Prea târziu te-am iubit…

Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!

Posts Tagged ‘inima’

„Colţul de rai” după care suspină sufletul nostru

Posted by Paxlaur pe 01/06/2017

Odihna si urcus sub privirea Fecioarei„Nu găsim nimic rău în omul acesta” (Fap 23,9), au spus despre Apostolul neamurilor. Iar inima noastră tresaltă de bucurie și se umple de dorința nevinovăției, ascultând despre asemănarea care era între sfântul Paul și Isus, Domnul și Dumnezeul nostru. Și despre Isus au spus la fel, prin vocea lui Pilat: „L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați. De altfel, nici Irod, căci ni l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera” (Lc 23,14-16). Oameni nevinovați, inimi curate. Oare despre noi ce se va spune în ziua judecății? Cum este inima noastră? Cât semănăm noi cu Cristos? Ce fericire să fii asemenea Domnului și învățătorului tău: nevinovat! Însuși Isus s-a rugat pentru noi, cum ascultăm chiar astăzi în sfânta Evanghelie: să fim desăvârșiți în unirea cu el și între noi, desăvârșiți în asemănarea cu el, Domnul și Dumnezeul nostru (cf. In 17,23).

În luna iunie, în comunitățile noastre răsună: „Isuse cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima ta”. Da, invocăm harul de a avea și noi o inimă blândă, smerită, atentă, generoasă, gingaşă, iubitoare, tămăduitoare, plină de compasiune faţă de cei aflaţi în suferinţa trupului sau a sufletului. Astăzi, în mod deosebit, îi cerem Domnului o inimă nevinovată.

Doamne, astăzi, la început de lună, cinstim inima ta preasfântă. Venim la tine, Doamne, noi cei osteniţi şi împovăraţi. Alergăm la adăpostul răcoros al inimii tale, locul unde fiecare suflet îşi găseşte odihna. Inima ta este „colţul de rai” după care suspină sufletul nostru împovărat de greutăţile zilei şi apăsat de păcatele provocărilor cotidiene. Venim la tine, căci întâlnirea cu tine este momentul de odihnă al inimilor noastre.

Venim la tine, Doamne, pentru că vrem să fim asemenea ţie: nevinovați! Totodată, vrem să purtăm şi noi povara semenilor noştri. Vrem să fim alinare pentru cei din jurul nostru. Dar mai ales, Doamne, vrem să avem şi noi o inimă blândă şi smerită, asemenea inimii tale. Să fim calmi, liniştiţi, blânzi cu cei din jurul nostru. Să nu ne enervăm, să nu ne supărăm, să nu ţipăm. Vrem să nu mai jignim, să nu mai vorbim de rău, să nu mai fim răutăcioşi. Pune în noi, bune Isuse, marele har al smereniei. Este atât de mare şi puternică ispita mândriei, a iubirii deşertăciunii, a ataşării de ceea ce e vrednic de dispreţ. Iar noi suntem atât de slabi fără ajutorul tău.

Sufletul nostru caută alinare, odihnă şi pace. Doar la tine, Doamne, le putem găsi. Arată-ne calea pe care trebuie să mergem pentru a evita oboseala pe care păcatul o aduce în viața noastră atunci când nu suntem uniți cu tine, atunci când nu suntem asemenea ție!


Viața trăită cu blândețe, în smerenie și nevinovăție
este o rugăciune pentru unitate.


1 iunie 2017 

Joi din săptămâna a 7-a a Paştelui
Sf. Iustin, filozof m. **
Fap 22,30;23,6-11; Ps 15; In 17,20-26

LECTURA I
Trebuie să dai mărturie şi la Roma.
Citire din Faptele Apostolilor 22,30; 23,6-11
În zilele acelea, voind să ştie cu exactitate din ce cauză era acuzat Paul de iudei, tribunul l-a dezlegat şi a poruncit să se întrunească arhiereii şi tot Sinedriul. Apoi l-a dus pe Paul şi l-a pus înaintea lor. 23,6 Ştiind că o parte dintre ei sunt saducei, iar cealaltă parte farisei, Paul a strigat în Sinedriu: „Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de farisei. Eu sunt judecat pentru speranţa în învierea morţilor”. 7 Îndată ce a spus aceasta, s-a iscat o neînţelegere între saducei şi farisei, iar adunarea s-a dezbinat – 8 căci saduceii spun că nu este înviere, nici înger şi nici duh, pe când fariseii mărturisesc şi una, şi alta. 9 S-a făcut atunci mare zarvă, iar unii dintre cărturarii din partea fariseilor s-au ridicat şi au protestat cu vehemenţă, zicând: „Nu găsim nimic rău în omul acesta. Dacă i-a vorbit cumva vreun duh sau înger?” 10 Fiindcă cearta se înteţea, iar tribunul se temea că Paul ar putea fi sfâşiat de ei, a dat ordin ca o grupă de soldaţi să coboare, să-l ia din mijlocul lor şi să-l aducă în fortăreaţă. 11 În noaptea următoare, i-a apărut Domnul şi i-a zis: „Curaj! Aşa cum ai dat mărturie pentru mine la Ierusalim, tot aşa trebuie să dai mărturie şi la Roma”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 1)
R.: Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că în tine îmi caut refugiu!
sau:
Aleluia.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule,
pentru că îmi caut refugiu în tine!
2a I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu”.
5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

9 De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău
să vadă putrezirea. R.

11 Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii nespuse
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 17,21
(Aleluia) „Toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Să fie desăvârşiţi în unire!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26
În acel timp, Isus, ridicându-şi ochii spre cer, s-a rugat, zicând: „Tată sfânt, nu mă rog numai pentru ei, ci şi pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, 21 ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum noi suntem una: 23eu în ei şi tu în mine, ca să fie desăvârşiţi în unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi i-ai iubit pe ei, aşa cum m-ai iubit pe mine. 24 Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine şi cei pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 25 Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut, iar aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am revelat numele tău şi-l voi revela pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului

Posted in Luna iunie: inima lui Isus, Preasfânta Inimă a lui Isus, Predici si meditatii, Rugaciune | Etichetat: , , , , , , , | Leave a Comment »

O inimă înțeleaptă pentru a deosebi binele de rău și să alegem binele

Posted by Paxlaur pe 27/05/2017

Inima de copilDoamne, te-am ascultat astăzi spunând ucenicilor tăi: „Orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, vă va da” (In 16,23). Doamne, eu îți cer să ai milă de mine, păcătosul, și să purifici inima mea prea des copleșită de deșertăciune. Nu privi, Doamne, la întunericul strâns în sufletul meu, ci de pe tronul milostivirii tale străfulgeră interiorul vieții mele și spune ca-n prima zi: „Să fie lumină!” (Gen 1,3) și în viața mea va fi lumina care nu cunoaște apus.

Luminează-mi, Doamne, sufletul și privirea ca să cunosc cărarea pe care vrei să-mi porți pașii. Luminează, Doamne, capacitatea simțurilor mele, ca ele să fie toate în slujba Evangheliei tale. Fă din mine un slujitor al celor pe care i-ai iubit până la moarte, și încă moartea pe cruce. Pune în fața ochilor mei pătimirea ta ca să nu uit iubirea ce o porți celui pe care nu reușesc să-l înțeleg, celui care este atât de diferit de mine și în care se manifestă mulțimea darurilor tale.

Doamne, ține departe de mine calea amăgitoare a păcatului. Scutură ființa mea, zdruncină cu putere liniștea și siguranța mea când mă las amăgit de demonul mândriei, al invidiei, al discriminării. Ajută-mă să înţeleg că te pot iubi şi sluji doar atunci când sunt mic şi smerit. Învaţă-mă din nou să fiu copil, ca să ştiu că nu pot trăi fără tine.

Doamne, dintru-adâncuri strig către tine, iar tu din înălțimea cerurilor tale răspunde-mi și eliberează-mă de ignoranță. Ajută-mă să înţeleg cine eşti şi cât mă iubeşti. Luminează-mă ca să pricep o fărâmă din imensitatea care te face atât de strălucitor.

Doamne, nu lăsa să dau odihnă vieții mele, până nu voi învăța să te caut și, găsindu-te, să te iubesc. Atrage-mă la pieptul tău, ridică-mi ochii ca să te privesc numai pe tine, până când viața mea va face din tine singurul ei bine.

Doamne, fă ca soarele și luna, copiii și bătrânii, dulciurile și florile, cafeaua înmiresmată și cerul plin de strălucea stelelor, forța tunetului și lumina fulgerului, frumusețea prietenilor și înțelepciunea superiorilor, omul cu care călătoresc în tramvai și bolnavul care-mi cere ajutorul, tot ce mișcă în jurul meu și tot ce se întâmplă în viața mea să-mi vorbească numai despre tine.

Doamne, mii de oameni sunt martorii iubirii tale. Ei s-au bucurat de iertarea și vindecarea ta atunci când, plini de credință, s-au apropiat de tine. Slăbiciunea și micimea credinței mele să fie copleșite de puterea și mărinimia iubirii tale.

Dă-mi, Doamne, o inimă nouă. Ia această inimă de carne și dă-mi una plină de prezența ta. Vreau, Doamne, o inimă în care să răsune doar aceste cuvinte: „Eu, Domnul, sunt începutul și sfârșitul, alfa și omega. Al meu este prezentul și al meu este viitorul. Te iubesc și nu te voi părăsi niciodată”.


De la Dumnezeu putem cere orice,
însă plăcut îi este Domnului
să-i cerem în această zi o inimă înțeleaptă
ca să putem deosebi binele de rău
și să alegem binele (cf. 1Rg 3,9).


27 mai 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 6-a a Paştelui
Sf. Augustin din Canterbury, ep. *
Fap 18,23-28; Ps 46; In 16,23b-28

LECTURA I
Apolo demonstra din Scripturi că Isus este Cristos.
Citire din Faptele Apostolilor 18,23-28
În zilele acelea, după ce a rămas câtva timp la Antiohia, Paul a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frigia, întărindu-i pe toţi discipolii. 24 Un iudeu cu numele de Apolo, originar din Alexandria, bun orator şi cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes. 25 Fusese educat în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus, deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila şi Acvila l-au luat la ei şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu. 27 Deoarece dorea să treacă în Ahaia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; 28 căci îi combătea cu tărie pe iudei în public, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 46(47),2-3.8-9.10 (R.: 8a)
R.: Dumnezeu este rege peste tot pământul.
sau:
Aleluia.

2 Toate popoarele, bateţi din palme,
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător,
mare rege peste tot pământul. R.

8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul,
cântaţi-i cu măiestrie!
9 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. R.

10 Nobilii popoarelor se adună
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului,
el se înalţă cu măreţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. In 16,28
(Aleluia) Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tatăl însuşi vă iubeşte, pentru că voi m-aţi iubit şi aţi crezut că eu am ieşit de la Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 16,23b-28
În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: „Adevăr, adevăr vă spun: orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. 24 Până acum nu aţi cerut nimic în numele meu. Cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină! 25 Acestea vi le-am spus în asemănări. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în asemănări, ci vă voi vesti deschis despre Tatăl meu. 26 În ziua aceea, veţi cere în numele meu şi nu vă spun că eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi; 27 de fapt, Tatăl însuşi vă iubeşte pentru că voi m-aţi iubit şi aţi crezut că eu am ieşit de la Dumnezeu. 28 Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii, Rugaciune | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Cunoaștere și fericire

Posted by Paxlaur pe 18/05/2017

Exemplul fericiriiNumai cine te cunoaște bine te poate face cu adevărat fericit, iar Dumnezeu este cel care „ne cunoaște inima”, cunoaște totul despre noi (cf. Fap 15,8). El ne cunoaște pe toți și „nu are nevoie ca cineva să dea mărturie despre noi, pentru că el cunoaște ce este în noi, în fiecare om” (cf. In 2,25). Da, numai Dumnezeu ne cunoaște și ne poate face fericiți. Mai mult, el ne-a făcut deja fericiți, ne-a creat pentru fericire și vrea ca fericirea noastră să fie deplină: „Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină” (In 15,10-11).

Și așa cum Dumnezeu ne-a creat pentru fericire, așa și noi trebuie să purtăm fericire celor din jurul nostru. Într-o lume asaltată de tristețe și nenorociri, într-o lume obișnuită să plângă și să sufere, noi avem o misiune specială: să purtăm bucuria în inimi, în case, să fim izvor de fericire și de speranță pentru cei care suferă, pentru cei cuprinși de disperare, pentru cei care umblă în întunericul tristeții. Am primit o inimă pentru a iubi și alina, am primit brațe pentru a ajuta și îmbrățișa, am primit picioare pentru a alerga în întâmpinarea celor care suferă. Am primit, un trup, o viață pentru a purta fericirea și speranța.

Să trăim cu bucurie. Să dăruim bucurie celor din jur. Să ștergem tristețea de pe chipul semenilor noștri iar în locul disperării din inimile lor să facem să crească speranța. Să fim vrednici de numele de creștini, martori ai lui Cristos, martori ai celui care a venit pentru a ne dărui fericirea, fericirea deplină, fericirea veșnică. Să nu uităm importanța unui zâmbet într-o lume atât de încercată de teroare și tristețe. Să nu uităm importanța gesturilor mici, într-o lume care caută doar măreția. Să nu uităm importanța umilinței, într-o lume arogantă!

Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie fericită și să devină izvor de fericire pentru cei din jurul nostru. Este atât de dureros să vezi cum mulți se îndepărtează de Domnul crezând că el – tocmai el, izvorul fericirii adevărate! – ar fi o pierdică în calea fericirii lor.

Să nu ne lăsăm amăgiți: să-l cunoaștem bine pe Dumnezeu, să învățăm adevărul despre Dumnezeu. Mai mult, să vorbim cu Dumnezeu și vom vedea că ne vrea fericiți! Să ne amintim că Domnul face „sărbătoare în ceruri” pentru noi atunci când suntem fericiți, când avem inima împăcată (cf. Lc 15,7.10.23).

O, Marie, cauza bucuriei noastre, roagă-te pentru noi!


„Fraților, bucurați-vă în Domnul, nu în lume;
adică, bucurați-vă în adevăr, nu în păcat;
bucurați-vă în speranța veșniciei, nu în florile trecătoare ale vanității.
Așa să vă bucurați, și în orice loc și în orice timp veți fi astfel, Domnul este aproape!
Nu vă îngrijorați pentru nimic!” (Sfântul Augustin; cf. Fil 4,5-6).


18 mai 2017 

Joi din săptămâna a 5-a a Paştelui
Sf. Ioan I, pp. m. *.
Fap 15,7-21; Ps 95; In 15,9-11

LECTURA I
Eu consider că nu trebuie să-i tulburăm pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu.
Citire din Faptele Apostolilor 15,7-21
În zilele acelea, după o discuţie îndelungată, Petru s-a ridicat şi le-a zis apostolilor şi prezbiterilor: „Fraţilor, voi ştiţi prea bine că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă. 8 Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a dat mărturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca şi nouă, 9 şi nu a făcut nicio deosebire între noi, căci le-a curăţat inimile prin credinţă. 10 Aşadar, de ce îl ispitiţi acum pe Dumnezeu, punând pe umerii discipolilor un jug pe care nici părinţii noştri şi nici noi nu l-am putut duce? 11 Dar noi credem că suntem mântuiţi în acelaşi fel ca şi ei prin harul Domnului Isus”. 12 Atunci toată mulţimea a tăcut şi-i asculta pe Barnaba şi pe Paul, care explicau câte semne şi minuni a făcut Dumnezeu prin ei între păgâni. 13 Când au terminat ei, a luat cuvântul Iacob şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a explicat cum de la început Dumnezeu a avut grijă să-şi aleagă dintre păgâni un popor pentru numele său. 15 Cu acest fapt se potrivesc cuvintele profeţilor, după cum este scris: 16 «După acestea mă voi întoarce şi voi înălţa cortul lui David care căzuse; voi reclădi ruinele sale şi îl voi reînălţa. 17 Pentru ca să-l caute pe Domnul cei care vor rămâne dintre oameni şi toate naţiunile asupra cărora este invocat numele meu, zice Domnul care face cunoscute 18aceste lucruri din veşnicie”. 19 De aceea, eu judec că nu trebuie să-i tulburăm pe aceia dintre păgâni care se întorc la Dumnezeu, 20 ci să li se scrie atât: să se ferească de contaminările cu idolii, de desfrânare, de animale sufocate şi de sânge. 21 Căci Moise, din generaţiile de demult, are în fiecare cetate predicatori care îl citesc în sinagogi în fiecare sâmbătă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.10 (R.: cf. 3)
R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului!
sau:
Aleluia.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 10,27
(Aleluia) „Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Rămâneţi în iubirea mea, ca bucuria voastră să fie deplină.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-11
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit şi eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! 10 Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină”.

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: