Arhivă etichetă pentru ‘Lumen gentium’

În ce constă adevărata devoțiune?

„Adevărata devoțiune
nu constă nici într-un sentiment steril și trecător,
nici într-o credulitate deșartă,
ci ea purcede din credința adevărată,
care ne face să recunoaștem preeminența Maicii lui Dumnezeu
și ne îndeamnă la iubire filială față de Mama noastră
și la imitarea virtuților ei” (LG, n. 67).

Biserica practică neîncetat pocăința și înnoirea…

augustin sfinti si pacatosi trecut si viitor„Biserica înconjoară cu dragostea sa pe toți cei apăsați de povara slăbiciunii umane;
ba mai mult,
ea recunoaște în săraci și suferinzi
chipul Întemeietorului său sărac și suferind,
își dă toată silința să înlăture mizeria lor
și vrea să-l slujească pe Cristos în ei.
Dar,
în vreme ce Cristos,
sfânt, nevinovat și fără pată (Evr 7,26)
nu a cunoscut păcatul (cf. 2Cor 5,21),
ci a venit pentru a ispăși doar păcatele poporului (cf. Evr 2, 17),
Biserica,
incluzând în sânul ei oameni păcătoși,
deopotrivă sfântă și având mereu nevoie de purificare,
practică neîncetat pocăința și înnoirea” (
Lumen gentium, 8).


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

 

Iată forța și frumusețea credinței în fața duhurilor rele care ne țin muți

credinta trebuie maritaCredința autentică, atunci când este exteriorizată cu blândețe angelică și mărturisită în public, are în ea însăși o putere care fascinează. Creștinii, prin viața lor, trebuie să arate tuturor oamenilor forța și frumusețea credinței. Trebuie să arătăm lumii că purtăm în inima noastră o comoară care dă vieții o nouă strălucire: credința în Isus Cristos, Dumnezeu făcut om, mort și înviat pentru mântuirea noastră!

Omul care crede cu adevărat nu poate sta mut în fața asaltului dezlănțuit împotriva lui Dumnezeu, a Bisericii, a vieții. Dimpotrivă, el cere să fie eliberat de „duhul mut”, să fie atins de „degetul lui Dumnezeu”. Astfel, purificat și întărit prin „degetul lui Dumnezeu” își mărturisește credința, spunând împreună cu apostolii Petru și Ioan: „Nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit” (Fap 4,20). Atinși de har și eliberați de „duhul mut” noi înșine trebuie să spunem oamenilor, prin Cristos și cu Cristos: „Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi”!

Mărturisindu-ne astăzi credința, proclamăm învățătura Bisericii: Isus Cristos, pentru a împlini voința Tatălui, a pus început împărăției cerurilor pe pământ și ne-a revelat taina sa, iar prin ascultarea sa a săvârșit răscumpărarea. Biserica – împărăția lui Cristos prezentă deja în mister – crește vizibil în lume prin puterea lui Dumnezeu. Acest început și această creștere sunt semnificate prin sângele și apa care ies din coasta străpunsă a lui Isus cel răstignit (cf. In 19,34) și sunt prevestite de cuvintele Domnului despre moartea sa pe cruce: „Iar eu, când voi fi înălțat de la pământ, voi atrage pe toți la mine” (In 12,32)… Toți oamenii sunt chemați la această unire cu Cristos care este Lumina lumii, de la care venim, prin care trăim, spre care tindem (cf. Lumen gentium, 3).

Toți oamenii sunt chemați la unirea cu Cristos. Este însuși Domnul care ne amintește astăzi: „Cine nu este cu mine este împotriva mea”! Nu avem alternativă: cu el sau împotriva lui! Și adaugă: „Cine nu adună cu mine risipeşte”! Cristos este categoric: el nu ne cere mult, ci ne cere totul, toată viața noastră, ne vrea în totalitate ai săi. Aceasta pentru că el însuși a dat totul pentru noi, a mers până la moarte, și încă moartea pe cruce (cf. Fil 2,5-11)!

Să fim atenți la ceea ce vrem să facem cu viața noastră: suntem cu Cristos sau împotriva lui? Nu cumva suntem și noi printre cei care primesc mustrarea Domnului prin profetul Ieremia: „Acesta este neamul care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său”? Domnul să ne elibereze de neascultare și de duhurile rele care ne țin muți! Prin puterea lui Dumnezeu să fim eliberați de orice duh care ne-ar împiedica să ne mărturisim credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


„Credința este sigură,
mai sigură decât orice cunoaștere umană,
pentru că se întemeiază pe însuși Cuvântul lui Dumnezeu,
care nu poate minți” (CBC 157).


23 martie 2017 

Joi din săptămâna a 3-a din Post
Sf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *
Ier 7,23-28; Ps 94; Lc 11,14-23

LECTURA I
Acesta este poporul care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului său.
Citire din cartea profetului Ieremia 7,23-28
Aşa vorbeşte Domnul: Le-am poruncit părinţilor voştri acest lucru: ascultaţi glasul meu şi eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul meu; umblaţi pe căile pe care vi le-am poruncit şi va fi bine pentru voi! 24 Dar ei nu au ascultat şi nici nu şi-au plecat urechea, ci au umblat după planurile încăpăţânate ale inimii lor rele: au dat înapoi, nu înainte. 25 Din ziua în care i-am făcut să iasă pe părinţii voştri din ţara Egiptului şi până în ziua de azi i-am trimis la voi pe toţi slujitorii mei, profeţii; zi de zi îi trezeam şi îi trimiteam. 26 Dar ei nu m-au ascultat şi nu şi-au plecat urechile; şi-au înţepenit grumazul şi au făcut mai rău decât părinţii lor. 27 Dar tu spune-le toate aceste cuvinte, însă ei nu te vor asculta; cheamă-i, dar ei nu vor răspunde. 28 Spune-le: «Acesta este neamul care nu ascultă glasul Domnului Dumnezeului său şi care nu primeşte mustrarea! Fidelitatea a pierit, a dispărut din gura lor».

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului: nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7abc căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

7d O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
8 Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!”. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
Întoarceţi-vă la mine din toată inima, spune Domnul, căci eu sunt milostiv şi îndurător!”

EVANGHELIA
Cine nu este cu mine este împotriva mea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,14-23
În acel timp, Isus a scos un diavol şi acesta era mut; îndată ce a ieşit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulţimile se mirau. 15 Însă unii dintre ei spuneau: Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli”. 16 Alţii, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: Orice împărăţie dezbinată în ea însăşi se ruinează şi se prăbuşeşte casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuşi, cum va dura împărăţia lui? Voi ziceţi că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voştri. 20 Însă dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăţia lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, îşi păzeşte casa, ceea ce are el este în siguranţă; 22 dar dacă vine unul mai puternic decât el şi îl învinge, îi ia armele în care se încredea şi împarte prada. 23 Cine nu este cu mine este împotriva mea şi cine nu adună cu mine risipeşte”.

Cuvântul Domnului

%d blogeri au apreciat: