltă, cu cât mai înaltă este alianţa al cărei mijlocitor este el, deoarece aceasta este întemeiată pe promisiuni mai bune.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 39(40),7-8a.8b-9.10.17 (R.: 8a.9a)
R.: Iată, vin, Doamne, ca să fac voinţa ta!

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
tu mi-ai deschis urechile;
nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.
8a Atunci, am zis: „Iată, vin! R.

8b În sulul cărţii este scris despre mine
9 ca să fac voinţa ta!”
Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne!
17 Să se bucure şi să se veselească în tine toţi cei care te caută;
cei care iubesc mântuirea ta să zică fără încetare:
„Preamărit să fie Domnul”! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Tim 1,10b
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa şi nemurirea prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA
Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,7-12
În acel timp, Isus a plecat împreună cu discipolii săi lângă mare şi îl urma o mulţime numeroasă din Galileea. Chiar şi din Iudeea, 8 din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan şi din jurul Tirului şi Sidonului, o mare mulţime, care auzise câte a făcut, a venit la el. 9 Apoi, din cauza mulţimii, ca să nu-l strivească, el le-a spus discipolilor să-i pregătească o barcă. 10 Deoarece vindecase pe mulţi, toţi cei care aveau vreo suferinţă se îmbulzeau ca să-l atingă. 11 Iar duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” 12 Dar el le poruncea cu asprime să nu-l facă cunoscut.

Cuvântul Domnului