Cred! Doamne, vino în ajutorul necredinţei mele!

Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi!” (Mt 5,4).

Noi, creștinii, dăm mărturie că de mii de ani se împlinesc profețiile Scripturii. Tot cuvântul s-a împlinit. Totul s-a împlinit! Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Ba mai mult: a trait, a murit și a înviat pentru noi (cfr. In 19,30).

Și fericirile proclamate de Isus Cristos – profețiile Cuvântului prin care și pentru care au fost create toate! (cfr. Col 1,15-20) – se vor împlini și cei care acum plâng vor fi mângâiați! Vom fi mângâiați!

Aceasta este credința noastră. Așa credem cu toată viața noastră, trup și suflet, fapte și gânduri, cuvinte și tăcere!

Cred! Cred, Doamne! Cred cu toată ființa! Vino, Doamne, în ajutorul necredinţei mele (cfr. Mc 9,24)!

1 Văzând mulţimile, [Isus] s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. 2 Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând:

3 „Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor!

4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi!

5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul!

6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura!

7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor [afla] milostivire!

8 Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu!

9 Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu!

10 Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor!

11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, [minţind], vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, căci răsplata voastră mare este în ceruri! Căci aşa i-au persecutat pe profeţii dinaintea voastră (Mt 5,1-12).

Citește și Ziua în care am descoperit că fericirea are un munte !!!

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

4.00 €

Pay with PayPal

Prietenia…

„Untdelemnul şi tămâia înveselesc inima,
dar sfatul din suflet este dulceaţa prietenului” (Prov 27,9).

 

 

Vanitatea şi invidia; prietenii şi vecinii

1 Nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu ştii ce generează ziua!

2 Să te laude străinul, nu gura ta, veneticul, nu buzele tale!

3 Piatra este grea şi nisipul e împovărător, dar indignarea celui nesimţit este mai grea decât amândouă.

4 Furia este crudă şi mânia este de nepotolit; dar cine poate sta în faţa geloziei?

5 Mai bine o mustrare deschisă decât o iubire ascunsă.

6 Sincere sunt rănile celui care iubeşte şi abundente, sărutările celui care urăşte.

7 Sufletul celui sătul calcă în picioare mierea, dar pentru sufletul celui înfometat, tot ce este amar este dulce.

8 Ca pasărea plecată de la cuibul ei, aşa este omul plecat de la locul său.

9 Untdelemnul şi tămâia înveselesc inima, dar sfatul din suflet este dulceaţa prietenului.

10 Nu-i părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău şi nu intra în casa fratelui tău în ziua nenorocirii tale! Mai bun este un vecin aproape decât un frate departe.

11 Fii înţelept, fiule, şi înveseleşte-mi inima şi voi putea întoarce cuvântul celui care mă face de ocară!

12 Cel isteţ vede răul şi se ascunde, dar cei nepricepuţi trec [pe aproape] şi sunt pedepsiţi.

13 Ia-i haina, căci este garanţie pentru străin, şi ţine-o drept gaj pentru venetică!

14 Cel care-şi binecuvântează aproapele cu glas puternic de dimineaţă, când se trezeşte, i se socoteşte ca blestem.

15 Picătura care cade încontinuu într-o zi ploioasă şi femeia discordiilor se aseamănă.

16 Cine o ascunde ascunde vântul şi se numeşte untdelemnul dreptei sale.

17 Fierul cu fier se ascute şi omul ascute faţa prietenului său.

18 Cel care se îngrijeşte de un smochin va mânca roadele lui şi cine are grijă de stăpânul său va fi onorat.

19 După cum faţa [se oglindeşte] în apă, tot aşa inima omului, în om.

20 După cum locuinţa şi împărăţia morţilor nu se satură, tot aşa nu se satură ochii omului.

21 Cum este vasul de topit pentru argint şi cuptorul pentru aur, aşa este omul pentru gura care-l laudă.

22 Dacă l-ai pisa pe nebun într-o piuă, în mijlocul boabelor, cu zdrobitorul, tot nu ai putea îndepărta de la el nebunia lui.

23 Cunoaşte-ţi oile şi pune la inima ta turmele!

24 Căci comoara nu ţine veşnic, nici cununa, din generaţie în generaţie.

25 Se ia fânul şi se vede verdeaţa şi se adună iarba de pe munţi.

26 Mieii sunt pentru a te îmbrăca, iar ţapii, ca preţ pentru câmp.

27 Abundenţa laptelui de capră este pentru hrana ta, pentru hrana casei tale şi pentru viaţa tinerelor tale.

(Din Cartea Proverbelor, capitolul 27)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

La cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții…

La cine să mergem, Doamne?
Tu ai cuvintele vieții veșnice…
Până astăzi există persoane pentru care este clar că
cuvintele lui Isus sunt duh și viață
și de aceea îl urmează.
Altora însă li se par grele
și caută în altă parte mângâieri slabe.

Isuse am incredere in tine

Voi sta la locul meu de veghe, ca să ascult ce-mi va spune Domnul

Citim în Evanghelie că, în timp ce Domnul predica și-i invita pe ucenicii săi să participe la pătimirea sa în sacramentul ospățului trupului său, unii au spus: Greu este cuvântul acesta. Și din momentul acela nu au mai mers cu el. În schimb, ucenicii, fiind întrebați dacă vor și ei să plece, au răspuns: La cine să mergem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice (In 6,68).
Fraților, astfel vă spun: Până astăzi există persoane pentru care este clar că cuvintele lui Isus sunt duh și viață și de aceea îl urmează. Altora însă li se par grele și caută în altă parte mângâieri slabe. Înțelepciunea își face auzit glasul în piețe, adică îi avertizează pe cei care umblă pe calea largă și spațioasă care conduce la moarte, pentru a-i chema înapoi pe cei care merg pe ea.
Ea strigă: Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta și, de aceea, am zis: Este un popor cu inima rătăcită (Ps 94[95],10). Într-un alt psalm găsești: Domnul a vorbit o singură dată (cf. Ps 61[62],12). Desigur, o sin­gură dată, pentru că el vorbește mereu. Vorbirea sa este unică, și nu întreruptă, ci continuă și fără sfârșit.
Îi invită pe păcătoși să intre în ei înșiși, îi ceartă din cauza rătăcirii inimii, pentru că el acolo locuiește și acolo vorbește, făcând personal invitația adresată prin pro­fetul care spune: Vorbiți inimii Ierusalimului (Is 40,2).
Vedeți, fraților, în ce mod mântuitor ne avertizează profetul, pentru ca astăzi, dacă auzim glasul său, să nu ne împietrim inimile. Sunt cam aceleași cuvinte pe care le citiți și în Evanghelie și în profet. Domnul spune în Evan­ghelie: Oile mele ascultă glasul meu (In 10,27). Sfântul David spune în psalm: Poporul lui (desigur, al Domnu­lui) și turma pe care el o păstorește. O, de ați asculta astăzi glasul lui, nu vă împietriți inimile! (Ps 94[95],7-8).
În sfârșit, ascultați-l pe profetul Habacuc. El nu ascunde reproșul Domnului, ci îl transmite cu fidelitate și zel. El spune: Voi sta de strajă la postul meu, voi rămâne în picioare pe zidul de apărare și voi sta la pândă, ca să văd ce-mi va spune și ce-i voi răspunde la mustrarea pe care mi-o face (cf. Hab 2,1). Așadar, și noi, fraților, să stăm la locul nostru de strajă, pentru că este timpul bătăliei.

Să intrăm în noi înșine,
să ne examinăm inima, unde locuiește Cristos,
să ne comportăm cu înțelepciune și judecată.
Însă încrederea noastră nu stă în noi înșine.
Ar însemna să fie pe un fundament prea slab.

Din Predicile sfântului Bernard, abate
Pred. 5, de diversis, 1-4: Opera omnia, Edit. Cisterc. 6, 1 [1970] 98-103

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: