Prea târziu te-am iubit…

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Posts Tagged ‘moarte’

A murit părintele Serafim. Să ne rugăm pentru el…

Posted by Paxlaur pe 04/12/2017

serafim romilaA trecut la Domnul pr. Serafim Romila

Pr. Serafim Romila, spiritual şi profesor la Seminarul din Bacău, a trecut la cele veşnice, luni, 4 decembrie 2017, în jurul orei 15.00, în Spitalul „Parhon” din Iaşi. Avea 52 de ani.

S-a născut la 9 aprilie 1965 la Huşi, într-o familie cu cinci copii. A absolvit Liceul „Cuza Vodă” din Huşi în anul 1983 şi Institutul Teologic „Sfântul Iosif” din Iaşi în anul 1991. A fost sfinţit preot la 24 iunie 1991 la Iaşi de ep. Petru Gherghel. A activat ca vicar parohial la Horleşti (1 august 1991 – 1 august 1992), Gherăeşti (1 august 1992 – 1 august 1996), Oneşti (1 august 1996 – 29 martie 1998), paroh la Satu Nou, Bacău (29 martie 1998 – 31 august 2014), director spiritual la Seminarul din Bacău (1 septembrie 2014 – 4 decembrie 2017). La Satu Nou, în anul 2002 a început construirea noii biserici pe care a dus-o aproape de final, biserica fiind inaugurată la 29 septembrie 2014. A făcut parte din Consiliul Prezbiteral în perioada 2005-2010, a ţinut exerciţii spirituale pentru candidaţii la diaconat (1-7 decembrie 2016) şi pentru tineri cu diferite ocazii.

Joi, 23 noiembrie, simţindu-se rău, s-a internat la Spitalul „Parhon” din Iaşi. În urma unor complicaţii la inimă a decedat în după-amiaza zilei de 4 decembrie.

Vom reveni cu informaţii legate de locul şi data înmormântării.

Să se odihnească în pace!

* * *

Duminică, 19 iunie 2016, părintele Serafim Romila a celebrat în comunitatea sa natală (Huşi „Corni”) o Liturghie de mulţumire pentru cei 25 de ani de preoţie. În cuvântul de mulţumire de la finalul celebrării, a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul de a fi preot: „M-a făcut o săgeată preaiubită şi m-a pus în tolba sa”, cum spune psalmistul, şi a rostit câteva definiri ale preotului. Preotul poate înţelege nevoile tuturor, dar nu poate stăpâni nevoia sa de Dumnezeu; are dorinţa de a deveni sfânt, dar în el doar Cristos trebuie să strălucească; este răpit la Dumnezeu în adoraţie, dar nu poate explica toate trăirile sale; trăieşte pe înălţimile tăcerii, dar locuieşte în zgomotul păcatelor; este un vas de lut… fragil şi plăpând, dar conţine o flacără dumnezeiască (Huşi-Corni: Sărbătoare în Parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” – părintele Romila Serafim la 25 de ani de preoție).

Pr. Cornel Cadar

http://www.ercis.ro

Anunțuri

Posted in E bine de ştiut, Preotie | Etichetat: , , , , , , , | 3 Comments »

Aveţi grijă de voi înşivă

Posted by Paxlaur pe 02/12/2017

dragosteaMulte dintre întâlnirile noastre cu cei dragi se termină tocmai cu aceste cuvinte rostite de Isus: „Aveţi grijă de voi înşivă”. Un îndemn venit atât de bine acum, la sfârșit de an liturgic, în pragul Adventului, în drumul nostru de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Cât de bine ar fi să ne scriem astăzi pe ușa casei, pe birou, în orice loc aceste cuvinte încât să le vedem cât mai des: „Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii… Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!” (cf. Lc 21,34.36). Ba mai mult, ce bine ar fi să ne scriem aceste cuvinte în inimă și să nu le îndepărtăm de acolo niciodată. Ce bine ar fi să trăim în fiecare zi în cumpătare, în stare de veghe și de rugăciune, măcar în acest timp al Adventului, măcar acum când prin toată viața noastră suntem chemați să ne pregătim pentru Nașterea Domnului.

De fapt, noi știm că viața noastră are un scop mult mai mare decât pregătirea unor sărbători. Scopul vieții noastre este mântuirea, este viața veșnică alături de Cristos. Toți trebuie să trăim astfel încât, călăuziți de Duhul Sfânt să depășim toate dificultățile și încercările vieții și să ajungem să stăm drepți în fața „Celui Preaînalt”, să ajungem în acel loc în care „Nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor” (Ap 22,5). Cum ne imaginăm ziua întâlnirii cu Tatăl ceresc? Sperăm noi acea zi? Ne rugăm pentru acea zi, ziua mântuirii noastre? Ce facem concret pentru mântuirea noastră? Avem noi grijă de sufletul nostru, așa cum ne invită Cristos?

Drumul nostru spre locul plin de lumină se pregătește să treacă și prin timpul Adventului. Milostivirea Domnului ne-a îngăduit și anul acesta să fim împreună și să ne pregătim pentru Nașterea Domnului. Întrucât astăzi este sâmbătă, o zi dedicată sfintei Fecioare Maria, să încredițăm acest parcurs Maicii Sfinte. Să ne purificăm sufletul printr-o spovadă bună la început de drum și apoi să pornim împreună cu Preacurata spre marea zi de sărbătoare: Crăciunul. Să ne lăsăm călăuziți de Sfânta Fecioară și de cuvântul Domnului spre sărbătoarea Nașterii Domnului și zi după zi să descoperim împreună și să aprofundăm chipul celui pe care-l așteptăm. În timpul Adventului să încercăm în fiecare zi să întipărim în inima noastră acest adevăr: „Cristos se naște pentru mine”! Eu ce fac pentru Cristos?

Prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu să avem un Advent binecuvântat!


Ai grijă de tine, căci Domnul însuși vine să te întâlnească.
Pregătește-ți sufletul,
unge-ți inima cu balsamul virtuților
și fă din viața ta o singură cântare:
„Vino, Doamne Isuse!”.


2 decembrie 2017 

Sâmbătă din săptămâna a 34-a de peste an
Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet
Dan 7,15-27; Ps Dan 3,82-87; Lc 21,34-36

LECTURA I
Domnia şi stăpânirea vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt.
Citire din cartea profetului Daniel 7,15-27
Mie, Daniel, mi s-a tulburat duhul în trupul meu şi vedeniile din capul meu m-au răscolit. 16 M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau şi l-am întrebat despre adevărul tuturor acestor lucruri. El mi-a vorbit şi mi-a făcut cunoscută interpretarea lucrurilor. 17 „Aceste fiare mari, care sunt patru, înseamnă patru regi care se vor ridica din pământ. 18 Sfinţii Celui Preaînalt vor primi domnia şi vor stăpâni regatul pentru totdeauna şi până în vecii vecilor”. 19 Atunci am vrut să cunosc adevărul despre fiara a patra, care era diferită de toate celelalte şi era foarte înspăimântătoare: avea dinţii de fier şi unghiile de bronz, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce rămânea; 20 ca şi despre cele zece coarne care erau pe capul ei şi despre celălalt corn care a ieşit şi înaintea căruia au căzut trei coarne; despre cornul acesta care avea ochi pe el şi o gură care vorbea mult şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte coarne. 21 Priveam şi cornul acesta a făcut război cu sfinţii şi a fost mai puternic decât ei; 22 toate până când va veni Bătrânul şi se va aşeza la judecată pentru cei sfinţi ai Celui Preaînalt. Va veni timpul când sfinţii vor lua în stăpânire domnia. 23 Aşa mi-a vorbit: „A patra fiară înseamnă o a patra domnie care va fi pe pământ. Va fi diferită de toate domniile, va devora tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. 24 Iar cele zece coarne înseamnă că din această domnie se vor ridica zece regi, şi după ei se va ridica un altul, care va fi diferit de cei dinaintea lui şi va supune trei regi. 25 El va rosti cuvinte împotriva Celui Preaînalt şi-i va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt. Va căuta să schimbe timpurile şi legea. Ei vor fi daţi în mâna lui până la un timp, timpuri şi jumătate de timp. 26 Apoi se va aşeza la judecată şi i se va lua stăpânirea, pentru a fi distrus şi nimicit până la sfârşit. 27 Domnia, stăpânirea şi măreţia domniilor de sub toate cerurile vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Domnia lui este o domnie veşnică şi toate stăpânirile îi vor sluji şi-l vor asculta”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Dan 3,82.83.84.85.86.87 (R.: 59b)
R.: Lăudaţi-l pe Domnul şi preamăriţi-l în veci!

82 Binecuvântaţi-l, fii ai oamenilor, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

83 Binecuvântaţi-l, Israel, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

85 Binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

87 Binecuvântaţi-l, sfinţi şi umili cu inima, pe Domnul,
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Lc 21,36ac
(Aleluia) Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să staţi în picioare în faţa Fiului Omului! (Aleluia)

EVANGHELIA
Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să puteţi să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Aveţi grijă de voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beţie şi grijile vieţii, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neaşteptate, 35 ca un laţ! Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, în orice moment şi rugaţi-vă, ca să fiţi în stare să fugiţi de toate cele ce se vor întâmpla şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!”

Cuvântul Domnului

Posted in Predici si meditatii | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

E bine de știut

Posted by Paxlaur pe 15/11/2017

 

Posted in E bine de ştiut, Muzica, Rugaciune | Etichetat: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mi-au atras atenția…

Posted by Paxlaur pe 03/11/2017

Posted in E bine de ştiut, Lecturi, Muzica, Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi, Recomandari | Etichetat: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ce bine e să știu că am pe cineva în ceruri, ce mângâiere să mă iubești din cer…

Posted by Paxlaur pe 02/11/2017

IMG_2926Ce bine e să știu că am pe cineva în ceruri,
ce mângâiere să mă iubești din cer…

Când îmi ridic capul

văd iubirea-ți strălucind pe cer

și coborând spre mine,

ziua și noaptea,

iarna și vara,

aer curat,

rouă învigorătoare,

lumină caldă.

 

Ce bine e să știu că am pe cineva în ceruri,

ce mângâiere să mă iubești din cer,

să mă iubești așa cum m-ai iubit pe pământ…

ba chiar mai mult!

Câtă fericire să simt coborând din cer în inima mea iubirea ta,

iubire îmbibată cu aceeași mireasmă ocrotitoare,

iubire însoțită de același zâmbet binevoitor,

iubire revărsată din ochi strălucitori…

 

Ce bine e să știu că am pe cineva în ceruri,

ce mângâiere să mă iubești din cer.

Iubirea e inconfundabilă

chiar și atunci când distanța e de la cer până la pământ.

Acum distanța dintre noi e

la un zbor de înger,

la o clipire de arhanghel.

Abia închid ochii și ești aici.

Te simt și inima mi se umple de fericire…

Printre lacrimile de bucurie te văd strălucind ca stelele,

luminând ca luna plină în cea mai adâncă noapte a vieții mele.

Ești aici!

Nicio căldură nu înflăcărează inima cum o face iubirea!

Ce poate fi mai fierbinte decât

dragostea revărsată cu îmbeșugare

din cele mai înalte și frumoase ceruri?!

Îți mulțumesc pentru că m-ai iubit pe pământ

și ai plecat spre ceruri ca să mă poți iubi cu desăvârșire!

Ce liniște a coborât în inima mea astăzi:

te voi revedea!

Da, te voi revedea…

și-atunci vom inunda Pământul cu iubire

din preaplinul iubirii Paradisului!


Toți „am pierdut” pe cineva …
și am fost triști.
Apoi „ne-am amintit” că nu sunt morți,
„am descoperit” că trăiesc în veci, acolo sus…
și-am fost inundați de noi lacrimi,
lacrimi de fericire, de spreanță, de credință…
Atunci am gustat cele mai dulci lacrimi:
lacrimile celui ce este iubit,
lacrimile celui ce luptă să ajungă la înălțimea iubirii,
la iubirea omului desăvârșit!

Atunci am gustat cele mai dulci lacrimi
și am strigat din toată inima:
ce bine e să știi că ai pe cineva în ceruri,
ce mângâiere să fii iubit din cer.

Posted in E bine de ştiut, Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi, Predici si meditatii | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: