Este mai bine să rămâi în tăcere şi să fii (creștin), decât să vorbeşti şi să nu fii…

Străduiţi-vă să vă adunaţi mai des ca să-i aduceţi mulţumiri lui Dumnezeu şi ca să-l lăudaţi. Căci dacă vă adunaţi deseori în acelaşi loc, puterile Satanei slăbesc şi, prin armonia credinţei voastre, este distrus răul pe care îl provoacă. Nimic nu este mai de preţ ca pacea, prin care este îndepărtat orice conflict cu cei din văzduh şi cu cei de pe pământ.
De nici unul dintre acestea nu veţi fi lipsiţi, dacă veţi avea în mod desăvârşit credinţa şi iubirea faţă de Isus Cristos, care sunt începutul şi împlinirea vieţii: începutul este credinţa, iar împlinirea este iubirea. Acestea două se unesc în unul singur, în Dumnezeu; toate celelalte virtuţi care îl conduc pe om la desăvârşire sunt o consecinţă a acestora. Nimeni nu săvârşeşte păcatul, dacă mărturise şte credinţa, şi nimeni nu urăşte, dacă are iubirea.
Pomul se cunoaşte după fructul său (Mt 12,33); la fel, cei care mărturisesc că îi aparţin lui Cristos vor fi recunoscuţi după faptele lor. Căci acum nu este vorba de mărturisirea credinţei, ci de a rămâne statornici în această credinţă până la sfârşit.
Este mai bine să rămâi în tăcere şi să fii, decât să vorbeşti şi să nu fii. Este bine să-i înveţi pe alţii, dacă faci ceea ce înveţi. Este un singur învăţător, care a spus şi s-a făcut (Ps 32,9); dar şi faptele pe care le-a făcut în tăcere sunt vrednice de Tatăl. Cine are cuvântul lui Isus poate să audă chiar şi tăcerea lui, ca să fie desăvârşit, ca să acţioneze prin cuvântul său şi să fie recunoscut prin tăcerea sa. Nimic nu este ascuns Domnului, chiar şi secretele noastre îi sunt cunoscute. De aceea, să facem toate lucrurile cu gândul că el locuieşte în noi, ca să fim templul său şi ca el să fie în noi Dumnezeul nostru, aşa cum este şi aşa cum se va arăta în faţa noastră, dacă îl iubim aşa cum se cuvine.
Să nu vă înşelaţi, fraţii mei. Cei care destramă familiile nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu (cf. 1Cor 6,9-10).
Dacă cei care, după trup, au făcut aceasta au fost pedepsiţi cu moartea, cu cât mai mult nu va fi pedepsit cel care deformează credinţa lui Dumnezeu cu o învăţătură nelegiuită, credinţă pentru care Isus Cristos a fost răstignit?
Cine s-a murdărit cu un asemenea delict va merge în focul cel veşnic; la fel şi cel care îl ascultă.
Domnul a primit ungerea pe capul său ca să reverse asupra Bisericii nestricăciunea. Să nu vă lăsaţi unşi cu doctrina urât mirositoare a principelui acestei lumi, ca să nu vă ducă în sclavie, departe de viaţa care vă este oferită! De ce să nu devenim cu toţii înţelepţi, primind cunoaşterea lui Dumnezeu, care este Isus Cristos? De ce să pierim în mod nesăbuit, nerecunoscând darul pe care Domnul ni l-a trimis cu adevărat?
Duhul meu este jertfa de ispăşire a crucii, care, pentru cei necredincioşi, este scandal, dar pentru noi este mântuire şi viaţă veşnică (cf. 1Cor 1,20-23).

Din Scrisoarea către efeseni a sfântul Ignaţiu de Antiohia, episcop martir

(Nr. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187)
Să aveţi credinţă şi iubire faţă de Cristos

SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

Înălţându-se la cer, el nu se desparte de neamul omenesc…

“Domnul nostru Isus Cristos, biruitor al păcatului şi al morţii,se înalţă la cer în admiraţia îngerilor

şi este primit ca Regele măririi, 

Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni,

Judecător al lumii şi Stăpân a toată puterea.

Înălţându-se la cer, el nu se desparte de neamul omenesc,

ci ne întăreşte speranţa că şi noi, care facem parte din trupul său,

îl vom urma şi vom ajunge acolo

unde deja se află el, care este capul şi viaţa noastră”.

(Prefaţa pentru Înălţarea Domnului)

Să mergi după el, adică să-l urmezi, nu înseamnă să te plimbi!

Sa stai cu Isus sa umbli cu el

Renunțare?
Nu, noi preferăm ca urmarea lui Cristos să fie o plimbare,
ceva lejer,
nu o luptă,
nu o muncă pentru a construi,
nu o renunțare!

Vremurile sunt prea grele pentru a ne plimba!
Vremurile cer determinare!
Creștinismul de astăzi cere mărturisitori hotărâți, sfinți!

Umblăm cu Cristos, mergem cu el, pășim pe urmele sale cu determinare
doar dacă ne asemănăm cu el,
doar dacă nu punem nimic mai presus de gloria lui Dumnezeu și mântuirea omului!

Să mergi cu Cristos înseamnă să ai privirea îndreptată spre Dumnezeu doar pentru a-l lăuda!
Să mergi cu Cristos înseamă să ai privirea îndreptată spre tine doar pentru a te sfinți!
Să mergi cu Cristos înseamnă să ai privirea îndreaptată spre aproapele doar pentru a-l ajuta să se sfințească!

Această privire se vede în ochii discipolului,
chiar și atunci când vrea să o țină ascunsă în inima sa.
Gândurile sale ard de dorința sfințeniei!
Doar ei, sfinții, luminează cărarea spre cer,
mergând pe urmele lui Cristos, Calea, Adevărul și Viața!
Doar ei dau mărturie despre Cristos!
Doar ei evanghelizează, predică!
Ceilalți? Ceilalți doar informează!


În acel timp, multă lume mergea după Isus, iar el, întorcându-se, le-a spus: 26 „Dacă cineva vine la mine şi nu-şi urăşte tatăl, mama, femeia, copiii, fraţii şi surorile, ba chiar propria sa viaţă, nu poate fi discipolul meu. 27 Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine nu poate fi discipolul meu. 28 Într-adevăr, cine dintre voi, voind să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze cheltuiala, dacă are cu ce să-l termine? 29 Pentru ca nu cumva, punând temelia şi neputând să-l termine, toţi cei care-l văd să înceapă a-l lua în râs, 30 spunând: «Acest om a început să construiască, dar nu poate să termine». 31 Sau care rege, pornind la război împotriva altui rege, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă poate cu zece mii să înfrunte pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii? 32 Iar de nu, pe când celălalt este încă departe, trimite solie ca să ceară pacea. 33 Tot astfel, niciunul dintre voi care nu renunţă la tot ceea ce are nu poate fi discipolul meu”.

Cuvântul Domnului

(din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33)


SPRIJINĂ și tu UN COPIL care riscă să abandoneze ȘCOALA și VIAȚA!

Cei care doresc pot susține proiectele Paxlaur (în special ajutorul acordat copiilor săraci pentru a nu abandona școala și viața!) fie prin PayPal (paxlaur@yahoo.com), fie prin contul RO53BTRLRONCRT0378224401 (RON), Banca Transilvania, Dăncuță Laurențiu. Pentru alte detalii: paxlaur@yahoo.com Vă mulțumesc! Domnul să vă binecuvânteze! Pr. Laurențiu Dăncuță

€4,00

paxlaur@yahoo.com 7:00 - 22:00
%d blogeri au apreciat: