Arhivă etichetă pentru ‘intelepciune’

Buna chibzuință a faptelor noastre

„Atunci când vine vorba de alții, 
dăm crezare mai curând lucrurilor rele 
decât celor bune…
Mare înțelepciune e să nu te pripești niciodată”.

Capitolul IVBuna chibzuință a faptelor noastre

Nu te pripi să dai crezare oricărei vorbe și porniri, ci mai înainte de orice, cumpănește și chibzuiește temeinic orice faptă în fața lui Dumnezeu. Căci iată, vai, de cele mai multe ori, atunci când vine vorba de alții, dăm crezare mai curând lucrurilor rele decât celor bune, atâta suntem de șubrezi. Dar cel desăvârșit nu ia drept bună orice vorbă, căci își dă seama care sunt metehnele firii, trăgând omul la rău, mai ales pe alunecușurile limbuției.

Mare înțelepciune e să nu te pripești niciodată și să nu ții cu încăpățânare la părerile tale. Aceeași trăsătură te ferește de a te încrede în cuvântul orișicui; și, de asemenea, de a purta vorba de colo-colo, de îndată ce vreun zvon ți-a ajuns la urechi. De aceea, sfătuiește-te, pe cât se poate, cu un om înțelept și conștiincios, căutând mai curând să dobândești învățătură de minte, decât să urmezi orbește năzăririle tale. Viața chibzuită, potrivită voinței lui Dumnezeu, face omul înțelept și priceput în multe. Cu cât va fi mai smerit în fața conștiinței sale și mai supus înaintea lui Dumnezeu, cu atât, în toate privințele, el va fi mai înțelept și se va bucura de mai multă pace.

Prin Conciliul al II-lea din Vatican, Biserica ne invită să medităm: 

„Natura intelectuală a persoanei umane se desăvârșește și trebuie desăvârșită prin înțelepciune, care atrage cu suavitate mintea omului să caute și să iubească adevărul și binele, și care îl călăuzește pe omul ce se hrănește cu ea, prin cele văzute, la cele nevăzute.

Epoca noastră, mai mult decât secolele trecute, are nevoie de o astfel de înțelepciune pentru ca toate noile descoperiri ale omului să devină mai umane. Soarta viitoare a lumii se află în primejdie dacă nu se vor ridica oameni mai înțelepți. Pe deasupra, trebuie observat faptul că multe popoare, deși mai sărace în bunuri materiale dar mai bogate în înțelepciune, pot oferi celorlalte un ajutor de preț” (Gaudium et spes: Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană, nr. 15).

Să ne rugăm: O, Isuse, Mântuitorul nostru preaiubit, dăruiește-ne harul să împlinim cu grijă desăvârșită porunca iubirii față de aproapele nostru: să-l iubim așa cum tu ne iubești. Amin. 

Să reținem: Viața chibzuită, potrivită voinței lui Dumnezeu, face omul înțelept și priceput în multe.

Să practicăm: Să practicăm umilința și vom crește în înțelepciune și în sfințenie.


Aici puteți citi

Cartea I: îndrumări de folos pentru viața sufletului

Capitolul I: Urmând pas cu pas pe Cristos, să trecem cu dispreț peste deșertăciunile lumii

Capitolul II: Să nu avem despre noi înșine păreri înalte

Capitolul III: Să ne biruim pe noi înșine: ce anume te stânjenește și-ți aduce mai multe necazuri pe cap?

VA URMA! Capitolul V: DESPRE CITIREA SFINTEI SCRIPTURI… (vineri, 9 octombrie 2020).


Mai multe despre cartea Imitațiunea lui Cristos poți afla AICI: 
Introducere: o carte care a schimbat milioane de vieți!

Pentru textul integral, meditații, rugăciuni…: The imitation of Christ, St Paul, 1995.

Sau: Imitațiunea lui Cristos, ARCB, 2003 (Librăria sfântul Iosif București).

Înțelepciune pentru cei îndrăgostiți

Cine are adevărata înțelepciune are totul pentru a fi fericit!

„Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie?
Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu,
i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării.
În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea,
noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit,
scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni,
dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci,
Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii
şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii”

(1Cor 1,21-25)

Adevărata înțelepciune se manifestă printr-o veghere neobosită și nerăbdătoare. Adevăratul înțelept este cel care caută și așteaptă nerăbdător să găsească. Nu pierde timpul! Este cel care cercetează adâncurile și îndepărtările. Este cel care, asemenea Tatălui fiului risipitor (cf. Lc 15,11-32, mai ales versetul 20), scrutează zările mereu pregătit să iasă în întâmpinarea celui care vine în numele Domnului.

Adevărata înțelepciune este cea care previne, nu cea care repară. Dacă am fi fost cu adevărat înțelepți, am fi prevăzut răul din acțiunile, cuvintele și gândurile noastre și le-am fi evitat. Încă străbatem drumul spre desăvârșire, cu dorința de a dobândi harul înțelepciunii, darul Duhului Sfânt. Este un dar: trebuie cerut în rugăciune, așteptat cu speranță, dorit cu o dragoste arzătoare. Să ne grăbim ca nu cumva să fie prea târziu și să ni se spună și nouă: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc» (Mt 25,12).

Adevărata înțelepciune este alimentată zilnic cu untdelemnul iubirii. Cel care posedă adevărata înțelepciune menține aprinsă flacăra adevărului, a dreptății și a păcii. El nu umblă în întunericul minciunii, al nedreptății, al urii. El nu este niciodată singur, nu se simte niciodată abandonat. Nimic nu i se pare niciodată prea greu.

Cine are adevărata înțelepciune, cine are înțelepciunea divină are totul pentru a fi fericit. Întocmai ca un îndrăgostit care se bucură de prezența reală a iubirii. Are totul!

Să luăm aminte la aceste două texte – atât de potrivite pentru această zi, pentru aceste timpuri -, texte care ne vorbesc despre ceea ce contează cu adevărat în viață!

  1. Visul lui Solomón

4 Regele a mers la Gabaón să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălţime. O mie de arderi de tot a adus Solomón pe altarul acela. 5 La Gabaón, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomón noaptea. Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau!”. 6 Solomón a răspuns: „Tu ai arătat o mare îndurare faţă de slujitorul tău Davíd, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. 7 Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, Davíd. Însă eu sunt doar un copil: nu ştiu să ies şi să intru. 8 Slujitorul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor numeros care nu poate fi nici socotit, nici numărat. 9 Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare, ca să-l judece pe poporul tău, discernând între bine şi rău! Căci cine poate să-l judece pe poporul tău, care este atât de mare?”. 10 Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului pentru că Solomón a cerut lucrul acesta. 11 Dumnezeu a zis: „Fiindcă ai cerut lucrul acesta: nu ai cerut pentru tine zile multe, nu ai cerut pentru tine bogăţii, nu ai cerut viaţa duşmanilor tăi, ci ai cerut pentru tine discernământ ca să asculţi judecata, 12 iată, voi face după cuvintele tale. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi chibzuită: ca tine nu a mai fost nimeni înainte şi după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine. 13 Îţi voi da ce n-ai cerut: bogăţii şi faimă. Şi nu va fi nimeni ca tine între regi în toate zilele [vieţii] tale. 14 Dacă vei merge pe căile mele, păzind hotărârile şi poruncile mele, aşa cum a umblat Davíd, tatăl tău, îţi voi lungi zilele”. 15 Apoi Solomón s-a trezit. Şi, iată, a fost un vis! Solomón a venit la Ierusalím şi a stat înaintea arcei alianţei Domnului. A adus arderi de tot, a oferit jertfe de împăcare şi a dat un ospăţ tuturor slujitorilor lui (din Carea întâi a Regilor, capitolul 3,4-15).

  • Iubirea și înțelepciunea sfântului Augustin

„Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi totuşi atât de nouă, târziu de tot Te-am iu­bit.

Şi iată că Tu Te aflai înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi eu acolo, în afară, Te căutam 

şi dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut,

eu, cel lipsit de frumuseţe.

Tu erai cu mine, 

dar eu nu eram cu Tine; 

mă ţineau departe de Tine acele lucruri care, 

dacă n-ar fi fost întru Tine, nici n-ar fi existat. 

M-ai chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt surzeniei mele. 

Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea mea; ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, 

şi acum Te urmez cu înfocare; am gustat din Tine şi acum sunt înfometat şi înse­tat după Tine; 

m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor după pacea Ta”.

(Sfântul Augustin, Confesiuni, Cartea a Zecea, capitolul XXVII)

28 august 2020 

Vineri din săptămâna a 21-a de peste an
Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
1Cor 1,17-25; Ps 32; Mt 25,1-13

LECTURA I
Noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru oameni, dar pentru cei chemaţi, înţelepciunea lui Dumnezeu.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,17-25
Fraţilor, Cristos nu m-a trimis ca să botez, ci ca să vestesc evanghelia, nu cu înţelepciunea cuvântului, ca nu cumva să fie zadarnică crucea lui Cristos. 18 Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19Căci este scris: „Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi distruge”. 20 Unde este înţeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cercetătorul acestei lumi? Oare n-a dovedit Dumnezeu că înţelepciunea acestei lumi este nebunie? 21 Dar pentru că lumea, prin înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia predicării. 22 În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, 24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 32(33),1-2.4-5.10 şi 11 (R.: 5b)
R.: Pământul este plin de bunătatea Domnului.

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!
Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde! R.

4 Căci drept este cuvântul Domnului
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi judecata;
pământul este plin de bunătatea Domnului. R.

10 Domnul destramă planurile neamurilor,
el zădărniceşte gândurile popoarelor;
11 dar planul Domnului rămâne în veci
şi gândurile inimii sale, din generaţie în generaţie. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare care, luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci, înţelepte. 3 Cele nechibzuite şi-au luat candelele, dar nu au luat cu ele untdelemn, 4 însă cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat untdelemn în vasele lor. 5 Întrucât mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 Iar la miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!» 7 Atunci s-au ridicat toate acele fecioare şi şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci candelele noastre se sting!» 9 Dar cele înţelepte au răspuns zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Mergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă!» 10 Dar, plecând ele să cumpere, a venit mirele. Cele care erau pregătite au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Stăpâne, stăpâne, deschide-ne!» 12 Dar el, răspunzând, le-a zis: «Adevăr vă spun, nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

Redă copilăria unui copil fără copilărie

Susține proiectele Paxlaur prin: PayPal: paxlaur@yahoo.com; RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu RO03BTRLEURCRT0378224401 (EUR), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Mulțumesc din suflet!

€10,00

„Orice faceți, să faceți din inimă ca pentru Domnul,
și nu ca pentru oameni,
știind că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii.
Pe Domnul Cristos îl slujiți” (Col 3,23-24).

Ce școală-naltă…!

„Să poţi păstra în suflet pace
când eşti ca marmora sub daltă…
Să pierzi orice, dar nu nădejdea…
Ce har mareţ! Ce şcoală -naltă!”
La mulți ani și sărbătoare plină de har celor care poartă numele sfintei Tereza!
Bunica sfintire 24 iunie 2008
Ce şcoală-naltă-i bătrâneţea!
E cea din urmă facultate.
În ea înveţi nu cum se-adună,
ci cum se lasă-n urmă toate.
Talent, putere, frumuseţe,
tot ce te-mpodobea odată
se scutură ca trandafirii
muşcaţi de brumă şi de zloată.
Zăreşti adesea în oglindă
un chip străin, şi ţi se pare
că totul e un joc de umbre
şi de oglinzi diformatoare.
Şi, totuşi, dacă faţa-i strâmbă
iar paşii-mpleticiţi şi grei,
tu porţi în piept o aşteptare,
un freamăt lin de porumbei.
Căci dacă treci prin şcoala toamnei
şi-a-nfioraţilor nămeţi,
nu ştii c-ajungi bogat şi tânăr
la poarta nesfârşitei vieţi.
Să vezi cum cresc cei mici asupra-ti,
să fii lasat tot mai deoparte,
să strângă lumea pentru clipa-
tu…pentru dincolo de moarte…
Să poţi păstra în suflet pace
când eşti ca marmora sub daltă…
Să pierzi orice, dar nu nădejdea…
Ce har mareţ! Ce şcoală -naltă!
(de Costache Ioanid)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

%d blogeri au apreciat: