Arhivă etichetă pentru ‘mantuire’

Nebunia lui este viața și învierea noastră

Îi place Domnului să ne mântuiască
prin nebunia predicării lui Cristos răstignit:
scandal pentru unii,
nebunie pentru alții,
dar pentru omul credincios
Cristos este totul.
Trebuie doar să acceptăm
„nebunia” crucii și-a învierii!

(cf. 1Cor 1,20-25; Mc 3,20-21).

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,20-21
În acel timp, Isus a venit în casă şi mulţimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine. 21 Când au auzit ai săi, au venit să-l ia, căci spuneau că şi-a ieşit din fire.

Cuvântul Domnului

Suferința: cuvinte puține, multă mângâiere și mântuire 

Suferința este parte din viață.
Crucea este o unitate de măsură
a distanței dintre noi și Cristos.
Atunci când credem
în prezența și regalitatea Domnului,
cuvintele puține sunt belșug de mângâiere,
sunt mântuitoare. 

(Cf. Lc 23,35-43)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 23,35-43
În acel timp, conducătorii îşi băteau joc de Isus, spunând: „Pe alţii i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul!” 36 Şi soldaţii îl luau în râs când se apropiau de el şi-i aduceau oţet, 37 spunând: „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi!” 38 Deasupra lui era şi o inscripţie: „Acesta este regele iudeilor”. 39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta spunând: „Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!” 40 Dar celălalt, luând cuvântul şi mustrându-l, i-a spus: „Nu te temi de Dumnezeu, tu, care suferi aceeaşi condamnare? 41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ce am făcut; dar el n-a făcut niciun rău”. 42 Şi spunea: „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei veni în împărăţia ta!” 43 Iar el i-a spus: „Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Cuvântul Domnului

33. Pentru celălalt

Considerăm parabolele acestea
potrivite pentru vecinul,
colegul
sau „rătăcitul” familiei.
În general, pentru celălalt.
Însă Cristos ne caută pe noi.
Pe mine și pe tine.
Pentru noi face sărbătoare
dacă ne lăsăm găsiți.

(cf. Lc 15,1-10)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 15,1-10
În acel timp, toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus, ca să-l asculte. 2 Fariseii şi cărturarii însă murmurau spunând: „Acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei”. 3 Atunci le-a spus această parabolă: 4 „Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu şi umblă după cea pierdută până când o găseşte? 5 Iar când o găseşte, o pune pe umerii săi bucurându-se 6 şi, venind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini, spunându-le: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, pentru că mi-am găsit oaia pierdută!» 7 Vă spun că, tot aşa, va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se converteşte decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire. 8 Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde una dintre ele, nu aprinde lumina şi mătură casa şi caută cu grijă până o găseşte? 9 Iar când o găseşte, îşi cheamă prietenele şi vecinele, spunându-le: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, pentru că am găsit drahma pe care o pierdusem!» 10 Tot aşa, vă spun, va fi mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se converteşte”.

Cuvântul Domnului