Arhivă etichetă pentru ‘mangaiere’

Vindecarea vieții: atingerea lui Dumnezeu

Pentru cel care crede în Dumnezeu,
miracolul este rezultatul unui dialog smerit
început prin cuvintele:
„Îndură-te de mine, Doamne”.
Iar când Cristos ne atinge
și ne deschide ochii,
ne vindecă inima, viața.

(Cf. Mt 9,27-31)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,27-31
În acel timp, au venit după Isus doi orbi, strigând: „Îndură-te de noi, Fiul lui David!” 28 Ajungând în casă, orbii s-au apropiat de el, iar Isus le-a zis: „Credeţi că pot să fac aceasta?” I-au spus: „Da, Doamne!” 29 Atunci le-a atins ochii, spunând: „Să vi se facă după credinţa voastră!” 30 Şi li s-au deschis ochii, iar Isus le-a poruncit cu asprime: „Vedeţi să nu afle nimeni!” 31 Dar ei, după ce au ieşit, au răspândit vestea despre el în tot ţinutul acela.

Cuvântul Domnului

Suferința: cuvinte puține, multă mângâiere și mântuire 

Suferința este parte din viață.
Crucea este o unitate de măsură
a distanței dintre noi și Cristos.
Atunci când credem
în prezența și regalitatea Domnului,
cuvintele puține sunt belșug de mângâiere,
sunt mântuitoare. 

(Cf. Lc 23,35-43)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 23,35-43
În acel timp, conducătorii îşi băteau joc de Isus, spunând: „Pe alţii i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul!” 36 Şi soldaţii îl luau în râs când se apropiau de el şi-i aduceau oţet, 37 spunând: „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi!” 38 Deasupra lui era şi o inscripţie: „Acesta este regele iudeilor”. 39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta spunând: „Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!” 40 Dar celălalt, luând cuvântul şi mustrându-l, i-a spus: „Nu te temi de Dumnezeu, tu, care suferi aceeaşi condamnare? 41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ce am făcut; dar el n-a făcut niciun rău”. 42 Şi spunea: „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei veni în împărăţia ta!” 43 Iar el i-a spus: „Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Cuvântul Domnului

33. Nimic mai frumos 

Pentru cel care se roagă,
nu există nimic mai frumos
decât să audă glasul Domnului întrebându-l:
„Ce vrei să fac pentru tine?”.
Vocea lui în inima noastră este tămăduitoare,
este mângâietoare.
Suntem salvați!

(cf. Lc 18,35-43)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,35-43
În acel timp, pe când se apropia Isus de Ierihon, un orb stătea lângă drum cerşind 36 şi, auzind că trecea mulţimea, s-a interesat ce este. 37 I-au adus la cunoştinţă că trece Isus Nazarineanul. 38Atunci el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” 39 Cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!” 40 Atunci Isus, oprindu-se, a poruncit să fie adus la el. Când s-a apropiat, l-a întrebat: 41 „Ce vrei să-ţi fac?” I-a răspuns: „Doamne, să-mi recapăt vederea!” 42 Iar Isus i-a răspuns: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”. 43 Îndată, orbul şi-a recăpătat vederea şi l-a urmat, glorificându-l pe Dumnezeu. Şi tot poporul, văzând acestea, a dat laudă lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului