Arhivă etichetă pentru ‘ingerul domnului’

Rugăciunea Îngerul Domnului

BunavestireÎn ciuda noilor condiții ale vremurilor,
aceste momente caracteristice ale zilei dimineața, prânz, seara
care delimitează perioadele de activitate
și care constituie o invitație la repaus pentru rugăciune,
rămîn neschimbate pentru cea mai mare parte a oamenilor.

PARTEA A III-A

INDICAȚII PRIVIND DOUĂ EXERCIȚII DE PIETATE: RUGĂCIUNEA ANGELUS ȘI ROZARIUL

40. Am indicat cîteva principii capabile să dea o nouă vigoare cultului Maicii Domnului; le revine acum Conferințelor episcopale, responsabililor de comunități locale și diferitelor familii călugărești să reînnoiască cu înțelepciune unele practici și exerciții de venerare către Fecioară, și să susțină impulsul creator al tuturor celor care, dintr-o autentică inspirație religioasă sau din sensibilitate pastorală, doresc să dea naștere unor noi forme. Cu toate acestea, din diferite motive, ni se pare oportun să tratăm despre două exerciții de pietate foarte răspîndite în Occident și de care Scaunul apostolic s-a ocupat cu mai multe prilejuri: rugăciunea Îngerul Domnului și Rozariul Fecioarei Maria.

Rugăciunea Îngerul Domnului

41. Cuvintele noastre despre rugăciunea Îngerul Domnului vor să fie doar un simplu, dar viu îndemn la păstrarea obiceiului de a o recita, atunci și acolo unde este cu putință. Această rugăciune nu are nevoie să fie revizuită: structura simplă, caracterul biblic, originea istorică ce o leagă de cererea de pace, ritmul cvasi-liturgic care sfințește diverse momente ale zilei, deschiderea către misterul pascal care, comemorînd Întruparea Fiului lui Dumnezeu, ne face să cerem să fim conduși «prin patima și crucea lui la slava învierii» (109), fac ca după secole ea să-și pătreze nealterată valoarea și intactă prospețimea. E adevărat că unele practici legate tradițional de recitarea Îngerului Domnului au dispărut sau pot cu greu să subziste în viața modernă; dar este vorba de elemente marginale: valoarea contemplației misterului Întrupării Cuvîntului, a salutării Fecioarei și a recurgerii la mijlocirea ei îndurătoare rămîne neschimbată; și, în ciuda noilor condiții ale vremurilor, aceste momente caracteristice ale zilei dimineața, prânz, seara care delimitează perioadele de activitate și care constituie o invitație la repaus pentru rugăciune, rămîn neschimbate pentru cea mai mare parte a oamenilor.

Va urma…


Din același document puteți citi:

 1. Dumnezeu a așezat în Biserică, la fel ca în orice cămin familial, figura unei femei…
 2. Cristos este punctul de referință indispensabil pentru cultul marian
 3. Rolul pe care l-a avut Maria în misterul mântuirii
 4. Sărbătoarea lui Cristos și a Fecioarei: sărbătoarea Cuvîntului care se face «Fiul Mariei»
 5. Speranța și aurora mântuirii pentru întreaga lume
 6. Amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria
 7. Meditînd suferințele Fecioarei Maria…
 8. Texte care conțin Cuvântul lui Dumnezeu, totdeauna viu și eficient
 9. Biserica o invocă pe Mama oricărui har
 10. Locul special ce i se cuvine Mariei în cultul creștin ca Sfîntă / Mamă / Născătoare de Dumnezeu
 11. Fecioara, model al Bisericii în practicarea cultului
 12. Sfânta Fecioară Maria și Biserica
 13. Fecioara care se roagă
 14. Fecioară și mamă
 15. Fecioara care oferă
 16. Maria este învățătoare a vieții spirituale pentru fiecare creștin
 17. Atitudine de credință și de iubire
 18. Pentru reînnoirea pietății mariane
 19. Cinstea adusă Reginei se revarsă asupra Regelui
 20. Sanctuarul Duhului Sfânt
 21. Locul cel mai de seamă după Cristos
 22. Pentru a face mai vie și mai inteligibilă legătura care ne unește cu Mama lui Cristos și Mama noastră
 23. Să se armonizeze exercițiile de pietate cu liturgia
 24. Mama lui Dumnezeu devine receptivă la grijile și la năzuințele mișcării ecumenice
 25. Un intermediar și un punct de întâlnire pentru unitatea tuturor celor ce cred în Cristos
 26. Cine e Maria? Mai este ea un model?
 27. Câteva aspecte eronate ale cultului marian
 28. Rugăciunea Îngerul Domnului

Textul este preluat din
Exortația apostolică Marialis Cultus
a papei Paul al VI-lea,

în traducerea ARCB,
de pe situl www.magisteriu.ro

 

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00